id: 3cagng

Fundusz Kryzysowy dla osób pracujących seksualnie w Polsce • Emergency Fund for Sex Workers in PL

Fundusz Kryzysowy dla osób pracujących seksualnie w Polsce • Emergency Fund for Sex Workers in PL

Zrzutka została wyłączona przez organizatora
19 827 zł 
z 30 000 zł
66%
Wpłaty nieaktywne - wymagane działanie Organizatora zrzutki. Jeśli jesteś Organizatorem - zaloguj się i podejmij wymagane działania.

Opis zrzutki

Społeczność osób pracujących seksualnie już od kilku miesięcy mierzy się z pandemią koronawirusa. Nie chronią nas żadne tarcze pomocowe przygotowane przez rząd, jesteśmy pomijane i niewidoczne_ni w każdym kontekście wsparcia systemowego. Sex Work Polska tworząc w marcu Fundusz Kryzysowy dla osób pracujących seksualnie w Polsce, była jedyną oddolną inicjatywą wspierającą osoby ze swojej społeczności, która dzięki wpłatom na zrzutkę mogła dotrzeć ze wsparciem do ponad 180 osób. I taką pozostaje do dzisiaj.

 

[for English please scroll down]

 

W ciągu tych miesięcy zgłosiły się do nas osoby z podstawowymi potrzebami, z prośbą, abyśmy pomogły opłacić rachunki, czynsze, wsparły w finansowaniu sprzętu do pracy zdalnej dla dzieci. Kupowałyśmy artykuły spożywcze i zaoaptrywałyśmy osoby w podstawowe środki higieniczne. Już w kwietniu na łamach Codziennika Feministycznego pisałyśmy:

 

 “15,008 złotych zebranych w ramach „Funduszu Kryzysowego dla osób pracujących seksualnie”: 217 wpłat, 60 osób, które otrzymały bezpośrednie finansowe wsparcie dzięki Funduszowi. Dodatkowo 70 osób spotkanych podczas dyżurów outreach, wizyt w miejscach pracy, trwających w sumie ok. 50 godzin.1500 rozdanych prezerwatyw, tamponów gąbkowych i butelek lubrykantu. 35 litrów płynu do dezynfekcji, 70 maseczek, 5 pudełek lateksowych rękawiczek. Kilkadziesiąt nieodpłatnych porad psychologicznych, prawnych, księgowych oraz dofinansowanych wizyt ginekologicznych. Kilkaset godzin spędzonych na rozmowach telefonicznych, spotkaniach online, sms-ach, pisaniu dokumentów, maili, wiadomości, na załatwianiu spraw i koordynacji – na robieniu aktywizmu, wspieraniu się nawzajem, działaniu, ogarnianiu. Tak w liczbach można podsumować dwa ostatnie miesiące działalności Sex Work Polska. Dużo czy mało? Tyle, ile możemy. Chciałybyśmy móc więcej.” (LINK)

 

Do końca grudnia udało nam się zebrać 34 tysiące złotych, wspaniałe osoby wsparły nas 373 razy. Setki osób udostępniło informację na temat naszej zrzutki. Jesteśmy bardzo wdzięczne_i za każdą wpłatę, każde działanie dzięki któremu mogłyśmy wesprzeć osoby. 

 

Pandemia koronawirusa dalej trwa. Osoby pracujące seksualnie nie od tygodni, ale od miesięcy mierzą się z rzeczywistością, w której nie mają zagwarantowanego bezpieczeństwa bytowego. Wiele miejsc pracy zostało w tym czasie zamkniętych lub radykalnie zmniejszyło zakres świadczonych usług. Osoby pracujące seksualnie często nie mają dostępu do ochrony zdrowia w ramach NFZ, nie mają płatnych urlopów ani zasiłków opiekuńczych.  Brak uznania i stygmatyzacja nie pozwala osobom pracującym seksualnie na bezpieczne zgłoszenie się o pomoc do instytucji w Polsce, które systemowo wykluczają osoby pracujące seksualnie z dostępu do publicznego wsparcia. Osoby utrzymujące się z pracy w sektorze usług seksualnych nie mają gwarancji, że w danym miesiącu będą w stanie zarobić chociażby na podstawowe potrzeby. Często mogą liczyć tylko na siebie. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się osoby, które opiekują się osobami zależnymi, dziećmi lub starszymi rodzicami, a także migrantki i migranci, które_rzy nie mają uregulowanego prawnego statusu. Po wielu miesiącach niepewności osoby są zmęczone żyjąc w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości, w której wprowadzane są coraz to nowe restrykcje. Przetrwanie nierzadko graniczy z cudem, a każdy kolejny miesiąc jest coraz większym wyzwaniem. 

 

Zebrane  w ramach Funduszu Kryzysowego środki trafią do osób pracujących seksualnie, które w związku z pandemią znalazły się w trudnej sytuacji - np. doświadczają kryzysu (bezdomności, emocjonalnego, zagrożenia deportacją), brakuje im funduszy na zaspokojenie podstawowych potrzeb - zakup jedzenia, leków czy opłacenie czynszu. Chcemy zebrać środki na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb zgłaszanych nam w tym trudnym czasie przez osoby pracujące seksualnie. Im więcej uda nam się zebrać, tym więcej osób będziemy w stanie wesprzeć i tym bardziej różnorodne wsparcie będziemy mogły_li zaoferować. Szczególnie zależy nam na tym, żeby te środki trafiły do osób, które bez tego wsparcia nie są w stanie zrezygnować z pracy w bezpośrednim kontakcie z klientem/klientką.

