Stypendium Wolności koniec za 10 dni ID: 3yv8h2

Stypendium Wolności

Zebrano 26 738 zł
z kwoty 50 000 zł

53 %

WPŁAĆ

Pomóż udostępniając zrzutkę!

490
udostępnień

Krótki opis zrzutki (tylko tekst)


Kontynuacja zapowiadanej wcześniej zbiórki na fundusz pomocowy oraz na cele statutowe stowarzyszenia Wolność Równość Demokracja, związane ze wspieraniem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.


Opis zrzutki (tutaj oprócz tekstu dodasz też zdjęcia - użyj edytora po lewej stronie)

Kochani,

Zapowiadaliśmy w poprzedniej odsłonie Stypendium Wolności, że będziemy je kontynuować z myślą o najbardziej aktywnych działaczach, którzy wymagają doraźnej pomocy. Bywają między nami osoby w katastrofalnej sytuacji materialnej, schorowani lub w takim wieku, że brak jest możliwości znalezienia sobie choćby tymczasowego zajęcia. Wiemy o nich i staramy się im pomagać w miarę naszych skromnych możliwości.
Pragniemy stworzyć coś w rodzaju funduszu samopomocowego, który stanowiłby nagrodę materialną dla wspomnianych wyżej osób za ich wysiłek na rzecz dobra wspólnego: wolnej, demokratycznej, praworządnej Polski.

Jesteśmy opozycją uliczną działającą razem od końca 2015 roku we wszystkich miastach całej Polski. Pokażmy, że umiemy być solidarni w ofiarowywaniu pomocy również teraz w trudniejszych czasach.

Temu służy obecna nasza zrzutka, czyli Stypendium Wolności. Dedykujemy ją właśnie im, aktywnym działaczom, którym leży na sercu dobro wspólne, a którzy właśnie z tego powodu, że całym sercem angażują się we wspólne przedsięwzięcia, zaniedbali swoje życie zawodowe i prywatne, i w konsekwencji wymagają natychmiastowego wsparcia.

Obecna nasza zrzutka będzie również jedną z form zdobywania funduszy na cele statutowe związane z naszą działalnością prodemokratyczną. Finalizujemy rejestrację Stowarzyszenia Wolność Równość Demokracja, którego jednym z priorytetów - oprócz niesienia pomocy – jest także wspieranie i współpraca ze środowiskami o podobnych celach, a także przygotowanie obywateli do zbliżających się wyborów, w szczególności budowanie postaw pro frekwencyjnych w obliczu całej wyborczej serii (kampania samorządowa, parlamentarna, czy do Parlamentu Europejskiego). Konieczna okazała się powszechna edukacja w dziedzinie postaw obywatelskich, samokształcenie, wykłady, warsztaty, ogólnodostępna lektura, szerzenie wiedzy na temat trójpodziału władzy, który został bezlitośnie zniszczony oraz jak istotna jest praworządność dla funkcjonowania państwa i jego międzynarodowego statusu.

Zapraszamy Państwa do współpracy, liczymy na Waszą serdeczność i życzliwe potraktowanie naszej inicjatywy, a także wsparcie naszych wysiłków. Wierzymy, że wspólnymi siłami uda się nam zrealizować to wielkie zamierzenie, którym jest przywrócenie demokracji i praworządności w naszej Ojczyźnie.

