Wesprzyj działania Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego! koniec za 14 dni ID: 5sea5c

Wesprzyj działania Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego!

Zebrano 11 242 zł
z kwoty 59 000 zł

19 %

WPŁAĆ

Pomóż udostępniając zrzutkę!

179
udostępnień

Krótki opis zrzutki (tylko tekst)


Opis zrzutki (tutaj oprócz tekstu dodasz też zdjęcia - użyj edytora po lewej stronie)

Polskie Towarzystwo Psychodeliczne

to inicjatywa, która powstała, w ramach działalności Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej, aby przeprowadzić reformę prawa umożliwiającą stosowanie psychodelików do celów medycznych i naukowych. Chcemy rozpocząć w Polsce merytoryczną debatę na temat psychodelików, pozbawioną lęków, mitów i przekłamań. Wierzymy, że tylko działając wspólnie osiągniemy ten cel, dlatego potrzebujemy Waszego wsparcia!


Dlaczego psychodeliki?

Substancje psychodeliczne były znane człowiekowi od zarania dziejów i wykorzystywane w celu uzdrawiania i psychicznego rozwoju człowieka. Ze względów politycznych badania naukowe nad psychodelikami zostały istotnie ograniczone w drugiej połowie XX wieku.

Obecnie mierzymy się z wieloma wyzwaniami zdrowia psychicznego, z którymi nie radzi sobie współczesna medycyna, a substancje psychodeliczne mogą być rozwiązaniem. Aktualne wyniki badań sugerują, że psychodeliki mogą być terapią przełomową w wielu problemach natury psychicznej w tym w leczeniu depresji, lęku, uzależnień, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych i zespołu stresu pourazowego.

Na świecie rozpoczął się renesans psychodeliczny. Współczesne badania naukowe sugerują, że mają one olbrzymi potencjał terapeutyczny, a odpowiedzialnie stosowane są bezpieczne, nieuzależniające i mogą przynieść korzyści, które są w stanie korzystnie zmienić lub ocalić ludzkie życie.

Niestety w Polsce wokół psychodelików funkcjonuje nadal wiele mitów i uprzedzeń, a obecne prawo uniemożliwia prowadzenie badań naukowych oraz stosowanie ich w medycynie. Co więcej, za samo ich posiadanie można trafić do więzienia.


Jak poprawić sytuację w Polsce?


Wierzymy, że tylko działając wspólnie możemy wprowadzić pozytywne zmiany. Dlatego powołaliśmy Polskie Towarzystwo Psychodeliczne, które zrzesza specjalistów reprezentujących wiele dziedzin i zawodów. Są wśród nas m.in. lekarze, psycholodzy, prawnicy, socjolodzy, chemicy, artyści, aktywiści.

Chcemy popularyzować i wspierać badania naukowe nad psychodelikami, aby stworzyć przestrzeń do merytorycznej debaty. Chcemy rozmawiać na temat ich potencjalnego zastosowania w medycynie i psychoterapii oraz w rozwoju jednostek i społeczeństw. Będziemy udzielać rzeczowych informacji opartych na badaniach naukowych na temat korzyści i ryzyka z ich stosowania rekreacyjnego i terapeutycznego.


Ty również chcesz by substancje psychodeliczne były stosowane w polskiej medycynie? Uważasz, że karanie za ich posiadanie jest szkodliwe?

Jeśli się z nami zgadzasz to wesprzyj nasze działania w 2020 roku, w szczególności:

Zmianę niesprawiedliwego i szkodliwego prawa poprzez przygotowanie projektu ustawy dekryminalizacji oraz reklasyfikacji psychodelików do grupy substancji o istotnych zastosowaniach medycznych, które mogą być stosowane również w celach naukowych i przemysłowych.

Zmianę negatywnego postrzegania psychodelików w Polsce poprzez stworzenie krótkometrażowego filmu dokumentalnego prezentującego Polakom aktualny stan wiedzy na temat właściwości terapeutycznych psychodelików.

