id: 49xv8p

Darowizna na realizację celów statutowych Stowarzyszenia na rzecz rozwoju miejscowości Łobaczew Duży i okolic

Darowizna na realizację celów statutowych Stowarzyszenia na rzecz rozwoju miejscowości Łobaczew Duży i okolic

Nasi użytkownicy założyli 1 017 066 zrzutek i zebrali 1 066 188 929 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Łobaczew Duży i okolic z siedzibą w Łobaczewie Dużym, przy ul. Janowskiej 105, 21-550 Terespol zostało utworzone na zebraniu założycielskim w dniu 1 kwietnia 2017 r. i działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 ze zm.).


W dniu 5 kwietnia 2017 r. Starosta Bialski wpisał pod pozycją Nr 6 w ewidencji stowarzyszeń zwykłych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Łobaczew Duży i okolic z siedzibą w Łobaczewie Dużym, gmina Terespol, powiat bialski i z tą chwilą stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność.


Cele Stowarzyszenia na rzecz rozwoju miejscowości Łobaczew Duży i okolic:

promocja wsi Łobaczew Duży, gminy i miasta Terespol, powiatu bialskiego i województwa lubelskiego;wspieranie odnowy i rozwoju miejscowości z poszanowaniem dziedzictwa kulturowego i materialnego miejscowości;rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;działalność wspomagająca rozwój i integrację społeczności lokalnej;wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki, krajoznawstwa, rekreacji i aktywnego wypoczynku;edukacja, oświata i wychowanie;działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w szczególności w zakresie turystyki, wytwarzania i dystrybucji produktów lokalnych, tworzenia alternatywnych form dochodu dla mieszkańców;promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu;ochrona i promocja zdrowia;działalność charytatywna;promocja i organizacja wolontariatu;ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego;działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym również transgranicznej z Republiką Białorusi.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Jeszcze nikt nie założył skarbonki na tej zrzutce. twoja może być pierwsza!

Wpłaty 2

nikt jeszcze nie wpłacił, możesz być pierwszy!

Dane wpłacających zostały ukryte przez organizatora

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!