 

Prosimy wszystkie sojuszniczki i sojuszników, organizacje, osoby pracujące seksualnie, klientki i klientów oraz wszystkie inne osoby mające środki, którymi mogą się podzielić, do wpłacania pieniędzy na nasz Fundusz Kryzysowy.

 

Zapraszamy także do naszej grupy na facebooku, na której można licytować wyjątkowe, stworzone specjalnie na potrzeby tej zbiórki fanty. Dochody z tych licytacji zostaną w całości przeznaczone na Fundusz Kryzysowy SWP. Grupa dostępna jest pod adresem: [link]

 

Dziękujemy!

y18f67839a655746.jpeg grafika Paweł Żukowski


O nas:

Sex Work Polska to nieformalna grupa działająca na rzecz praw osób pracujących seksualnie w Polsce. Naszym celem jest wspieranie samoorganizacji osób pracujących seksualnie, postulowanie dekryminalizacji pracy seksualnej oraz przeciwdziałanie stygmatyzacji i przemocy doświadczanej przez osoby świadczące usługi seksualne. Realizujemy działania w terenie docierając do miejsc pracy osób świadczących usługi seksualne. Oferujemy bezpłatne porady prawne, konsultacje psychologiczne, konsultacje dla migrantek i migrantów z zakresu procedur wizowych i legalizacji pobytu, wsparcie w sytuacjach trudnych i kryzysowych, informacje na temat zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.

 

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

https://swpkontakt.org/

Fb: @Sex Work Polska

Instagram: @swppolska


j5010b973fbba631.jpeg 

Sex workers’ community has been struggling with coronavirus pandemic for few months now. There are no government help programs offered to us and we are invisible to any form of systemic support. Sex Work Poland with its Emergency Fund for Sex Workers in Poland that was created in March, is the only initiative which - thanks to the dotations - helped over 180 people so far. During these few months we were contacted by people, who could not satisfy their basic needs on their own: to pay rent, bills, buy hardware for remote education for their children. We have been buying groceries and hygiene products. In April we wrote for Feminist Daily (“Codziennik Feministyczny”):


“15,008 PLN received via our Emergency Fund: 217 donations and 60 people who received direct money transfers that were possible thanks to the Fund. Additional 70 people contacted during outreach which adds up to about 50 hours of work. 1500 condoms, sponge tampons and bottles of lubricant distributed. 35 litres of disinfection products, 70 face masks, 5 boxes of protective gloves. Several dozens of free psychological, legal and accounting-related consultations and partly-funded gynecological exams. Few hundred hours spent talking on phone, for online meetings, texting, on documents editing, writing emails, on organizational issues and coordination. This is how we can summarize Sex Work Poland’s last two months. Is that a lot or not enough? It’s what we could do. We would love to be able to do more.”


By the end of December 2020, we have crowdfunded 34000 PLN thanks to 373 donations from wonderful people. Hundreds of people have shared the information about our Fund. We are sincerely thankful for every transfer, every initiative and action, thanks to which we were able to help someone. The coronavirus pandemic has not ended. Sex workers have been confronting the new reality not for weeks but for months now, months deprived of safety. Many businesses have closed down or reduced its hours/services. Many sex workers cannot access national health care services, can’t count on paid vacation time. Lack of recognition and stigmatization of sex work creates barriers that makes it impossible for sex workers to reach out to official institutions in Poland for help. Sex workers have no guarantee that during any given month they will be able to make at least enough money to provide for themselves and their loved ones. They are often completely on their own. Many of them also provides for children or parents. Many are migrants whose legal status in the country remains unregulated. They are tired of the uncertainty, of reality constantly changing, of new restrictions every couple of weeks. It's not rare when surviving comes close to impossible and every month is a bigger and bigger challenge.


The money crowdfunded for the Emergency Fund will be used to help sex workers who due to pandemic have found themselves in a tough spot - i.e. are experiencing crisis (homelessness, emotional, deportation risk), are not able to cover the cost of their basic needs: food, medicines, rent. We want to secure our community’s most urgent needs during this hard time. The more money we receive, the more people we can help and the more various forms of help we can offer. We want to help especially those, who cannot afford to stop working in direct contact with clients.


We ask all allies, organisations, sex workers and clients and all the other people who feel that they can share their resources, to make donations to our Emergency Fund.

 

We also invite you to participate in our auction event via SWP’s facebook page. Money from the items bided will be used for the purposes of Sex Work Polska’s Emergency Fund as well.

 

Thank you!

 

About us:

Sex Work Polska is an informal collective advocating for the rights of sex workers in Poland. Our aim is to support self-organisation and self-determination of sex workers’ community in Poland. We advocate for the full decriminalisation of sex work and an end to stigmatisation and violence faced by our community. We provide outreach services at sex work venues. We offer variety of services, including legal and psychological consultations, consultations on visa procedures and regularisation of stay for migrant sex workers, crisis interventions and peer-education on issues related to sexual and reproductive health.

 

Got questions? Get in touch!

https://swpkontakt.org/

Fb: @Sex Work Polska

Instagram: @swppolska


Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 296

preloader

Komentarze 18

 
2500 znaków

Nasi użytkownicy założyli

878 694 zrzutki

i zebrali

807 826 491 zł

A ty na co dziś zbierasz?