id: 4fh9rh

URATUJMY SERCE ZUZY ❤️ Zbieramy na PILNĄ operację w Rzymie! / SAVE ZUZA'S HEART ❤️ Raising money for an URGENT surgery in Rome!

URATUJMY SERCE ZUZY ❤️ Zbieramy na PILNĄ operację w Rzymie! / SAVE ZUZA'S HEART ❤️ Raising money for an URGENT surgery in Rome!

Organizator przesłał dokumenty potwierdzające wiarygodność opisu zrzutki
Zrzutka została wyłączona przez organizatora
Wpłaty nieaktywne - wymagane działanie Organizatora zrzutki. Jeśli jesteś Organizatorem - zaloguj się i podejmij wymagane działania.
Aktywne skarbonki na zrzutce: 1
Dodaj skarbonkę do zrzutki

Nasi użytkownicy założyli 1 155 746 zrzutek i zebrali 1 199 776 594 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności18

 • "Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;

  nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

  – Jan Paweł II

   

  To wielkie szczęście spotkać w życiu ludzi wrażliwych, o dobrym sercu, którym nie jest obojętny los innych. Zuza, choć ma dopiero 12 lat, otoczona jest wspaniałymi ludźmi.

  Żadne słowa nie wyrażą naszej wdzięczności za okazaną pomoc i wsparcie. Czasem, gdy brak słów… Słowo DZIĘKUJĘ zawiera wszystko, co chcemy powiedzieć.

  To dzięki wielu darczyńcom takim, jak Państwo, możemy walczyć o zdrowie i życie naszej Córeczki. Zbiórka dobiegła końca, przelew do kliniki został przekazany, czekamy obecnie na termin przyjęcia Zuzy na oddział kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej.

  Anna i Marek Faderewscy - rodzice Zuzy

  Zuza jest gotowa, aby wyjechać do kliniki Bambino Gesu w Rzymie celem naprawienia bardzo chorego serca. Dziewczynka Mimo tych wszystkich przeciwności losu stara się odważnie realizować swoje cele.

   

  Okazując swoją wdzięczność, przekazujemy na Państwa ręce wiersz napisany przez Zuzę:

   

  „Malutkie szczęścia”

   

  Marzę wciąż o tym, by świat był wspaniały,

  by wszystkie dzieci się uśmiechały.

  Niestety czasem świat jest niemiły,

  trudny i dla mnie niezrozumiały.

  Chcąc pokonywać swoje kłopoty,

  malutkie szczęścia mi pozostały.

   

  Malutkie szczęście kiedy się bawię

  w "Berka cukierka" z dziećmi na trawie,

  Gdy strzelam z łuku czasami w domu,

  nie robiąc wcale krzywdy nikomu,

   

  kiedy się uczę nowej piosenki,

  głośno śpiewając te nowe dźwięki.

  Kiedy tangramy układam nowe,

  albo rysuję krzyżówki z głowy.

  To są te szczęścia co mi zostały,

  by się nie smucić, by być wytrwałym."

   

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

o5a11a7600513445.jpg

Zuza - złożona wada serca dwóujściowa prawa komora z atrezją płucną malpozycją dużych naczyń (Dorv Pa D-Tga).


Jej serce potrzebuje kolejnej operacji - pojawiła się szansa na przeprowadzenie jej już w październiku!

Podejmie się tego wybitny kardiochirurg prof. Adriano Carotti, który pracuje w klinice Bambino Gesu w Rzymie.

Niestety rodzice Zuzy nie są w stanie pokryć ogromnych kosztów leczenia.

Zwracamy się zatem do Państwa o pomoc w uratowaniu serca Zuzy!


Zuza urodziła się w 2010 r. W drugiej dobie życia wykryto u niej ciężką, siniczą, złożoną wadę serca. Dziewczynka przeszła dwie operacje w szpitalu w Warszawie, które nie przyniosły dobrych rezultatów, lecz mnóstwo powikłań - sepsa, niewydolność wielonarządowa, resuscytacja krążeniowo oddechowa. Podłączona do respiratora przez 2 miesiące, karmiona sondą. Do domu wyszła po półrocznym pobycie w szpitalu, z opóźnieniem psycho-ruchowym, bez korekcji wady.

