id: 5apykg

Na leczenie skutków błędu lekarskiego lekarza sadysty, podczas pobytu Benjamina w obozie zamkniętym w Przemyślu w 12.2022r.

Na leczenie skutków błędu lekarskiego lekarza sadysty, podczas pobytu Benjamina w obozie zamkniętym w Przemyślu w 12.2022r.

Nasi użytkownicy założyli 1 152 776 zrzutek i zebrali 1 197 982 054 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Benjamin w czasie pobytu w obozie zamkniętym wymagał zabiegu chirurgicznego ( przetoka odbytu ). Ponieważ bardzo cierpiał, został zawieziony do szpitala gdzie lekarz - sadysta przeprowadził zabieg bez jakiegokolwiek znieczulenia! Zabieg był źle przeprowadzony co w chwili obecnej uniemożliwia całkowite wyleczenie Benjamina. W wyniku tego zabiegu Benjamin ma poważne problemy zdrowotne, utrudniające mu codzienne funkcjonowanie. Środki pieniężne zebrane dzięki zrzutce zostaną w całości przeznaczone na leczenie Benjamina. 

Znam Benjamina osobiście i widziałam zdjęcia jego problemu medycznego :(. Załączam jego dokumentację ze szpitala. On naprawdę wymaga szybkiego leczenia.  

 

„Proszę o pomoc, wciąż walczę

 Jestem Benjamin z Ghany. Już wiele przeszedłem ale teraz potrzebuję Twojej pomocy, aby móc poradzić sobie z obecną sytuacją w moim życiu. Straciłam Ojca, gdy miałam rok. Dorastanie w siedmioosobowej rodzinie z samotną matką wychowującą nas wszystkich było bardzo trudne, ponieważ musiałem szybko dorosnąć i zarabiać na jedzenie swojej rodziny. Było mi bardzo ciężko, ale nigdy się nie poddałem. Zdecydowałem się podróżować w poszukiwaniu lepszych możliwości. Moja podróż była bardzo trudna. Zostałem zatrzymany w Polsce przez polską straż graniczną na 6 miesięcy i wyrządził mi wiele krzywd. Powodem zatrzymania był fakt, że przyjechałem do Polski przez las i nie było to działanie zamierzone. W czasie mojego pobytu w obozie zamkniętym zrobiono mi dwie operacje, które nie zostały wykonane należycie (nie podano mi znieczulenia) i przecięto mi skórę, a oczy miałem szeroko otwarte i bardzo bolało. Operacja została źle przeprowadzona i wywołała u mnie skutki uboczne. Muszę udać się do lekarza na badania kontrolne, ale z powodu braku pieniędzy nie mogę i nie mam dokumentów, aby skorzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej. Obecnie przebywam w Hiszpanii, ponieważ nawet po spędzeniu 6 miesięcy w areszcie, gdzie byłem tak bardzo źle traktowany, w Polsce nadal groziła mi deportacja do Ghany. Bardzo trudno mi się zadomowić w Hiszpanii. Nie znam nikogo, jestem sam i czasami mam ochotę oddać życie😭

Znalazłem pracę, która pozwala mi na skromne życie. Ponieważ  nie mam papierów i paszportu zarabiam bardzo niewiele. Proszę o pomoc, abym mógł przede wszystkim zadbać o swoje zdrowie. Muszę udać się do lekarza, ale musi to być wizyta prywatna, ponieważ nie mam dokumentów, aby udać się do szpitala rządowego, a to wymaga pieniędzy”. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For the treatment of the effects of a medical error by a sadistic doctor during Benjamin's stay in the closed camp in Przemyśl in 12.2022.

During his stay in the closed camp, Benjamin required surgery (anal fistula). Because he was in so much pain, he was taken to the hospital where the sadistic doctor performed the procedure without any anesthesia! The procedure was performed incorrectly, which currently prevents Benjamin's complete recovery. As a result of this procedure, Benjamin has serious health problems that make it difficult for him to function on a daily basis. The money collected through the collection will be entirely allocated to Benjamin's treatment.

I know Benjamin personally and have seen photos of his medical problem. He really needs treatment quickly.

"Please help, I'm still struggling

I am Benjamin from Ghana. I have already been through a lot, but now I need your help to cope with the current situation in my life. I lost my father when I was one year old. Growing up in a family of seven with a single mother raising us all was very difficult because I had to grow up quickly and earn money to feed my family. It was very difficult for me, but I never gave up. I decided to travel in search of better opportunities. My journey was very difficult. I was detained in Poland by the Polish border guard for 6 months and he did a lot of harm to me. The reason for the arrest was the fact that I came to Poland through the forest and it was not an intentional action. During my stay in the closed camp, I had two surgeries that were not performed properly (no anesthesia was given to me) and my skin was cut, my eyes were wide open and it hurt a lot. The surgery was performed incorrectly and caused side effects. I need to go to the doctor for a check-up, but due to lack of money I cannot and do not have the documents to benefit from free health care. I am currently in Spain because even after spending 6 months in detention where I was treated so badly, in Poland I was still at risk of deportation to Ghana. It is very difficult for me to settle in Spain. I don't know anyone, I'm alone and sometimes I feel like giving up my life😭.

I found a job that allows me to live modestly. Because I don't have any papers or a passport, I earn very little. I am asking for help so that I can, above all, take care of my health. I need to go to the doctor but it has to be a private visit because I don't have the documents to go to a government hospital and that requires money”.

 


Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Jeszcze nikt nie założył skarbonki na tej zrzutce. Twoja może być pierwsza!

Wpłaty 55

MB
Maria Block
30 zł
MA
Małgorzata Akarsh
30 zł
 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
ukryta
EP
Elżbieta Prochera
15 zł
PO
Paulina
25 zł
 
Helena Krzysiak
50 zł
KO
Katarzyna
25 zł
AK
Agnieszka Kotarba
20 zł
 
Dane ukryte
100 zł
Zobacz więcej

Komentarze 3

 
2500 znaków