id: 42an5p

Solidarni z Ukraińskimi Dziennikarzami - Солідарність з українськими журналістами

Solidarni z Ukraińskimi Dziennikarzami - Солідарність з українськими журналістами

Nasi użytkownicy założyli 1 034 553 zrzutki i zebrali 1 100 689 341 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności3

 • o4b05ddd84b7f425.png

  ZGINĘŁO JUŻ 38 DZIENNIKARZY...


  Według informacji Narodowego Związku Dziennikarzy Ukrainy - od 24 lutego w Ukrainie zginęło już 38 dziennikarzy.

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

WESPRZYJ DZIENNIKARZY NA FRONCIE!

Zbiórka dla Narodowego Związku Dziennikarzy Ukrainy


SUPPORT JOURNALISTS ON THE FRONT!

Fundraiser for the National Union of Journalists of Ukraine


ДОПОМОЖІТЬ ЖУРНАЛІСТАМ НА ФРОНТІ

Збір коштів для Національна спілка журналістів України


24.02.2022 roku Federacja Rosyjska napadła zbrojnie na tereny niepodległego i demokratycznego państwa ukraińskiego.


Każdego dnia słyszymy  o heroicznej walce Ukraińców i jesteśmy bombardowani drastycznymi obrazami martwych ludzi i zniszczonych miast.

 

Na polu walki są także dziennikarze, niezależni blogerzy, którzy wykorzystując potęgę czwartej władzę. jako pierwsi informują świat o tragediach, oraz zwycięstwach. To dzięki ich pracy świat poznaję prawdę o sytuacji w Ukrainie i nie pozwala omamić się rosyjskiej propagandzie.


t7966afb3e7c087f.png


Przedstawiciele społeczności dziennikarzy na Ukrainie - Narodowy Związek Dziennikarzy Ukrainy każdego dnia w poczuciu patriotycznego, lecz też zawodowego obowiązku nagłaśniają główne rzeczy, które należy zrobić, aby zapewnić przetrwanie lokalnych dziennikarzy w regionach Ukrainy.


 Biuro Związku zostało przeniesione z Kijowa w bezpieczniejsze miejsce na Ukrainie Zachodniej. Związek pracuje 24 godziny na dobę jako infolinia i  zapewniaj maksymalne wsparcie i pomoc kolegom, którzy próbują ewakuować się z niebezpiecznych rejonów.


Niecały miesiąc tygodnie temu: redaktor naczelny czołowej ukraińskiej gazety lokalnej, Konstantyn Grygorenko, miał okazję uciec z miasta Izyum w obwodzie charkowskim. On i jego rodzina spędzili trzy dni nie we własnym mieszkaniu, ale w piwnicy sąsiedniego domu, bo miasto jest ciągle bombardowane. To cud, że udało im się uciec bez szwanku. Teraz jest bezpieczny w obwodzie lwowskim i nadal pracuje w sieciach społecznościowych dla swoich odbiorców.


Lecz nie wszyscy mają tyle szczęścia - w ciągu trwającego już ponad miesiąc piekła w Ukrainie zginęło już 13 dziennikarzy, wielu zostało rannych pod ostrzałem rosyjskich karabinów. Wielu dziennikarzy wciąż uchodzi za zaginionych. Wśród nich są także dziennikarze mediów zagranicznych. Ostatnio - 03.03.2022 świat obiegła informacja o śmierci Maksyma Łewina - ukraińskiego dziennikarza, który zaginął 13 marca w strefie działań bojowych.

 

Infolinia Krajowego Związku Dziennikarzy Ukrainy stale odpowiada na pilne prośby międzynarodowych dziennikarzy. Pomagają potwierdzić status dziennikarski tych, którzy nie mają jeszcze oficjalnej akredytacji wojskowej, pomagają znaleźć lokalnych zbrojarzy i sprzęt ochronny.


ga753620b660a8db.jpeg

Dziennikarze ryzykują własne życie.  Samochody z napisem „PRESS” pełne zagranicznych dziennikarzy - służą jako konwoje ewakuacyjne, kierując się w stronę okupantów i ratując grupy bezbronnych obywateli. ( np. przed ostrzałem w Irpinie.)


