id: 4xgvtd

Bo ja chcę nareszcie zacząć żyć, pełną piersią, z całych sił. Chcę być wolny i znać szczęścia smak.

Bo ja chcę nareszcie zacząć żyć, pełną piersią, z całych sił. Chcę być wolny i znać szczęścia smak.

Nasi użytkownicy założyli 1 188 259 zrzutek i zebrali 1 250 999 638 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności1

 • Kochane osoby wspierające!

  Jestem już po konsultacji chirurgicznej u dr Dydymskiego z kliniki Solumed. Doktor wszystko dokładnie mi wyjaśnił, wybraliśmy także odpowiednią dla specyfiki mojego ciała metodę operacji - odwrócone T (znane także jako T anchor) z przeszczepem kompleksu otoczka-brodawka. Wspaniałą wiadomością jest także fakt, że operacja koniec końców wyniesie 23700 zł! Obawiałem się większego kosztu, tymczasem jest to niewiele więcej od uśrednionej kwoty z widełek kliniki którą ustawiłem jako początkową kwotę do uzbierania (23000 zł). Jestem bardzo zadowolony z takiego obrotu rzeczy. Początkowo planowałem jedynie płacić za konsultację, w razie gdyby miejsce okazało się nieodpowiednie dla mnie. Jednak poczułem, że mogę zaufać doktorowi w mojej sprawie. Dlatego zdecydowałem się na inną opcję płatności niż opłata za konsultację (300 zł) a mianowicie opłatę rezerwacyjną (1500 zł). To trochę większy koszt, jednak przy opłacie rezerwacyjnej konsultacja jest darmowa. Operacja jest już w kilku procentach opłacona, zaś 300 zł które poszłoby na poczet samej konsultacji może zostać odłożone na opłacenie reszty kwoty operacji. Z zrzutki zostało przeze mnie wypłacone 1300 zł na poczet opłaty rezerwacyjnej (czyli niejako samej operacji), zaś 200 zł wypłaciłem z własnej kieszeni, tak samo jak z własnej kieszeni opłaciłem transport do i z kliniki dla siebie i mojej osoby partnerskiej, która wspiera mnie w całym procesie i za co z całego serca jej dziękuję każdego dnia. Wam także z całego serca dziękuję, bo gdyby nie wy nie mógłbym sobie na to wszystko pozwolić. Naprawdę dziękuję.


  R4ImVo7vLMYVROKy.jpg

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

Nazywam się Miles i 13 sierpnia kończę 30 lat. Mówi się, że to przełomy moment, dlatego chciałbym wykorzystać go do przełomowej decyzji. Decyzji o prośbę o pomoc w zbiórce na operację, która pozwoli mi odetchnąć pełną piersią (bo nie będzie na niej piersi. hehe). Rekonstrukcja klatki piersiowej to dla mnie szansa, by żyć bez dysforii, bez lęku i przede wszystkim osiągając komfort psychiczny względem mojego ciała.

 

Od 2020 roku mój chaos co do identyfikacji płciowej w końcu się wyklarował i zacząłem powoli outować się jako chłopak, który jest niebinarny i trans. Przeważająca większość mojego otoczenia przyjęła to dobrze, dziękuję więc im wszystkim za ich reakcje i wparcie. O innych zaś nie zamierzam mówić ani myśleć - ich strata. Od tamtego czasu noszę bindery, nie jest to idealne rozwiązanie, bo rozmiar mojego balastu nie pozwala na pełną płaskość i nie są one pozbawione wad czy wpływu na ciało użytkownika, nieważne jak bardzo przestrzegałoby się zasad bezpieczeństwa ich użytkowania. Ale lepszy rydz niż nic Nigdy nie należałem do najbogatszych i to się nie zmieniło. Teraz pracuję na siebie, jednak w polskich realiach wiadomo jak jest dla młodych ludzi. Dlatego też nie sądziłem, że w najbliższym czasie będę mógł pozwolić sobie na cokolwiek innego niż bindery, nieważne jak bardzo chciałbym rozwiązania na stałe, czyli operacji rekonstrukcji klatki piersiowej. Zbliżając się do tej (strrraszliwej) liczby 30 zacząłem jednak dużo myśleć o tym czego chcę - od siebie, od życia. Chcę tej operacji. Kiedy o niej myślę oczy szklą się ze wzruszenia. Wiem, że nic nie jest hop siup. Że trochę zajmie, by zebrać tę kwotę. Nie jestem w stanie odkładać jakoś dużo, pewnie nawet z zbiórką i tak trzeba będzie wziąć kredyt. Ale jestem na to gotowy. Wykonałem już telefon do kliniki Solumed w Poznaniu - jednej z dwóch klinik w Polsce, gdzie operację można wykonać bez potrzeby diagnozy i/lub hormonów, a na tym mi zależało. Termin konsultacji to 8 września, wtedy poznam opinię lekarza, pełną cenę i określona zostanie metoda zabiegu. Obecna cena to średnia cena w klinice – podejrzewam jednak, że ze względu na specyfikę mojego ciała i balastu cena ta może niestety wzrosnąć. Na pewno o tym poinformuję. Konsultacja to koszt 300 zł, ten koszt pokryję z własnej kieszeni.

