id: 2ubcs2

Wszechlas - Las na Zawsze i dla wszystkich

Wszechlas - Las na Zawsze i dla wszystkich

20 820 zł 
z 24 500 zł
84%
63 dni do końca
221 
wspierających
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Opis zrzutki

Cześć!


***[ENG BELOW]***


Jesteśmy grupą zapaleńców, którzy chcą posadzić otwarty las. Naszym założeniem jest, żeby był on dostępny dla wszystkich i po wsze czasy. Stąd pomysł na nazwę - Wszechlas.


Zrobimy to dzięki Wam i dzięki wsparciu fundacji Las Na Zawsze, która ma już na koncie ponad 75 000 m2 posadzonych lasów.

W tym celu uruchomiliśmy zrzutkę, która w całości trafi na subkonto fundacji, dedykowane Wszechlasowi w woj. łódzkim. Za zgormadzone pieniądze zakupimy ziemię, sadzonki i niezbędne materiały do posadzenia lasu. Więcej informacji o Fundacji znajdziecie pod adresem https://www.lasnazawsze.org.pl/.


Wszechlas, to nie tylko drzewa, to także miejsce dla każdego entuzjasty wypoczynku, natury, ekologii, zwierząt, zdrowia, świeżego powietrza. To jednak też coś więcej - miejsce, które zostanie z nami na zawsze, dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu prawnemu.


Dlaczego łódzkie?

Większość wszechleśnej grupy - dwie Anie i Michał - ma tutaj swoje korzenie, a Balaji mieszka tu od kilku lat :) Chcielibyśmy odwdzięczyć się naszej małej ojczyźnie i wesprzeć ją w kryzysie. Według danych GUS z roku 2017 na temat lesistości Polski, województwo łódzkie ma najniższy odsetek zalesienia - jedynie 21,5%. Jednocześnie nasze województwo jest silnie zagrożone pustynnieniem. Czy wiecie, że w Skierniewicach w 2019 roku dwukrotnie zabrakło wody w kranach?


Ile potrzeba pieniędzy, by powstał Wszechlas?

Cel naszej zbiórki to 24 500 zł. Właśnie tyle potrzebujemy, żeby Wszechlas mógł powstać. Pozwoli nam to na zalesienie około 7 000 m2. Według wyliczeń fundacji, obsadzenie 1 m2 to koszt 3,5 zł (posadzenie lasu i zakup działki). Ostrzymy sobie szpadle na większy teren do zalesienia - wszystko zależy od wyniku zbiórki :)


Wsparłem/am zrzutkę, jak jeszcze mogę pomóc?

Najważniejszy krok już za Tobą, ale są też inne możliwości wsparcia Wszechlasu. Oto niektóre z nich:

 • polub nasz fanpage na Facebooku i aktywnie bież udział w jego życiu, tak żeby mógł dotrzeć do jak największej liczby osób - https://www.facebook.com/Wszechlas (aktualne algorytmy Facebooka promują strony z dużą ilością komentarzy, reakcji - innych niż "lubię to", oraz wiadomości prywatne - pisz śmiało, na pewno odpiszemy);
 • zaproś do zrzutki znajomych (liczy się każda złotówka, pamiętaj - 3,5 zł to już 1 m2 więcej Wszechlasu);
 • podziel się swoimi pomysłami na zwiększenie zasięgu naszej inicjatywy (co dwie głowy, to nie jedna, a im nas więcej, tym więcej drzew);
 • wspieraj zrzutkę co miesiąc, mamy prawie rok na zebranie potrzebnej kwoty (dodaj stronę zrzutki do ulubionych zakładek, ustaw przypomnienie w kalendarzu);


Mamy prezenty dla wspierających!

Jeżeli zależy Ci na powstaniu Wszechlasu i chcesz być jego częścią, to dobrze trafiłeś! Po zakończeniu zbiórki będziemy potrzebować wolontariuszy do sadzenia lasu. Możesz do nas dołączyć i wiosną 2022 roku posadzić z nami Wszechlas. Zgłoś się do nas pisząc na adres e-mail: [email protected].


Dlaczego zrzutka uda się, niezależnie od zebranej kwoty?

Jeśli nie uda nam się zebrać całej sumy, zebrana kwota zostanie przekazana na główne konto fundacji Las Na Zawsze. Dzięki temu, wesprzemy posadzenie innego lasu w Polsce.


***ENG***


We're a group of enthusiasts who want to plant an open forest. Our goal is to make it available for everyone and last forever. That's why we decided to call it Wszechlas (polish: wszech - all/pan; las - forest).


