id: 3a3b8s

Działalność Stowarzyszenia SATORI

Działalność Stowarzyszenia SATORI

Opis zrzutki

W ciągu roku szkolnego niemal 200 karateków SATORI wylewa setki litrów potu na ok. 70 godzinach treningów karate w 5 miejscowościach Powiatu Złotowskiego. Ponadto ok. 20-osobowa Kadra Klubowa bierze udział w ok. 10 turniejach ogólnopolskich, 3 zgrupowaniach, 2 obozach i 1 zawodach międzynarodowych w trakcie jednego sezonu treningowego. Wśród uczestników tych wydarzeń są dzieci z rodzin najuboższych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zagrożonych chorobą alkoholową, z rodzin wielodzietnych, rodzin zastępczych, uchodźcy wojenni, dzieci z dysfunkcjami, a nawet z niepełnosprawnościami. I jeśli teraz przeszło Ci przez myśl „ciekawe które to dzieci?” albo „pewnie chodzi o…” to ZATRZYMAJ SIĘ! I przeczytaj…

eadfabea39458135.jpg 

Na nasze treningi zapraszamy wszystkich - bez względu na wiek, płeć, narodowość czy wyznanie. Staramy się żeby każdy poczuł się wśród nas dobrze. Trenujemy z dziećmi zdrowymi, ambitnymi, wytrwałymi ale także z tymi nadpobudliwymi, które mają problemy ze skupieniem lub zupełnie na odwrót – z cichymi, bojaźliwymi i nieśmiałymi. Na treningu karate każdy pracuje nas sobą i nas swoimi słabościami. Poprzez treningi, zawody i obozy dzieci uczą się współpracy, samodzielności i radzenia sobie z niepowodzeniami. Karate to sztuka walki w której każdy ponosi odpowiedzialność za siebie. Nie jest to sport drużynowy, w którym za swoje niepowodzenie możesz obwinić innych członków zespołu. W dojo (sala do ćwiczeń sztuk walki) niemal na każdym kroku uczestnicy zajęć stają twarzą w twarz nie z przeciwnikiem, a z samym sobą.

 

Dlatego NIE WAŻNE które to dzieci. NIE WAŻNE czy widać to, że mają problemy i traumy. WAŻNE, że przychodzą na treningi i CHCĄ TRENOWAĆ.

i9eea2c3c4bacc05.jpg


W latach 2020-2021 działalność naszej organizacji opierała się na:

  • pracy wolontariuszy
  • odpłatnej działalności stowarzyszenia (ok. 50-60% rocznych przychodów) - głównie prowadzenie treningów karate
  • dotacjach publicznych (ok. 30-40% rocznych przychodów)

Niewielki procent budżetu stowarzyszenia stanowiły:

  • sporadyczne granty i darowizny (1,5-7% rocznych przychodów)
  • środki pochodzące ze składek członkowskich (mniej niż 1% rocznych przychodów)
  • 1% podatku (mniej niż 1% rocznych przychodów)


W trakcie sezonu treningowego regularnie wspieramy około 4-8 dzieci i młodzieży znajdujących się w najgorszej sytuacji finansowej, aby mogły uczestniczyć w treningach i różnorodnych wyjazdach (turnieje, zgrupowania, obozy).  Z odpłatnej działalności statutowej finansujemy wynagrodzenie trenerów i wynajem sal gimnastycznych na treningi karate, częściowo opłacamy transport na zawody, opłaty startowe, noclegi na zawodach, sprzęt sportowy dla wszystkich uczestników naszych zajęć. Żeby pozyskać większość grantów i dotacji musimy też wykazywać wkład własny finansowy (zwykle 10-20% całego projektu). Dodatkowo od sierpnia doszły koszty związane z utrzymaniem naszego busika, w tym spłaty rat pożyczki, która została zaciągnięta na ten cel.


vdd477dae74adf8c.jpg 

Działamy, bo chcemy działać! Lubimy pracę z dziećmi, lubimy pomagać i zmieniać świat na lepszy!


CHCESZ NAM POMÓC?

Chcesz mieć wpływ na to co robimy?

Chcesz być częścią SATORI?

Chcesz razem z nami stać się Trenerem Zdrowego Stylu Życia, który bez specjalistycznych kursów ma wpływ na szerzenie idei zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży?


WPŁAĆ NA ZRZUTKĘ!

 

To właśnie dzięki Twojemu wsparciu możemy działać skuteczniej i organizować więcej fantastycznych wydarzeń sportowych dostępnych dla wszystkich dzieci.

 

DZIĘKUJEMY!

sfd28e40d3c895b4.jpg

Korzyści płynące ze wsparcia cyklicznego:
Organizator otrzymuje 100% Twoich środków - nie pobieramy prowizji
Zachowujesz pełną kontrolę - w każdej chwili możesz bez zobowiązań przerwać wsparcie
Organizator może w pełni skupić się na swojej twórczości/działalności
Otrzymujesz stały dostęp do postów oraz specjalne wyróżnienie
Nie musisz pamiętać o kolejnych wpłatach
To prostsze niż Ci się wydaje :)
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 17

preloader

Komentarze 1

 
2500 znaków