Aby niemożliwe stało się możliwe

7 204 zł z 15 000 zł

48%
POKAŻ ZRZUTKĘ