Rozwój nauki psychodelicznej w Polsce poprzez organizację konferencji naukowej poświęconej psychodelikom, ze szczególnym uwzględnieniem ich potencjału terapeutycznego.

Upowszechnienie wiedzy na temat psychodelików poprzez wspieranie działalności wydawniczej.

Pomoc prawna oskarżonym poprzez prowadzenie konsultacji prawnych w przypadku spraw karnych za posiadanie substancji psychodelicznych na własny użytek.

Poprawę dostępności do medycznej marihuany dla polskich pacjentów poprzez działania zmierzające do wprowadzenia narodowych upraw konopi.

Zwiększenie bezpieczeństwa społeczeństwa poprzez prowadzenie akcji edukacyjnych oraz działań z zakresu redukcji szkód związanych z rekreacyjnym używaniem substancji psychodelicznych.

Stworzenie interdyscyplinarnej platformy współpracy między profesjonalistami, którzy zajmują się tematem psychodelików.

Wierzymy, że zmiana prawa, zwiększenie liczby badań naukowych nad psychodelikami oraz dotarcie do mediów i społeczeństwa z rzetelnymi informacjami na temat potencjalnych korzyści i realnych zagrożeń stosowania psychodelików wpłynie pozytywnie na rozwój społeczeństwa.

Wesprzyj nasze działania!

Zostań jednym z sojuszników racjonalnej polityki narkotykowej. Przyczyń się do rozwoju nauki i debaty dotyczącej psychodelików w Polsce. Bez Ciebie nie damy rady tego osiągnąć!


The Polish Psychedelic Society

is an initiative established by Polish Drug Policy Network for the purpose of reform the law which would enable the use of psychedelics in medicine and science. We want to initiate in Poland a material debate on psychedelics, a debate free from fears, myths, and falsehoods. We believe that only by acting together will we achieve this goal, so we need your support!


Why Psychedelics?


Psychedelics have been known to humankind since the dawn of time. Nowadays, some native cultures continue to use them in rites of passage and healing ceremonies. In our opinion, scientific research on psychedelics was significantly limited in the second half of the 20th century due to political reasons.

Currently, we are faced with multiple challenges in the area of mental health. The current research results suggest that psychedelics may be a breakthrough treatment in multiple mental disorders, including depression, anxiety, obsessive-compulsive disorder, post-traumatic stress disorder and support palliative care. Importantly, they may play a role in treating addictions to alcohol or cigarettes .

Contemporary scientific research shows their therapeutic potential and that when psychedelics are used responsibly they are safe, non-addictive and may have a positive impact on human life or even provide life-saving benefits.

Unfortunately, in Poland, the subject of psychedelics is still surrounded by numerous myths and subject to prejudice, while the law in force makes both the research into and application of such substances impossible. Moreover, the very fact of possession of psychedelic substances may entail a prison sentence.


How to Improve the Situation in Poland?


We believe that only by acting together we can bring positive changes. This is why we have established the Polish Psychedelic Society which brings together experts representing multiple areas of science and numerous professions, including: activists, social anthropologists, artists, biologists, chemists, journalists, ethnobotanists, pharmacists, doctors, lawyers, psychologists, sociologists and herbalists.

We aim to collect information and support research on psychedelic substances to create a space for factual debate. We plan to discuss potential application of these substances in medicine, psychotherapy, and in the development of society. We intend to provide materials and objective information based on scientific research concerning risks and benefits of the use of psychedelics, both in a therapeutic and recreational settings. 

Do you also want psychedelic substances to be used in Polish medicine? Do you think that punishing for possession is harmful?


If you agree with us, support our actions in 2020, in particular:

Changing unfair and harmful laws by drafting a bill aiming to decriminalize and reclassify psychedelics as substances with essential medical uses that can also be used for scientific and industrial purposes.

