Bezpieczeństwo

Zrzutka.pl posiada licencję Krajowej Instytucji Płatniczej wydaną przez KNF - wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP48/2019.

Zobacz, jak bezpiecznie korzystać ze zrzutka.pl >

Bezpieczeństwo transakcji zapewnia:

  • Bezpieczeństwo obsługi wpłat gwarantuje PayU S.A (lider na Polskim rynku płatności ekspresowych) oraz bank BNP PARIBAS.
  • Bezpieczeństwo obsługi wypłat gwarantują serwisy Przelewy24.pl oraz PayU - jedni z największych operatorów płatności błyskawicznych w Polsce.
  • Każde połączenie na zrzutka.pl jest szyfrowane 256-bitowym certyfikatem GeoTrust.

Bezpieczeństwo zrzutek zapewnia:

  • Prowadzenie wnikliwej weryfikacji organizatorów zrzutek, a w określonych przypadkach - również samych zrzutek. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.
  • Haszowanie haseł - nikt, nawet osoby obsługujące zrzutka.pl z najwyższym dostępem administracyjnym, nie może uzyskać dostępu do Twoich haseł, ponieważ hasła wszystkich użytkowników są haszowane.
  • Monitorujemy wszelkie nieprawidłowości i nietypowe zachowania w systemie.

Bezpieczeństwo przetwarzania i przechowywania dokumentów przesyłanych do zrzutka.pl w procesach weryfikacyjnych zapewniają:

  • Procedury przyjmowania dokumentów - nigdy nie przetwarzamy dokumentów bez odpowiednich, wymaganych prawem zgód udzielonych przez osoby, których dokumenty dotyczą. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.
  • Dokumenty dodawane są za pomocą specjalnych formularzy dostępnych w panelu organizatora na zrzutka.pl i załączane z wykorzystaniem szyfrowanego połączenia (wspomniany 256-bitowy certyfikat GeoTrust).
  • Po dodaniu dokumentów do specjalnych folderów, dostępnych tylko dla wykwalifikowanych pracowników zrzutka.pl zajmujących się weryfikacją organizatorów i zrzutek, dokumenty zgrywane są na szyfrowane nośniki zewnętrzne niepodłączone do sieci internet - to gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo przechowywania przekazywanych nam danych poufnych.


Dlaczego wymagamy przesłania skanu dokumentu tożsamości?

Zrzutka.pl sp. z o.o., na podstawie zezwolenia z dnia 14 października 2019 r. wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, działa w charakterze krajowej instytucji płatniczej, wpisanej do Rejestru Usług Płatniczych UKNF pod numerem IP48/2019. Z dniem uzyskania wskazanego zezwolenia, Zrzutka.pl sp. z o.o. stała się instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2022 poz. 593, z późn. zm.). Z art. 34 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 oraz art. 36 ust. 1 ww. ustawy wynika, że naszym obowiązkiem jest ustalenie tożsamości klienta, w tym serii i numeru jego dokumentu tożsamości, oraz że w tym celu możemy uzyskać dostęp do samego dokumentu i sporządzić jego kopię. Obowiązek ten realizujemy właśnie poprzez prośbę o przesłanie nam skanu ważnego dokumentu tożsamości.