id: 26hr57

Chcę być WOLNE i chcę być SOBĄ-Tranzycja

Chcę być WOLNE i chcę być SOBĄ-Tranzycja

Zrzutka została wyłączona przez organizatora
5 916 zł
z 10 000
59%
Wpłaty nieaktywne - wymagane działanie Organizatora zrzutki. Jeśli jesteś Organizatorem - zaloguj się i podejmij wymagane działania.

Nasi użytkownicy założyli 980 043 zrzutki i zebrali 1 001 183 272 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Po polsku 🇵🇱

Hejka,

Kilka ważnych faktów :

* Zbieram na zabieg mastektomii 

* Koszt zabiegu to około 10tyś złotych. Zbieram brakującą kwotę niezbedną bym mogło w maju tego roku przejść zabieg i w końcu zacząć rzyc ❤


A teraz coś o mnie


Mam na imię Liam, mam 16 lat i jestem osobą non-binary. Odkąd pamiętam czuję się źle ze sobą, swoim ciałem, ale nie umiałom tego wcześniej nazwać, dowiedzieć się kim jetsem. Teraz już wiem. Wiem kim jestem, wiem jakie są moje zaimki, jakie POWINNO być moje ciało. Przebyłom długą drogę by być w tym miejscu - prawie na końcu walki o prawo do bycia tym kim jestem. Długo bałom się prosić o pomoc, raczej to ja pomagałom innym. Dziś jednak to ja bardzo potrzebuję Waszej pomocy. Odkąd pamiętam boję się marzyć (ciężko mi przyznać się, że mam marzenia, bo boję się że ktoś mi je zabierze) i teraz przed sobą i przed Wami przyznam się, że mam marzenia, a to jest jedno z nich. Największe.

Możesz pomóc mi i wesprzeć mnie w mojej drodze do siebie. Zrobiłom wszystko to co mogłom - wykonałom kawał pracy terapeutycznej, coming outy, poprawianie na moje zaimki, walka o zmianę imienia, walka z moimi demonami, wizyty u wielu lekarzy po niezbędne kawałki papieru. Teraz dotarłom do miejsca gdzie nie poradzę sobie samo - bo pieniądze to coś czego samo nie przeskoczę. Mojego rodzica nie stać na sfinansowanie całego zabiegu, stąd pomysł na zrzutkę.

To dla mnie bardzo dużo, bo proszenie o pomoc jest dla mnie bardzo trudne jednocześnie uczę się tego, że można i warto o tą pomoc prosić. Tym razem wiem, że bez Waszego wsparcia nie dam rady.


Wolność to dla mnie coś nie do wyobrażenia,

więc może spójrzmy na to inaczej


Wyobraź sobie dziecko, siedzące  

przy ścianie... 

jest jemu źle, 

tego dziecka wieczory wyglądają tak samo, 

próbuje się umyć, więc idzie do łazienki  

ściąga bluzę... 

widzi kogoś kim nie jest  

widzi binder(stanik/spłaszczak) 

zaczyna płakać - nie radzi sobie  

chce wyjść z łazienki, ale wie, że to czas aby się zmierzyć, 

Wyobraź sobie dziecko które ma dość bycia dzieckiem,  

Wyobraź sobie, że to twoje dziecko, 

widzisz jak cierpi  

z dnia na dzień je tracisz, 

coraz mniej się odzywa, zamyka się w sobie  

coraz częściej unika rówieśników, szkoły, jedzenia... 

Ciebie... 

bo gdy widzi ciebie i patrzy w twoje brązowe oczy które widzą w nim własne cierpienie, 

twoja nie moc, twoje łzy 

to chce przeprosić, podziękować i się pożegnać CO MI TO DA?

Dzięki Wam będę mogło być wolne. Będę mogło normalnie się umyć, spojrzeć w lustro bez lęku, myśleć o sobie bez obrzydzenia i cierpienia. Chcę być szczęśliwe, chcę mieć swoje ciało, chcę być sobą, chcę być wolne. Chcę móc przestać walczyć, przestać udowadniać ludziom kim jestem, przestać walczyć o przeżycie. Chcę przeżyć moje rzycie (specjalnie przez rz bo "kropka" oznacza koniec :) ). Przeżyć, nie przetrwać. Chcę móc być dzieckiem. Szczęśliwym, wolnym, spełniającym swoje marzenia.


