id: 5sea5c

Wesprzyj działania Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego! / Support Activities of the Polish Psychedelic Society!

Wesprzyj działania Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego! / Support Activities of the Polish Psychedelic Society!

Nasi użytkownicy założyli 1 155 770 zrzutek i zebrali 1 199 786 237 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności1

 • Dziękujemy Wam za tak pozytywny odzew! ???????? Przez dwa tygodnie uzbieraliśmy 9 845 zł na nasze działania w 2020 roku. To 16% zakładanego celu! Dziękujemy! ❤️
  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

Polskie Towarzystwo Psychodeliczne to inicjatywa, która powstała, w ramach działalności Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej, aby przeprowadzić reformę prawa umożliwiającą stosowanie psychodelików do celów medycznych i naukowych. Chcemy rozpocząć w Polsce merytoryczną debatę na temat psychodelików, pozbawioną lęków, mitów i przekłamań. Wierzymy, że tylko działając wspólnie osiągniemy ten cel, dlatego potrzebujemy Waszego wsparcia!Dlaczego psychodeliki?


Substancje psychodeliczne były znane człowiekowi od zarania dziejów i wykorzystywane w celu uzdrawiania i psychicznego rozwoju człowieka. Ze względów politycznych badania naukowe nad psychodelikami zostały istotnie ograniczone w drugiej połowie XX wieku.


Obecnie mierzymy się z wieloma wyzwaniami zdrowia psychicznego, z którymi nie radzi sobie współczesna medycyna, a substancje psychodeliczne mogą być rozwiązaniem. Aktualne wyniki badań sugerują, że psychodeliki mogą być terapią przełomową w wielu problemach natury psychicznej w tym w leczeniu depresji, lęku, uzależnień, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych i zespołu stresu pourazowego.


Na świecie rozpoczął się renesans psychodeliczny. Współczesne badania naukowe sugerują, że mają one olbrzymi potencjał terapeutyczny, a odpowiedzialnie stosowane są bezpieczne, nieuzależniające i mogą przynieść korzyści, które są w stanie korzystnie zmienić lub ocalić ludzkie życie.


Niestety w Polsce wokół psychodelików funkcjonuje nadal wiele mitów i uprzedzeń, a obecne prawo uniemożliwia prowadzenie badań naukowych oraz stosowanie ich w medycynie. Co więcej, za samo ich posiadanie można trafić do więzienia.


Jak poprawić sytuację w Polsce?Wierzymy, że tylko działając wspólnie możemy wprowadzić pozytywne zmiany. Dlatego powołaliśmy Polskie Towarzystwo Psychodeliczne, które zrzesza specjalistów reprezentujących wiele dziedzin i zawodów. Są wśród nas m.in. lekarze, psycholodzy, prawnicy, socjolodzy, chemicy, artyści, aktywiści.


Chcemy popularyzować i wspierać badania naukowe nad psychodelikami, aby stworzyć przestrzeń do merytorycznej debaty. Chcemy rozmawiać na temat ich potencjalnego zastosowania w medycynie i psychoterapii oraz w rozwoju jednostek i społeczeństw. Będziemy udzielać rzeczowych informacji opartych na badaniach naukowych na temat korzyści i ryzyka z ich stosowania rekreacyjnego i terapeutycznego.


Ty również chcesz by substancje psychodeliczne były stosowane w polskiej medycynie? Uważasz, że karanie za ich posiadanie jest szkodliwe? Jeśli się z nami zgadzasz to wesprzyj nasze działania w 2020 roku, w szczególności:


 • Zmianę niesprawiedliwego i szkodliwego prawa poprzez przygotowanie projektu ustawy dekryminalizacji oraz reklasyfikacji psychodelików do grupy substancji o istotnych zastosowaniach medycznych, które mogą być stosowane również w celach naukowych i przemysłowych.
 • Zmianę negatywnego postrzegania psychodelików w Polsce poprzez stworzenie krótkometrażowego filmu dokumentalnego prezentującego Polakom aktualny stan wiedzy na temat właściwości terapeutycznych psychodelików.
 • Rozwój nauki psychodelicznej w Polsce poprzez organizację konferencji naukowej poświęconej psychodelikom, ze szczególnym uwzględnieniem ich potencjału terapeutycznego.
 • Upowszechnienie wiedzy na temat psychodelików poprzez wspieranie działalności wydawniczej.
 • Pomoc prawna oskarżonym poprzez prowadzenie konsultacji prawnych w przypadku spraw karnych za posiadanie substancji psychodelicznych na własny użytek.
 • Poprawę dostępności do medycznej marihuany dla polskich pacjentów poprzez działania zmierzające do wprowadzenia narodowych upraw konopi.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa społeczeństwa poprzez prowadzenie akcji edukacyjnych oraz działań z zakresu redukcji szkód związanych z rekreacyjnym używaniem substancji psychodelicznych.
 • Stworzenie interdyscyplinarnej platformy współpracy między profesjonalistami, którzy zajmują się tematem psychodelików.


