id: 5f7awu

IV Festiwal Kultury Żydowskiej w Grodzisku Mazowieckim

IV Festiwal Kultury Żydowskiej w Grodzisku Mazowieckim

Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat
Ta zrzutka nie ma jeszcze skarbonek
Dodaj skarbonkę do zrzutki

Nasi użytkownicy założyli 1 066 757 zrzutek i zebrali 1 162 127 951 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki


(Under the Polish version of the description there is an English description)

IV Festiwal Kultury Żydowskiej w Grodzisku Mazowieckim jest już historią, ale aktualny jest nasz problem - częściowe wycofanie się sponsora w przededniu rozpoczęcia Festiwalu, przez co zostaliśmy z dziurą budżetową na poziomie przynajmniej MINUS 10 000 złotych.


W wypadku niekomercyjnego, bezpłatnego Festiwalu, a taki właśnie organizujemy, jest to naprawdę duży problem.


Dlatego zachęcamy Was i prosimy o wsparcie.Co było na IV FKŻ w Grodzisku Mazowieckim? W dniach 17-21 sierpnia gościliśmy Joannę Ostrowską, Konstantego Geberta, Sylwię Chutnik, Jarosława Suchana, rabina Shaję Welfelda (IL), rabina Dawida Szychowskiego, Zbigniewa Komorowskiego, Piotra Dąbrowskiego i Gabrielę Nowak-Dąbrowską z Fundacji Nobiscum, Mikołaja Tkacza, Davida Polonskyego (IL), Sebastiana Frąckiewicza, dra Wojciecha Tworka, Shaloma Ganztera (IL), Bellę Szwarcman-Czarnotę, BNNT, Patrycję Dołowy, Pawła Kuliga (Strażnicy Pamięci), Magdalenę Sommer. Muzycznie Festiwal oparty był na występach Tropikal Camela (DE), Adama Ben Nuna (IL) i tria El Khat (IL). Przeprowadziliśmy spacer po cmentarzu żydowskim w Pruszkowie i spacer dźwiękowy szlakiem grodziskich Żydów. Stworzyliśmy dwie wystawy: poświęconą rodzinie Gantzer oraz Wielkiej Synagodze. Wydaliśmy również książeczkę poświęconą synagodze, a w grodziskiej Mediatece odbył się odsłuch słuchowiska Córka Rabina Joanny Szumacher. Wielkim wydarzeniem była również wizyta rabina Yehudy Shapiro, potomka cadyka Elimelecha Szapiro z Grodziska i krewnego wielkiego rabina Kalonimusa Szapiro.


Dużo, prawda?


Chcemy organizować Festiwal Kultury Żydowskiej w Grodzisku Mazowieckim, bo odkrywanie historii i prezentowanie kultury żydowskiej i izraelskiej jest rzeczą pasjonującą. Dbanie o żydowskie dziedzictwo Grodziska i okolic to wielkie wyzwanie i nasz sposób na życie. Tworząc wystawę o synagodze, pracowaliśmy nad tym projektem ponad pół roku, szukając materiałów, przeglądając tysiące niepodpisanych zdjęć. Pokazywanie Wam historii rodzinnych z Grodziska jest dla nas bardzo ważne, a zapraszanie do Polski zespołów i wykonawców, którzy wcześniej tutaj nie występowali, daje nam i Wam wgląd w twórczość ciekawych i utalentowanych osób.


Ale gdy po kolejnej edycji, nad którą pracuje się niemal rok, pozostaje dziura w budżecie spowodowana brakiem wpłat od sponsora, co wprowadza nas w spore finansowe kłopoty, pozostaje zadać sobie pytanie, czy warto wychodzić ze sztetla i tworzyć ambitne, ciekawe wydarzenia. W tym roku było ich 28 w ciągu 5 dni.


A robimy ten Festiwal tylko w dwie osoby.
The 4th Jewish Culture Festival in Grodzisk Mazowiecki is already history, but our problem remains current - the partial withdrawal of the sponsor on the eve of the start of the Festival, which left us with a budget hole of at least MINUS PLN 10,000.


In the case of a non-commercial, free Festival, which is what we are organizing, this is a really big problem.


That's why we encourage you and ask for your support.What was on at the 4th JCF in Grodzisk Mazowiecki? On August 17-21, we hosted Joanna Ostrowska, Konstanty Gebert, Sylwia Chutnik, Jarosław Suchan, Rabbi Shaja Welfeld (IL), Rabbi Dawid Szychowski, Zbigniew Komorowski, Piotr Dąbrowski and Gabriela Nowak-Dąbrowska from the Nobiscum Foundation, Mikołaj Tkacz, David Polonsky ( IL), Sebastian Frąckiewicz, Dr. Wojciech Tworek, Shalom Ganzter (IL), Bella Szwarcman-Czarnota, BNNT, Patrycja Dołowy, Paweł Kulig (Guardians of Remembrance), Magdalena Sommer. Musically, the Festival was based on the performances of Tropikal Camel (DE), Adam Ben Nun (IL) and the El Khat trio (IL). We took a walk around the Jewish cemetery in Pruszków and a sound walk along the trail of Grodzisk Jews. We have created two exhibitions: dedicated to the Gantzer family and the Great Synagogue. We also published a booklet dedicated to the synagogue, and the radio play Rabbi's Daughter by Joanna Szumacher was listened to in the Mediateka in Grodzisk. Another great event was the visit of Rabbi Yehuda Shapiro, a descendant of Tzaddik Elimelech Szapiro from Grodzisk and a relative of Grand Rabbi Kalonimus Szapiro.


