Zasady wyświetlania i wyszukiwania treści na Zrzutka.pl

Wyświetlanie treści na stronie głównej

W ramach strony głównej naszego portalu, wyświetlamy trzy kategorie Zrzutek – ,,Niezwykłe zrzutki”, ,,Popularne dzisiaj”, ,,Trwające zrzutki promowane”, oraz jedną kategorię Nagród powiązanych ze Zrzutkami - “Niezwykłe nagrody”.

W kategorii ,,Niezwykłe zrzutki” widoczne są Zrzutki wybrane przez obsługę naszego portalu, które w naszej ocenie wyróżniają się ciekawym, nietypowym lub szczególnie zasługującym na wsparcie celem. Obsługa portalu decyduje o czasie wyświetlania Zrzutki w tej kategorii oraz o miejscu, w którym dana Zrzutka będzie widoczna. Taka promocja nie wiąże się z otrzymywaniem przez nas jakichkolwiek płatności czy innych korzyści – sami decydujemy o tym, kiedy i które Zrzutki do niej wybierzemy. 

W kategorii ,,Popularne dzisiaj” widoczne są Zrzutki, które w czasie ostatnich 2 godzin zebrały największą sumę wpłat od Wspierających. Zrzutki są w niej ułożone od najwyższej takiej sumy w dół. Mogą do niej trafić dowolne Zrzutki – zarówno korzystające, jak i niekorzystające z płatnej promocji. Muszą one jednak spełnić dodatkowe warunki - Zrzutka musi mieć włączone indeksowanie, mieć aktywną możliwość dokonywania wpłat i posiadać zdjęcie. Wyświetlone odwiedzającemu wyniki odświeżane są co 10 minut.

W kategorii ,,Trwające zrzutki promowane” wyświetlane są Zrzutki, których Organizatorzy wykupili jedną z dostępnych na naszym portalu usług promowania: wyświetlenie na liście promowanych Zrzutek lub (dodatkowo) specjalne wyróżnienie Zrzutki promowanej na liście. Zrzutki wyświetlane są losowo - aby mieć możliwość znalezienia się na omawianej liście, muszą one mieć status Zrzutki trwającej i zebraną co najmniej kwotę 1.000 zł (chyba, że w danym czasie ostatniego warunku nie spełnia co najmniej 6 Zrzutek funkcjonujących na portalu - wówczas nie ma on zastosowania) Wyniki odświeżane są co 5 minut.

Dodatkowo na stronie głównej naszego portalu wyświetlamy również kategorię “Niezwykłe nagrody” - ujęte są w niej nagrody, które uznamy za wyjątkowe ze względu na ich niecodzienny charakter, wystawiane na zorganizowanych u nas Zrzutkach. Zasady działania tej kategorii są identyczne jak w przypadku kategorii “Niezwykłe zrzutki”.  

Wyszukiwanie i katalog Zrzutek

W ramach naszego portalu udostępniamy katalog wszystkich założonych na nim Zrzutek, dla których włączone jest indeksowanie. Katalog umożliwia wyszukiwanie Zrzutek według wpisanej frazy, która pojawia się w jej tytule lub opisie, oraz przeglądanie Zrzutek według typu (wszystkie zrzutki, jedynie zrzutki promowane, lub jedynie zrzutki zweryfikowane), kategorii do której zgłosił ją organizator (np. ,,sport”, ,,podróże”). Wyświetlane wyniki można też zawęzić według innych kryteriów, takich jak fakt wykupienia przez organizatora promowania zrzutki, fakt dodania do niej nagród fundatorów, data założenia zrzutki, suma zebranych środków, województwo itp.

