id: 2cgrmk

Pomóż ocalić jedyną „żywą” parowozownię!

Pomóż ocalić jedyną „żywą” parowozownię!

Opis zrzutki

Pomóż ocalić jedyną „żywą” parowozownię!

 

Szanowni Państwo, Drodzy Miłośnicy historycznej kolei parowej, Przyjaciele Parowozowni Wolsztyn,


Wolsztyńska Parowozownia – jedyne takie miejsce w Europie, a może nawet i na świecie – potrzebuje pomocy, aby przetrwać.


Niespodziewana epidemia koronawirusa zmusiła nas do zamknięcia w połowie marca br. naszej instytucji dla zwiedzających, niemożliwe stało się również organizowanie specjalnych pociągów retro, przynoszących niemałe zyski. Wszystko to spowodowało znaczny spadek dochodów. Drastycznie zostały również ograniczone dotacje, które pozwalały na bieżące pokrywanie podstawowych kosztów związanych z codziennym funkcjonowaniem parowozowni.


W obecnej, niezwykle trudnej sytuacji jedynymi środkami, które pozwalają nam przetrwać, są fundusze wypracowywane dzięki codziennej, wytężonej pracy naszych parowozów przy obsłudze pasażerskiego ruchu planowego – tak, Parowozownia Wolsztyn jest ostatnią czynną parowozownią w Europie, z której niemal każdego dnia parowozy wydawane są do prowadzenia planowych pociągów pasażerskich na normalnym torze! Tutejsze zabytkowe lokomotywy parowe codziennie dokonują niemal niemożliwego we współczesnym świecie – prowadząc „zwykłe” pociągi osobowe, mkną po żelaznym szlaku i swym charakterystycznym gwizdem szeroko sławią nie tylko Wolsztyn, czy Wielkopolskę, ale stanowią jedną z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji turystycznych w Polsce, która jeszcze do niedawna jak magnes przyciągała turystów z najodleglejszych nawet krajów.


Obecnie, w związku ze znaczne mniejszymi wpływami z działalności turystycznej oraz bez wsparcia płynącego z pełnych dotacji może okazać się, iż niebawem nie będziemy w stanie prowadzić niezbędnych, niezwykle kosztownych, bieżących napraw parowozów, a co za tym idzie utrzymać ruchu planowego, który jest w tej chwili dla nas jedynym źródłem zapewniającym przeżycie. Miesięczny koszt utrzymania parowozowni w formie, w jakiej jest ona najbardziej pożądana i rozpoznawalna jest bowiem ogromny – oscyluje w granicach 300-350 tys. zł.


Z ogromnym smutkiem musimy przyznać, iż to będące ewenementem na skalę światową miejsce jest poważnie zagrożone i może okazać się, że bez Państwa pomocy już nigdy nie zobaczymy w nim parowozu „pod parą”. Będziemy musieli zapomnieć o prawdziwej, tętniącej życiem „żywej” parowozowni, która stanie się zwykłym, cichym muzeum…


Zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc w tych trudnych dla nas chwilach. Choć koszt utrzymania parowozowni wydaje się niebotyczny, liczy się każda, najdrobniejsza nawet wpłata, za którą będziemy ogromnie wdzięczni.


Mamy nadzieję, że dzięki wspólnemu wysiłkowi, parowozowni uda się przetrwać ten niełatwy czas…


Kilka słów o parowozowni:


Parowozownia Wolsztyn jest ostatnią parowozownią na świecie, która obsługuje planowe przewozy pasażerskie trakcją parową na normalnym torze. Nie jest muzeum ani skansenem, lecz przepełnionym XIX-wiecznym duchem pary „zwykłym” zakładem pracy. Tylko tu niemal każdego dnia spotkać można parowóz „pod parą” pracujący w codziennym ruchu planowym.


