id: 5gzx5b

Zbiórka na Szpitalnej

Zbiórka na Szpitalnej

Nasi użytkownicy założyli 980 177 zrzutek i zebrali 1 001 529 905 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Tuż obok Rynku Głównego w kamienicy przy ulicy Szpitalnej mieści się klub Szpitalna 1...

Od 4 lat w legendarne mury zapraszani są najlepsi reprezentanci polskiej i zagranicznej sceny klubowej oraz koncertowej. W ostatnich miesiącach gościliśmy u siebie m.in. ZAMILSKA, PARTIBOI69, VOISKI, TOMMY FOUR SEVEN, a także MARCEL DETTMANN, ZENKER BROTHERS czy OCTO OCTA. 

W ostatnim czasie zorganizowaliśmy również kilkanaście koncertów artystów sceny alternatywnej i rapowej. Meek, Oh Why?, RAU Performance, Coals, Electro Acoustic Beat Session, Bownik, Holak, Flaszki i Szlugi, Solar, Jetlagz, Ero, Koza, Młody Dzban, Siksa, Gooral, Deys, Rzabka - to tylko kilka nazw z naszej obszernej listy :) 

Dbamy o to, aby muzyka wypełniająca labirynt klubu była czysta i bezpieczna dla słuchu naszych Artystów i Gości, dlatego jako jedyni w Krakowie posiadamy najlepszej jakości soundsystemy - Void Acoustic. 


Kilka dni przed ogłoszeniem pandemii zakończyliśmy prace remontowe w naszym klubie. 

Odświeżyliśmy wnętrze naszych murów, aby w jeszcze bardziej komfortowy sposób móc z niego korzystać.

w56a01152d5efe82.png

Oprócz refreshu wnętrza, identyfikacji graficznej, mieliśmy w planach odświeżenie naszej imprezowej ramówki. Wtorkowe i środowe cykle imprez z reprezentantami krakowskiego podwórka, jeszcze więcej koncertów, jeszcze więcej imprez i jeszcze więcej Was! 

Niestety rzeczywistość, której nikt nie był w stanie przewidzieć dosięgnęła nas już po pierwszych dwóch dniach po ponownym otwarciu naszych drzwi. 

Żyliśmy nadzieją, że okres kwarantanny będzie jak najkrótszy i szybko do Was wrócimy.

Na dzień dzisiejszy nikt nie wie jak długo to wszystko potrwa. 

Nie wiemy, kiedy Nasza wspaniała ekipa będzie mogła wrócić do pracy, nie wiemy kiedy będziemy mogli wrócić do miejsca, w którym spędzaliśmy praktycznie każdy dzień. 

Utrzymanie miejsca takiego jak nasze wiąże się z comiesięcznymi wysokimi kosztami:

czynsz, rachunki, pensje naszych pracowników to tylko cześć zobowiązań, na które przeznaczymy zebrane dzięki Waszej pomocy fundusze.


Wiemy jednak na pewno, że nie uda nam się wrócić bez Waszej pomocy. 


W zamian za okazane wsparcie prezentujemy Wam, wcześniej niż zakładaliśmy, nasz szpitalniany merch z nowym logotypem :) 

Możecie wspomóc nas dowolną kwotą lub zakupić jedną rzecz z naszej kolekcji :)

c5fda863dff7b6d9.png


HOODIE 01 200 PLN

HOODIE 02 200 PLN

TSHIRT 01-04 120 PLN

BAG 01-02 50 PLN

BIDON 50 PLN

CROPTOP 80 PLN

WALLET 40 PLN

CAP 01 100 PLN

BUCKET HAT 01/02 100 PLN


Produkcja materiałów rozpocznie się w ciągu 14 dni od daty zakończenia zbiórki.

Więcej informacji: WWW.SZPITALNA1.COM


Chcemy jak najszybciej do Was wrócić i dalej cieszyć się wyjątkową atmosferą, którą u Nas tworzycie. 

Szpitalna jest tylko JEDEN. 


WWW.SZPITALNA1.COM


____________________________________

[eng]

Right next to the Main Square in the tenement house at Szpitalna Street there is the Szpitalna 1 club ...

The best representatives of the Polish and foreign club and concert scene have been invited to the legendary walls for 4 years. In recent meetings, we hosted at ZAMILSKA, PARTIBOI69, VOISKI, TOMMY FOUR SEVEN, as well as MARCEL DETTMANN, ZENKER BROTHERS or OCTO OCTA.


We have also recently organized over a dozen concerts by alternative and rap artists. Meek, Oh Why ?, RAU Performance, Coals, Electro Acoustic Beat Session, Bownik, Holak, Flasks and Szluga, Solar, Jetlagz, Ero, Koza, Young Pitcher, Siksa, Gooral, Deys, Rzabka - these are just a few names from our extensive letters :)

We make sure that the music that fills the club's maze is clean and safe for our Artists and Guests' hearing, which is why we are the only ones in Krakow with the best quality sound systems - Void Acoustic.


A few days before the pandemic was announced, we completed renovation works in our club.

We refreshed the interior of our walls to be able to use it in a more comfortable way.


In addition to interior refreshment and graphic identification, we planned to refresh our party schedule. Tuesday and Wednesday series of events with representatives of the Krakow backyard, even more concerts, even more events and even more of you!


Unfortunately, the reality that no one was able to predict reached us after the first two days after re-opening our door.

We were hoping that the quarantine period would be as short as possible and we would come back to you soon. At present, nobody knows how long it will last.


We do not know when our great team will be able to return to work, we do not know when we will be able to return to the place where we spent virtually every day. Maintaining a place like ours is associated with high monthly costs: rent, bills, salaries of our employees are only part of the commitments to which we will allocate the funds collected thanks to your help.


However, we know for sure that we will not be able to return without your help.


In return for your support, we present you, sooner than expected, our hospital merch with a new logo :)

You can help us with any amount or buy one item from our collection :)

The production of materials will start within 14 days from the end of the collection.

More information: WWW.SZPITALNA1.COM


We want to come back to you as soon as possible and continue to enjoy the unique atmosphere that you create with us.Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 41

 
Dane ukryte
50 zł
JD
Jeremi Doboszewski
100 zł
GK
alchemik_gmh
ukryta
 
Dane ukryte
100 zł
PM
Piotr Mróz
50 zł
 
Dane ukryte
10 zł
 
Dane ukryte
10 zł
HD
Hubert Dzierwa
ukryta
JP
Justus Pfeiffer
500 zł
 
Dane ukryte
10 zł
Zobacz więcej

Komentarze 3

 
2500 znaków