id: 2v2xfk

Regesty księgi ciechanowskiej grodzkiej wieczystej sygn. 166 (rok 1787) + DODATEK

Regesty księgi ciechanowskiej grodzkiej wieczystej sygn. 166 (rok 1787) + DODATEK

3 400 zł z 3 400 zł
100%
zakończona 17.04.2020r
22 wspierających
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Opis zrzutki

Szczęść Boże!


Szanowni Państwo,


Jeden z najbogatszych na północnym Mazowszu szlachciców wydaje za mąż swoją córkę. 7. listopada 1786 r. spisuje w Warszawie z przyszłym zięciem intercyzę, która trzy tygodnie później jest roborowana w aktach ciechanowskich. Ślub odbył się niedługo później - 10. lutego 1787 r., a najpewniej we dworze w Koźniewie było wesele. Wystawił tenże dwór z modrzewia w drugiej połowie XVIII w.


Antoni Zieliński h. Świnka (1741-1812), bo o nim mowa, posiadał ogromny majątek. Podstoli zawkrzeński, konfederat barski, chorąży raciąski, kawaler orderu Św. Stanisława, poseł sejm warszawski 1782 roku. Tenże sejm jest znany z oskarżenia JKM i Rady Nieustającej o złamanie prawa kardynalnego neminem captivabimus nisi iure victum w sprawie JE bpa Kajetana Sołtyka (którego jedna z polskich noblistek bezpodstawnie i obrzydliwie przedstawiła jako mordercę i łajdaka). Prawo zapewniające, że "nikogo nie uwięzimy bez wyroku sądowego" zostało uznane w tym przypadku za nieistniejące! Wywołało to niemały rezonans, ale sytuacja biskupa nie uległa zmianie i zmarł w 1788 r. Co stanowiło punkt wyjścia do zdobycia tych informacji? Było to tłumaczenie wpisu z księgi przechowywanej w AGAD (CGP sygn. 166): "M. Józef Wołowicz stolnik ziemii ciechanowskiej niegdy MM. Stanisława Wołowicza starosty przyłuskiego i Antoniny z Wołowiczów syn zapisuje M. Teodorze z Zielińskich MM. Antoniego i Katarzyny z Sutkowskich Zielińskich podstolich ziemii zawkrzeńskiej małżonków córce na wszystkich swych dobrach sumę 40 000 złp. w moc posagu, odebraną z rąk M. Antoniego Zielińskiego w dniu dzisiejszym, wedle intercyzy zawartej w Warszawie 7.11.1786 r. między tymże zeznającym z jednej i MM. Antonim i Katarzyną z Sutkowskich Zielińskimi z drugiej strony, podpisanej przez obie strony i ich przyjaciół, w aktach niniejszych roborowaną pod dniem 28.11.1786 r. [k. 103]"


Jest to regest z księgi, którą chcę opracować w całości, aby jej wszystkie wpisy stały się dostępne dla każdej osoby - na naszej stronie internetowej ( www.szlachtapolnocnegomazowsza.pl ).


Wpisy znajdujące się w księgach sądowych to bardzo dobre źródła do historii i genealogii. Zespół zawierający w sobie akta ciechanowskie liczy wiele sygnatur i jest największym, zachowanym po dziś dzień, z północnego Mazowsza. Składają się na niego 584 jednostki (gdyby ułożyć je jedna na drugiej to zajęłyby 67 metrów!), które są przechowywane w AGAD w Warszawie. Zawiera dokumenty z prawie trzech stuleci (1548-1799), w ogromnej większości spisane po łacinie. Postanowiłem zająć się jedną z tych ksiąg - przetłumaczyć wpisy z języka łacińskiego na polski, opatrzyć całość krótkim wstępem i indexem oraz podać w postaci regestów na swojej stronie.


Księga z serii ciechanowskie grodzkie wieczyste sygn. 166 jest w złym stanie, w związku z tym badacze mieli do niej znacznie utrudniony dostęp. Grzbiet tej księgi niemalże nie istnieje, a brzegi kart są podniszczone. Pewien pogląd wyglądu tej księgi przedstawiają dwie załączone fotografie (wykonane w AGAD) Składa się z 232 kart (1 karty tytułowej i 231 kart z wpisami na papierze stemplowym). Tłumaczenie każdego wpisu zajmuje pewien czas - nawet osobie wprawionej. Każdy akt jest inny i do każdego trzeba podejść indywidualnie - nie może być mowy o rutynie, bo szybko gdzieś zmieni się imię, a gdzieś indziej miejscowość czy nazwisko. Jest to zatem zajęcie wymagające najpierw określenia numeru karty, daty wpisu oraz tego co najbardziej interesujące - meritum.


Nie jest to dla społeczności skupionej wokół projektu www.szlachtapolnoncegomazowsza.pl nic nowego - bo dwie księgi (nurską i przasnyską) udało się przetłumaczyć i opublikować - dzięki Państwa wsparciu.

Można je znaleźć tutaj:


Nurska: http://szlachtapolnocnegomazowsza.pl/dokumenty/ (pod rokiem Pańskim 1783)

Przasnyska: http://szlachtapolnocnegomazowsza.pl/wp-content/uploads/2018/12/regesty-PZW19-converted-1.pdf


Dodatkowo zachęcam do odwiedzenia wyszukiwarki regestów, którą można znaleźć tutaj:


http://szlachtapolnocnegomazowsza.pl/regestow/


Jeśli uda się uzbierać powyższą kwotę i opublikować te regesty, to znajdą się one również w tej wyszukiwarce.


Jeśli tejże kwoty nie uda się zebrać w podanym terminie - wszystkie wpłaty zostaną zwrócone darczyńcom maksymalnie w ciągu kilku dni roboczych po zakończeniu zrzutki.


Uwaga! Z ewentualną publikacją wpisów z księgi ciechanowskiej będzie związany spis szlachty gniazdowej Ziemii Ciechanowskiej (z podaniem nazwisk, gniazd, herbów - gdzie możliwe było ich ustalenie, parafii i powiatów wszystkich gniazd wedle stanu z drugiej połowy XVII w.). Jest to wiele rodów, ale będzie to kolejna, wielka cegła w budowaniu solidnych, naukowych podstaw historii i genealogii szlachty północnego Mazowsza.


Bardzo dziękuję za wszelką serdeczność jaka płynie z Państwa strony. Wielokrotnie już to powtarzałem i pewnie wielokrotnie jeszcze powtórzę: W pojedynkę możemy niewiele, ale razem, wspólnie - bardzo dużo. Nigdy nie korzystałem z żadnej pomocy państwowej - projekt rozwija się dzięki ofiarności indywidualnych darczyńców. Jak zawsze - deklaruję zaangażowanie, dokładność i sumienność w wykonanie wszystkiego, na co się porywam. Jeśli zatem uważają Państwo ten projekt za wartościowy - będę wdzięczny za jego wsparcie w jakikolwiek sposób. Jeśli ma wydać piękne owoce - niech tak będzie, a jeśli jest niepotrzebny - niech upadnie. Wszystko jest w Państwa rękach!


Z Panem Bogiem!


Adam Dobkowski

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłacający 22

nikt jeszcze nie wpłacił, możesz być pierwszy!

Dane wpłacających zostały ukryte przez organizatora

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

Nasi użytkownicy założyli

704 458 zrzutek

i zebrali

473 968 765 zł

A ty na co dziś zbierasz?