Wsparcie dla osób walczących z uzależnieniem ID: 5ruk5x

Wsparcie dla osób walczących z uzależnieniem ID: 5ruk5x

8 216 zł z 10 000 zł

82%

8 216 zł

8 216 zł

z 10 000 zł

25 dni

25 dni

do końca

168

168

wspierających
82%
Wpłać na zrzutkę

Opis zrzutki

Pandemia koronawirusa (COVID-19) może dotknąć każdego, ale najmocniej i najdotkliwiej osoby marginalizowane i wykluczone społecznie. Użytkownicy substancji psychoaktywnych są uznani za grupę ryzyka w związku z epidemią. Doświadczają skrajnej, systemowej dyskryminacji, często żyją w kryzysie bezdomności, bez dostępu do zatrudnienia, źródła utrzymania, opieki socjalnej i zdrowotnej. Wielu jest chronicznie chorych, co jeszcze zwiększa ryzyko zakażenia. Oprócz uzależnienia, borykają się z zaburzeniami psychicznymi, żyją w całkowitej samotności. Bardzo często nie są w stanie funkcjonować bez wsparcia, a zawieszenie działalności placówek pomocowych oznacza prawie zupełne ograniczenie w dostępie do świadczonych dotychczas przez nie usług, co zagraża ich zdrowiu i życiu. W obecnej sytuacji użytkownicy nie mają dostępu do miejsc, gdzie mogliby zadbać o higienę i zmienić ubranie, wykonać opatrunek, a także otrzymać żywność. Szczególnie osoby będące w kryzysie bezdomności doświadczają trudności w zdobyciu jedzenia, nie mówiąc o dostępie do środków ochronnych. 


Programy redukcji szkód są często pierwszymi i jedynymi punktami kontaktowymi, umożliwiającymi użytkownikom dostęp do placówek służby zdrowia. Oferują usługi zdrowotne i socjalne, jak również podstawowe wsparcie oraz pełnią funkcję łącznika między klientami a serwisami ratującymi zdrowie i życie. Program redukcji szkód prowadzony przez Fundację Polityki Społecznej PPREKURSOR jest największym w Warszawie serwisem oferującym pomoc userom. 


W związku z pandemią, Fundacja musiała zawiesić stacjonarną działalność (świetlicę Drop-in), jednak nadal prowadzi dyżury streetworkerskie, które dają w obecnej sytuacji jedyną możliwość dotarcia z informacją i pomocą do potrzebujących. Kontynuacja pracy wymaga jednak używania środków zapobiegawczych, na które Fundacja nie ma aktualnie funduszy. 


Sytuacja epidemiczna wymusza na nas konieczność zdobycia finansowania na zakup 

opatrunków, maseczek, rękawiczek, środków do dezynfekcji, ale także środków czystości i jedzenia. Nieczynna do odwołania świetlica, brak dostępu do usług medycznych oraz zamknięcie innych, nielicznych punktów wspierających osoby czynnie biorące, także będące w substytucji, powoduje że Fundacja zostałą jedyną działającą na rzecz użytkowników jednostką. Bez jej wsparcia ciężko będzie im przetrwać.


Jeśli potrzebujesz pomocy lub chcesz się z nami skontaktować, napisz do nas:

[email protected]

lub zadzwoń: 781 514 693

Fb: @fundacjaprekursor[ENG]

The coronavirus pandemic (COVID-19) can affect anyone, but most severely those who are marginalised and socially excluded. People who use drugs are considered a risk group for the epidemic. They experience systemic discrimination and often live in a crisis of homelessness, without access to employment, livelihoods, social and health care. Many are chronically ill, which further increases the risk of infection. In addition, they suffer from mental disorders and often live in complete loneliness. Many of them are not able to function without support, and the suspension of facilities means that access to the services is almost completely restricted, which threatens their health and life. In the current situation, users do not have access to places where they can take care of hygiene and change their clothes, make a dressing and receive food. Especially people in homelessness crisis experience difficulties in getting food, not to mention access to protective measures. 


Harm reduction programmes are often the first and only point of contact for drug users to access healthcare facilities. They offer health and social services as well as basic support and act as a link between clients and life-saving services. The harm reduction program run by the PREKURSOR Foundation for Social Policy is the largest service in Warsaw offering assistance to drug users. 


Due to the pandemic, the Foundation had to suspend its stationary activities (Drop-in day care centre), however, we continue outreach work, which in the current situation is the only way to reach the needy with information and help. However, the continuation of the work requires the use of preventive measures, for which the Foundation currently has no funds. 


The epidemic situation forces us to obtain funding to purchase dressings, masks, gloves, disinfectants, but also cleaning products and food. The day-care centre, which is closed until further notice, the lack of access to medical services and the closure of other, few support points for active users, including those in substitution, make the Foundation the only unit working on behalf of users. Without its support it will be difficult for them to survive. 


If you need help or want to contact us please write:

[email protected]

or call: 781 514 693

Fb: @fundacjaprekursor

Wpłacający168

Z
z podziękowaniami dla p. Stańczak
545 zł
KW
Kamil Wicher
500 zł
S
Stella
500 zł
 
Dane ukryte
357 zł
AS
Aleksandra Stańczak-Wiercioch
200 zł
 
Dane ukryte
150 zł
BS
Barbara Strunz
107,33 zł
Maciej Żurek
100 zł
 
Dane ukryte
100 zł
A
agata
100 zł
Zobacz więcej

Komentarze2

 
2500 znaków
 •  
  Użytkownik anonimowy

  Niech wszelakie dobro napływa......

  100 zł
 •  
  Użytkownik anonimowy

  Dziekuje za zorganizowanie zrzutki- jak dobrze ze są na świecie ludzie, którzy pomagają i troszczą się o innych (o zrzutkę dowiedziałam się od pani Marii z kanału Plan Duszy). Dziękuje i powodzenia!

Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

Nasi użytkownicy założyli

536 512 zrzutek


A ty na co dziś zbierasz?