id: 2dsa2g

MURAL DLA DĄBROWSZCZAKÓW

MURAL DLA DĄBROWSZCZAKÓW

Nasi użytkownicy założyli 1 152 390 zrzutek i zebrali 1 197 767 203 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

W 85. rocznicę wybuchu hiszpańskiej wojny domowej pragniemy upamiętnić Dąbrowszczaków – antyfaszystki i antyfaszystów z Polski, którzy pod hasłem „za wolność Waszą i naszą” walczyli w obronie II Republiki Hiszpańskiej i klasy pracującej, z przestrogą, że „jeśli dziś padnie Madryt, jutro padnie Warszawa”. W tym celu chcemy zrealizować mural, 

symbolizujący robotniczy zryw przeciwko faszyzmowi hiszpańskiemu, włoskiemu i niemieckiemu, będący udziałem dziesiątek tysięcy ochotników i ochotniczek  z całego świata walczących w Hiszpanii pod hasłem ¡No pasarán! (Nie przejdą!).


Kim byli Dąbrowszczacy

Dąbrowszczacy to określenie na około pięć tysięcy polskich ochotników i ochotniczek XIII Brygady Międzynarodowej im. Jarosława Dąbrowskiego oraz innych formacji walczących w trakcie hiszpańskiej wojny domowej po stronie republikańskiej i antyfaszystowskiej. Dąbrowszczacy pochodzili przede wszystkim z klasy robotniczej i należeli do związków zawodowych, lewicowych partii i organizacji. Szacuje się, że w hiszpańskiej wojnie domowej walczyło ponad 35 tysięcy antyfaszystów i antyfaszystek z ponad 50 krajów świata co stanowi unikatowy w historii akt ponadnarodowej solidarności.

wd97a36b80e21580.png

Kto zrealizuje mural

Projektantem i wykonawcą muralu jest Adam Walas, autor licznych murali znanych z warszawskich ulic, współpracujący przy ich realizacji ze Stacją Muranów. Jego najważniejsze i najbardziej znane prace to m.in. mural Złego, bohatera powieści Leopolda Tyrmanda, przy Placu Trzech Krzyży, mural przy Metro Centrum upamiętniający bohaterki powstania w Getcie Warszawskim (projekt powstał we współpracy z Anną Koźbiel-Walas, z inicjatywy Muzeum Historii Żydów Polskich Polin), oraz liczne murale na Muranowie. 

Instagram Adama: www.instagram.com/adamgregwalas/


Pomysłodawcą i realizatorem muralu jest Stowarzyszenie Ochotnicy Wolności zajmujące się pamięcią o Dąbrowszczakach. Początki działalności organizacji sięgają 2015 roku, gdy powołana została do życia inicjatywa „Łapy precz od ul. Dąbrowszczaków” celem powstrzymania zmiany nazwy ulicy w ramach tzw. dekomunizacji. Dzięki m.in. licznym akcjom i działaniom organizacji udało zachować patronat Dąbrowszczaków nad praską ulicą. Od tego czasu Stowarzyszenie Ochotnicy Wolności organizuje cykliczne wydarzenia poświęcone pamięci polskich antyfaszystów i antyfaszystek walczących w Hiszpanii oraz upowszechnia wiedzę o nich. Z działalnością stowarzyszenia możecie zapoznać się na stronie internetowej: www.ochotnicywolnosci.org

oc376f022a1cd5bf.jpeg

Gdzie powstanie mural

Mural powstanie w samym centrum Warszawy na ulicy Ignacego Skorupki 6a, na elewacji centrum społecznego Przychodnia, zaangażowanego w działalność polityczno-kulturalną i udostępniającego swoją przestrzeń licznym zaangażowanym społecznie inicjatywom i organizacjom. Sprawia to, że Przychodnia jest idealnym miejscem na mural poświęcony tradycji robotniczego antyfaszyzmu i walki o sprawiedliwość społeczną.

Działalność Przychodni możecie śledzić na ich stronie: https://www.facebook.com/przychodniasquat/


Koszt

Znaczną część kosztów pochłania wynajem podnośnika, dzięki któremu możliwa będzie realizacja muralu na wysokości pierwszego piętra zapewniając jego dobrą widoczność oraz trwałość. Pozostałe koszta obejmują m.in. wydruk szablonów oraz farby. Ewentualną nadwyżkę finansową przeznaczymy na cele statutowe stowarzyszenia.Kiedy powstanie mural?

Bardzo byśmy chcieli, by odsłonięcie muralu odbyło się 17 lipca – dokładnie w 85. rocznicę wybuchu hiszpańskiej wojny domowej. Zdajemy sobie sprawę, że pozostało nam niewiele czasu, jednak dzięki waszej pomocy – wpłatom oraz udostępnianiu zrzutki – mamy nadzieję na realizację muralu zgodnie z tym planem. Jeśli mimo wszystko nie uda nam się na czas uzbierać potrzebnej kwoty, wówczas poinformujemy o nowym, nieodległym terminie odsłonięcia muralu, któremu będzie towarzyszyć wydarzenie poświęcone Dąbrowszczakom.


