Aby Wspólnota mogła nadal działać i pomagać - na rzutnik

6 002 zł z 7 500 zł

80%
POKAŻ ZRZUTKĘ