id: 575v47

Na dach nad głową dla dzieci ulicy w Etiopii / For a roof over the head for street children

Na dach nad głową dla dzieci ulicy w Etiopii / For a roof over the head for street children

Nasi użytkownicy założyli 916 810 zrzutek i zebrali 884 341 465 zł

A ty na co dziś zbierasz?
Zrzutka pod patronatem:

Opis zrzutki

Jako Fundacja Dzieci Etiopii „Barkot” prowadzimy ośrodek resocjalizacyjny dla dzieci, które żyją na ulicach Awassy w Etiopii. Przed panedmią prowadziliśmy otwarte zajęcia dla dzieci przychodzących z zewnątrz. Później przyjęliśmy dzieci do ośrodka wraz z zakwaterowaniem i dążymy do ich reintegracji z rodzinami i powrotu do szkoły. Naszym celem jest zapewnianie im perspektyw na przyszłość i szczęśliwego dzieciństwa. Gdy świat wróci już do normalności po koronawirusie, będziemy kontynuować i otwarte zajęcia i pracę z grupką dzieci, która będzie przebywać w ośrodku.

Co jest nam najbardziej potrzebne, by pomagać dzieciom ulicy? Oczywiście otwarte serca i dobra wola. A co w późniejszej kolejności... Może jedzenie albo ubrania? Oczywiście też ważne, ale najpierw jest to dach nad głową!

Dzieci ulicy przynajmniej raz już były bezdomne. Nie pozwólmy, by to znów się wydarzyło!

W Etiopii jak taki (trochę dziwny) zwyczaj, że wynajem za dom opłaca się z góry na rok. W październiku ubiegłego roku udało nam się wynegocjować, że podpiszemy kontrakt na rok, ale zapłacimy dwa razy za pół roku. Wtedy była to łączna kwota 165 000 birrów etiopskich, co w przeliczeniu na złotówki w przeliczeniu na złotówki dało około 22 000 zł! W Awassie ceny wynajmu poszły w dół, zmienił się też kurs birra. Nie wiemy jeszcze czy dogadamy się z właścicielem naszego budynku, jaką cenę uda się wynegocjować, ani czy uda się pójść na ugodę, by zapłacić za pół roku. Jedno jest pewne- w tej chwili nie mamy wystarczająco pieniędzy, żeby wyłożyć na czynsz! :o

Kończą się nasze odłożone pieniądze, datki darczyńców wydajemy na bieżące wydatki, a październik zbliża się tuż tuż. Dlatego prosimy, a nawet błagamy Was o wsparcie!

Oczywistym jest, że nie jesteśmy w stanie pracować z dziećmi na ulicy bez posiadania ośrodka.

Nie znamy jeszcze dokładnej kwoty, ale realnie patrząc może być to ok. 15 000 zł. Będziemy aktualizować informacje, jak tylko coś uda nam się ustalić. Jednak jako że kwota jest spora, nie chcemy za długo z tym nie zwlekać i otwieramy zbiórkę.

Prosimy Was o pomoc! Pierwszy raz pytamy o tak duże pieniądze na raz, ale wierzymy, że z naszą i Waszą pełną mobilizacją nam się uda!

Wpłacamy i udostępniamy!


EDYCJA 9 września

Raczej nie zostaniemy w obecnym budynku. Chcemy przenieść się w inne miejsce. Budynek jest nieco mniejszy, ale prawie połowę tańszy. Wtedy zapłacilibyśmy blisko 10 000 zł za cały rok. Jeszcze jednak nie mamy kontraktu, więc nie możemy powiedzieć nic na 100 %.


EDYCJA 16 września

Wszystko wyglada na to, że w tym tygodniu podpiszemy kontrakt na wspomniany wcześniej dom. Jego koszt to ok. 9500 zł. Na naszym koncie bezpośrednie darowizny na ten cel wyniosły 1600 zł. Dlatego zmieniamy cel na 9500- 1600 = 7900 zł. Idzie nam naprawdę dobrze! Tak niewiele brakuje!

English below:

As "Barkot" Children of Ethiopia Foundation we run a rehabilitation center for children who live on the streets of Awassa in Ethiopia. Before the pandemic, we conducted open classes for children coming from outside. Later, we took the children into the center with accommodation and we strive to reintegrate them into their families and return to school. Our goal is to provide them with prospects for the future and a happy childhood. When the world returns to normal after the coronavirus, we will continue open classes and work with a group of children who will be staying at the center.


What is the most needed to help street children? Of course, open hearts and good will. And what next ... Maybe food or clothes? Of course it's also important, but first it's a roof over our head!


Street children have been homeless at least once. Let's not let it happen again!


In Ethiopia, you usually have to pay rent for the whole year in advance. At that time, it was the total amount of 165,000 Ethiopian birr, which when converted into Polish zlotys, gave about 22,000 PLN! In Awassa, rental prices have gone down, and the rate of Birr has changed as well. We do not know yet whether we will agree with the owner of our building, what price can be negotiated, or whether we will be able to agree to pay for six months only. One thing is for sure - at the moment we don't have enough money to pay for the rent! 

Our money is running out, we spend donations on current expenses, and soon will be October. That is why we are asking and even begging you for support! It is obvious that we cannot work with street children without having a center.

We do not know the exact amount yet, but it may be about PLN 15,000. We will update the information as soon as we know something new.


We ask for your help! We believe that with our and your full mobilization we will succeed!


Let us donate and share!

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 62

preloader

Komentarze 2

 
2500 znaków
 • CZ
  Chłopak z Kaszub

  Pozdrawiam przystojniaków oraz Zosię i Anię oraz całą resztę ludzi którzy pomagają. Jak powiedział pewien diakon pieniądze to narzędzie, które dostajemy od Boga i to tylko od nas zależy czy będą Nas do niego przybliżać. Najbardziej jednak cenną rzeczą jaką można dać nie są pieniądze tylko czas bo w ten sposób dajesz mu cząstkę swojego życia, której już nigdy nie odzyskasz. Świadomość, że są na świecie ludzie którzy są w stanie poświęcić swój czas bezinteresownie buduje i daje nadzieję na lepsze

  1 000 zł
 •  
  Użytkownik anonimowy

  powodzenia +

  100 zł