id: 54xa2m

Wyremontujmy teatr dla aktorów z zespołem Downa! / Let’s renovate the theatre for actors with Down syndrome!

Wyremontujmy teatr dla aktorów z zespołem Downa! / Let’s renovate the theatre for actors with Down syndrome!

Nasi użytkownicy założyli 1 170 485 zrzutek i zebrali 1 219 927 200 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności2

 • i29d3a3d34d83b4d.jpeg

  Wśród naszych nagród pojawiły się wyjątkowe skarpetki ze wspólnej kolekcji marki KABAK i Teatru 21! Powstały one z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa, ale chcemy je nosić przez cały rok! Autorami wzorów są aktorzy Teatru 21 - Grzegorz Brandt, Marta Stańczyk i Barbara Lityńska. Noś nasze skarpetki i wspieraj remont siedziby Teatru 21 i Centrum Sztuki Włączającej!

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

Nazywamy się Teatr 21! Nasza grupa teatralna składa się głównie z aktorów z zespołem Downa i autyzmem. Działamy już od 15 lat i pomimo wielu sukcesów artystycznych musieliśmy dotychczas radzić sobie bez własnego miejsca na Ziemi. Na szczęście znaleźliśmy lokal na naszą przyszłą siedzibę, w której powstanie Centrum Sztuki Włączającej! Brakuje nam jednak pieniędzy na remont, którego koszty przewyższają naszą dotację. Dlatego prosimy Was o wsparcie!


Bądź z Zespołem - wyremontujmy razem Centrum Sztuki Włączającej - pierwszą społeczną instytucję kultury w Warszawie dedykowaną twórczości osób z niepełnosprawnościami!

m6c5805ca43a3e48.gif

W ciągu 15 lat działalności stworzyliśmy kilkanaście spektakli, i przeprowadziliśmy dziesiątki warsztatów  - w naszych wydarzeniach uczestniczyło kilkanaście tysięcy osób. Spektakle Teatru 21 prezentowane były w wielu warszawskich teatrach (Dramatyczny, Studio, Powszechny, Nowy, TR Warszawa), Muzeum POLIN czy Instytucie Teatralnym. Występowaliśmy na festiwalach w Polsce (m.in. Wrocław, Poznań, Gdańsk, Kraków, Łódź, Białystok, Lublin) i za granicą (Praga, Berlin, Helsinki, Freiburg). W zeszłym roku nasz spektakl “Rewolucja, której nie było” został nagrodzony na prestiżowym Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym “Boska Komedia” w Krakowie. 


Teatr 21 jest organizacją pozarządową, która oprócz działalności artystycznej, zajmuje się również edukacją, pedagogiką teatru, działalnością wydawniczą, organizuje konferencje, wykłady i pracuje w międzynarodowych sieciach. 

 

m948ff3aa00f84ba.png

Centrum Sztuki Włączającej


Obecnie pracujemy nad stworzeniem Centrum Sztuki Włączającej - społecznej instytucji kultury na warszawskiej Pradze. Jego głównym zadaniem będzie włączanie w pole sztuki, kultury i nauki różnorodnych grup społecznych, w tym w szczególności osoby z niepełnosprawnościami. Swoje miejsce znajdą u nas spotkania z artystami, warsztaty dla rodzin i osób starszych, wykłady z zakres studiów o niepełnosprawności i sztuce osób z niepełnosprawnościami, wystawy artystów sztuk wizualnych i wiele innych. Sama przestrzeń jak i wszystkie wydarzenia będą dostosowane do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami. Ponadto Centrum Sztuki Włączającej stanie się stałą siedzibą Teatru 21, który od 15 lat musiał działać bez własnego miejsca. Tutaj będziemy próbować, spotykać się z publicznością oraz wystawiać niektóre nasze spektakle! 


Jak obecnie wygląda przyszła siedziba Centrum Sztuki Włączającej?Przyszła siedziba Teatru 21 i Centrum Sztuki Włączającej znajdować się będzie na warszawskiej Pradze (niedaleko pl. Hallera). Lokal jest byłym sklepem wielobranżowym i musimy doprowadzić go do stanu używalności oraz dostosować  do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. 


Jak będzie wyglądać Centrum Sztuki Włączającej?


Poniżej zobaczyć możecie wstępne wizualizacje naszej przyszłej siedziby. Mamy nadzieję, że niedługo zaprosimy Was do niej na nasze wydarzenia, warsztaty, wykłady, projekcje filmów i spektakle! 


jbed3d9a0308e4c9.gif

Co wyremontujemy? 


Przed nami dużo pracy oraz kosztowny remont, który obejmie m.in: 

 • nową instalację elektryczną
 • nową wentylację
 • toalety dla osób z niepełnosprawnościami
 • wymianę okien i drzwi
 • wymianę podłóg
 • wyposażenie w meble i niezbędny sprzęt
 • oświetlenie
 • malowanie


i09f5c0964c65094.gif

Dziękujemy Wam za wsparcie i prosimy o udostępnianie naszej zrzutki!

Do zobaczenia w Centrum Sztuki Włączającej i na spektaklach Teatru 21!

Bądź z ZESPOŁEM!


Program Centrum Sztuki Włączającej jest współfinansowany przez m.st. Warszawa.


English below:

We are Teatr 21! Our theatre group consists mainly of actors with Down syndrome and autism. We have been active for 15 years already, and in spite of many artistic successes we have had to do without our own place on the Earth. Luckily, we have found a venue for our future home, where there is going to be the Centre for Inclusive Art! Yet, we are lacking money for the renovation, whose costs exceed our dotation. That’s why we are asking for your support!