***


Autor muralu zastrzega sobie prawo do ewentualnych, drobnych zmian w projekcie muralu, które jednak nie wpłyną na jego przekaz i ogólny kształt wizualny.MURAL PARA LOS BRIGADISTAS POLACOS


En el 85 aniversario de la Guerra Civil Española queremos conmemorar a los Brigadistas polacos (Dąbrowszczacy), mujeres y hombres antifascistas de Polonia que bajo el lema "por vuestra libertad y la nuestra" lucharon en defensa de la Segunda República Española y la clase trabajadora con la advertencia de que "si hoy cae Madrid, mañana caerá Varsovia". Para ello, queremos crear un mural que simboliza el levantamiento obrero contra el fascismo español, italiano y alemán en el que participaron decenas de miles de voluntarios de todo el mundo que militaron en España bajo el lema ¡No pasarán!

¿Quiénes eran los Brigadistas polacos?

Lo que en polaco decimos “Dąbrowszczacy” es un término para unos cinco mil voluntarios polacos de la 13ª Brigada Internacional Jarosław Dąbrowski y otras formaciones que lucharon durante la Guerra Civil Española en el bando republicano y antifascista. Provenían principalmente de la clase trabajadora y pertenecían a sindicatos, partidos y organizaciones de izquierda. Se estima que más de 35.000 antifascistas, mujeres y hombres, de más de 50 países de todo el mundo lucharon en la Guerra Civil española, lo cual es un acto de solidaridad supranacional único en la historia.

¿Quién hará el mural?

El autor del proyecto y al mismo tiempo el realizador del mural es Adam Walas, autor de numerosos murales conocidos de las calles de Varsovia, que coopera con la Stacja Muranów en su implementación. Sus obras más importantes y famosas incluyen entre otros: el mural de Zły (traducción literal: El Malvado), protagonista de la novela homónima de Leopold Tyrmand en la Plaza de Trzech Krzyży, el mural del Metro Centrum que conmemora a las heroínas del levantamiento del Gueto de Varsovia (el proyecto fue creado en cooperación con Anna Koźbiel-Walas por iniciativa del Museo de la Historia de los Judíos Polacos POLIN) y numerosos murales en el barrio varsoviense de Muranów. 

El Instagram de Adam: www.instagram.com/adamgregwalas/

Detrás de la idea y la producción del mural está la Asociación de Voluntarios de la Libertad (pol. Stowarzyszenie Ochotnicy Wolności) que se ocupa de la memoria de los Brigadistas polacos. Los orígenes de las actividades de la Asociación se remontan a 2015, cuando se fundó la iniciativa "Manos fuera de la calle de los Dąbrowszczacy" para evitar el cambio del nombre de la calle dentro del proceso de la llamada decomunización en Polonia. Gracias a numerosas acciones y actividades de la organización se ha logrado, entre otras cosas, mantener el patrocinio de los Brigadistas polacos sobre la calle del barrio varsoviense de Praga. Desde entonces, la Asociación de Voluntarios de la Libertad ha organizado eventos cíclicos dedicados a la memoria de antifascistas polacos/as que lucharon en España y ha difundido el conocimientos sobre ellos. Puedes ver las actividades de la asociación en el sitio web: www.ochotnicywolnosci.org

¿Dónde se hará el mural?

El mural se creará en el mismo centro de Varsovia en la calle de Ignacy Skorupka nº 6a, en la fachada del centro social Przychodnia, un espacio que colabora y cede su sitio a numerosas iniciativas y organizaciones socialmente comprometidas. Es un lugar ideal para un mural dedicado a la tradición del antifascismo obrero y la lucha por la justicia social.

Los gastos

Una parte importante de los costes incluye el alquiler de elevador, gracias al cual será posible hacer el mural a la altura del primer piso, asegurando su buena visibilidad y durabilidad. Otros costos incluyen la impresión de moldes y las pinturas. En el caso cuando las donaciones superen los costes del mural, asignaremos cualquier cuota de sobra a los fines estatutarios de la Asociación.

¿Cuándo se creará el mural?

Nos gustaría mucho que la inauguración del mural tuviera lugar el 17 de julio, exactamente en el 85 aniversario del estallido de la Guerra Civil Española. Nos damos cuenta de que nos queda poco tiempo, pero gracias a vuestra ayuda: juntarse a las donaciones y compartir la recaudación de fondos, esperamos poder hacerlo a tiempo. Si a pesar de todo no lo logramos, os informaremos de la nueva fecha, no muy lejana, que irá acompañada de un acto dedicado a los Brigadistas polacos.

***

El autor del mural se reserva el derecho a posibles cambios diminutos en el diseño que, sin embargo, no afectarán su mensaje y la forma visual general.Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Lokalizacja

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 91

DG
Dominik Gotojuch
1 000 zł
SB
Stefan Bekier
500 zł
MK
Michał Komar
500 zł
AH
500 zł
DT
Dariusz Tajchman
400 zł
MP
Monika Popiołek
300 zł
LB
Lorenzo Braschi
200 zł
 
Dane ukryte
200 zł
 
Dane ukryte
120 zł
 
Dane ukryte
100 zł
Zobacz więcej

Komentarze 3

 
2500 znaków
 • JS
  Józef Sousa

  Debout! les damnés de la terre!
  Debout! les forçats de la faim!

  40 zł
 • SM
  Severiano Montero

  La lucha contra el fascismo continúa

  100 zł
 • SB
  Stefan Bekier

  Bardzo cenna inicjatywa. Powodzenia w realizacji. Stefan Bekier

  500 zł