id: 5rjsxb

Futbol Australijski - Reprezentacja Polski na Mistrzostwach Europy 2023

Futbol Australijski - Reprezentacja Polski na Mistrzostwach Europy 2023

Nasi użytkownicy założyli 1 014 064 zrzutki i zebrali 1 060 253 922 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

(ENGLISH BELOW)


AFL Polska, czyli społeczność Futbolu Australijskiego w Polsce, poszukuje obecnie partnerów finansowych, którzy pomogą w wysłaniu męskiej oraz żeńskiej drużyny narodowej do Kilonii w Niemczech na Euro Cup 2023 (Mistrzostwa Europy 2023).


O POTRZEBACH

Zwracamy się do naszej szerszej społeczności - przyjaciół i rodzin zawodników, kolegów z pracy oraz firm każdego pokroju, które chciałyby wesprzeć rozwój tego widowiskowego sportu i kultury wokół niego. Twoja darowizna, niezależnie od jej wielkości, pomoże pokryć koszty zakwaterowania, strojów i ubezpieczenia dla naszych 32 polskich zawodników. Dla naszych najbardziej zaangażowanych 2 sponsorów, przygotowaliśmy wolne miejsca na logo firmy, które umieścimy na strojach reprezentacyjnych drużyny męskiej i żeńskiej na 2023 rok.


O MISTRZOSTWACH

Euro Cup jest głównym punktem kalendarza dla całej społeczności AFL Polska, wokół którego planowane są wszystkie inne wydarzenia. Obecność Reprezentacji Polski i jej sukces na tym wydarzeniu są kluczowe dla rozwoju futbolu australijskiego w naszym kraju i wartości Polski wśród europejskiej społeczności futbolu australijskiego. W 2022 Euro Cup wzięło udział ponad 25 drużyn z ponad 12 krajów, z czego zarówno Polska reprezentacja mężczyzn jak i kobiet wygrała swoje pierwsze mecze.


O REPREZENTACJI

Trener mężczyzn Jeremy Coombe oraz trener kobiet Sam Civa mają duże doświadczenie trenerskie w Australii jak i za granicą. Oboje są ogromnie zaangażowani w rozwój lokalnych drużyn. Natomiast, Mateusz Latawski i Marcin Skibiński to zawodnicy, którzy w roku 2023 otrzymali awans na asystentów trenerów Reprezentacji. W roku 2023 reprezentacja Angels i Devils chcą poprawić swój sukces z 2022 roku, mając do dyspozycji 4 doświadczonych trenerów i dwie dedykowane sesje treningowe dla reprezentantów drużyn narodowych - pierwsze tego typu w historii.


O POCZĄTKACH FUTBOLU W POLSCE

Futbol australijski w Polsce, jaki znamy dzisiaj, rozpoczął się pod koniec 2018 roku. Korzystając z australijskiej postawy "can do" i promocji w mediach możliwości "na reprezentowanie swojego kraju" w szybko rozwijającym się sporcie, 15 graczy utworzyło polskie Diabły. Drużyna wzięła udział w Mistrzostwach Europy 2019 w Norrtälje, w Szwecji. Diabły rozegrały 6 spotkań i nie wygrały żadnego.


Historia futbolu australijskiego nie zakończyła się jednak na tej porażce.


Od tego pierwszego Euro Cup w czerwcu 2019 roku, a także czasie pandemii COVID, powstawały lokalne drużyny w Warszawie, Wrocławiu, Nysie, na Śląsku i w Lublinie. Aktualnie drużyny w Krakowie, Poznaniu i Bydgoszczy powoli stawiają pierwsze kroki w dogonieniu tych powyższych, aby w przyszłości dołączyć do rozgrywek ligowych.


W 2022 roku AFL Polska osiągnęła swoje dwa podstawowe cele:

- Uruchomienie polskiej ligi futbolu australijskiego, składającej się z 3 drużyn i przyznanie tytułu Mistrza Polski.

- Wysłanie drużyny męskiej oraz żeńskiej na Euro Cup 2022 w Edynburgu w Szkocji.


W 2023 roku z powodzeniem wprowadziliśmy już nową drużynę do ligi, a teraz chcemy osiągnąć nasz drugi cel, jakim jest poprawa wyników na Euro Cup.


======================


AFL Poland is currently looking for financial partners to help send male and female national teams to Kiel, Germany for the 2023 Eurocup. We are turning to our wider community - the friends and family of players, work colleagues, and businesses of all sizes that want to support the growth of this sport and the culture around it. Your donation, regardless of it's size, will help cover the costs of accommodation, uniforms and insurance for our 32 Polish players. We have a place on our 2023 male and female uniforms for the logo of any business that donates the most to the cause.


The Eurocup is the centrepiece of AFL Polska's community and calendar, with all other events being planned around it. Our presence and success at the event are core to the growth of Australian football within Poland and Poland's reputation amongst the European community of Australian Football. The 2022 Eurocup had over 25 teams from over 12 countries present, and both the Polish men's and women's teams won their first-ever games.


Men's coach Jeremey Coombe and women's coach Sam Civa have an extensive track record of coaching in Australia and abroad, and both are Polish residents involved with local teams. Mateusz Latawski and Marcin Skibiński are Poles that play for local teams and have made the change to assistant coaches of the national team. In 2023, the Angels and Devils are looking to improve on their 2023 success, with 4 experienced coaches and two dedicated training sessions for the national teams - the first of their kind.


Australian Football in Poland as we know it today started in late 2018. Using the Aussie 'can do' attitude and marketing 'the chance to represent your country' in a fast-growing sport, 15 players formed the Polish Devils and took to the field in the 2019 European Championships (Eurocup) in Norrtälje, Sweden. The Devils played 6 games and won none.


But there was something there.


Since that first Eurocup in June 2019, and throughout COVID, local teams have sprung up in Warsaw, Wrocław, Nysa, Silesia and Lublin, and there are the makings of teams in Kraków, Poznań and Bydgoszcz.


In 2022, AFL Polska achieved its two primary goals:

- Launch a national league consisting of 3 teams and award a champion.

- Send a men's and women's team to the 2022 Eurocup in Edinburgh, Scotland.


In 2023, we've already successfully introduced a new team into the league, and are now looking to achieve our second goal of improving on our performance at the Eurocup.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 32

 
Dane ukryte
10 zł
GT
chemIQ - logo na bluzy
525 zł
BB
Barbara Budziosz
100 zł
NB
Natalia
50 zł
AC
Adi
10 zł
TS
Tomek Strzelec
20 zł
 
Dane ukryte
10 zł
 
Dane ukryte
10 zł
WW
Weronika
50 zł
PP
L. 21
100 zł
Zobacz więcej

Komentarze 6

 
2500 znaków