id: 2tjtkr

Na koszty pomocy prawnej oraz podstawowe koszty życia w czasie, gdy będę walczył w sądzie pracy z mBankiem S.A. o przywrócenie do pracy.

Na koszty pomocy prawnej oraz podstawowe koszty życia w czasie, gdy będę walczył w sądzie pracy z mBankiem S.A. o przywrócenie do pracy.

Nasi użytkownicy założyli 1 181 042 zrzutki i zebrali 1 235 053 166 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności1

 • 22 lutego 2022 r.

  Wyniki kontroli w mBank S.A. przeprowadzonej przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie.


  https://niezaleznyzzp.pl/wyniki-kontroli-w-mbank-s-a-przeprowadzonej-przez-okregowy-inspektorat-pracy-w-warszawie/


  Związek otrzymał pismo z wynikami kontroli w mBank S.A. przeprowadzonej przez Okręgowy Inspektorat Pracy (OIP) w Warszawie.

  Załączamy na stronie fragment pisma dotyczący wystąpień pokontrolnych skierowanych do mBank S.A.

  W ocenie inspektor pracy:

  Pracodawca bezpodstawnie kwestionował zarówno status Pana Mariusza Ławnika, jak i status zakładowej organizacji związkowej przynależny Niezależnemu Związkowi Zawodowemu Pracowników mBank S.A., a w konsekwencji nie realizował obowiązków w zakresie konsultacji z organizacją związkową w indywidualnych jak i zbiorowych sprawach pracowniczych, w tym między innymi w kwestiach dotyczących wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

  Ponadto pracodawca nie przekazał Związkowi Zawodowemu informacji, o których udzielenie wystąpiono na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o związkach zawodowych.

  Inspektor pracy stwierdziła również, że pracodawca rozwiązał z Panem Mariuszem Ławnikiem, którego stosunek pracy podlegał szczególnej ochronie, zatrudnionym od 1 sierpnia 2014 r. na stanowisku starszego specjalisty, umowę o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 52 § 1 pkt 1 kodeksu pracy z dniem 17 listopada 2021 r., nie uzyskawszy zgody Komitetu założycielskiego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników mBank S.A. oraz Rady Pracowników mBank S.A.

  Inspektor pracy uznając, że rozwiązanie z Panem Mariuszem Ławnikiem umowy o pracę nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa, wszczęła postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownikaktóre zakończyło się przedstawieniem zarzutów osobie działającej w imieniu pracodawcy i sporządzeniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie Wydział Karny.  Informacje o wynikach kontroli OIP zamieściła także na swojej stronie Gazeta Wyborcza, w artykule Adriany Rozwadowskiej

  https://wyborcza.biz/biznes/7,159911,28246763,inspektor-pracy-xxx-mbank.html?disableRedirects=true

  oraz sama dziennikarka w poście na swoim FB:

  https://www.facebook.com/ad.rozwadowska/posts/10223883751355147

  qe845815c9f48db4.jpeg

  30.11.2021 r. Konferencja w Sejmie dotycząca sprawy Magdy Malinowskiej z Amazona. Cytuję posła Macieja Koniecznego:

  Kiedy planowaliśmy konferencję w sprawie Magdy Malinowskiej, nie wiedzieliśmy jeszcze o zwolnieniu Mariusza Ławnika z mBanku, ta sprawa wpadła nam nagle. Bulwersuje, że bank, który powinien być przecież instytucją zaufania publicznego, uważa, że Państwową Inspekcją Pracy się "grozi". Czuwanie nad przestrzeganiem prawa pracy jest przecież zadaniem wpisanym w działalność związków zawodowych." https://www.facebook.com/maciejkoniecznyrazem/posts/431266715279183

  z766eb97a9d5b3b3.jpeg

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

Zrzutka ma na celu wsparcie Mariusza Ławnika, przewodniczącego jedynego związku zawodowego istniejącego w mBank S.A., byłego członka rady pracowników, który pracował w firmie mBank S.A. ponad 7 lat i został 17.11.2021 w sposób niezgodny z prawem pracy zwolniony z pracy.

Szanowni Darczyńcy, straciłem jedyne źródło dochodu. Ze względu na dyscyplinarny charakter zwolnienia, nie przysługuje mi żadna odprawa, ani zasiłek z Urzędu Pracy, nawet jeśli zarejestruję się jako bezrobotny.

