Zakup nowego pojazdu dla Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej "Szukamy i Ratujemy"

1 980 zł z 50 000 zł

3%
POKAŻ ZRZUTKĘ