id: 2znhvs

KZ Sienna dla uchodźców z Ukrainy - Centrum Pomocy Sienna

KZ Sienna dla uchodźców z Ukrainy - Centrum Pomocy Sienna

Nasi użytkownicy założyli 917 150 zrzutek i zebrali 885 256 863 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

FOR 🇬🇧 SCROLL FURTHER DOWN | Інформація 🇺🇦 доступна нижче


Kościół na Siennej 68/70 działa 24h na dobę, by naszym przyjaciołom z Ukrainy okazać 💙💛 MIŁOŚĆ W DZIAŁANIU 💙💛 Jak to robimy? 


CENTRUM POMOCY UCHODŹCOM KZ SIENNA zajmuje się:

🔻 prowadzeniem punktu relokacyjnego z miejscem na odpoczynek, prysznic, naładowanie telefonu i wsparciem wolontariuszy dla wszystkich, którzy wciąż są w drodze

🔻 prowadzeniem punktu noclegowego 800 m od Dworca Centralnego (na 1 do 2 dni)

🔻 zapewnianiem śniadań, ciepłych obiadów i kolacji dla wszystkich naszych gości

🔻 prowadzeniem bazy noclegów, mieszkań i pokoii dla uchodźców. Tu możesz wpisać swoją ofertę lub zaprosić do tego przyjaciół: otwartedomy.waw.pl/

🔻 szukaniem schronienia na dłużej dla osób, które zgłaszają się do nas po pomoc, wraz z organizacją transportu w obrębie Warszawy i okolic

🔻 zbiórkami i pomocą rzeczową

🔻 koordynacją pracy wolontariuszy, którzy niosą wszelką niezbędną pomoc. Jeśli poza wsparciem zbiórki, chcesz działać na Siennej, koniecznie zgłoś się na: bit.ly/wolontariatsienna

🔻 zbieraniem ofert firm/organizacji pro bono (np. pomoc prawna, transport)

🔻 zbieraniem ofert pracy dla uchodźców z Ukrainy.


Jeśli znasz osobę, która w związku z wojną na Ukrainie, potrzebuje pomocy skieruj ją do działającego 24h Centrum Pomocy dla Uchodźców na Siennej 68/70, tel. +48 698 091 126. Masz pytania? Napisz na [email protected] lub na fb.com/kzsienna


WOLONTARIAT

Zgłoś się jako wolontariusz na https://bit.ly/wolontariatsienna lub otwórz dla kogoś swój dom, rejestrując się na otwartedomy.waw.pl


ZBIÓRKA

Wesprzyj zbiórkę na pomoc humanitarną niesioną przez KZ Sienna na zrzutce:

siennadlaukrainy.pl


lub robiąc przelew:

Kościół Zielonoświątkowy Zbór Stołeczny

69 1020 1156 0000 7202 0054 9154

Tytułem: Ukraina 


For international transfers:

PL69 1020 1156 0000 7202 0054 9154 

SWIFT:BPKOPLPW

Reference: Ukraine

--------------------------------------------------------------------------------------


🇬🇧🇬🇧🇬🇧 ENGLISH VERSION 🇬🇧🇬🇧🇬🇧 ENGLISH VERSION 🇬🇧🇬🇧🇬🇧


Our church at 68/70 Sienna Street operates 24h a day provinding critical aid to our friends from Ukraine, showing them a true meaning of 💙💛 LOVE IN ACTION 💙💛 Help us, help others!


THE KZ SIENNA HELP CENTRE focuses on:

🔻 running a 24 h relocation point with showers, warm meals, a place to rest and with volunteers available at all times for all those, who are still on their way

🔻 running a temporary shelter providing accomodation for 1-2 days, 800 m from the Central Railway Station

🔻 building a database of accomodations, rooms and flats open to refugees and assigning them to those in need. Here you can open your home as well: http://otwartedomy.waw.pl/

🔻 contacting people willing to offer accommodation with refugees seeking help

🔻 organising transportation to new temporary homes and shelters for refugees

🔻 providing breakfasts and warm meals to all our guests

🔻 crowdfunding and material help

🔻 coordinating volunteer work. Join us as a volunteer at [email protected]

🔻 collecting information on companies/ pro bono organisations (e.g. legal help, transport) and connecting them to those in need

🔻 finding job offers for Ukrainian refugees


If you know somebody who needs help because of the war in Ukraine, contact our Help Centre at Sienna 68/70, open 24h, phone no. +48 698 091 126. If you have questions write to us at: [email protected]; fb.com/kzsienna; instagram.com/kzsienna


CROWDFUNDING

People running from the war in Ukraine need our help, including financial support. Support our humanitarian help fundraising at: siennadlaukrainy.pl


Or by transferring funds to:

Kościół Zielonoświątkowy Zbór Stołeczny

69 1020 1156 0000 7202 0054 9154

Title: Ukraine


For international transfers:

Main Pentacostal Church in Warsaw

PL69 1020 1156 0000 7202 0054 9154 

SWIFT:BPKOPLPW

Reference: Ukraine


VOLUNTEER

Join us as a volunteer at bit.ly/wolontariatsienna or open your home to someone in need by registering at otwartedomy.waw.pl

--------------------------------------------------------------------------------------


🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Українська мова 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Українська мова 🇺🇦🇺🇦🇺🇦

KZ Sienna для біженців з України


ЦЕНТЕР ДОПОМОГИ БІЖЕНЦЯМ KZ SIENNA займається : 

🔻 збиранням пропозицій місць для ночівлі, квартир, кімнат, будинків для біженців і керування там осіб в потребі. Тут можна вписати свою пропозицію : http://otwartedomy.waw.pl

🔻 поєднанням людей, які пропонують місце для проживання і тих, хто шукає безпечного притулку

🔻 допомогою в транспорті з кордону і на території Варшави і її околиць

🔻 праця зали очікування для всіх, хто все ще в дорозі

🔻 запевнення сніданків, теплих обідів і вечері для всіх наших гостей

🔻 фінансовою та матеріальною допомогою

🔻 координуванням роботи волонтерів з церкви, які будуть надавати різну допомогу. Повідом нас про готовність допомогти: [email protected]

🔻 збиранням пропозицій від фірм / організацій pro bono ( нп. юридична допомога, транспорт) і скеровування до них осіб в потребі

🔻 збиранням пропозицій робочих місць для біженців з України.


Якщо ти знаєш особу, якій потрібна допомога, в зв’язку з війною в Україні – скеруй її до Центру допомоги для біженців на Siennej 68/70, тел. +48 698 091 126; [email protected] ; fb.com/kzsienna ; instagram.com/kzsienna


ЗБІР КОШТІВ

Особи, які втікають з України, яка охоплена війною, потребують нашої допомоги, також фінансової. Підтримай збір коштів на гуманітарну допомогу, яку організувала KZ Sienna na: siennadlaukrainy.pl


або роблячи переказ коштів:

Kościół Zielonoświątkowy Zbór Stołeczny 

69 1020 1156 0000 7202 0054 9154

Призначення/Заголовок : Ukraina


Для закордонних переказів :

Main Pentacostal Church in Warsaw

PL69 1020 1156 0000 7202 0054 9154

SWIFT: BPKOPLPW

Reference: Ukraine


ВОЛОНТЕРСТВО

Cконтактуйся з нами на bit.ly/wolontariatsienna або відкрий для когось двері свого дому, реєструйся на otwartedomy.waw.pl

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 74

preloader

Komentarze 2

 
2500 znaków