id: 4f45pr

Zrzutka na nową konsolę - Grosza daj DJ-owi!! Na pohybel złodziejowi! / Toss a coin to a DJ! Down with the thief! - Let's fundraise the new equippment

Zrzutka na nową konsolę - Grosza daj DJ-owi!! Na pohybel złodziejowi! / Toss a coin to a DJ! Down with the thief! - Let's fundraise the new equippment

3 000 zł 
z 2 500
120%
zakończona 11.07.2022r
49 
wspierających
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Aktualności2

 • Bardzo dziękuje wszystkim wpłacającym! Mamy 100% na dwa dni przed końcem zrzutki. To przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Zrzutka trwa jeszcze dwa dni i wciąż można wpłacać. Całą kwotę z nadwyżki ponad 2500 przeznaczę na sprzęt do streamingu.

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
 • Kochani! Zbiórka wystartowała wczoraj (27 czerwca) i przerosła moje najśmielsze oczekiwania. A złodziejowi na pewno rośnie gula z zazdrości :) Super, że jest tak dużo niesamowitych ludzi, którzy postanowili po prostu bezinteresownie mnie wesprzeć i którzy mi kibicują.


  Jesteście po prostu N-I-E-S-A-M-O-W-I-C-I !


  To właśnie Wy zmotywowaliście mnie do dalszej kontynuacji zbiórki w czasie, na który była zaplanowana, czyli przez kolejne 13 dni do 11 lipca 2022.

  Lecimy po 200%! A wszystkie dodatkowe wpłaty pomogą sfinansować m.in. sprzęt do streamingu online oraz zakupić lepszy kontroler z wyższej półki cenowej.


  Dlaczego nie mierzyć wysoko. Lecimy po więcej! Za wszystkie dotychczasowe wpłaty serdecznie dziękuje! Spójrzcie na nagrody, jakie dla Was mam! Może ktoś chce wypić ze mną kawę w Ambasadzie Kreatywności i porozmawiać o tym, co możemy zrobić razem w Chrzanowie :)


  W podziękowaniu dla wszystkich wpłacających zorganizuję największą Dyskotekę Online - House Domówkę w Waszych domach zapraszam innych Djów do wspólnego grania :) Szczegóły już wkrótce :)


  Ps. Poniżej podaję namiary do mnie, jeśli ktoś chciałby napisać i o coś zapytać. Do zobaczenia na parkiecie! :)

  www.instagram.com/djgrzechu

  www.facebook.com/muzyczny

  grzegorz.olszowik[at]gmail.com


  For English Speakers:


  Dear friends! The collection started yesterday (June 27) and exceeded my wildest expectations. And the thief is probably green with envy :) It's fantastic that so many amazing people decided to support my fundraising and who cheer me on.

  You're just A-M-A-Z-I-N-G!

  It was you who motivated me to prolong the fundraising campaign, i.e. for the next 13 days until July 11, 2022.


  I also decided to increase the final collection threshold. And all your additional payments will help me to finance the online streaming equipment and buy a better controller from a higher price range.


  Thank you for all the payments so far! Have a look at the rewards I have for you! Maybe someone wants to have a coffee with me at the Ambasada Kreatywności and talk about what we can do together in Chrzanów :)


  As a thank you to all the contributors, I will organize the biggest Online Disco - House. A party at your houses, I will invite other DJs to play together :) Details soon :)

  Ps.  the contact info below, if anyone would like to write and ask about something. See you soon on the dance floor! :)


  www.instagram.com/djgrzechu


  www.facebook.com/muzyczny


  grzegorz.olszowik [at] gmail.com  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki


t6e49257ac7065e7.jpeg


Czy wiesz, jak to jest, gdy odnajdujesz pasję swojego życia i oddajesz się jej w pełni, rozwijasz, pielęgnujesz, aż tu nagle pewnego dnia pojawia się nieoczekiwany zwrot akcji, który w 100% odcina Cię od nowego hobby…


Od hobby, które już powoli zaczynało być dla Ciebie niesamowitą przygodą Twojego życia i przynosić małe sukcesy oraz wielką radość na co dzień ? 


