id: 2ge5s6

Dla obrońców wolnej Ukrainy / For free Ukraine defenders

Dla obrońców wolnej Ukrainy / For free Ukraine defenders

Nasi użytkownicy założyli 1 147 439 zrzutek i zebrali 1 195 232 912 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności13

 • Zaprzyjaźniona jednostka ZSU poprosiła nas o 2 komplety opon do samochodów terenowych. Dokładne parametry opon to 245/70 r16. Nawet decydując się na tańsze od nowych opony bieżnikowane musimy liczyć się z kwotą ponad 3000 złotych. Nie mamy niestety możliwości sfinansowania takiego zakupu ze źródeł innych niż Wasze wpłaty. Pomożecie? Jeśli nie jesteście w stanie wpłacić, to wesprzyjcie zbiórkę udostępniając ją.TUWjWhMIWiEKrHRk.jpg

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

[***PL***] [ENG - below] [UA - внизу]

zdj.: Maryana Radchuk, Andrzej HładijNa co, dla kogo i dlaczego zbieramy:


Dostarczamy sprzęt bezpośrednio dla osób na pierwszej i drugiej linii frontu. Dzięki naszej pomocy na Ukrainę trafiły już dwa jeepy wraz z częściami zapasowymi i oponami. Dostarczamy również noktowizję, drony, kamizelki, buty trekkingowe, plecaki i inne potrzebne rzeczy, które zawozimy osobiście na Ukrainę. Wszystkie nasze działania są koordynowane z miejscowym personelem ukraińskim, który wskazuje nam aktualne potrzeby. W związku z tym obecnie zbieramy na kolejny samochód, tym razem pickupa. Proszą nas o niego żołnierze ukraińscy walczący w obwodzie charkowskim.


Ukrainki i Ukraińcy bronią swojego domu, życia swoich dzieci i rodziców, bronią swojej ziemi. Tą zrzutką chcemy wesprzeć osoby, które działają na pierwszej i drugiej linii, bo to one zapewniają bezpieczeństwo innym, dowożą aż do linii frontu pomoc humanitarną, wodę i lekarstwa. To oni ewakuują cywili z kolejnych ukraińskich miast.

Ci ludzie to synowie, mężowie i ojcowie, córki, matki i żony.

Chcemy, żeby żywe i żywi wrócili do domu.


Żeby przeżyć i żeby móc pomagać mieszkańcom, potrzebują sprzętu ochronnego, potrzebują pojazdów i wyposażenia. Teraz, po pięciu miesiącach wojny, w efekcie zniszczeń infrastruktury, zaczynają też potrzebować tego, co nie było potrzebne na początku, albo wymiany tego, co już się zużyło. Wciąż potrzebny jest też sprzęt umożliwiający życie w okopach, gdzie nie ma bezpiecznej wody pitnej i nie ma sieci elektrycznej.


Skala potrzeb jest gigantyczna, ale każda, absolutnie każda pomoc ma znaczenie.Co zbieramy:


Prowadzimy zarówno zbiórkę finansową, jak i rzeczową. Szukamy sprzętu w Polsce i za granicą, w każdym dostępnym źródle. Wszystko, co kupujemy albo zbieramy, zawozimy osobiście albo przez zaufane organizacje ukraińskie.

Z zakupów będziemy sukcesywnie rozliczać się tu na zbiórce, a o wszystkich działaniach informować tutaj i na stronie FB fundacji.


Adres do pocztowych przesyłek rzeczowych to adres siedziby fundacji.

Z czasem będziemy dodawać kolejne, pod które będzie można dostarczać pomoc rzeczową.

.

************************

Fundacja GENTES

ul. Kapelanka 5/23

30-347 Kraków

************************

.

. .


LISTA POTRZEBNEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA:


Przede wszystkim: samochody terenowe, vany - aby dostarczać pomoc najdalej, jak się da.


Wyposażenie osobiste, polowe i taktyczne (odzież - podkoszulki w kolorze khaki lub ciemnych w rozmiarze L i XL, damskie i męskie, buty terenowe/taktyczne, rękawice, plecaki taktyczne, ciepłe śpiwory, okulary ochronne, saperki, siekiery, filtry osobiste, m.in.).


Sprzęt elektroniczny i specjalistyczny (noktowizory, termowizory, latarki, baterie i akumulatory, generatory prądotwórcze, drony, m.in).