Zrzutka ma na celu:

1) Pokrycie wszystkich kosztów związanych z pomocą prawną;

2) Pokrycie podstawowych kosztów życia w czasie, gdy będę walczył z mBankiem o przywrócenie do pracy oraz będę prowadził dalszą społeczną działalność związkową.

W kwietniu 2019 zostałem wybrany przez pracowników mBanku jako ich reprezentant do 7-osobowej Rady Pracowników. 4 września 2021 założyłem z koleżankami i kolegami z pracy pierwszy związek zawodowy w mBanku i zostałem przez nich wybrany na Przewodniczącego Komitetu Założycielskiego oraz Przewodniczącego Zarządu Związku.

Niestety od samego początku działalności Związku, jest on kwestionowany i nietolerowany przez mBank. W dniu 17 listopada 2021 roku nastąpiło niezgodne z prawem pracy rozwiązanie mojej umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym.

Rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło w sytuacji gdy Rada Pracowników oraz Związek Zawodowy nie wyraziły na to zgody. Uzyskanie przez pracodawcę zgody na rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem szczególnie chronionym będącym członkiem Rady Pracowników, Przewodniczącym Komitetu Założycielskiego Związku oraz Przewodniczącym Zarządu Związku Zawodowego jest warunkiem koniecznym dla zgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy.

Treść przepisów: Art. 17. ust. 1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji: "Pracodawca nie może bez zgody rady pracowników wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem będącym jej członkiem w okresie jego członkostwa w radzie pracowników.",

Art. 32 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych: "Pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może: 1) wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku prawnego ze wskazanym uchwałą zarządu jego

członkiem lub z inną osobą wykonującą pracę zarobkową będącą członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnioną do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, 7. Ochrona przewidziana w ust. 1 przysługuje, przez okres 6 miesięcy od dnia utworzenia komitetu założycielskiego zakładowej organizacji związkowej, nie więcej niż trzem osobom wykonującym pracę zarobkową wskazanym uchwałą komitetu założycielskiego."


Sprawa została opisana i nagłośniona w artykule Adriany Rozwadowskiej, dziennikarki Gazety Wyborczej: https://wyborcza.biz/biznes/7,159911,27840714,mbank-zwolnil-dyscyplinarnie-szefa-zwiazku-zawodowego-za-wpis.html#a=40&c=15:undefined

O mojej sprawie napisał także poseł na Sejm Maciej Konieczny: https://www.facebook.com/maciejkoniecznyrazem/posts/428589665546888

Dodatkowe informacje także na stronie: https://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/zalozyl-zwiazek-i-poinformowal-o-tym-pracownikow-mbank-go-zwolnil,85949.html

mBank S.A. rozwiązując ze mną umowę o pracę wykazał lekceważący stosunek do powszechnie obowiązującego prawa pracy, wszystkich swoich pracowników oraz członków Związku Zawodowego.

Serdecznie proszę o wsparcie mnie, mojej rodziny, abym mógł dalej prowadzić walkę o sprawiedliwość i prawo do godnej pracy.
Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Jeszcze nikt nie założył skarbonki na tej zrzutce. Twoja może być pierwsza!

Wpłaty 349

preloader

Komentarze 7

 
2500 znaków
 •  
  Użytkownik anonimowy

  Trzymaj sie Mariusz!

  100 zł
 • Grzegorz Dubicki

  Nie chcę brzmieć przesadnie górnolotnie, ale nie tylko mBank ale i cały kraj potrzebuje więcej takich ludzi jak Pan. Proszę działać dalej w interesie wszystkich pracowników. Pozdrawiam jako klient mBanku!

  100 zł
 •  
  Użytkownik anonimowy

  Przelew z mBanku, niech widzą

  70 zł
 •  
  Użytkownik anonimowy

  Kasa zasądzona od pracodawcy w sądzie jest lepsza od tej, którą da po dobroci, bo jest zwolniona z podatku. Weź to pod uwagę.

  100 zł
 •  
  Użytkownik anonimowy

  Stary sam robię w korpo i mogę się tylko domyślać z czym walczysz. Osobiście na pewno sobie dasz radę, twoja batalia jest dla innych aby ten świat był chociaż ciut lepszy i mniej w rękach takich bezdusznych firm jak twój poprzedni pracodawca.

  20 zł