To właśnie taka sytuacja spotkała Grześka, człowieka-orkiestrę, lokalnego społecznika z powiatu chrzanowskiego, osobę o wielkim sercu, która sama od chwili narodzin, non stop ma pod górkę w życiu. Pomimo tego, że Grzesiek jest osobą niepełnosprawną ruchowo, stara się pomagać innym jak może, często robiąc to w 100% charytatywnie.bfsAmvh2-vmdQK7ieaMxYTsO_Zo0hzWh7HWCy2tq3vrDlHGJ-y-hBED1MkaIaozotS7d_pdWcjhQKEMMNz6mSmzT0flHTIeUiodxHjltDMF9fPaWGILF7-MeXG9eDjfhhqn7-_kfSOKXb69sgA

(Grzegorz, jako Lider Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności)


Jego ogromną pasją stała się od niedawna DJ-ka, poświęcał temu 100% swojego wolnego czasu; jeździł do Chrzanowa, Krakowa i Katowic i i grał - za darmo, dla ludzi, bezinteresownie, od serca; rozwijając przy tym swoje umiejętności, tak, aby być coraz lepszy, aby bawić ludzi muzyką, aby mogli się zrelaksować i tańczyć do jego bitów. Tutaj możecie posłuchać jak Grzegorz gra polecamy śledzić jego profil: https://soundcloud.com/grzechuwarty


z3PUvKDrIDmiE0WKtdohAxeDKf9z2bTmCTKXlI7iZGjGCQO9O5xoiFF6xbp3zI944XGQwYmuC1g7moSE4sPP_VsYFJqhhBs7XJlFBHUS2Na8RUMM5WNm_D9PEDduYmdYgJw49RlSo2jnm9sDgA

(Grzegorz gra na sprzęcie klubowym w MashGarden)


Aż do feralnej niedzieli, kiedy to “na własnym podwórku”, lokalnie, w miejscu, które stworzył - w klubokawiarni Ambasada Kreatywności w Chrzanowie - w dzień wolny od pracy, wolontariacko chcąc umilić ludziom siedzącym w lokalu wieczór dobrą muzą, tuż przed samym startem został okradziony - złodziej zabrał mu najważniejszy rekwizyt DJa - kontroler DDJ-SB3  marki Pioneer. Teraz jego marzeniem jest nowa konsola i lepszy model - DDJ FLX6 lub DDJ 1000 :)


Sprzęt nie był z żadnej górnej półki, posiadał małe ślady użytkowania i do nauki dla osoby początkującej jako DJ nadawał się idealnie. Sprawa została już zgłoszona na Policję, ale złapanie złodzieja graniczy z cudem - monitoring nic nie złapał, ludzie nic nie wiedzieli…a DJ bez konsolety to już nie DJ.


Dlatego dzisiaj, dzień po kradzieży, postanowiłam nie siedzieć i nie czekać na wyniki śledztwa, ale pomóc Grześkowi w odzyskaniu sprzętu i odkrywaniu dalej swojej nowej pasji i na pohybel złodziejowi namówiłam go na założenie tej zrzutki na nowy sprzęt DJski, którym będzie lepszy niż ten skradziony, a jak zbierzemy więcej to nawet sprzęt z górnej półki :) na którym będzie można grać już naprawdę profesjonalnie i nakręcać fajne imprezy nie tylko w samym Chrzanowie i dodatkowy sprzęt do prowadzenia transmisji on-line.


Teraz Wasza kolej możemy razem pokazać całemu światu, że Grzesiek - mega pozytywny człowiek z pasją, wirtualny i radiowy music-boy, jest wart każdego grosza i zafundować mu nową konsolę Dj-ską. Damy radę? Wierzę, że damy! 3..2..1 Niech magia internetu zadziała <3 


I mam nadzieję do zobaczenia wkrótce na parkiecie u DJ Grzechu Warty! Z góry już teraz dziękujemy za udostępnienie i każdą wpłatę, oby było z górki :)


Pomysłodawczyni Jola oraz Dj Grzechu Warty ;) 

z21069c79495df99.png

English below:

n6841c08829bf18d.jpeg

Have you ever found a passion in your life and devoted yourself fully to it, developed it, nurtured it, and then suddenly one day an unexpected twist appeared that cut you 100% from your new hobby ...