W imieniu założycieli Stowarzyszenia - Elżbieta Pawłowicz


środa, 26 czerwca 2019 o 00:36

POMOC DLA RODZINY WASYLA Drodzy Państwo, przeczytaliśmy w Gazecie Wyborczej doniesienie o zmarłym w strasznych okolicznościach Ukraińcu zatrudnionym w Polsce na czarno. Właścicielka zakładu, ab nie mieć kłopotów, wywiozła nieprzytomnego do lasu odległego ponad 100 km i tam porzuciła. Tu są szczegóły: http://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,24928385,zwloki-mlodego-ukrainca-w-lesie-wywiozla-go-polska-szefowa.html Czyn tej kobiety nie mieści nam się w głowie, została aresztowana. Pomyśleliśmy sobie, że może trzeba by wesprzeć wdowę i osieroconą trójkę małych dzieci na Ukrainie? Ostatecznie jego rodzina została bez środków do życia. Dramatyczne okoliczności śmierci Wasyla skłaniają nas do refleksji, że powinniśmy się złożyć na jakąś pomoc. Nie był przecież ubezpieczony... Z powodzeniem w ubiegłych latach zbieraliśmy na Stypendium wolności dla potrzebujących naszych kolegów i koleżanki. Kontem zawiadywała i nadal zawiaduje Elżbieta Pawłowicz, gwarantka solidności rozliczeń. Oczywiście, można dopisać "Dla rodziny Wasyla", lecz wszystkie obecne wpłaty i tak potraktujemy w tej intencji. Kontakt z wdową nawiążemy dzięki uprzejmości dziennikarki Gazety Wyborczej, red. Ludmile Anannikowej, by pieniądze potem przelać na jej konto, lub za pośrednictwem konsula honorowego. Wyrażamy przekonanie, że to jesteśmy jakoś moralnie winni wobec takiej bezlitosnej postawy naszej rodaczki, która wywiozła umierającego do lasu, pozostawiając go bez opieki... Prosimy zatem o wpłaty lub rozpropagowanie tej idei. To był młody człowiek, zostawił młodą żonę i trójkę małych dzieci. Jego rodzina musiała podjąć wysiłek finansowy (2 tys. Euro), aby móc sprowadzić ciało do ojczyzny... Kilka dni temu inny obywatel Ukrainy heroicznie ratował ofiary karambolu, Polaków... Podziwialiśmy jego odwagę. Życia nic nie wróci Wasylowi. Pokażmy przynajmniej naszą niezgodę na takie traktowanie ludzi. Pokażmy symboliczną choćby wpłatą. Z podziękowaniem za dotychczasowe wpłaty i nadzieją na Państwa szczodrość, Elżbieta Pawłowicz Przemysław Wiszniewski

czwartek, 29 marca 2018 o 00:00

Kochani, Z przyjemnością informuję, że na konto Stypendium Wolności w ramach stowarzyszenia Wolność Równość Demokracja wpłynęło już 6.075 zł. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią zbierane pieniądze przeznaczamy na wsparcie tych, którzy są w najtrudniejszej sytuacji wśród aktywnych działaczy środowiska opozycji chodnikowej, którzy poświęcają swój czas, energię i niejednokrotnie zdrowie na działania prodemokratyczne. W miarę naszych skromnych jeszcze możliwości doraźną pomocą zostały objęte już trzy osoby. Zgodnie z przyjętymi przez nas zasadami nazwiska osób obdarowanych nie będą ujawniane. Na zasady te składa się: 1.Sposób zgłaszania Zgłoszenia może dokonać każdy z nas na adres [email protected] , kto widzi w swoim otoczeniu potencjalnego beneficjenta, opisując bieżącą jego sytuację oraz podając kontakt do niego. Chcemy docierać do potrzebujących w całej Polsce. 2. Weryfikacja zgłoszenia Przedstawiciel stowarzyszenia WRD kontaktuje się z osobą potrzebującą wsparcia po rozpoznania jej sytuacji. 3. Rekomendacje Rekomendacje przekazywane są do zespołu zaufania publicznego do akceptacji. Trwają jeszcze ustalenia dotyczące składu Zespołu. 4. Sposób przekazywania pomocy Pomoc finansowa przekazywana jest na konto bankowe podane przez beneficjenta. Kochani, ilu potrzebującym pomożemy zależy od Waszej hojności, od tego, jaką kwotą będziemy dysponować, czy będziemy przekazywać środki na konkretny cel, w formie refundacji, czy w formie jednorazowej zapomogi „na przeżycie”, czy w formie regularnego, systematycznego wsparcia, o ile zajdzie taka potrzeba. Jeśli kwota będzie pokaźna, a na taką liczymy, posłużymy się procedurami. W przeciwnym wypadku ograniczymy się do doraźnej pomocy osobom, o których ponad wszelką wątpliwość wiemy, że jej natychmiast potrzebują, ze względu np. na chorobę i niemożność podjęcia pracy zarobkowej. Dziękuję serdecznie wszystkim Darczyńcom za wpłaty. Elżbieta Pawłowicz

