id: 2v2xfk

Regesty księgi ciechanowskiej grodzkiej wieczystej sygn. 166 (rok 1787) + DODATEK

Regesty księgi ciechanowskiej grodzkiej wieczystej sygn. 166 (rok 1787) + DODATEK

Nasi użytkownicy założyli 1 014 170 zrzutek i zebrali 1 060 486 643 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Szczęść Boże!


Szanowni Państwo,


Jeden z najbogatszych na północnym Mazowszu szlachciców wydaje za mąż swoją córkę. 7. listopada 1786 r. spisuje w Warszawie z przyszłym zięciem intercyzę, która trzy tygodnie później jest roborowana w aktach ciechanowskich. Ślub odbył się niedługo później - 10. lutego 1787 r., a najpewniej we dworze w Koźniewie było wesele. Wystawił tenże dwór z modrzewia w drugiej połowie XVIII w.


Antoni Zieliński h. Świnka (1741-1812), bo o nim mowa, posiadał ogromny majątek. Podstoli zawkrzeński, konfederat barski, chorąży raciąski, kawaler orderu Św. Stanisława, poseł sejm warszawski 1782 roku. Tenże sejm jest znany z oskarżenia JKM i Rady Nieustającej o złamanie prawa kardynalnego neminem captivabimus nisi iure victum w sprawie JE bpa Kajetana Sołtyka (którego jedna z polskich noblistek bezpodstawnie i obrzydliwie przedstawiła jako mordercę i łajdaka). Prawo zapewniające, że "nikogo nie uwięzimy bez wyroku sądowego" zostało uznane w tym przypadku za nieistniejące! Wywołało to niemały rezonans, ale sytuacja biskupa nie uległa zmianie i zmarł w 1788 r. Co stanowiło punkt wyjścia do zdobycia tych informacji? Było to tłumaczenie wpisu z księgi przechowywanej w AGAD (CGP sygn. 166): "M. Józef Wołowicz stolnik ziemii ciechanowskiej niegdy MM. Stanisława Wołowicza starosty przyłuskiego i Antoniny z Wołowiczów syn zapisuje M. Teodorze z Zielińskich MM. Antoniego i Katarzyny z Sutkowskich Zielińskich podstolich ziemii zawkrzeńskiej małżonków córce na wszystkich swych dobrach sumę 40 000 złp. w moc posagu, odebraną z rąk M. Antoniego Zielińskiego w dniu dzisiejszym, wedle intercyzy zawartej w Warszawie 7.11.1786 r. między tymże zeznającym z jednej i MM. Antonim i Katarzyną z Sutkowskich Zielińskimi z drugiej strony, podpisanej przez obie strony i ich przyjaciół, w aktach niniejszych roborowaną pod dniem 28.11.1786 r. [k. 103]"


Jest to regest z księgi, którą chcę opracować w całości, aby jej wszystkie wpisy stały się dostępne dla każdej osoby - na naszej stronie internetowej ( www.szlachtapolnocnegomazowsza.pl ).


Wpisy znajdujące się w księgach sądowych to bardzo dobre źródła do historii i genealogii. Zespół zawierający w sobie akta ciechanowskie liczy wiele sygnatur i jest największym, zachowanym po dziś dzień, z północnego Mazowsza. Składają się na niego 584 jednostki (gdyby ułożyć je jedna na drugiej to zajęłyby 67 metrów!), które są przechowywane w AGAD w Warszawie. Zawiera dokumenty z prawie trzech stuleci (1548-1799), w ogromnej większości spisane po łacinie. Postanowiłem zająć się jedną z tych ksiąg - przetłumaczyć wpisy z języka łacińskiego na polski, opatrzyć całość krótkim wstępem i indexem oraz podać w postaci regestów na swojej stronie.


Księga z serii ciechanowskie grodzkie wieczyste sygn. 166 jest w złym stanie, w związku z tym badacze mieli do niej znacznie utrudniony dostęp. Grzbiet tej księgi niemalże nie istnieje, a brzegi kart są podniszczone. Pewien pogląd wyglądu tej księgi przedstawiają dwie załączone fotografie (wykonane w AGAD) Składa się z 232 kart (1 karty tytułowej i 231 kart z wpisami na papierze stemplowym). Tłumaczenie każdego wpisu zajmuje pewien czas - nawet osobie wprawionej. Każdy akt jest inny i do każdego trzeba podejść indywidualnie - nie może być mowy o rutynie, bo szybko gdzieś zmieni się imię, a gdzieś indziej miejscowość czy nazwisko. Jest to zatem zajęcie wymagające najpierw określenia numeru karty, daty wpisu oraz tego co najbardziej interesujące - meritum.


Nie jest to dla społeczności skupionej wokół projektu www.szlachtapolnoncegomazowsza.pl nic nowego - bo dwie księgi (nurską i przasnyską) udało się przetłumaczyć i opublikować - dzięki Państwa wsparciu.

Można je znaleźć tutaj:


Nurska: http://szlachtapolnocnegomazowsza.pl/dokumenty/ (pod rokiem Pańskim 1783)

Przasnyska: http://szlachtapolnocnegomazowsza.pl/wp-content/uploads/2018/12/regesty-PZW19-converted-1.pdf


Dodatkowo zachęcam do odwiedzenia wyszukiwarki regestów, którą można znaleźć tutaj:


http://szlachtapolnocnegomazowsza.pl/regestow/


Jeśli uda się uzbierać powyższą kwotę i opublikować te regesty, to znajdą się one również w tej wyszukiwarce.


Jeśli tejże kwoty nie uda się zebrać w podanym terminie - wszystkie wpłaty zostaną zwrócone darczyńcom maksymalnie w ciągu kilku dni roboczych po zakończeniu zrzutki.


Uwaga! Z ewentualną publikacją wpisów z księgi ciechanowskiej będzie związany spis szlachty gniazdowej Ziemii Ciechanowskiej (z podaniem nazwisk, gniazd, herbów - gdzie możliwe było ich ustalenie, parafii i powiatów wszystkich gniazd wedle stanu z drugiej połowy XVII w.). Jest to wiele rodów, ale będzie to kolejna, wielka cegła w budowaniu solidnych, naukowych podstaw historii i genealogii szlachty północnego Mazowsza.


Bardzo dziękuję za wszelką serdeczność jaka płynie z Państwa strony. Wielokrotnie już to powtarzałem i pewnie wielokrotnie jeszcze powtórzę: W pojedynkę możemy niewiele, ale razem, wspólnie - bardzo dużo. Nigdy nie korzystałem z żadnej pomocy państwowej - projekt rozwija się dzięki ofiarności indywidualnych darczyńców. Jak zawsze - deklaruję zaangażowanie, dokładność i sumienność w wykonanie wszystkiego, na co się porywam. Jeśli zatem uważają Państwo ten projekt za wartościowy - będę wdzięczny za jego wsparcie w jakikolwiek sposób. Jeśli ma wydać piękne owoce - niech tak będzie, a jeśli jest niepotrzebny - niech upadnie. Wszystko jest w Państwa rękach!


Z Panem Bogiem!


Adam Dobkowski

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 22

nikt jeszcze nie wpłacił, możesz być pierwszy!

Dane wpłacających zostały ukryte przez organizatora

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!