Powstały w 1907 roku zabytkowy obiekt do dziś spełnia rolę zaplecza technicznego dla funkcjonujących lokomotyw parowych. Jest też miejscem, gdzie zobaczyć można wszystkie czynności związane z przygotowaniem parowozu do jazdy, a które odbywają się tu niezmiennie od ponad stu lat, m.in. obrządzanie parowozu ze szlakowaniem, wodowaniem i węglowaniem, a także przeglądy i naprawy. Zwiedzić tu można wachlarzową halę postojową (z lat 1907-1909), warsztat z kuźnią oraz towarzyszący im zespół urządzeń obsługujących parowozy – stację wodną z wieżą ciśnień i żurawiem wodnym, kanał oczystkowy ze składem opału oraz nadal działającą obrotnicę z 1908 roku. Do dziś funkcjonuje również wyposażony w zabytkowe maszyny warsztat ślusarski (1907-40), kompresorownia oraz odlewnia panewek, a także umiejscowione w „szopie” kanały zapadni, służące do wymiany pojedynczych zestawów kołowych. W Parowozowni odwiedzić można także niewielką izbę muzealną, w którym eksponowane są przedmioty związane z bogatą historią lokalnych linii kolejowych, opierającą się głównie o trakcję parową, m. in. kolejowe lampy naftowe, bilety, urządzenia sygnalizacyjne oraz makietę przedstawiającą fragment stacji Wolsztyn. Całość kolekcji tworzy unikatowy zbiór stanowiący ważny ślad rozwoju techniki kolejowej.


Parowozownia posiada około 20 parowozów różnych serii, wśród których najciekawszymi są: najstarszy, używany po wojnie w hucie Szczecin bezogniowy parowóz TKb b4 z 1912 r., znany z filmów „Pianista” czy „Miasto z morza” Ok1-359 z 1917 r., trzycylindrowy Ty1-76 z 1919 r., czy jedyny zachowany z tej serii na świecie parowóz Tr5-65 z 1921 r. Podziwiać tu również można najstarszy parowóz produkcji polskiej Ok22-31 z 1929r. oraz najszybszy, bo rozwijający niegdyś prędkość 130 km/h, Pm36-2 zwany „Piękną Heleną” z 1937 r., oba będące własnością Stacji Muzeum w Warszawie. W ruchu planowym pracują obecnie 3 polskie powojenne lokomotywy parowe: Ol49-59, Ol49-69 oraz Pt47-65.


„Żywa parowozownia” prowadząca ruch pociągów planowych pod parą ma szansę zachowania spuścizny dawnego transportu kolejowego oraz ochrony związanego z nim, ginącego dziedzictwa kulturowego i przekazania go przyszłym pokoleniom. Obecnie Parowozownia Wolsztyn stanowi Instytucję Kultury Województwa Wielkopolskiego utworzoną w 2016 r. przez Województwo Wielkopolskie, Gminę Wolsztyn, Powiat Wolsztyn oraz PKP CARGO S. A.

 

Parowozownia Wolsztyn

Ul. Fabryczna 1

64-200 Wolsztyn

www.parowozowniawolsztyn.pl----------------------------------------


Please help us saving the last „real” steam locomotive depot!

 

Dear Railway Enthusiasts, Friends and Supporters of the steam locomotive depot in Wolsztyn,

 

The Parowozownia Wolsztyn (The Steam Locomotive Depot in Wolsztyn) – the last such place in Europe, and maybe even in the world – needs your support to survive.


The unexpected outbreak of coronavirus forced us to shut down the depot for visitors in mid-March, it also became impossible to organize charter trains, which used to be the source of considerable profits. All this resulted in a significant decrease in income. The subsidies which allowed for the basic costs associated with the daily operation of the locomotive depot to be covered, have also been drastically reduced. In the current, extremely difficult situation, the only income that allows us to survive is the revenue earned by the daily, hard work of our steam locomotives that keep on hauling scheduled passenger trains - yes, the Wolsztyn steam locomotive depot is the last of its kind in Europe, where almost every day steam locomotives can be found hauling timetabled, standard gauge trains! The historic steam locomotives make what seems impossible in today’s modern world a reality – hauling "ordinary" passenger trains, they run along the tracks with characteristic whistling, being recognised not only in Wolsztyn or the Wielkopolska region, by now they are one of the most recognizable tourist attractions of Poland, which not so long ago attracted tourists from even the most distant countries like a magnet.