**

[***ENG***]

photos: Maryana Radchuk, Andrzej HładijWhat, for whom, and why do we collect:


We deliver equipment directly to people on the first and second front lines. Thanks to our help, two jeeps with spare parts and tires have already been delivered to Ukraine. We also provide night vision, drones, vests, trekking shoes, backpacks and other necessary things, which we take personally to Ukraine. All our activities are coordinated with local Ukrainian personnel who show us our current needs. Therefore, we are currently collecting for another car, this time a pickup truck. Ukrainian soldiers fighting in the Kharkiv region are asking for it.Let us remember, that Ukrainians defend their home, the lives of their children and parents, they defend their land. With this crowdfunding, we want to support people who operate on the first and second lines, because they ensure the safety of others, deliver humanitarian aid, water and medicines to the front line. They are the ones who evacuate civilians from Ukrainian cities.


These people are sons, husbands and fathers, daughters, mothers and wives.

We want them to survive.


In order to survive and to be able to help the inhabitants, they need protective equipment and vehicles. Now, after five months of war, they also begin to need what was not needed at the beginning, or to replace what has already worn out. Equipment to enable life in trenches, where there is no safe drinking water and no electricity grid.


The scale of the needs is gigantic, but every, absolutely every bank transfer and every in-kind assistance matters.What we collect:


We conduct financial fundraising and collect in-kind aid We are looking for equipment in Poland and abroad, in every available source. Everything we buy or collect, we deliver personally or through trusted Ukrainian organizations.


We will successively account for purchases here at the fundraiser, and we will inform you about all activities here and on the foundation's FB website.


The address given below is the address of the foundation's registered office.

Over time, we will add more addresses where will be possible to provide in-kind assistance.

.

************************

Fundacja GENTES

ul. Kapelanka 5/23

30-347 Kraków

************************

.

.

************************

GENTES Foundation

ul. Kapelanka 5/23

30-347 Krakow

************************

.

. .


LIST OF REQUIRED EQUIPMENT AND EQUIPMENT:


Foremost: off-road vehicles, vans - to deliver assistance as far as possible.


Personal, field and tactical equipment (clothing, shoes, tactical gloves, tactical backpacks, warm sleeping bags, goggles, shovels, axes, among others).


Electronic and specialist equipment (night vision devices, thermal imaging devices, flashlights, batteries and accumulators, power generators, drones, among others).


.

. .

[***UA***]

фото: Мар'яна Радчук, Andrzej HładijДля чого, для кого і навіщо ми збираємо:


Українки та українці захищають свій дім, життя своїх дітей і батьків, захищають свою землю. Цією краплею допомоги ми хочемо підтримати людей, які працюють на першій та другій лініях, адже вони забезпечують безпеку інших, доставляють гуманітарну допомогу, воду та ліки на передову. Саме вони евакуюють мирних жителів з інших міст України.


Ці люди – це сини, чоловіки та батьки, дочки, матері та дружини.

Ми хочемо, щоб вони повернулися додому живими.


Щоб вижити та допомогти мешканцям, їм потрібні засоби захисту, транспортні засоби та обладнання. Зараз, після п’яти місяців війни, через руйнування інфраструктури починають потребувати того, чого спочатку не було потрібно, або того, що вже знищилося. Обладнання для життя в траншеях, де немає безпечної питної води та електромережі, також все ще потрібне.


Масштаби потреб гігантські, але кожна, абсолютно кожна допомога має значення.


Що ми збираємо:


Проводимо як фінансовий, так і матеріальний збір. Ми шукаємо обладнання в Польщі та за кордоном, у всіх доступних джерелах. Все, що ми купуємо або збираємо, ми доставляємо особисто або через перевірені українські організації.


Ми послідовно будемо обліковувати покупки тут на зборі коштів, а про всі дії будемо інформувати тут і на сторінці фонду у фейсбуці.Першою адресою для поштових відправлень є адреса місцезнаходження фонду.

З часом ми додамо ще адреси, на котрі можна буде доставити матеріальну допомогу.************************

Fundacja GENTES

ul. Kapelanka 5/23

30-347 Kraków

************************

.

.

**********************

Фонд ГЕНТЕС

вул. Капеланка 5/23

30-347 Краків

**********************

.

. .


ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНОГО спорядження та обладнання:В першу чергу: позашляховики, мікроавтобуси, щоб доставляти допомогу якомога далі.


Особисте, польове та тактичне спорядження (одяг, взуття, тактичні рукавиці, тактичні рюкзаки, теплі спальні мішки, захисні окуляри, лопатки, сокири тощо).


Електронне та спеціалізоване обладнання (прилади нічного бачення, тепловізори, ліхтарики, батареї та акумулятори, електрогенератори, дрони тощо).
Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 92

TF
Tadeusz
150 zł
AH
Żurki
150 zł
 
Dane ukryte
100 zł
 
Dane ukryte
100 zł
BJ
Basia JK
50 zł
RS
200 zł
WG
Wojciech Gubała
200 zł
OP
Olga
300 zł
 
Dane ukryte
50 zł
Zobacz więcej

Komentarze 2

 
2500 znaków