id: 3yv8h2

Stypendium Wolności

Stypendium Wolności

27 088 zł 
z 50 000 zł
54%
zakończona 30.09.2019r
323 
wspierających
Wpłaty nieaktywne - wymagane działanie Organizatora zrzutki. Jeśli jesteś Organizatorem - zaloguj się i podejmij wymagane działania.

Aktualności2

  • POMOC DLA RODZINY WASYLA Drodzy Państwo, przeczytaliśmy w Gazecie Wyborczej doniesienie o zmarłym w strasznych okolicznościach Ukraińcu zatrudnionym w Polsce na czarno. Właścicielka zakładu, ab nie mieć kłopotów, wywiozła nieprzytomnego do lasu odległego ponad 100 km i tam porzuciła. Tu są szczegóły: http://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,24928385,zwloki-mlodego-ukrainca-w-lesie-wywiozla-go-polska-szefowa.html Czyn tej kobiety nie mieści nam się w głowie, została aresztowana. Pomyśleliśmy sobie, że może trzeba by wesprzeć wdowę i osieroconą trójkę małych dzieci na Ukrainie? Ostatecznie jego rodzina została bez środków do życia. Dramatyczne okoliczności śmierci Wasyla skłaniają nas do refleksji, że powinniśmy się złożyć na jakąś pomoc. Nie był przecież ubezpieczony... Z powodzeniem w ubiegłych latach zbieraliśmy na Stypendium wolności dla potrzebujących naszych kolegów i koleżanki. Kontem zawiadywała i nadal zawiaduje Elżbieta Pawłowicz, gwarantka solidności rozliczeń. Oczywiście, można dopisać "Dla rodziny Wasyla", lecz wszystkie obecne wpłaty i tak potraktujemy w tej intencji. Kontakt z wdową nawiążemy dzięki uprzejmości dziennikarki Gazety Wyborczej, red. Ludmile Anannikowej, by pieniądze potem przelać na jej konto, lub za pośrednictwem konsula honorowego. Wyrażamy przekonanie, że to jesteśmy jakoś moralnie winni wobec takiej bezlitosnej postawy naszej rodaczki, która wywiozła umierającego do lasu, pozostawiając go bez opieki... Prosimy zatem o wpłaty lub rozpropagowanie tej idei. To był młody człowiek, zostawił młodą żonę i trójkę małych dzieci. Jego rodzina musiała podjąć wysiłek finansowy (2 tys. Euro), aby móc sprowadzić ciało do ojczyzny... Kilka dni temu inny obywatel Ukrainy heroicznie ratował ofiary karambolu, Polaków... Podziwialiśmy jego odwagę. Życia nic nie wróci Wasylowi. Pokażmy przynajmniej naszą niezgodę na takie traktowanie ludzi. Pokażmy symboliczną choćby wpłatą. Z podziękowaniem za dotychczasowe wpłaty i nadzieją na Państwa szczodrość, Elżbieta Pawłowicz Przemysław Wiszniewski
    Czytaj więcej
  • Kochani, Z przyjemnością informuję, że na konto Stypendium Wolności w ramach stowarzyszenia Wolność Równość Demokracja wpłynęło już 6.075 zł. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią zbierane pieniądze przeznaczamy na wsparcie tych, którzy są w najtrudniejszej sytuacji wśród aktywnych działaczy środowiska opozycji chodnikowej, którzy poświęcają swój czas, energię i niejednokrotnie zdrowie na działania prodemokratyczne. W miarę naszych skromnych jeszcze możliwości doraźną pomocą zostały objęte już trzy osoby. Zgodnie z przyjętymi przez nas zasadami nazwiska osób obdarowanych nie będą ujawniane. Na zasady te składa się: 1.Sposób zgłaszania Zgłoszenia może dokonać każdy z nas na adres [email protected] , kto widzi w swoim otoczeniu potencjalnego beneficjenta, opisując bieżącą jego sytuację oraz podając kontakt do niego. Chcemy docierać do potrzebujących w całej Polsce. 2. Weryfikacja zgłoszenia Przedstawiciel stowarzyszenia WRD kontaktuje się z osobą potrzebującą wsparcia po rozpoznania jej sytuacji. 3. Rekomendacje Rekomendacje przekazywane są do zespołu zaufania publicznego do akceptacji. Trwają jeszcze ustalenia dotyczące składu Zespołu. 4. Sposób przekazywania pomocy Pomoc finansowa przekazywana jest na konto bankowe podane przez beneficjenta. Kochani, ilu potrzebującym pomożemy zależy od Waszej hojności, od tego, jaką kwotą będziemy dysponować, czy będziemy przekazywać środki na konkretny cel, w formie refundacji, czy w formie jednorazowej zapomogi „na przeżycie”, czy w formie regularnego, systematycznego wsparcia, o ile zajdzie taka potrzeba. Jeśli kwota będzie pokaźna, a na taką liczymy, posłużymy się procedurami. W przeciwnym wypadku ograniczymy się do doraźnej pomocy osobom, o których ponad wszelką wątpliwość wiemy, że jej natychmiast potrzebują, ze względu np. na chorobę i niemożność podjęcia pracy zarobkowej. Dziękuję serdecznie wszystkim Darczyńcom za wpłaty. Elżbieta Pawłowicz
    Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