We will do it thanks to you and with support of Forest Forever foundation, which has planted over 75 000 m2 forest so far.

In order to meet our goal we've started a crowdfunding campaign, funds will go to foundation's sub-account for Wszechlas. All collected money will be used to buy forest plot, seedlings and other stuff needed for planting. You can find more information about the NGO at https://www.lasnazawsze.org.pl/.


Wszechlas is not just trees, it's also a place for every enthusiast of leisure, nature, ecology, animals, health, fresh air. It's even more - a place, which will stay with us forever, thanks to appropriate legal protection.


Why in lodzkie?

Most of Wszechlas group - two Anna's and Michal - come from this region and Balaji has lived here for a couple of years. We would like to give back to our small motherland and support it in crisis. According to data from GUS (Central Statistical Office in Poland), in 2017 lodzkie voivodeship had the lowest percentage of forestation in Poland - only 21,5%. Meanwhile, our region is at high risk of desertification. Did you know that in Skierniewice (a city in lodzkie) run out of tap water twice in 2019?


How much do we need to plant Wszechlas?

Our goal is to collect 24 500 zł. This is the amount we need to create Wszechlas. It will allow us to afforest about 7 000 m2. According to callculations of Forest Forever foundations, afforesting 1 m2 will cost 3,5 zł (amount includes planting and cost of plot). Our spades are ready for more - it all depends on the result of our crowdfunding :)


I donated to Wszechlas, how else can I help?

You took the most important step but there are other ways you can support us. Here are some of them:

 • like us on Facebook and actively participate in its life, to make it reach the biggest possible audiance - https://www.facebook.com/Wszechlas (current Facebook algorythms promote funpages with high number of comments, reactions other than "Like" and PMs - you can be sure that we'll reply to you);
 • invite your friends to donate to our Zrzutka (every zloty counts, remember that 3,5 zl is one more m2 of Wszechlas);
 • share your ideas on how to reach bigger audiance with our initiative (two heads are better than one and the more of us, the more trees we can plant);
 • donate to our Zrzutka monthly, we have almost one year to collect the needed amount (add webpage of Zrzutka to bookmarks, set a reminder in your calendar);


We have gifts for our donors!

If you'd like Wszechlas to become true and become a part of it, you're in right place! Once our Zrzutka is completed, we will need volounteers to plant the forest. You can join us and plant Wszechlas with us in spring 2022. Contact us at: [email protected].


Why our Zrzutka will be successful, no matter how much we collect?

If we won't manage to collect whole budget, all donated money will be transfered to main bank account of Forest Forever foundation. Thanks to that, we'll support planting another forest in Poland.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłacający 221

TN
Sklep Na Gramy Łódź
1 068,93 zł
 
Dane ukryte
1 000 zł
 
Dane ukryte
1 000 zł
BK
Bartosz Kostrzewski
1 000 zł
RJ
Radek Jeżak
1 000 zł
D-
roślinnik
626 zł
 
Dane ukryte
500 zł
Natalia Żuk-Michałowska
366 zł
CB
CAREN BOUANANI
340 zł
AI
Maciej Iwaszko
321 zł
Zobacz więcej

Komentarze 9

 
2500 znaków
 • TN
  Sklep Na Gramy Łódź

  Wpłaty klientów do skarbonki w sklepie Na Gramy w Łodzi (Piotrkowska 34)

  316,97 zł
 • TN
  Sklep Na Gramy Łódź

  Kwoty ze skarbonki od klientów - wpłaty w sklepie w Łodzi, Piotrkowska 34

  94 zł
 • MI
  Marta Indovinachie

  :)

  100 zł
 •  
  Użytkownik anonimowy

  Rośnijcie w siłę!

  70 zł
 • TN
  Sklep Na Gramy Łódź

  Dziękujemy wszystkim klientom Sklepu Na Gramy za wpłaty do skarbonki w sklepie :) Tutaj przekazujemy całą kwotę wyjętą ze skarbonki plus nasz własny wkład :)

  Zachęcamy do dalszych wpłat! Zbiórka trwa do jesieni - jeśli wtedy będziemy mieli wymaganą kwotę uda nam się kupić działkę i zasadzić Wszechlas!

  1 068,93 zł
  • Anna Gruchot

   To my dziękujemy za tę wspaniałą akcję zbiórkową - zebrana kwota robi wrażenie :) Jestem więcej niż pewna, że uda nam się posadzić Wszechlas!

 • Zobacz więcej

Nasi użytkownicy założyli

800 516 zrzutek

i zebrali

620 858 816 zł

A ty na co dziś zbierasz?