id: 2zw8bd

Operacja dla Julki - zrzutka charytatywna; Chirurgie für Julka - Charity Drop; Surgery for julka - charity drop

Operacja dla Julki - zrzutka charytatywna; Chirurgie für Julka - Charity Drop; Surgery for julka - charity drop

Organizator przesłał dokumenty potwierdzające wiarygodność opisu zrzutki
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Nasi użytkownicy założyli 1 066 014 zrzutek i zebrali 1 160 697 213 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Kochani słodkie maleństwo na zdjęciach ma na imię Julia. 

Zapoznajcie się proszę z historią tej małej kruszynki która już na starcie swojego życia potrzebuje pomocy. 

W dniu 16 kwietnia młodzi rodzice wybrali się na pierwsze badania prenatalne w celu ustalenia czy oczekiwane przez nich dziecko będzie zdrowe. Po otrzymaniu obrazów newralgicznych miejsc, w tym nóżki rodzice usłyszeli diagnozę która nimi wstrząsnęła. HEMIMELIA STRZAŁKOWA czyli brak kości strzałkowych co powoduje deformację stopy, jej nieprawidłowe ułożenie, niejednokrotnie wykrzywienie kości piszczelowej, oraz jej skrócenie. Sam lekarz stwierdził,że w jego 23 letniej pracy nigdy nie spotkał się z takim problemem. Rodzice dziecka postanowili zrobić jeszcze raz badania w innym miejscu licząc po prostu na to że płód dziecka po prostu źle się ułożył i zdjęcia były niewyraźne. Niestety kolejne badania potwierdziły wcześniejszą diagnozę. Julia jest jednym przypadkiem na ok 40-140 tysięcy urodzeń. W 20 tygodniu ciąży rodzice zostali skierowani do lekarza genetyka. Po wypełnieniu kilku formularzy i przeanalizowaniu ich przez lekarza,została zasugerowana amniokpunkcja. Bo jak uzasadniła „pani doktor” jest jeszcze trochę czasu, niewiele ale jednak, do zakończenia ciąży, aborcji, bo dla niej oczywistym było to, że mała będzie dzieckiem z wrodzoną łamliwością kości a z takim dzieckiem nie warto się męczyć a dodatkowo życie takiego dziecka będzie pasmem bólu i szpitali do końca życia. Szczegółowo opowiedziała rodzcom jak wygląda życie osoby z taką chorobą. Oceniła sytuację na podstawie 1 ujęcia z USG. Zrobiła coś, czego nie zrobił żaden inny lekarz do tej pory. Odebrała resztki nadziei na cokolwiek. Młodzi rodzice wyszli od niej, brutalnie zderzeni ze ścianą. Zaszokowani jej reakcją na to, że chcą dotrzymać ciążę do końca. Nigdy nie spotkali się z kimś takim, a szczególnie z lekarzem, który nie chciał walczyć o życie a namawiał na zakończenie tego życia. Jak Twierdzą rodzice Nie chcieli głośno o tym rozmawiać. Woleli patrzeć na siebie i powstrzymywać płacz.

W Polsce tylko w 2 ośrodkach próbuje się pomagać takim dzieciom- w Poznaniu i w Otwocku. Wszyscy jednak marzą o dostaniu się do Paley Institute. Dr Dror Paley jest jednym z niewielu lekarzy, którzy zajmują się wrodzonymi wadami kończyn i każdy rodzic chciałby, żeby jego dziecko było postawione na nogi przez niego. Jednak problem jest w tym, że znajduje się on na Florydzie, a koszty takiej operacji przewyższają możliwości rodziców Julii. Jest możliwość konsultacji z jego współpracownikami w Warszawie, jednak nie wszystkie operacje są tam możliwe do zrealizowania.

Kochani zachęcamy do pomocy.

Więcej o historii Julii i jej rodziców możesz przeczytać na http://pomocdlajulki.pl/moja-historia/ Ty też możesz zostać Aniołem Stróżem Julii ❤❤❤

Celem jest pełna sprawność Julii.

Do tego jest konieczna:

pełna diagnostyka problemu u specjalisty w Paley European Institute

wyprostowanie stóp do pozycji prawidłowej

wyprostowanie kości piszczelowych

wydłużenie kości piszczelowych

specjalistyczna rehabilitacja

stała kontrola podczas rozwoju i wzrostu dziecka aby wada była korygowana

zakup ortez pomagających w prostowaniu kończyn i poprawnemu ułożeniu.

Zrealizowanie tych wszystkich celów będzie kosztować 1,5-2 miliony złotych


Bez względu na to czy uda się zgromadzić potrzebną kwotę, jakakolwiek uzbierana suma na tej zrzutce zostanie przekazana rodzicom Julii - Karinie i Mateuszowi Szczerba.


English version below


Dears! 

The little girl from the photos is called Julia. We would like to introduce you to her story - her fate - because she needs a lot of help right from the beginning of her life. 

