id: 46gt9e

Wydanie książki o Henryku Kliszce.

Wydanie książki o Henryku Kliszce.

5 100 zł 
z 6 000 zł
85%
zakończona 30.09.2021r
37 
wspierających
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Opis zrzutki

Celem niniejszej akcji jest wydanie książki o Śp. dr. Henryku Kliszce, który był szeroko znanym społecznikiem, inicjatorem powstania i organizatorem Chaty Socjologa w Bieszczadach, wszechstronnym naukowcem działającemu na styku socjologi, filozofii, psychologi i neurologi. Planujemy również zebranie i wydanie pozostawionych przez Henryka tekstów. Zbieramy spisane wspomnienia o Heńku i prosimy o ich nadsyłanie do 15 czerwca 2021 r.


Szczegółowy regulamin akcji jest dostępny poniżej:

 

1.      Celem zbiórki jest wydanie wspomnień o Henryku Kliszce, spisanych przez wielu autorów, tytuł roboczy „Henryk Kliszko. In Memoriam”, w formie książki.

2.      Współautorem może zostać dowolna osoba, która dostarczy spisane wspomnienia do czasu zakończenia zbiórki.

3.      Proponowany czas zakończenia zbiórki to 15 czerwca 2021.

4.      Uprasza się potencjalnych współautorów, o możliwie jak najwcześniejsze zadeklarowanie się co do swojego współudziału, oraz określenie, czy wraz ze wspomnieniami zostaną przysłane zdjęcia, w celu przygotowania technicznego publikacji.

5.      Nad gromadzeniem środków ze zbiórki, przygotowaniem i wydaniem książki czuwa trójosobowy komitet redakcyjny, wyłoniony na zebraniu założycielskim w dniu 12.01.2021 w składzie: Błażej Ruszczycki, redaktor naczelny; Piotr Morawski, członek komitetu; Tadeusz Popławski, członek komitetu, oraz dodatkowo sekretarz redakcji- Marta Kliszko. Komitet nie posiada osobowości prawnej.

6.      Rolą redaktora naczelnego jest nadzór nad pracami komitetu oraz nad procesem wydawniczym. Rolą sekretarza redakcji jest ułatwianie kontaktów z komitetem redakcyjnym oraz wspomaganie prac komitetu.

7.      Komitet redakcyjny nie ma prawa jakiejkolwiek ingerencji w tekst otrzymanych wspomnień bez konsultacji z odnośnymi współautorami i ich zgody, oraz nie ma prawa odmowy opublikowania otrzymanych wspomnień.

8.      Komitet redakcyjny ustala kolejność rozdziałów.

9.      Komitet redakcyjny ustala tytuł publikacji, biorąc pod uwagę sugestie współautorów.

10.  Książce zostanie nadany numer ISBN.

11.  Każdy darczyńca, który wpłaci co najmniej 50zł (kwota  do dyskusji) otrzymuje 1 gratisowy egzemplarz książki.

12.  Każdy współautor wspomnień otrzymuje 1 egzemplarz gratisowy.

13.  Komitet redakcyjny rozdziela według własnego uznania pulę 30 egzemplarzy gratisowych, wśród osób w szczególny sposób związanych z Henrykiem Kliszką, nie wymienionych w punktach 11 i 12.  Pula ta może zostać rozszerzona poprzez komitet redakcyjny, w przypadku pozyskania odpowiednich funduszy.

14.  Pozostałe egzemplarze dostępne będą odpłatnie, ustala się cenę sprzedaży jako koszt przygotowania i wydruku jednego egzemplarza+ 50%.

15.   W przypadku wypracowania nadwyżki finansowej z przedsięwzięcia, zostanie ona w całości przekazana na rzecz remontu lektorium na Otrycie, tzw. „Kliszkówki”, w ręce przedstawiciela Klubu Otryckiego.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Wpłacający 37

RS
Robert Sander
50 zł
SG
Stefan Gardawski
50 zł
WJ
Wojciech Jóźwiak
69 zł
 
Dane ukryte
ukryta
DS
Daniel Szemis
100 zł
AS
Anna Sawisz
100 zł
 
Dane ukryte
20 zł
RK
Rafał Kaźmierczak
100 zł
BJ
Bertrand
250 zł
MM
Marek Młodożeniec
50 zł
Zobacz więcej

Komentarze 1

 
2500 znaków

Nasi użytkownicy założyli

800 106 zrzutek

i zebrali

620 178 114 zł

A ty na co dziś zbierasz?