Po angielsku 🇬🇧

Hi,

Some facts given:

* I'm collecting money for a mastectomy


The cost of the procedure is about PLN 10,000. I am collecting the missing amount necessary to be able to undergo the procedure in May this year and finally start living


And now something about me

My name is Liam, I'm 16 years old and I'm non-binary. For as long as I can remember, I feel bad about myself, my body, but I couldn't name it before, find out who I am. Now I know. I know who I am, I know what my pronouns are, what my body SHOULD be. I've come a long way to be here - almost at the end of my fight for the right to be who I am. For a long time I was afraid to ask for help, rather I was helping others. But today, I really need your help. Ever since I can remember, I've been afraid to dream (it's hard for me to admit that I have dreams, because I'm afraid that someone will take them away from me) and now I will admit to myself and to you that I have dreams, and this is one of them. Biggest.

You can help me and support me on my way to myself. I did everything I could - I did a lot of therapy work, coming outs, correcting my pronouns, fighting to change my name, fighting my demons, visiting many doctors for the necessary pieces of paper. Now I've reached the point where I can't handle it on my own - because money is something I can't overcome on my own. My parent cannot afford to finance the entire procedure, hence the idea for a fundraiser.

It means a lot to me, because asking for help is very difficult for me, and at the same time I am learning that it is possible and worth asking for help. This time I know that without your support I will not be able to do it.


Freedom is unimaginable to me

so let's look at it differently

Imagine a child sitting

at the wall...

It feels bad

this child's evenings look the same

he tries to wash himself, so he goes to the bathroom

takes off his blouse...

It sees someone It is not

sees binder

It starts to cry - It can't cope

wants to get out of the bathroom but knows it's time to face it

Imagine a child who is sick of being a child

Imagine it's your baby

you see how It suffers

you lose it day by day

It speaks less and less, It withdraws into Itself

more and more often avoids peers, school, food...

You...

because when It sees you and looks into your brown eyes that see his own suffering in him,

your powerlessness, your tears

I want to apologize, thank you and say goodbye


WHAT GIVES ME?

Thanks to you, I can be free. I will be able to wash normally, look in the mirror without fear, think about myself without disgust and suffering. I want to be happy, I want to have my body, I want to be myself, I want to be free. I want to be able to stop fighting, stop proving to people who I am, stop fighting to survive. I want to live my life , and not just exist. I want to be a child. Happy, free, fulfilling my dreams.Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 92

 
Dane ukryte
ukryta
MM
Mike Michael
1 zł
NJ
Nadia Janowska
20 zł
 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
20 zł
 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
ukryta
Zobacz więcej

Komentarze 9

 
2500 znaków
 • Mike Michael

  Witaj, zaufaj mi że będziesz naprawdę szczęśliwa jak poszukasz Pana Jezusa, poznasz go i żałujesz za swoje stare, grzeszne życie. Zaufaj mi, weź pismo święte, przeczytaj kim jest Pan Jezus, i w jego imieniu poproś Boga Ojca o pomoc. Trzymaj się

  1 zł
 • Alex Stanisławska

  Liam, wierzę że uda Ci się osiągnąć wymarzony cel, być sobą. Jesteś świetną osobą i zasługujesz na godne życie w zgodzie z tym, kim jesteś. Jesteś naprawdę świetną osobą i zawsze możesz napisać. Trzymaj się kochane.

  50 zł
 •  
  Użytkownik anonimowy

  Trzymam kciuki!

  ukryta
 • R
  Reedzior

  Na razie łap tyle

  50 zł
 • M
  majka

  czesc!! moje srodki nie pozwalają mi na wpłacenie więcej, lecz chce dać coś od siebie, trzymam kciuki i jesteś dzielnx

  6 zł