Korekta całkowita odbyła się, gdy dziewczynka miała półtora roku. Została przeprowadzona przez wybitnego, światowej sławy kardiochirurga prof. Edwarda Malca w Monachium. Od tej pory Zuza mogła nadrabiać liczne zaległości rozwojowe.

Niestety gdy miała 8 lat doszła kolejna diagnoza - Zespół Aspergera i ADHD z deficytem koncentracji uwagi. Konieczne były liczne terapie i zajęcia wspomagające jej funkcjonowanie w społeczeństwie.

Długie pobyty w szpitalach wyryły swoje piętno i spowodowały ogromną traumę z jaką do dziś się zmaga.

Zuza ma prawie 12 lat, ale jej serce wymaga znowu naprawy. Zastawka, która została wszczepiona podczas korekcji wady jest już zbyt mała i zwapniała. Nie można dłużej czekać. W Polsce nie ma szans, aby zastawka została wymieniona w najbliższym czasie, a serce Zuzy tego potrzebuje. Jeden z zagranicznych ośrodków - klinika Bambino Gesu w Rzymie - zdecydował się przyjąć Zuzę do oddziału kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej i przeprowadzić badania oraz operację.

1 sierpnia 2022 r. rozpoczęła się zbiórka na ten cel. Zuza ma szansę polecieć razem z mamą do Rzymu już w październiku. Przeszkodą są tylko i aż pieniądze. Proszę, dołącz do jej walki!


Więcej o Zuzie i o tym, co u niej słychać, można przeczytać na blogu oraz profilu facebookowym prowadzonych przez jej mamę:


http://sercezuzanki.waw.pl


https://www.facebook.com/SerceZuzy

English below:

Zuza - complex heart defect two-way right ventricle with pulmonary atresia and malposition of large vessels (Dorv Pa D-Tga).


Her heart needs another surgery - there is a chance for it in October!


This will be undertaken by the outstanding cardiac surgeon prof. Adriano Carotti, who works at the Bambino Gesu clinic in Rome.


Unfortunately, Zuza's parents are not able to cover the huge costs of treatment.


Therefore, we are asking you for help in saving Zuza's heart!


Zuza was born in 2010. In the second day of life, she was diagnosed with a severe, cyanotic, complex heart defect. The girl underwent two operations in a hospital in Warsaw, which did not bring good results, but numerous complications - sepsis, multi-organ failure, cardiopulmonary resuscitation. Connected to a ventilator for 2 months, fed with a probe. She left home after a six-month stay in hospital, with psychomotor retardation, without correcting the defect.


The total correction took place when the girl was one and a half years old. It was conducted by an outstanding, world-famous cardiac surgeon prof. Edward Malec in Munich. From then on, Zuza was able to make up for numerous development backlogs.


Unfortunately, when she was 8, she was diagnosed with another diagnosis - Asperger's Syndrome and ADHD with attention deficit disorder. Numerous therapies and activities were necessary to support her functioning in society.


Long stays in hospitals left their mark and caused a huge trauma with which she is still struggling today.


Zuza is almost 12 years old, but her heart needs repairing again. The valve that was implanted during the correction of the defect is already too small and calcified. Can't wait any longer. In Poland, there is no chance that the valve will be replaced any time soon, and Zuza's heart needs it. One of the foreign centers - the Bambino Gesu clinic in Rome - decided to admit Zuza to the department of pediatric cardiology and cardiosurgery and conduct tests and surgery.


On August 1, 2022, the collection for this purpose began. Zuza has a chance to go with her mother to Rome in October. The only obstacle is money.

Please join her fight! 🙏🏻You can read more about Zuza and what is happening with her on the blog and Facebook profile run by her mother:


http://sercezuzanki.waw.pl


https://www.facebook.com/SerceZuzy

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 624

preloader

Komentarze 15

 
2500 znaków