Wierzymy, że zmiana prawa, zwiększenie liczby badań naukowych nad psychodelikami oraz dotarcie do mediów i społeczeństwa z rzetelnymi informacjami na temat potencjalnych korzyści i realnych zagrożeń stosowania psychodelików wpłynie pozytywnie na rozwój społeczeństwa.


Wesprzyj nasze działania! Zostań jednym z sojuszników racjonalnej polityki narkotykowej. Przyczyń się do rozwoju nauki i debaty dotyczącej psychodelików w Polsce. Bez Ciebie nie damy rady tego osiągnąć!


Więcej na naszej stronie www.psychodeliki.org

5sea5c-498035db.png

English below:

The Polish Psychedelic Society

5sea5c-f312b90b.png

is an initiative established by Polish Drug Policy Network for the purpose of reform the law which would enable the use of psychedelics in medicine and science. We want to initiate in Poland a material debate on psychedelics, a debate free from fears, myths, and falsehoods. We believe that only by acting together will we achieve this goal, so we need your support!Why Psychedelics?

5sea5c-76a834c6.png

Psychedelics have been known to humankind since the dawn of time. Nowadays, some native cultures continue to use them in rites of passage and healing ceremonies. In our opinion, scientific research on psychedelics was significantly limited in the second half of the 20th century due to political reasons.

Currently, we are faced with multiple challenges in the area of mental health. The current research results suggest that psychedelics may be a breakthrough treatment in multiple mental disorders, including depression, anxiety, obsessive-compulsive disorder, post-traumatic stress disorder and support palliative care. Importantly, they may play a role in treating addictions to alcohol or cigarettes .

Contemporary scientific research shows their therapeutic potential and that when psychedelics are used responsibly they are safe, non-addictive and may have a positive impact on human life or even provide life-saving benefits.

Unfortunately, in Poland, the subject of psychedelics is still surrounded by numerous myths and subject to prejudice, while the law in force makes both the research into and application of such substances impossible. Moreover, the very fact of possession of psychedelic substances may entail a prison sentence.

5sea5c-d35a1a1d.png


How to Improve the Situation in Poland?

We believe that only by acting together we can bring positive changes. This is why we have established the Polish Psychedelic Society which brings together experts representing multiple areas of science and numerous professions, including: activists, social anthropologists, artists, biologists, chemists, journalists, ethnobotanists, pharmacists, doctors, lawyers, psychologists, sociologists and herbalists.

We aim to collect information and support research on psychedelic substances to create a space for factual debate. We plan to discuss potential application of these substances in medicine, psychotherapy, and in the development of society. We intend to provide materials and objective information based on scientific research concerning risks and benefits of the use of psychedelics, both in a therapeutic and recreational settings.

Do you also want psychedelic substances to be used in Polish medicine? Do you think that punishing for possession is harmful?


If you agree with us, support our actions in 2020, in particular:

5sea5c-daaf5ac4.png


Changing unfair and harmful laws by drafting a bill aiming to decriminalize and reclassify psychedelics as substances with essential medical uses that can also be used for scientific and industrial purposes.


Changing the negative perception of psychedelics in Poland by creating a short documentary film presenting the current state of knowledge about the therapeutic properties of psychedelics to Poles.


Developing the psychedelic science in Poland through organising a scientific conference on psychedelics, with a particular emphasis on their therapeutic potential.


Aiding defenders by providing legal consultation in criminal cases for possession of psychedelic substances for personal use.


Disseminating the knowledge about psychedelics by supporting publishing activities.


Improving availability of medical cannabis for Polish patients through activities aimed at introducing domestic cannabis cultivation.


Increasing the security of society through education and harm reduction activities related to the recreational use of psychedelic substances.


Establishing a multidisciplinary platform for cooperation between professionals working on the subject of psychedelics.

We believe that changing the law, increasing the number of studies and research, as well as reaching out to the media and public with factual information about the potential benefits and real risks of using psychedelics can positively contribute to the development of society.

Support our activities!


Become one of the allies of rational drug policy. Contribute to the development of science and debate on psychedelics in Poland. We will not be able to do this without you!

For more information, visit: psychodeliki.org

5sea5c-b1741679.png

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 256

preloader

Komentarze 22

 
2500 znaków