Be with the Team – together we shall renovate the Centre for Inclusive Art – the first social cultural institution in Warsaw dedicated to the art of people with disabilities! 


image.png


In the course of 15 years, we have created almost 20 theatre performances, and we have run dozens of workshops – thousands of people have taken part in our events. The performances of Teatr 21 have been shown in many Warsaw theatres (Dramatyczny, Studio, Powszechny, Nowy, TR Warszawa), the POLIN Museum and Theatre Institute. We have performed at festivals in Poland (e. g. Wrocław, Poznań, Gdańsk, Kraków, Łódź, Białystok, Lublin) and abroad (Praga, Berlin, Helsinki, Freiburg). Last year, our performance “The Revolution That Never Was” was rewarded at the prestigeous International Theatre Festival “Divine Comedy” in Cracow. 


Teatr 21 is a non-government organisation, which, apart from artistic activities, is also active in the fields of education, theatre pedagogy, publishing; they organize conferences, lectures and work in international networks.


image.png


Centre for Inclusive Art


Presently we are working to create the Centre for Inclusive Art – a social cultural institution in the Warsaw Praga. Its main task is to include diverse social groups into the field of art; it concerns especially people with disabilities. We shall invite and host meetings with artists, workshops for families and elderly people, lectures in the areas of disability studies and of disabled people’s art, exhibitions of visual artists and many more. The venue itself, as well as all the events, shall be adjusted to the needs of people with different disabilities. Moreover, the Centre for Inclusive Art shall become the permanent seat of Teatr 21, who for 15 years have been forced to work without a place of their own. Here we shall rehearse, hold meetings with the public, as well as stage some of our performances!


What does the future home of the Centre for Inclusive Art look like now?
The future seat of Teatr 21 and of the Centre for Inclusive Art is going to be situated in the Warsaw Praga district (near Plac Hallera). The place is a former general store and we have to bring it to the state of usability as well as adjust it for the use of people with disabilities.


What is the Centre for Inclusive Art going to look like?


Below you can see the initial visualisations of our future home. We hope that soon we shall be able to invite you there for our events, workshops, lectures, film projections and performances!image.png
What kind of renovation works are we going to do?


There is a lot of work before us, as well as a money-consuming renovation process, which shall encompass, among other things:


- new electric installation

- new ventillation

- toilets for people with disabilities

- replacing windows and doors

- replacing the floors

- furniture and the necessary equipment

- lighting

- painting


image.png


Thank you for your support and please share our collection!

See you at the Centre for Inclusive Art and at the performances of Teatr 21! 

Be with the TEAM!


The programme Centre for Inclusive Art is co-financed by the City of Warsaw.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Oferty/licytacje 15

Kupuj, Wspieraj.

Kupuj, Wspieraj. Czytaj więcej

Nieaktywne
Inne
Zdjęcie z autografem
Zdjęcie ze spektaklu Teatru 21 z autografami aktorów. Cząstka Teatru 21 na Twojej lodówce lub w ramce na zdjęcia.
21 zł

Kupione 42 z 100

Zakończona
Inne
USB - Teatr 21
Ty włączasz się do naszej zbiórki a ma włączamy dla Ciebie USB z logiem Teatru 21.
40 zł

Kupione 20 z 20

Zakończona
Inne
Skarpetki KABAK x Teatr 21 "Wędrujące stworki"
Skarpetki, które Teatr 21 stworzył wspólnie z marką KABAK z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa. Wzór zaprojektowała aktorka Teatru 21 - Barbara Lity...
50 zł

Kupione 1 z 1

Zakończona
Inne
Skarpetki KABAK x Teatr 21 "Jestem z ZESPOŁEM!"
Skarpetki, które Teatr 21 stworzył wspólnie z marką KABAK z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa. Wzór zaprojektował aktor Teatru 21 - Grzegorz Brandt...
50 zł

Kupione 6 z 6

Zakończona
Inne
Skarpetki KABAK x Teatr 21 "Łąka"
Skarpetki, które Teatr 21 stworzył wspólnie z marką KABAK z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa. Wzór zaprojektowała aktorka Teatru 21 - Marta Stańcz...
50 zł

Kupione 5 z 5

Zakończona
Inne
Torba Teatr 21 - Bądź z zespołem
Torba zarówno na codzienne sprawunki jak i niecodzienne zawartości. Pojemna, mocna i długowieczna! Z nią zawsze jesteś blisko ZESPOŁU TEATRU 21!
70 zł

Kupione 21 z 31

Zakończona
Inne
Niepełnosprawność i społeczeństwo - książka
Limitowane wydanie papierowe książki "Niepełnosprawność i społeczeństwo". Książka wypływająca z namysłu nad protestem osób z niepełnosprawnościami, łą...
70 zł

Kupione 60 z 75

Zakończona
Inne
Odzyskiwanie obecności - książka
Publikacja otwiera zupełnie nowe pole działalności teatru – ma przybliżyć czytelnikowi najważniejsze teksty z obszaru studiów nad niepełnosprawnością ...
100 zł

Kupione 20 z 20

Zakończona
Inne
Autorska fotografia portretowa
Marzysz o profesjonalnym portrecie? Nasz zaprzyjaźniony fotograf Gus Gavlak (Paweł Kuligowski) wykona dla Ciebie autorską fotografię portretową (forma...
100 zł

Kupione 21 z 21

Zakończona

Wpłaty 719

preloader

Komentarze 37

 
2500 znaków