Dla NIESTRAJKUJĄCYCH Nauczycieli - Wychowawców z Izabelina jako wyraz szacunku za ich decyzję ID: 5kcufd

Dla NIESTRAJKUJĄCYCH Nauczycieli - Wychowawców z Izabelina jako wyraz szacunku za ich decyzję ID: 5kcufd

975 zł z 25 000 zł

3%

975 zł

975 zł

z 25 000 zł

zakończona

zakończona

26.05.2019r

5

5

wspierających
3%
Wpłać na zrzutkę

Opis zrzutki

Zrzutka ma na celu podziękowanie wychowawczyniom w przedszkolu izabelińskim (całe przedszkole nie strajkowało) oraz niestrajkującym pedagogom (nauczycielom) w szkołach izabelińskich.

Zrzutka dla Nie Strajkujących Nauczycieli

BARDZO DZIĘKUJEMY PEDAGOGOM

NieStrajkującym

w gminie Izabelin dla których dobro naszych dzieci było najważniejsze pomimo, że wielu Was także zarabia niewystarczająco.

My zorganizujemy zrzutkę na NIESTRAJKUJĄCYCH aby pokazać naszą wdzięczność za Waszą odpowiedzialność i zwiększony wysiłek w tym czasie gdy inni nauczyciele strajkowali. Pokazaliście, iż wasza decyzja o podjęciu pracy pedagoga była świadoma.

To jest właśnie powołanie.

Nauczyciele strajkujący wystosowali odezwę do mieszkańców i rodziców. Oto jeden z punktów:

cyt.:”Poszanowanie godności człowieka”

oraz odpowiedź autorów na tą odezwę opublikowaną na tablicy ogłoszeń

Polska Konstytucja już w swojej preambule stwierdza istnienie godności człowieka.

Art. 30 Konstytucji charakteryzuje ją jako przyrodzone, niezbywalne i nienaruszalne źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest jedną z wartości konstytucyjnych, których nie można ograniczać i jedną z klauzul generalnych stanowiących podstawę interpretacyjną całego systemu prawa. Godność człowieka jest prawnie chroniona i każdy co jest przekonany, że jego godność jest naruszana powinien dochodzić na drodze cywilnej (art. 23 kodeksu cywilnego) lub karnej gdzie naruszenie czyjejś godności jest przestępstwem znieważenia. Sąd Najwyższy RP w wyroku z 21 marca 2007 (I CSK 292/06) stwierdził, cyt.: „ godnością osobistą jest własne wewnętrzne przekonanie danego człowieka o jego etycznym i moralnym nie poszlakowaniu oraz oczekiwanie czci wobec siebie rozumianej jako pozytywne nastawienia innych osób wobec niego ze względu na społeczne i osobiste wartości, które reprezentuje”.

I to jest wasze pedagogów prawo

a co z prawem uczniów?

Godność nierozerwalnie związana jest szacunkiem, szacunkiem człowieka zarówno do samego siebie jak i do drugiego człowieka, bez względu na wszystko. Już Arystoteles uważał poczucie godności za cnotę, a Emmanuel Kant podkreślał, by

człowieka traktować jako cel sam w sobie,

a nie jako narzędzie do osiągnięcia jakiegoś celu.”

Więc jak traktować ten szantaż i bak klasyfikacji oraz odmowa przeprowadzenia egzaminów?

Ale odpowiedź na to pytanie pozostawiam strajkującym nauczycielom bo nie strajkujący pedagodzy nie tylko znają ale także stosują ten cytat w życiu.

Zrzutka ma na celu taka właśnie formę podziękowania wychowawczyniom w przedszkolu izabelińskim oraz niestrajkującym pedagogom (nauczycielom) w szkołach izabelińskich.

Według naszych danych w naszej gminie nie strajkowało 35 osób. Pokażmy solidarność z tą grupą dla której DOBRO NASZYCH DZIECI i szacunek dla rodziców było ważniejsze niż próba obalenia rządu (Strajk Nauczycieli został wiele miesięcy temu opisany przez Bartosza Kramka jako plan obalenia rządu w Polsce – powiedział Cezary Gmyz a sam Kramek już 2017 roku w mediach społecznościowych opublikował instrukcję ws. obalenia rządu)

Szkoła i uczniowie nie mogą być narzędziem do osiągania jakiegokolwiek celu poza edukacyjnego.

Wpłacający5

JB
Jan Bestry
500 zł
A
amm
50 zł
 
Dane ukryte
25 zł

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

Nasi użytkownicy założyli

521 934 zrzutki


A ty na co dziś zbierasz?