Oprócz pomocy w ewakuacji dziennikarze dystrybuują również różne wytyczne i zestawy dotyczące bezpieczeństwa i pierwszej pomocy. 


Z dnia na dzień tysiące ukraińskich dziennikarzy zamieniło się we frontowych reporterów wojennych. Najwyraźniej w spokojnym kraju przeciętni pracownicy mediów nie byli przygotowani do pracy i przetrwania w strefie działań wojennych. Sprzęt ochronny (kamizelki i kaski kuloodporne, apteczki) to obecnie najpilniejsza potrzeba.


W wymiarze strategicznym już teraz konieczne jest stworzenie programów stabilizacji gospodarczej i wsparcia dla niezależnych dziennikarzy ukraińskich. Obecnie obserwowany jest duży spadek gospodarczy w Ukrainie. W niektórych regionach drukowanie gazet jest fizycznie niemożliwe. Nigdzie nie ma funduszy reklamowych. Platformy cyfrowe nie generują reklam w rozdartym wojną kraju. Dlatego tak ważne jest stworzenie różnych funduszy na rozwój i wsparcie niezależnych mediów na Ukrainie. Należy podkreślić wsparcie mediów lokalnych.


q3c749d9daeb806a.jpeg

Tak, w tej chwili nikt nie wie, co czeka Ukrainę i ukraińskie media jutro lub w przyszłym tygodniu. Putin może niestety zintensyfikować niszczenie Ukrainy… Ale Ukraina walczy, ukraińscy dziennikarze nadal wykonują swoje ważne zawodowe obowiązki. A naszym obowiązkiem jest im pomóc.


Nasze prospołeczne serca nie pozwalają zapomnieć o wolnym świecie mediów na Ukrainie, które potrzebują dziś pomocy bardziej, niż kiedykolwiek. Im więcej materiałów, tym więcej dowodów na zbrodniczą działalność Kremla, lecz by skutecznie działać, potrzebne są pieniądze. Dlatego chcielibyśmy założyć crowd-fundigowa internetową zbiórkę na rzecz Związku Dziennikarzy Ukrainy.


Szef Narodowego Związku Dziennikarzy Ukrainy - Sergiej Tomilenko popiera pomysł zbiórki i zaznacza, aby wszelkie początkowo zebrane środki wpłacić na europejskie konto bankowe — argumentuje to możliwymi atakami...


Związek Dziennikarzy Ukrainy jest oficjalnym czlonkiem federacji European Federation of Journalists - europejskiego odłamu Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy


Połączmy nasze siły i możliwości i wesprzyjmy, tych którzy także piórem i klawiaturą walczą o wolną Ukrainą!


CEL ZBIORKI:

- wsparcie ukraińskich niezależnych dziennikarzy w przekazywaniu informacji z frontu.

- zakup potrzebnego sprzętu do pracy dziennikarskiej oraz medykamentów

- wsparcie rozwoju portali i relacji - lokalne

- bezpieczeństwo fizyczne (kamizelka kuloodporna, hełm, apteczka)

- wsparcie niezależnych mediów lokalnych (stypendia finansowe, pomoc sprzętowa, komunikacja);

- proces ewakuacji dziennikarzy lokalnych z hotspotów (transport, zakwaterowanie, komunikacja);

- proces relokacji na Ukrainę i za granicę (zakwaterowanie, zatrudnienie, sprzęt, wynajem biura (w razie potrzeby),

- opieka medyczna dla lokalnych dziennikarzy i członków rodziny.Jak zawsze, szczegółowo się też z nich rozliczymy.