Changing the negative perception of psychedelics in Poland by creating a short documentary film presenting the current state of knowledge about the therapeutic properties of psychedelics to Poles. 

Developing the psychedelic science in Poland through organising a scientific conference on psychedelics, with a particular emphasis on their therapeutic potential.

Aiding defenders by providing legal consultation in criminal cases for possession of psychedelic substances for personal use. 

Disseminating the knowledge about psychedelics by supporting publishing activities.

Improving availability of medical cannabis for Polish patients through activities aimed at introducing domestic cannabis cultivation.

Increasing the security of society through education and harm reduction activities related to the recreational use of psychedelic substances.

Establishing a multidisciplinary platform for cooperation between professionals working on the subject of psychedelics.

We believe that changing the law, increasing the number of studies and research, as well as reaching out to the media and public with factual information about the potential benefits and real risks of using psychedelics can positively contribute to the development of society. 

Support our activities!


Become one of the allies of rational drug policy. Contribute to the development of science and debate on psychedelics in Poland. We will not be able to do this without you!

czwartek, 24 października 2019 o 18:56

Dziękujemy Wam za tak pozytywny odzew! ???????? Przez dwa tygodnie uzbieraliśmy 9 845 zł na nasze działania w 2020 roku. To 16% zakładanego celu! Dziękujemy! ❤️

Aby dodać komentarz lub

RP
50 zł

Radosław Piechocki

Niesamowicie mnie to cieszy, że jesteście i działacie, w tym jakże dobrym kierunku. Dołączam do Was. Prozdrawiam

Użytkownik anonimowy
50 zł

Użytkownik anonimowy

Bardzo popieram

Użytkownik anonimowy
25 zł

Użytkownik anonimowy

Dziękuję za inicjatywę :-)

KW
10 zł

Katarzyna Witkowska

Dzieje się!

AK

Adam Konrad Lewanowicz

Powodzenia !!

AO
25 zł

Anya Oleksiuk

Powodzenia!

Bartłomiej Kwapisz

dorzucę więcej jak się trochę odkuję za granicą ;)

KS
25 zł

Kamil Schlagowski

Ave nauka

KS
5 zł

Kacper Sienkiewicz

Powodzenia!

Wojciech Matejko

Przed Wami kawał pracy, żeby zmienić podejście do psychodelików w Polsce. Oby ta praca była jak najbardziej owocna. Powodzenia!

KK

Karolina Kotwa

W końcu, dziękuję, wiąże ogromne nadzieje i życzę siły i wytrwałości !

KS
4 zł

Krzysztof Skalski

KM
200 zł

Kasia Malinowska

Wazna inicjatywa. Powodzenia!

MS
50 zł

Marcin Siorek

Kocham was, nie przestawajcie :*

MS
100 zł

Maciej schulz

Działajcie!!!!!!!

