id: 2rk7ej

Wyjazd drużyny Odysei Umysłu na finał w USA!

Wyjazd drużyny Odysei Umysłu na finał w USA!

12 161 zł 
z 80 000 zł
15%
zakończona 08.05.2022r
85 
wspierających
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Opis zrzutki

Drużyna młodzieży z kilku wrocławskich szkół ponadpodstawowych wzięła udział w

Ogólnopolskim Finale Odysei Umysłu i zajęła drugie miejsce w swojej kategorii!! Drużyna

zdobyła tytuł WICEMISTRZÓW POLSKI, co daje jej prawo reprezentowania kraju na

mistrzostwach świata w Iowa State University w Ames w USA (w terminie 24-29.05.2022 r.).


Przygotowanie i udział w Konkursie Światowym wymaga dużych nakładów

finansowych (drużyna musi pokryć go sama. Przelot, pobyt, opłata członkowska itp. wynoszą

łącznie ok. 80000 zł).


Odyseja Umysłu to edukacyjne przedsięwzięcie o charakterze konkursu, mające na

celu rozwój zdolności twórczych, które posiada każdy człowiek. Inspiruje rozwój

kreatywnego i krytycznego myślenia, zachęcając do rozwiązywania problemów

rozbieżnych, czyli takich, które rozwiązać można na bardzo wiele sposobów. Uczestnicy

programu samodzielnie analizują zadanie i definiują jego sedno, wymyślają potencjalne

możliwości, a następnie decydują o tym, jak połączyć w skuteczne rozwiązanie to, co w ich

pomysłach najlepsze. Pracując w grupach uczestnicy Odysei Umysłu mogą inspirować się

wzajemnie, uczyć się od siebie i polegać na sobie nawzajem. Współdziałanie w grupie uczy

dzieci szacunku dla odmiennych osobowości, pomysłów i poglądów.


W skład tegorocznej drużyny wchodzą uczniowie XVI LO, XIV LO, IX LO oraz Liceum

Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek. Łącznie sześciu kreatywnych, ambitnych i bardzo

pracowitych młodych ludzi, spośród których aż czworo z nich to absolwenci małej Szkoły

Podstawowej nr 8 z oddziałami integracyjnymi we Wrocławiu.


Możliwość udziału w finale światowym to dla młodzieży olbrzymi sukces i szansa

na przyszłość! Odyseusze od 2018 roku brali udział w konkursie. Mimo pandemii, która w

2019 roku uniemożliwiła im wyjazd na Finały Ogólnokrajowe do Gdyni, a w 2020 roku w

dalszym ciągu były wprowadzane ograniczenia w postaci nauki zdalnej, niemożliwości

spotykania się w realu, a Finał Ogólnopolski odbywał się wirtualnie, Odyseusze mieli swoje

motto w postaci tych słów: MARZYMY, MYŚLIMY, TWORZYMY.


Od września 2021 roku kontynuowali odysejową przygodę samodzielnie

rozwiązując problem długoterminowy oraz ćwiczyli rozwiązywanie problemów

spontanicznych. Spędzając wiele godzin na przygotowaniach do konkursu. Powtarzaliśmy im,

że solidną pracą i dzięki niestandardowym pomysłom mogą osiągnąć wszystko, otworzyć

sobie okno na świat, lepsze życie, że nie ma rzeczy niemożliwych - CO TEŻ UCZYNILI.


Mamy nadzieję, że będziemy mogli reprezentować Wrocław, Dolny Śląsk i Polskę

podczas mistrzostw światowych w Ames w USA!


Barbara Wyborna i Katarzyna Stąpor-Rak (trenerki Odysei Umysłu) oraz Odyseusze


Zrzutka została zorganizowana przez przyjaciół drużyny za zgodą trenerek.A team of youth from several secondary schools in Wrocław, Poland took part in the Nationwide Finals of the Odyssey of the Mind and took second place in their category!! The team won the title of POLISH VICE CHAMPIONS, which gives them the opportunity to represent the country at the world championships at Iowa State University in Ames, USA (on May 24-29, 2022).


Preparation for and participation in the World Competition comes with a lot of financial costs (the team has to cover all the finances themselves - the flight, accommodation, membership fees, etc. which are about 80,000 PLN total).


The Odyssey of the Mind is an educational, competition-style event aimed at developing the creative abilities that each person has. It improves skills such as thinking creatively and critically and encourages problem-solving. Participants in the program independently analyze the task and define its core, invent the potential solutions, and then decide how to combine their ideas into the most effective solution. By working in groups, participants in the Odyssey of the Mind can be inspired by, learn from and rely on each other. Collaboration in a group teaches children respect for different personalities, ideas, and views.


This year's team includes students of the Secondary Schools No. 16, No. 14, No. 9 and the Secondary School of the Ursuline Sisters. A total of six creative, ambitious and very hardworking young people. The opportunity to participate in the world finals is a great success and a chance for the future for young people! The team has been taking part in the competition since 2018. Despite the pandemic that prevented them from going to the National Finals in Gdynia in 2019, as well as in 2020, restrictions were still introduced in the form of remote learning. Due to the impossibility of meeting in real life, the National Final was virtual, and our participants had their own motto: WE DREAM, THINK, AND CREATE. From September 2021, they continued on their Odyssey adventure on their own, solving a long-term problem and practicing problem-solving spontaneously. They spent many hours preparing for the competition. We kept telling them that with solid work and their unconventional ideas, they can achieve anything, open up a window to a new world and a better life, and that nothing is impossible - AND THEY TOOK IT TO HEART.


We hope that THANKS TO YOU ​​we will be able to represent Wrocław, our voivodship and the country of Poland at the world championships in Ames, USA!


Coaches Barbara Wyborna i Katarzyna Stąpor-Rak and the Team


This fundraiser has been organized by friends of the team, with permission from the coaches.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 85

AK
Andrzej Krawczyk
100 zł
RG
Ryszard Gawza
ukryta
 
Dane ukryte
300 zł
 
Dane ukryte
50 zł
 
Dane ukryte
50 zł
 
Dane ukryte
10 zł
 
Dane ukryte
100 zł
KI
Kinga
300 zł
GO
Marta
300 zł
 
Dane ukryte
100 zł
Zobacz więcej

Komentarze 4

 
2500 znaków

Nasi użytkownicy założyli

863 905 zrzutek

i zebrali

760 327 269 zł

A ty na co dziś zbierasz?