Komentarze zostały wyłączone

Użytkownik niezarejestrowany
25 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
25 zł
Użytkownik niezarejestrowany
RZ
200 zł - zwrócone
Renata Zawadzka-Ben Dor
IM
20 zł
irena Maksymiak-Duda
Użytkownik niezarejestrowany
25 zł
Użytkownik niezarejestrowany
EW
50 zł
Ewa Wiatr
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
TJ
200 zł
Tomek Jader
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
TZ
25 zł
Teresa Zbudniewek
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
300 zł
Użytkownik niezarejestrowany
KS
50 zł
Katarzyna Szkódlińska
B
25 zł
Bożena Czechowsks-Trawińska
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
R
50 zł
Renata
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
A
ukryta
Anka K.
D
50 zł
Dorota Bandurska
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
H
20 zł
Halina
Dane ukryte
1 000 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
J
100 zł
Jan Rey
IS
50 zł
Iwona szatkowska
25 zł
Krystyna Kolwas
GK
43 zł
Grażyna Krzywkowska
KK
ukryta
Krzysztof Krawczyk
M
ukryta
Magda Logdańska
EM
10 zł
Ewa Mejka
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
MH
20 zł
Maria Hajdukiewicz-Witkowska
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
10 zł
Użytkownik niezarejestrowany
ukryta
Piotr Kozioł
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
MC
50 zł
mieczysława Chojnacka
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
BP
50 zł
Bożena Przetacka
KP
100 zł
Krzysztof Podemski
AL
100 zł
Anna Lizoń
EW
50 zł
Ewa Widelska
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
RW
ukryta
Rafał Warno
Użytkownik niezarejestrowany
200 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
10 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
J
50 zł
Jarosław Kropaczewski
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
10 zł
Agnieszka Laska
JS
25 zł
Joanna Sobolewska
MS
50 zł
Magdalena Szymkow
IG
25 zł
Irena Gierczak
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
V
10 zł
Van Anh Ton
WF
ukryta
Wiesława Frąckowiak
Dane ukryte
30 zł
Dane ukryte
MG
25 zł
Marek Gruszczyński
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
EF
100 zł
Elżbieta Francuz
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
HP
100 zł
Hanna Piotrowska
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
AS
20 zł
Anna Szadkowska
B
ukryta
Barbara
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
L
50 zł
Lukasz
K
ukryta
Katarzyna Tilszer
IM
20 zł
Izabela Murawska
O
200 zł
Oli
L
25 zł
Lidia
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
BT
50 zł
Barbara Tometczak
HJ
25 zł
Henryka Janiec
B
100 zł
Barbara Słowinska-Chojnacka
M
25 zł
MARCIN KROL
JZ
ukryta
Jola Zdunek
LS
10 zł
Lidia Sałasińska
KS
100 zł
Krystyna Smith
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
50 zł
Hanna Kunowska
AC
50 zł
Agnieszka Czajewska
RC
100 zł
Rafał Czepczyński
KC
50 zł
Kazimiera Cetera
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
TM
10 zł
Teresa Makowska
BW
25 zł
Bartosz Walecki
JZ
ukryta
Jola Zdunek
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
AT
100 zł
Alina Tyrakowska
BF
50 zł
Bożenna Figwer
BJ
50 zł
Bartosz Jurczak
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
LB
40 zł
Lidia Bajer
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
G
50 zł
Grazyna
Dane ukryte
1 000 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
DP
20 zł
Dominika Piluk
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
JD
ukryta
Janina dammasch
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Andrzej Polkowski
200 zł
Andrzej Polkowski
JO
50 zł
Joanna Olech
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
GB
100 zł
Grzegorz Borkowski
IG
25 zł
Iwona Grodzka
B
50 zł
Bohdan Waśków
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
AF
100 zł
Adam Fiącek
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
ML
200 zł
Marta Laurell
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
100 zł
Jadwiga Jędryas
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
K
50 zł
Kamila Jasiak
JS
50 zł
Jolanta Szmidel
H
100 zł
HannaJakowlew
TE
ukryta
Teodozja Eriksson
K
50 zł
Kamila Jasiak
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
MO
200 zł
Małgorzata Omilanowska
Elżbieta Regulska-Chlebowska
100 zł
Elżbieta Regulska-Chlebowska
KE
100 zł
Karczewska Elżbieta
MM
200 zł
Maja Morgan
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
K
10 zł
Katarzyna
L
25 zł
Leszek dlugokecki
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
25 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