Pozostajemy do dyspozyji w razie jakichkolwiek pytań lub uwag:

E-mail: [email protected]

Telefon: +48 505 391 145


=ENGLISH VERSION BELOW=Every day, representatives of the journalist community in Ukraine from the NATIONAL UNION OF JOURNALISTS OF UKRAINE, driven by the sense of a patriotic but also a professional duty, are highlighting actions that need to be taken to ensure the survival of journalist in the war-torn country The Union's offices were moved from Kiyv to a safer location in Western Ukraine. The Union is working around the clock as a hotline and providing assistance to colleagues trying to escape the most dangerous areas


Not even a month ago, editor of a leading Ukrainian newspaper, Konstantyn Grygorenko, was able to escape the town of Izyum in Kharkiv oblast. Him and his family spent three days not in their own home, but in the basement of a neighbouring house, as the city was under constant shelling. It was a miracle they were able to escape unscathed. He is now safe near Lviv and carries on working on social media for his audience.


Not everyone was this lucky. During more than one month of hell that was unlashed on Ukraine, 13 journalists died and many more were wounded by Russian bullets. Many more are missing, including international reporters. Recently (April  3rd, 2022), the world learned about the death of Maxim Levin, Ukrainian journalist who died in the warzone.


The Union’s hotline incessantly responds to urgent requests from international journalists. They are helping them secure military accreditations for those who do not yet have the status; they are helping to find protective equipment.


Journalists are often risking their own lives. Vehicles marked 'PRESS', full of foreign reporters, are used to evacuate civilians (e.g. in Irpin).


Apart for helping in evacuation efforts, journalists are distributing instructions for the local populations , protective gear and first aid kits.

 

Without any notice, thousands of Ukrainian journalists had to become war reporters. Having lived in a peaceful country, they were not prepared for this type of work and lack the equipment required to survive in this situation. Protective gear (helmets, bullet-proof vests, first aid kits) are the most urgent need right now.

 

From a strategic perspective, it is already necessary to create economic support programmes and a network of support for independent Ukrainian journalists. As it stands, a huge economic downturn is happening in Ukraine. In many regions, printing of newspapers is practically impossible. Advertising revenues have disappeared; digital platforms are not distributing advertising in the war-torn country. This is why it is so important to create a variety of funds aimed at support and development of independent media in Ukraine. In particular, local media need to be supported.

 

No one can tell what awaits Ukraine in the coming days or weeks. Putin may intensity the destruction... regardless, Ukraine keeps fighting and Ukrainian journalists are carrying out their important, professional duties. Our duty is to support them in those endeavours.

Our hearts will never forget the the world of free media in Ukraine, which needs our help more than ever. The more material they collect, the more proof for the criminal deeds of the Kremlin. However, to function efficiently, money is a necessity. This is why we would like to start a crowd-funding fundraiser for the NATIONAL UNION OF JOURNALISTS OF UKRAINE

 

The Head of NATIONAL UNION OF JOURNALISTS OF UKRAINE is supportive of the idea and suggested to initially deposit the funds in a European bank, due to possible attacks on Ukrainian financial institutions.

NSJU  is an official member of the European Federation of Journalists, part of the International Federation of Journalists.

 

Let us join our forces and support those who with their pen and keyboard fight for free Ukraine!

PURPOSE OF THE FUNDRAISER:

- support for independent Ukrainian journalists in frontline reporting.

- purchase of required equipment and first aid kits

- support for media portals and local media outlets

- physical safety (bullet-proof vests, helmets, first aid kits)

- support for independent local media (financial support, equipment, communication);

- evacuation of local journalists from fighting hotspots (transport, lodging, communication);

- relocation to and from Ukraine (lodging, employment, equipment, office space rental if needed),

- medical care for local journalists and their families.

 

 

As always, we will ensure full transparency of how the funds are allocated.

Please do get in touch with any questions, comments or feedback.


 

 

 

 
🇺🇦

=УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ НИЖЧЕ=

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 6

MS
Marcin Suwak
5 zł
 
Dane ukryte
2 zł
 
Dane ukryte
1 zł
KM
Krzysztof Mazurek
100 zł
 
Dane ukryte
100 zł
 
Dane ukryte
ukryta

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!