Kolejność wyświetlania wyników wyszukiwania zależy od wybranego przez użytkownika sposobu sortowania - dostępne sposoby sortowania to:

 • ,,najtrafniejsze” - Zrzutki są wyświetlane według treści i opisu Zrzutki do zadanej frazy - jest to ustawienie domyślne;
 • ,,popularne dzisiaj” - Zrzutki są wyświetlane według sumy środków wpłaconych na daną Zrzutkę w ciągu ostatnich 24 godzin, od najwyższej sumy w dół;
 • ,,najwięcej środków” - Zrzutki są wyświetlane według sumy zebranych na zrzutce środków, od najwyższej w dół;
 • ,,najmniej środków” Zrzutki są wyświetlane według sumy zebranych na zrzutce środków, od najniższej w górę;
 • ,,najnowsze” - Zrzutki wyświetlane są według daty ich założenia, od najnowszych w stronę dawniej założonych;
 • ,,najstarsze” - Zrzutki wyświetlane są według daty ich założenia, od najstarszych w stronę założonych później;
 • ,,kończące się” - Zrzutki wyświetlane są według czasu, który ma upłynąć do ich zakończenia, od najkrótszego w stronę dłuższych okresów;
 • ,,po najnowszych aktualnościach” - Zrzutki wyświetlane są według tego, kiedy ich Organizator zamieścił na nich ostatnią aktualizację, od najnowszych aktualizacji w stronę starszych

Poza wybranym przez użytkownika kryterium wyświetlania i zastrzeżeniem, że widoczne są jedynie Zrzutki o włączonym indeksowaniu, nie stosujemy żadnych innych kryteriów decydujących o tym, w jaki sposób wyniki wyszukiwania będą się mu wyświetlały. W przypadku, jeżeli kilka Zrzutek spełnia dane kryterium w identycznym stopniu, o kolejności ich wyświetlania decyduje data ich założenia.

Od powyższego istnieje jednak jeden wyjątek. W przypadku, gdy użytkownik zaznaczy, że chce przeglądać jedynie Zrzutki Promowane, wyniki wyszukiwania będą wyświetlały się w ten sposób, że w pierwszej kolejności wyświetlać się będą Zrzutki, których Organizator wykupił dodatkowe wyróżnienie na liście Zrzutek Promowanych, a dopiero następnie - pozostałe Zrzutki Promowane, przy czym ułożone one będą według zadanego kryterium wyświetlania.

Wyszukiwanie i katalog nagród

W ramach portalu udostępniamy też katalog umożliwiający przeglądanie i wyszukiwanie nagród wystawionych na zorganizowanych u nas Zrzutkach. Możliwe jest wyszukiwanie nagród po wpisanej w wyszukiwarce frazie oraz zawężenie wyświetlanych wyników do określonej kategorii nagród (np. ,,dom i ogród”, ,,elektronika i muzyka”), a także do stanu (,,nowe”, ,,używane” lub ,,wszystkie”), miejscowości oraz wyszukiwanie jedynie nagród o bliskim terminie zakończenia. Udostępniamy także możliwość wyświetlania nagród jedynie w wybranym przedziale cenowym (od i do wskazanej kwoty).

Wyniki wyszukiwania ułożone są według daty utworzenia (od najnowszych) według zadanego przez użytkownika kryterium. Dostępne kryteria to:

 • ,,popularne” - nagrody wyświetlane są według liczby zakupionych nagród z ostatnich 3 dni;
 • ,,najdroższe” - nagrody wyświetlane są od najwyższej ceny w dół;
 • ,,najtańsze” - nagrody wyświetlane są od najniższej ceny w górę;
 • ,,najnowsze” - nagrody wyświetlane są według daty ich dodania, od najnowszych w stronę starszych
 • ,,najstarsze”- nagrody wyświetlane są według daty ich dodania, od najstarszych w stronę nowszych

Poza wybranym przez użytkownika kryterium wyświetlania i warunkiem, że wyświetlane są jedynie nagrody przypisane do Zrzutek, które mają włączone indeksowanie i aktywną możliwość przyjmowania wpłat, nie stosujemy żadnych innych kryteriów decydujących o tym, w jaki sposób wyniki wyszukiwania będą się mu wyświetlały. 

Dodawanie nagród fundatorów

W przypadku przejścia do ekranu wyboru zrzutki, do której użytkownik może dodać nagrodę fundatora, wyświetlana jest lista wszystkich zrzutek, dla których taka opcja została włączona przez organizatora. Zrzutki ułożone są według daty utworzenia - od najnowszych.