id: 2tjtkr

Na koszty pomocy prawnej oraz podstawowe koszty życia w czasie, gdy będę walczył w sądzie pracy z mBankiem S.A. o przywrócenie do pracy.

Na koszty pomocy prawnej oraz podstawowe koszty życia w czasie, gdy będę walczył w sądzie pracy z mBankiem S.A. o przywrócenie do pracy.

21 581 zł 
z 25 000 zł
86%
zakończona 08.04.2022r
348 
wspierających
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Aktualności1

 • 22 lutego 2022 r.

  Wyniki kontroli w mBank S.A. przeprowadzonej przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie.


  https://niezaleznyzzp.pl/wyniki-kontroli-w-mbank-s-a-przeprowadzonej-przez-okregowy-inspektorat-pracy-w-warszawie/


  Związek otrzymał pismo z wynikami kontroli w mBank S.A. przeprowadzonej przez Okręgowy Inspektorat Pracy (OIP) w Warszawie.

  Załączamy na stronie fragment pisma dotyczący wystąpień pokontrolnych skierowanych do mBank S.A.

  W ocenie inspektor pracy:

  Pracodawca bezpodstawnie kwestionował zarówno status Pana Mariusza Ławnika, jak i status zakładowej organizacji związkowej przynależny Niezależnemu Związkowi Zawodowemu Pracowników mBank S.A., a w konsekwencji nie realizował obowiązków w zakresie konsultacji z organizacją związkową w indywidualnych jak i zbiorowych sprawach pracowniczych, w tym między innymi w kwestiach dotyczących wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

  Ponadto pracodawca nie przekazał Związkowi Zawodowemu informacji, o których udzielenie wystąpiono na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o związkach zawodowych.

  Inspektor pracy stwierdziła również, że pracodawca rozwiązał z Panem Mariuszem Ławnikiem, którego stosunek pracy podlegał szczególnej ochronie, zatrudnionym od 1 sierpnia 2014 r. na stanowisku starszego specjalisty, umowę o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 52 § 1 pkt 1 kodeksu pracy z dniem 17 listopada 2021 r., nie uzyskawszy zgody Komitetu założycielskiego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników mBank S.A. oraz Rady Pracowników mBank S.A.

  Inspektor pracy uznając, że rozwiązanie z Panem Mariuszem Ławnikiem umowy o pracę nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa, wszczęła postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownikaktóre zakończyło się przedstawieniem zarzutów osobie działającej w imieniu pracodawcy i sporządzeniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie Wydział Karny.  Informacje o wynikach kontroli OIP zamieściła także na swojej stronie Gazeta Wyborcza, w artykule Adriany Rozwadowskiej

  https://wyborcza.biz/biznes/7,159911,28246763,inspektor-pracy-xxx-mbank.html?disableRedirects=true

  oraz sama dziennikarka w poście na swoim FB:

  https://www.facebook.com/ad.rozwadowska/posts/10223883751355147

  qe845815c9f48db4.jpeg

  30.11.2021 r. Konferencja w Sejmie dotycząca sprawy Magdy Malinowskiej z Amazona. Cytuję posła Macieja Koniecznego:

  Kiedy planowaliśmy konferencję w sprawie Magdy Malinowskiej, nie wiedzieliśmy jeszcze o zwolnieniu Mariusza Ławnika z mBanku, ta sprawa wpadła nam nagle. Bulwersuje, że bank, który powinien być przecież instytucją zaufania publicznego, uważa, że Państwową Inspekcją Pracy się "grozi". Czuwanie nad przestrzeganiem prawa pracy jest przecież zadaniem wpisanym w działalność związków zawodowych." https://www.facebook.com/maciejkoniecznyrazem/posts/431266715279183

  z766eb97a9d5b3b3.jpeg

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

Zrzutka ma na celu wsparcie Mariusza Ławnika, przewodniczącego jedynego związku zawodowego istniejącego w mBank S.A., byłego członka rady pracowników, który pracował w firmie mBank S.A. ponad 7 lat i został 17.11.2021 w sposób niezgodny z prawem pracy zwolniony z pracy.

Szanowni Darczyńcy, straciłem jedyne źródło dochodu. Ze względu na dyscyplinarny charakter zwolnienia, nie przysługuje mi żadna odprawa, ani zasiłek z Urzędu Pracy, nawet jeśli zarejestruję się jako bezrobotny.