From a hobby that was slowly beginning to be an amazing adventure in your life and bringing you small successes and great joy every day...


This is exactly what happened to Grzesiek; a man-orchestra, a local social activist from Chrzanów County, a person with a big heart; whose life from the moment of birth is an uphill struggle. Although Grzesiek is a physically disabled person, he tries to help others as much as he can, often doing it 100% for free.


y80123bedbf7a54f.jpeg

(Grzegorz, as one of the leaders of the Polish-American Freedom Foundation)


Recently, his passion has been DJing, he devoted 100% of his free time to it; he travelled to Chrzanów, Kraków and Katowice and played - for free, for people, gratuitously, from the heart; while developing his skills, to be better and better, to entertain people with music, so that they can relax and dance to his beats. Here you can listen to how Grzegorz plays, we recommend following his profile: https://soundcloud.com/grzechuwartyh60365ac0896b601.jpeg

(Grzegorz plays on the club equipment in MashGarden)


Until the unfortunate Sunday, when "in his backyard", in the place, he created - the club-cafe Ambasada Kreatywności in Chrzanów - voluntarily and on his day off, he was about to entertain people sitting in the restaurant and right just before the start of the show, someone robbed him... 

The thief took his most valuable DJ prop - the DDJ-SB3 controller from Pioneer. Now my dream is at least a ddj FLX 6 or a ddj 1000 :)


The equipment was not from any top shelf and had little traces of use, but it was ideal for learning for a beginner as a DJ. The case was reported to the police, but catching a thief is almost impossible - the monitoring didn't record anything, people sitting in the club didn't see anything ... but a DJ without a console is no longer a DJ.


That is why today, the day after the theft, I decided not to sit and wait for the results of the investigation, but to help Grzesiek to continue his passion against the obstacles and horrible theft, I persuaded him to put this fundraising on the new DJ equipment, which would be better than the stolen one and if we collect more maybe even top-shelf one :) on which he will be able to play professionally and run some cool shows not only in Chrzanów but also in other places and online. 


Now it's your turn to show the whole world that Grzesiek - a mega positive man with passion, a virtual and radio music boy, is worth every penny and we can help and fundraise a new DJ console. 

Can we do it? I believe we can!

 3..2..1 Go! Let the magic of the Internet work <3

fca275ae8c203b70.png

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Nagrody / oferty 5

Kupuj i wspieraj zrzutkę

Zgrajmy wspólnie SET DJski - B2B

Zapraszam innych Djów do wspólnego grania. Zagrajmy wspólnie SET DJski :) B2B - nudisco, disco, dance i house w wybranym wspólnie miejscu w Chrzanowie, Krakowie...

od 100 zł
Zakończona
Zagram w Twojej kawiarni, ogródku lub klubie

Zagram w Twojej kawiarni, restauracji lub ogródku :) a może nawet w klubie. Set DJski na minimum 2 h. W klimatach house, disco, nudisco i dance. I will play in ...

od 200 zł
Zakończona
Zagram na Twoich urodzinach :)

Zagram DJ set na Twoich urodzinach :) w Twoim mieszkaniu, domu lub ogrodzie :) I will play a DJ set on your birthday :) in your apartment, house or garden :)

od 250 zł

Kupione 1 z 2

Zakończona
Zostań moim mecenasem

Zostań moim mecenasem :) Jeśli chcesz dorzucić większą kwotę do zakupu lepszego kontrolera :)W zamian otrzymasz indywidualne podziękowania wideo na moim profilu...

od 600 zł
Zakończona

Lokalizacja

Świętokrzyska 4, 32-500

Chrzanów, Poland

Zobacz na mapie
map pin

Wpłaty 49

preloader

Komentarze 5

 
2500 znaków

Lokalizacja

Świętokrzyska 4, 32-500

Chrzanów, Poland

Zobacz na mapie
map pin

Nasi użytkownicy założyli

894 228 zrzutek

i zebrali

837 843 296 zł

A ty na co dziś zbierasz?