Currently, without the suport that we normally get from the full subsidies, as well as the income from tourist activities, it may so happen, that we will not be able to cover the costs of the ongoing maintenance of the steam locomotives, and so we will no longer be able to maintain the operation of the timetabled steam trains, which at the moment is the only lifeline for us. The monthly cost of running the depot in a way that is the most desired by tourists is enormous – it reaches approx. 300 to 350 thousand zloty.


Therefore we kindly ask you to support us in these difficult times. Even though the costs running the depot seems outrageous, every little payment counts, for which we would be extremely grateful.

We do hope that our joint effort will help the depot to survice this difficult period…


A few words about the Parowozownia Wolsztyn:


The Steam Locomotive Depot in Wolsztyn is the last one in the world, in which steam locomotives are maintained in order to haul standard gauge timetabled passenger trains. It is not a museum, but a normal workplace, reminiscent of the bygone years of steam railway travel and industrial revolution. It is the only place where one can see steam locomotives earning their keep doing exactly that kind of work they were designed to.


The roundhouse that was built as early as 1907 is still used as a maintenance facility for the operational steam locomotives. This is also where visitors can witness all the activities connected with the preparation of the locomotives for their daily work, and which have not changed for more than a century, such as disposing of the locomotives on the ash pit, watering, coaling, as well as works related to running maintenance and ongoing repairs. The highlights of the depot include the roundhouse (built in 1907 and enlarged in 1909), workshop with a blacksmith workshop together with a set of devices used for servicing the locomotives – a pumping station with water tower and water crane, an ash pit with a coal stage and an operational turntable built in 1908. Vintage machines from between 1907 and 1940 are still being used in the ‘shed’, together with a compressor room and bearing foundry, as well as wheel-drops used to replace complete locomotive wheelsets. There is also a small museum room, which displays items related to the rich history of the local steam-operated railway lines, such as oil lamps, tickets, signalling equipment and a model railway layout showing the Wolsztyn depot in miniature. The collection creates a unique selection of relics documenting the important steps in the development of railway technology.


There are approximately 20 steam locomotives of different classes in the depot,  the most interesting ones include: the oldest fireless TKb b4 locomotive built in 1912 and was used in the steelworks in Szczecin after WWII, Ok1-359 delivered in 1917 that starred in „The Pianist” or „A city form the see”, a three-cylinder Ty1-76 of 1919, or Tr5-65 from 1921, which is the only one of its kind left in the world. There is also the oldest steam locomotive produced in Poland - Ok22-31 built in 1929 and the fastest one Pm36-2 that can travel with speeds up to 130 km/h, named „Piękna Helena” that left the factory in 1937, the last two locomotives are owned by the railway museum in Warsaw. At this moment there are three serviceable locomotives in Wolsztyn, all three post-war and built in Poland: Ol49-59, Ol49-69 and Pt47-65.


„The living museum” offering daily timetabled steam trains  is the last chance to preserve the railway transport heritage as well as the cultural aspects that are connected with it, and to pass them on to the new generations. Currently the Wolsztyn steam locomotive depot is a joint venture Cultural Institution of the Wielkopolska region, created in 2016 and run jointly by the Wielkopolska region, the Wolsztyn County, and PKP CARGO S. A.


Parowozownia Wolsztyn

Ul. Fabryczna 1

64-200 Wolsztyn

www.parowozowniawolsztyn.pl


Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Wpłacający 177

 
Dane ukryte
1 000 zł
AO
Adam Okłota
1 000 zł
K
Krzysiek
1 000 zł
CO
Stanisław K.
500 zł
 
Dane ukryte
270 zł
AP
Adam Pacholczyk
200 zł
 
Dane ukryte
200 zł
TL
Tadeusz Leszczyński
200 zł
 
Dane ukryte
200 zł
Zobacz więcej

Komentarze 8

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

Nasi użytkownicy założyli

720 873 zrzutki

i zebrali

497 097 030 zł

A ty na co dziś zbierasz?