Zrzutka ma na celu:

1) Pokrycie wszystkich kosztów związanych z pomocą prawną;

2) Pokrycie podstawowych kosztów życia w czasie, gdy będę walczył z mBankiem o przywrócenie do pracy oraz będę prowadził dalszą społeczną działalność związkową.

W kwietniu 2019 zostałem wybrany przez pracowników mBanku jako ich reprezentant do 7-osobowej Rady Pracowników. 4 września 2021 założyłem z koleżankami i kolegami z pracy pierwszy związek zawodowy w mBanku i zostałem przez nich wybrany na Przewodniczącego Komitetu Założycielskiego oraz Przewodniczącego Zarządu Związku.

Niestety od samego początku działalności Związku, jest on kwestionowany i nietolerowany przez mBank. W dniu 17 listopada 2021 roku nastąpiło niezgodne z prawem pracy rozwiązanie mojej umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym.

Rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło w sytuacji gdy Rada Pracowników oraz Związek Zawodowy nie wyraziły na to zgody. Uzyskanie przez pracodawcę zgody na rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem szczególnie chronionym będącym członkiem Rady Pracowników, Przewodniczącym Komitetu Założycielskiego Związku oraz Przewodniczącym Zarządu Związku Zawodowego jest warunkiem koniecznym dla zgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy.

Treść przepisów: Art. 17. ust. 1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji: "Pracodawca nie może bez zgody rady pracowników wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem będącym jej członkiem w okresie jego członkostwa w radzie pracowników.",

Art. 32 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych: "Pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może: 1) wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku prawnego ze wskazanym uchwałą zarządu jego

członkiem lub z inną osobą wykonującą pracę zarobkową będącą członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnioną do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, 7. Ochrona przewidziana w ust. 1 przysługuje, przez okres 6 miesięcy od dnia utworzenia komitetu założycielskiego zakładowej organizacji związkowej, nie więcej niż trzem osobom wykonującym pracę zarobkową wskazanym uchwałą komitetu założycielskiego."


Sprawa została opisana i nagłośniona w artykule Adriany Rozwadowskiej, dziennikarki Gazety Wyborczej: https://wyborcza.biz/biznes/7,159911,27840714,mbank-zwolnil-dyscyplinarnie-szefa-zwiazku-zawodowego-za-wpis.html#a=40&c=15:undefined

O mojej sprawie napisał także poseł na Sejm Maciej Konieczny: https://www.facebook.com/maciejkoniecznyrazem/posts/428589665546888

Dodatkowe informacje także na stronie: https://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/zalozyl-zwiazek-i-poinformowal-o-tym-pracownikow-mbank-go-zwolnil,85949.html

mBank S.A. rozwiązując ze mną umowę o pracę wykazał lekceważący stosunek do powszechnie obowiązującego prawa pracy, wszystkich swoich pracowników oraz członków Związku Zawodowego.

Serdecznie proszę o wsparcie mnie, mojej rodziny, abym mógł dalej prowadzić walkę o sprawiedliwość i prawo do godnej pracy.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Nikt nie założył jeszcze skarbonki do tej zrzutki lub żadna z założonych skarbonek nie zebrała środków.

Wpłaty 348

preloader

Komentarze 7

 
2500 znaków
 •  
  Użytkownik anonimowy

  Trzymaj sie Mariusz!

  100 zł
 • Grzegorz Dubicki

  Nie chcę brzmieć przesadnie górnolotnie, ale nie tylko mBank ale i cały kraj potrzebuje więcej takich ludzi jak Pan. Proszę działać dalej w interesie wszystkich pracowników. Pozdrawiam jako klient mBanku!

  100 zł
 •  
  Użytkownik anonimowy

  Przelew z mBanku, niech widzą

  70 zł
 •  
  Użytkownik anonimowy

  Kasa zasądzona od pracodawcy w sądzie jest lepsza od tej, którą da po dobroci, bo jest zwolniona z podatku. Weź to pod uwagę.

  100 zł
 •  
  Użytkownik anonimowy

  Stary sam robię w korpo i mogę się tylko domyślać z czym walczysz. Osobiście na pewno sobie dasz radę, twoja batalia jest dla innych aby ten świat był chociaż ciut lepszy i mniej w rękach takich bezdusznych firm jak twój poprzedni pracodawca.

  20 zł

Nasi użytkownicy założyli

880 310 zrzutek

i zebrali

810 672 015 zł

A ty na co dziś zbierasz?