 

Bardzo dziękuję każdej osobie za wpłatę. Każda złotówka, która zbliża mnie do mojego marzenia jest dla mnie ważna, a każda osoba wpłacająca ma moją dozgonną wdzięczność.
ENGLISH


My name is Miles and I'm turning 30 on the 13th of August. It's said to be a pivotal moment, so I'd like to use it to make a pivotal decision. A decision to ask for help to raise money for an operation that will allow me to breathe with ease (because there won't be anything on it. hehe). Chest reconstruction is a chance for me to live my life without dysphoria, without anxiety and most importantly being able to achieve mental comfort in relation to my body.


Since 2020, my confusion about my gender identity has finally cleared and I have slowly started to out myself as a boy who is non-binary and trans. The vast majority of those around me have taken it well, so I thank them all for their reactions and support. Others, on the other hand, I'm not going to talk or think about - it's their loss. I've been wearing binders ever since. They're not ideal as the size of my chest doesn't allow full flatness and they are not without flaws nor effects on the wearer's body, no matter how much one follows the safety rules for their use. But better that than nothing. I've never been one of the rich and that hasn't changed. Now I am working for myself, but Polish reality is harsh for young people.Therefore, I didn't think I would be able to afford anything other than binders any time soon, no matter how much I wanted a permanent solution - chest reconstruction surgery. However, as I approached that (scarrry) number of 30 I started to think a lot about what I wanted - from myself, from life. I want this operation. When I think about it I have a lump in my throat. I know that nothing is a snap. That it will take some time to raise this amount of money. I'm not in a position to save up a lot, probably even with the fundraiser I will still need to take a loan. But I'm ready for that. I have already made a phone call to the Solumed clinic in Poznan - one of the two clinics in Poland where the operation can be done without the need for a diagnosis and/or hormones, which is what I wanted. The consultation date is 8th of September, at which time I will know the doctor's opinion, the full price and the method of surgery will be determined. The current price is the average price at the clinic - however, I suspect that due to the nature of my body and chest the price may unfortunately increase. I will certainly inform you of this. The consultation is a cost of 300 PLN, this cost I will cover out of my own pocket.


Thank you very much to each and every person for donating. Every zloty that brings me closer to my dream is important to me, and every person who contributes has my undying gratitude.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Oferty/licytacje 14

Kupuj, Wspieraj.

Kupuj, Wspieraj. Czytaj więcej

Aktywne organizatora:
Sztuka i rękodzieło • Obrazy
Plakat A5 "Dłonie" wersja czarno-biała
Plakat stworzony z mojego rysunku, plakat to wydruk na papierze kredowym 170 g/m² formatu A5.
25 zł

Dostępne 7 szt.

Koniec za 26 dni!
Sztuka i rękodzieło • Obrazy
Plakat A5 "Konflikt"
Plakat stworzony z linorytu, plakat to wydruk na papierze kredowym 170 g/m² formatu A5.
25 zł

Dostępne 8 szt.

Koniec za 26 dni!
Sztuka i rękodzieło • Obrazy
Plakat A5 "Carry me home"
Plakat stworzony z mojego rysunku, plakat to wydruk na papierze kredowym 170 g/m² formatu A5.
25 zł

Dostępne 9 szt.

Koniec za 26 dni!
Sztuka i rękodzieło • Obrazy
Plakat A5 "My Lagan Love"
Plakat stworzony z mojego rysunku, plakat to wydruk na papierze kredowym 170 g/m² formatu A5.
25 zł

Dostępne 8 szt.

Koniec za 26 dni!
Sztuka i rękodzieło • Obrazy
Plakat A5 "Fireflies"
Plakat stworzony z mojego obrazu, plakat to wydruk na papierze kredowym 170 g/m² formatu A5.
25 zł

Dostępne 7 szt.

Koniec za 26 dni!
Sztuka i rękodzieło • Obrazy
Plakat A5 shot z "Like real people do"
Plakat stworzony z mojej animacji pixel art, plakat to wydruk na papierze kredowym 170 g/m² formatu A5.
25 zł

Dostępne 9 szt.

Koniec za 26 dni!
Sztuka i rękodzieło • Obrazy
Plakat A5 z dziewczynami (they are gay)
Plakat stworzony z mojego rysunku, plakat to wydruk na papierze kredowym 170 g/m² formatu A5.
25 zł

Dostępne 10 szt.

Koniec za 26 dni!
Sztuka i rękodzieło • Obrazy
Plakat A5 shot z "Like real people do"
Plakat stworzony z mojej animacji pixel art, plakat to wydruk na papierze kredowym 170 g/m² formatu A5.
25 zł

Dostępne 9 szt.

Koniec za 26 dni!
Sztuka i rękodzieło • Obrazy
Plakat A4 "Bez napięć"
Plakat stworzony z mojej grafiki "Bez napięć", oryginał to sitodruk zaś plakat to wydruk na papierze kredowym 170 g/m² formatu A4.
50 zł

Dostępne 8 szt.

Koniec za 26 dni!
Sztuka i rękodzieło • Obrazy
Plakat A4 z syreną
Plakat stworzony z mojego rysunku, plakat to wydruk na papierze kredowym 170 g/m² formatu A4.
50 zł

Dostępne 10 szt.

Koniec za 26 dni!

Wpłaty 19

AP
Aurelia Papojan
20 zł
DA
Daniel
20 zł
 
Dane ukryte
500 zł
AS
Stefa i Andrzej
150 zł
KW
KiWi
ukryta
MO
Morf
20 zł
JA
James
20 zł
BG
Basia Gawrońska
20 zł
AE
Anna Ejsmont
100 zł
SZ
Gruby świdnica
100 zł
Zobacz więcej

Komentarze 8

 
2500 znaków