On April 16 this year, her young expectant parents were eagerly awaiting the first prenatal examinations to determine if the expectant child was born healthy. Unfortunately, the pictures did not show what their parents had hoped for; the baby's legs were deformed. The diagnosis was shocking: fibrular hemimelia which means absence or underdevelopment of the fibula as well as significant shortening of the lower part of one or more extremities. The skeletal parts are very often affected; and it causes the feet to be deformed. Even the doctor found that he had not seen himself such case in his 23-year career. The parents wanted to get a second opinion, believing and hoping that the images were misdiagnosed or the baby was unfavourable and therefore the image was misinterpreted. Unfortunately, the first diagnosis had been confirmed. Julia is a rare case of about 40-140 births. In the 20th week of the pregnancy, the parents were directed to the geneticist. After the analysis and completion of some forms, amniocentesis has been advised. Since "Doctor" said that there is still some time left, not much to stop the pregnancy, because it was obvious to her that the child comes into the world disabled with the deformation of bones; it is not worth looking after such a child and besides, the child will only bring pain being constantly in hospitals until the end of her life .... The doctor took away the smallest hope from the parents ... she could not understand that the Child's parents did not want to abort her. The parents were completely shocked that they had met such a doctor who wanted to persuade them to end the child's life. They still decided to keep the child. There are 2 clinics in Poland that try to help such children: one is located in Poznan and the second one is in Otwock, but places there are also very limited. Those who are affected dream to get the place in The Paley Institute. Dr. Paley is one of the rare doctors specializing in this field. Unfortunately, he is in Florida and such surgery is very costly exceeding the possibilities of the parents. There is still the chance to operate her in Warsaw, but even there, this chance is limited. Dear Ones! Maybe you also want to help little Julia. We ask you for help to make the impossible possible.


Deutsche Version unten


Ihr Lieben! Das kleine Mädchen auf den Fotos heisst Julia. Wir möchten euch mit ihrer Geschichte - ihrem Schicksal - bekannt machen, da sie bereits schon am Anfang ihres Lebens viel Hilfe benötigt. Am 16. April dieses Jahres sind ihre jungen werdenden Eltern voller Vorfreude zur ersten vorgeburtlichen Untersuchungen gegangen um festzustellen, ob das werdende Kind gesund zur Welt kommt. Die Bilder haben aber leider nicht das gezeigt, was sich die Eltern erhofft hatten; die Beine des Babys waren deformiert. Die Schockdiagnose lautete: fibruläre Hemimelie, also Fehlen oder Unterentwicklung des Wadenbeins. Deutliche Verkürzung des unteren Teils eines oder mehrerer Extremitäten. Sehr häufig sind die distulen Skelettanteile betroffen; führt dazu dass der Fuss deformiert ist. Sogar der Arzt stellte fest, dass er in seiner 23jähriger Berufspraxis so etwas selbst noch nicht gesehen hat. Die Eltern wollten sich noch eine zweite Meinung holen, glaubten, hofften, dass die Bilder falsch diagnostiziert wurden, das Baby ungünstig lag und deshalb das Bild falsch gedeutet wurde. Leider ist die erste Diagnose bestätigt worden. Julia ist ein Fall von ca. 40-140 Geburten. In der 20. Schwangerschaftswoche sind die Eltern zum Genetikarzt verwiesen worden. Nach Analyse und Ausfüllen einiger Formulare ist Amniozentese geraten worden. Da "Frau Doktor " sagte, dass es noch ein wenig Zeit gibt, nicht viel zum Abbruch der Schwangerschaft, weil es für sie offensichtlich war, dass das Kind behindert auf die Welt kommt mit der Fehlbindung der Knochen; es lohne sich nicht um so ein Kind zu kümmern und ausserdem wird das Kind nur Schmerz bringen, ständig in Krankenhäusern bis zum Lebensende.... Die Ärztin hat den Eltern die kleinste Hoffnung weggenommen...sie konnte nicht nachvollziehen, dass die Eltern das Kind nicht abtreiben wollten. Die Eltern völlig geschockt, dass sie so einer Ärztin begegnet waren, die sie überreden wollte das Leben des Kindes zu beenden, beschlossen sie dennoch das Kind zu behalten. In Polen gibt es 2 Kliniken in denen versucht wird diesen Kindern zu helfen: in Posen und Otwock, aber nur begrenzt. Die Betroffenen träumen allerdings den Platz in The Paley Institute zu bekommen. Dr. Dror Paley ist einer der seltenen Ärzte, der auf diesem Gebiet spezialisiert ist. Leider ist er in Florida und derartige Operation ist sehr kostspielig, übersteigt die Möglichkeiten der Eltern. Es besteht noch die Option in Warschau zu operieren, aber auch dort ist dies eingeschränkt. Ihr Lieben! Vielleicht möchtet ihr auch der kleinen Julia helfen. Wir bitten um Hilfe das Unmögliche möglich zu machen.


Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 289

preloader

Komentarze 6

 
2500 znaków