25 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
25 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
25 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
JM
50 zł
Jadwiga Majchrzak
Użytkownik niezarejestrowany
25 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Grazyna Kwadrans
100 zł
Grazyna Kwadrans
EU
25 zł
Ewa Umińska
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
MF
14 zł
Małgorzata Ferfet
EK
50 zł
Ewa Krawczyk-Dębiec
Grazyna Kwadrans
100 zł
Grazyna Kwadrans
Użytkownik niezarejestrowany
200 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
25 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
E
25 zł
Ewa
ML
50 zł
maria luczak
KN
ukryta
Kijowskiemu na dziwczynki i alkohol!
30 zł
Krystyna Kolwas
BM
100 zł
Bartosz Matysiak
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
25 zł
Użytkownik niezarejestrowany
E
25 zł
Ewa
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
AG
100 zł
Anna Grynczewska
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
25 zł
Użytkownik niezarejestrowany
EU
25 zł
Ewa Umińska
I
100 zł
IwonaKrupa
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Elżbieta Pawłowicz
100 zł
Elżbieta Pawłowicz
IB
100 zł
Irena Bogusz
ZR
50 zł
Zofia Rokicka
D
200 zł
Danuta Hoffman
Użytkownik niezarejestrowany
25 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
25 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
EK
25 zł
Ewa Krawczyk-Dębiec
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
25 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
25 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
1 000 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
1 000 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
70 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
WM
25 zł
Wojciech Maziarski
EK
20 zł
Ewa Krawczyk-Dębiec
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
BW
50 zł
Barbara Wieliczko
Użytkownik niezarejestrowany
300 zł
Użytkownik niezarejestrowany
R
16 zł
Rychu R
TI
25 zł
Teresa Iskra
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
DH
200 zł
Danuta Hoffman-Migut
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
ZR
50 zł
Zofia Rokicka
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
KO
10 zł - zwrócone
Kończ OPARA wstydu oszczędź !!
EK
20 zł
Ewa Krawczyk-Dębiec
NI
ukryta - zwrócone
NIEROBOM i PIJAKOM - RODACY !
KB
50 zł
Katarzyna Biel
HK
100 zł
Halina Kronschnabel
ZR
100 zł
Zofia Rokicka
D
200 zł
Danuta Hoffman
NA
10 zł - zwrócone
NA ALIEMNTY dla NIEROBA !
Użytkownik niezarejestrowany
1 196,91 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
25 zł
Użytkownik niezarejestrowany
ZR
50 zł
Zbigniew Różański
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
Użytkownik niezarejestrowany
NS
10 zł - zwrócone
NA stypendium dla NIEROBÓW , na zdrowie
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
200 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
E
ukryta
Ewa Jędrzejewska
IW
ukryta
Izabella Wol
J
50 zł
J Majchrzak
B
30 zł
Barbara Kanecka Sielicka
Z
20 zł
Zbyszek
MF
100 zł
Małgorzata Ferfet
ZR
100 zł
Zofia Rokicka
E
25 zł
Elwira
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
40 zł
Użytkownik niezarejestrowany
SE
10 zł
Sławek eR
J
350 zł
Janusz Fudala
U
50 zł
Urszula Kubiak
Użytkownik niezarejestrowany
22,22 zł
Użytkownik niezarejestrowany
T
200 zł
Tomaszewski
LK
44 zł
Leszek Kochański
E
100 zł
EWA ŁUKASZEWICZ
200 zł
Cezary Żechowski
B
ukryta
Bozena Krzyzanowska
RR
100 zł
Robert Rola-Janicki
EK
20 zł
Ewa Krawczyk-Dębiec
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
EP
50 zł
Ewa Polak
AB
200 zł
Andrzej Biera
HK
200 zł
Halina Kronschnabel
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
WP
50 zł
Wacław Paciuch
JS
50 zł
Jerzy Szarecki
KJ
100 zł
Kazimierz Janiak
ZR
100 zł
Zofia Rokicka
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Barbara
10 zł
Barbara
EW
50 zł
Elżbieta Werner
TM
100 zł
Tomasz Michalski

Pierwsza wpłata

TM
100 zł
Tomasz Michalski

Najwyższa wpłata

Nasi użytkownicy założyli

360 552 zrzutki

Pomóż zebrać 50 000 zł dokonując wpłaty przez płatności on-line lub przelewem tradycyjnym.

Pomóż udostępniając zrzutkę!

490
udostępnień

Zorganizuj własną zrzutkę na dowolny cel:

Google Play
App Store

Zrzutka.pl używa plików cookies niezbędnych do działania strony, a także takich służących do analizy ruchu oraz pozwalających nam na optymalizację działania serwisu. Używamy także cookies niezbędnych do skutecznego marketingu usług własnych. Czytaj więcej: polityka prywatności.

Uwaga - zmianie uległa nasza polityka prywatności.