A lot, right?


We want to organize the Jewish Culture Festival in Grodzisk Mazowiecki, because discovering the history and presenting Jewish and Israeli culture is fascinating. Taking care of the Jewish heritage of Grodzisk and the surrounding area is a great challenge and our way of life. Creating the exhibition about the synagogue, we worked on this project for over half a year, searching for materials and looking through thousands of unsigned photos. Showing you family stories from Grodzisk is very important to us, and inviting bands and performers to Poland who have not performed here before gives us and you insight into the work of interesting and talented people.


But when, after the next edition, which has been worked on for almost a year, there remains a hole in the budget due to the lack of payments from the sponsor, which puts us in big financial problems, we have to ask ourselves whether it is worth leaving the shtetl and creating ambitious, interesting events. This year there were 28 of them in 5 days.


GT0azOF6syWF3jje.jpgAnd we are doing this Festival with only two people.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Lokalizacja

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Oferty/licytacje 20

Kupuj, Wspieraj.

Kupuj, Wspieraj. Czytaj więcej

Nieaktywne
Cegiełki i podziękowania
Podziękowania i wpis na stronie www.festiwalkulturyzydowskiej.pl
Na stronie internetowej Festiwalu wymienimy z imienia i nazwiska (lub pozostawimy wpis jako Anonimowy/a Darczyńca/ Darczyńczyni) osoby, które wsparły ...
10 zł

Kupione 8

Zakończona
Moda • Inne
Worek-plecak z symbolami grodziskiej architektury
Worki żeglarskie z symbolami grodziskiej architektury, które stworzyliśmy w 2020 roku. Odbiór możliwy w Łodzi lub Grodzisku (po umówieniu się)
11 zł
Zakończona
Książki • Przewodniki, albumy
Katalog I Festiwalu Kultury Żydowskiej w Grodzisku: Dybuk z Grodziska
Dokumentacja z przeprowadzonego I Festiwalu Kultury Żydowskiej w Grodzisku Mazowieckim, Edycja Golem z Grodziska.
20 zł
Zakończona
Moda • Inne
Worek-plecak Festiwalu Kultury Żydowskiej w Grodzisku Mazowieckim 2022
Worki żeglarskie (plecaki) z III Festiwalu Kultury Żydowskiej w Grodzisku Mazowieckim z symbolami żydowskiej architektury Groddziska. Białe. Odbiór w ...
25 zł

Kupione 3 z 5

Zakończona
Elektronika i muzyka • Muzyka
Płyta CD Brudzeński Park Krajobrazowy Mapa dźwiękowa Fundacji Nobiscum
Mamy 3 egzemplarze wydanego przez Fundację Nobiscum z Płocka albumu fieldrecordingowego Mapa dźwiękowa Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Mapa dźwięk...
25 zł

Kupione 1 z 3

Zakończona
Książki • Przewodniki, albumy
Katalog do wystawy Ze Wschodu na Zachód, z Zachodu na Wschód
W 2021 roku stworzyliśmy wystawę Ze Wschodu na Zachód, z Zachodu na Wschód. Historia jednej rodziny, którą przedstawiliśmy losy rodziny Gerecht. Publi...
30 zł

Kupione 1 z 10

Zakończona
Książki • Inne
Halina. Opowieść graficzna o Halinie Szwarc
Po raz pierwszy w historii Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi przygotowało komiks, w którym szerzej pokazane jest bohaterstwo i odwaga Haliny...
35 zł
Zakończona
Książki • Inne
Książka Byliśmy z Grodziska. Historie żydowskich rodzin
Historie żydowskich rodzin z Grodziska Mazowieckiego napisane w trzech językach: po polsku, angielsku i ukraińsku. Przedstawiliśmy sylwetki wybranych ...
40 zł

Kupione 5 z 50

Zakończona
Książki • Inne
Książka: Mój dziennik Bronki (Brandli) Gerecht
Pamiętnik Broni (Bronisławy, Brandli) Gerecht z lat 1915-1917. Książka zawiera wspomnienia Żydówki, urodzonej w Warszawie, która mieszkała też w Grodz...
50 zł
Zakończona
Książki • Przewodniki, albumy
Książka Jeszcze jest, za chwilę było. Niepisane zabytki Grodziska Maz.
Przewodnik po Grodzisku Mazowieckim i jego niepisanych zabytkach. Prezentujemy domy i kamienice w Grodzisku, które mają ciekawą przeszłość - architekt...
60 zł
Zakończona

Jeszcze nikt nie założył skarbonki na tej zrzutce. Twoja może być pierwsza!

Wpłaty 59

 
Dane ukryte
ukryta
AK
Artur Kruszewski
100 zł
EP
Ewa Partum
100 zł
JD
Joanna
30 zł
EB
Ewa BORKOWSKA
50 zł
JK
Jakub Kaczmarek
50 zł
PS
Paweł Szczerkowski
40 zł
 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
1 000 zł
MR
Małgorzata Rittersschild
ukryta
Zobacz więcej

Komentarze 5

 
2500 znaków