id: 4kgwf9

Przyjaciele przyjaciołom. Przyszłość 5 osobowej rodziny na południu Syrii.

Przyjaciele przyjaciołom. Przyszłość 5 osobowej rodziny na południu Syrii.

Wpłaty nieaktywne - wymagane działanie Organizatora zrzutki. Jeśli jesteś Organizatorem - zaloguj się i podejmij wymagane działania.

Nasi użytkownicy założyli 1 066 967 zrzutek i zebrali 1 162 586 563 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

11 lat temu podróżowaliśmy z Karolem po Syrii, kraju pełnym historii i przygód. Spotkaliśmy wspaniałych ludzi, z którymi się zaprzyjaźniliśmy. Pomogli nam, gdy byliśmy w tarapatach. Dziś my, chcemy pomóc im. Jak wiecie, w Syrii przez dobrych kilka lat była wojna. Bitwy w regionie gdzie mieszkają już się skończyły. Waell i Sanaa (małżeństwo) prowadzili salon fryzjerski i sklep z książkami i artykułami dla dzieci. Wszystko spłonęło. Nie są wyznawcami islamu, więc są pod dodatkową presją - w zeszłym roku cudem przeżyli atak ISIS. 260 osób zginęło w ich miejscowości. Ich dom został splądrowany. Mają 3 cudownych dzieci i chcą stanąć na nogi, odbudować swoje miejsca pracy i odzyskać źródło finansowania codziennego życia. ------------------------- 11 years ago, we traveled with Karol in Syria, a country full of history and adventures. We met wonderful people with whom we became friends. They helped us when we were in trouble. Today, we want to help them. As you know, in Syria for a few years there was a war. The battles in the region where they live are over. Waell and Sanaa (married couple) ran a hairdressing salon and a shop with books and articles for children. Everything burned. They are not followers of Islam, so they are under additional pressure - last year they miraculously survived the ISIS attack. 260 people died in their town. Their home was plundered. They have 3 wonderful children and want to get back on their feet, rebuild their jobs and regain the source of financing everyday life.

Szansa by naprawdę pomóc na miejscu – naszym Syryjskim Przyjaciołom!

Każdego dnia dociera do Was wiele próśb, o pomoc i wsparcie. Ofiary wojny w Syrii często są wśród adresatów tej pomocy. Możecie mieć wątpliwości czy pieniądze dotrą do poszkodowanych? Co z nimi zrobią? Czy Wasze wsparcie naprawdę coś ZMIENI? Odpowiedź brzmi: 3 x TAK!

Proszę Was o wsparcie naszych przyjaciół Syryjczyków: Waella i Sanay i trójki ich dzieci!

Znamy ich osobiście i zaznaliśmy od nich wiele dobra, kiedy będąc w Syrii potrzebowaliśmy pomocy, właśnie oni nam jej udzielili.

Są zaradnymi, pracowitymi ludźmi, którzy w wyniku działań wojennych stracili niemalże wszystko: swoje miejsca pracy i większość dobytku. Spłonęły prowadzone przez nich zakład fryzjerski i księgarnie oraz splądrowano ich dom.

Chcą odbudować swoje życie i zadbać o bezpieczeństwo i przyszłość dzieci. Wierzą, że koszmar wojny skończył się na dobre. Przetrwali bombardowania i ostrzały. Nie mieli możliwości bezpiecznej ucieczki. Teraz mają szansę odbudować swoje miejsca pracy – odzyskać źródło utrzymania rodziny.

Dajmy im te wędkę –pomóżmy uzbierać środki na odbudowę salonu fryzjerskiego i księgarni. Pomożemy im, ale też lokalnej społeczności wrócić do normalności.

Wojna w Syrii, zniszczyła wspaniały kraj dobrych, ciepłych ludzi. To niewyobrażalny koszmar - czasami jego rozmiar rodzi poczucie bezradności – Jeśli zdecydujecie się pomóc Waell i Sanaa i ich cudnym dzieciom – odzyskacie wpływ! Macie szansę pomóc bardzo konkretnie i wymiernie. Oni na pewno mądrze wykorzystają te szansę.

Na zdjęciach widzicie ich i nas, gdy gościliśmy u nich w 2008 roku. Od lat zastanawialiśmy się jak im pomóc, jak ich wyciągnąć z ognia walk. Nie udało się, ale oni przetrwali – pomóżmy im odzyskać ich dawne życie.

Zapraszam do wspólnego czynienia dobra, realnego pomagania, zapraszam Was do kręgu przyjaciół Waell i Sanaa.

Our aim...

A chance to really help on the spot - to our Syrian friends!

Every day you receive many requests, for help and support. Victims of the war in Syria are often among the recipients of this aid. Can you have doubts whether the money will reach the victims? What will they do with them? Is your support really CHANGING anything? The answer is: 3 x YES!

I am asking you for the support of our Syrian friends: Waell and Sanay and their three children!We know them personally and we knew a lot of good from them, when in Syria we needed help, they gave it to us.

They are resourceful, hard-working people who, as a result of military operations, have lost almost everything: their jobs and most of their belongings. A hair salon and bookstores were burned and their home was plundered.They want to rebuild their lives and take care of children's safety and future. They believe that the nightmare of the war is over for good. They survived the bombing and fire. They did not have the opportunity to escape safely.

Now they have the chance to rebuild their jobs - regain the source of their family's livelihood.Let's give them the fishing rod - let's collect money to rebuild the hair salon and bookstore. We will help them, but also the local community to return to normality.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 88

nikt jeszcze nie wpłacił, możesz być pierwszy!

Dane wpłacających zostały ukryte przez organizatora

Komentarze 6

 
2500 znaków