Kontynuacja zapowiadanej wcześniej zbiórki na fundusz pomocowy oraz na cele statutowe stowarzyszenia Wolność Równość Demokracja, związane ze wspieraniem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Kochani,

Zapowiadaliśmy w poprzedniej odsłonie Stypendium Wolności, że będziemy je kontynuować z myślą o najbardziej aktywnych działaczach, którzy wymagają doraźnej pomocy. Bywają między nami osoby w katastrofalnej sytuacji materialnej, schorowani lub w takim wieku, że brak jest możliwości znalezienia sobie choćby tymczasowego zajęcia. Wiemy o nich i staramy się im pomagać w miarę naszych skromnych możliwości.

Pragniemy stworzyć coś w rodzaju funduszu samopomocowego, który stanowiłby nagrodę materialną dla wspomnianych wyżej osób za ich wysiłek na rzecz dobra wspólnego: wolnej, demokratycznej, praworządnej Polski.

Jesteśmy opozycją uliczną działającą razem od końca 2015 roku we wszystkich miastach całej Polski. Pokażmy, że umiemy być solidarni w ofiarowywaniu pomocy również teraz w trudniejszych czasach.

Temu służy obecna nasza zrzutka, czyli Stypendium Wolności. Dedykujemy ją właśnie im, aktywnym działaczom, którym leży na sercu dobro wspólne, a którzy właśnie z tego powodu, że całym sercem angażują się we wspólne przedsięwzięcia, zaniedbali swoje życie zawodowe i prywatne, i w konsekwencji wymagają natychmiastowego wsparcia.

Obecna nasza zrzutka będzie również jedną z form zdobywania funduszy na cele statutowe związane z naszą działalnością prodemokratyczną. Finalizujemy rejestrację Stowarzyszenia Wolność Równość Demokracja, którego jednym z priorytetów - oprócz niesienia pomocy – jest także wspieranie i współpraca ze środowiskami o podobnych celach, a także przygotowanie obywateli do zbliżających się wyborów, w szczególności budowanie postaw pro frekwencyjnych w obliczu całej wyborczej serii (kampania samorządowa, parlamentarna, czy do Parlamentu Europejskiego). Konieczna okazała się powszechna edukacja w dziedzinie postaw obywatelskich, samokształcenie, wykłady, warsztaty, ogólnodostępna lektura, szerzenie wiedzy na temat trójpodziału władzy, który został bezlitośnie zniszczony oraz jak istotna jest praworządność dla funkcjonowania państwa i jego międzynarodowego statusu.

Zapraszamy Państwa do współpracy, liczymy na Waszą serdeczność i życzliwe potraktowanie naszej inicjatywy, a także wsparcie naszych wysiłków. Wierzymy, że wspólnymi siłami uda się nam zrealizować to wielkie zamierzenie, którym jest przywrócenie demokracji i praworządności w naszej Ojczyźnie.

W imieniu założycieli Stowarzyszenia - Elżbieta Pawłowicz

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Wpłacający 323

 
Użytkownik niezarejestrowany
25 zł
 
Użytkownik niezarejestrowany
25 zł
 
Użytkownik niezarejestrowany
25 zł
 
Użytkownik niezarejestrowany
25 zł
 
Użytkownik niezarejestrowany
25 zł
 
Użytkownik niezarejestrowany
25 zł
AZ
Andrzej Zimowski
100 zł
 
Użytkownik niezarejestrowany
25 zł
 
Użytkownik niezarejestrowany
25 zł
ZR
Zofia Rokicka
50 zł
Zobacz więcej

Nasi użytkownicy założyli

851 648 zrzutek

i zebrali

736 319 707 zł

A ty na co dziś zbierasz?