MJ
25 zł

Marta Jakubowska

Hej, świetna inicjatywa. Trzymam kicuki, Marta

PP
1 000 zł
Piotr Pacewicz
BK
200 zł
Błażej Koperski
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
KM
200 zł
Kasia Malinowska
K
191,06 zł
kotkowski.krzysztof
Dane ukryte
150 zł
Dane ukryte
MM
100 zł
Michał Mazur
MS
100 zł
Mateusz Spanier
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
KJ
100 zł
Kamil Jędrasik
B
100 zł
BARTŁOMIEJ JANKOWSKI
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
I
100 zł
Irek
M
100 zł
Maciej Schulz
MB
100 zł
Mateusz Bukowski
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
J
100 zł
JAN KOWALSKI
J
71 zł
Jakub Górka
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
SB
50 zł
Szymon Bryń
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
ŁC
50 zł
Łukasz Ciesielski
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
MZ
50 zł
Michał Zomerski
GK
50 zł
Grześ Kurek
TL
50 zł
Tomasz Lipczyński
Wojciech Matejko
50 zł
Wojciech Matejko
JK
50 zł
Jakub Koncewicz
KK
50 zł
Krystian Kowalczyk
TG
50 zł
Tomasz Gumieniak
DD
50 zł
Dominik Dereń
WG
50 zł
Wojciech Góreczny
MG
50 zł
Mikołaj Grząślewicz
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
JF
50 zł
Jakub Figiel
EK
50 zł
EWA KOZERA
TB
50 zł
Triss Baron
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
DS
50 zł
Dominik Szulowski
RP
50 zł
Radosław Piechocki
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
JR
50 zł
Józef Rak
MS
50 zł
Marcin Siorek
NS
50 zł
NATALIA szczerba
MO
50 zł
Michał Olejniczak
AR
50 zł
Arek Rucki
KK
50 zł
Krystian Kowalczyk
KM
40 zł
Konrad Mroczko
BS
40 zł
Bartłomiej Suchanek
VL
34 zł
Valery Legasov
IS
25 zł
Igor Staszewski
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
SK
25 zł
Sylwester Kusnierczyk
ND
25 zł
Natalia Dobrowolska
K
25 zł
KRZYSZTOF PETKE
PG
25 zł
Piotr Gudala
AL
25 zł
Albert Ligór
RL
25 zł
Robert Lapeusz
KP
25 zł
Kacper Pawlaczek
AO
25 zł
Anya Oleksiuk
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
A
25 zł
Adam H
MG
25 zł
Michał Górecki
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
PN
25 zł
Paweł Nowogrodzki
KD
25 zł
Karolina Dudzińska
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
PP
25 zł
Piotr Prychła
KS
25 zł
Kamil Schlagowski
DW
25 zł
Daniel Wodziński
DD
25 zł
Damian Dobrowolski
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Michal
25 zł
Michal
AG
25 zł
Andrzej Gawęda
MJ
25 zł
Marta Jakubowska
ŁG
25 zł
Łukasz Gołas
K
25 zł
kamil
K
25 zł
Kacper
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
IK
15 zł
Ireneusz Kuś
BK
15 zł
Bartek Kraśniak
J
15 zł
Jakub Helman
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
AM
10 zł
Adam Mitręga
B
10 zł
Bartek chalupczynski
10 zł
Oskar Czerniak
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
PK
10 zł
Piotr Koncewicz
KW
10 zł
Katarzyna Witkowska
AK
10 zł
Adrian Kujawski
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
KJ
10 zł
Kinga Jagocha
K
10 zł
Klaudiusz
AP
10 zł
Artur Petz
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
R
9 zł
Rafał
Dane ukryte
9 zł
Dane ukryte
KF
5 zł
Kuba Falkiewicz
T
5 zł
Tomasz asztemborski
MJ
5 zł
Mateusz Jastrzębski
KS
5 zł
Kacper Sienkiewicz
Dane ukryte
5 zł
Dane ukryte
C
5 zł
czornijmaciek
Dane ukryte
5 zł
Dane ukryte
K
4 zł
Krzysztof bruh
FC
1 zł
Franciszek Czajka
DK
1 zł
Dawid Komorowski
ŁK
1 zł
Łukasz Kozdroj
Dane ukryte
ukryta - zwrócone
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
A
ukryta
Adam Konrd
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
KK
ukryta
Kacper Kaczmarek
KK
ukryta
Karolina Kotwa
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte

Najwyższa wpłata

Nasi użytkownicy założyli

382 553 zrzutki

Pomóż zebrać 59 000 zł dokonując wpłaty przez płatności on-line lub przelewem tradycyjnym.

Pomóż udostępniając zrzutkę!

179
udostępnień

Zorganizuj własną zrzutkę na dowolny cel:

Google Play
App Store

Zrzutka.pl używa plików cookies niezbędnych do działania strony, a także takich służących do analizy ruchu oraz pozwalających nam na optymalizację działania serwisu. Używamy także cookies niezbędnych do skutecznego marketingu usług własnych. Czytaj więcej: polityka prywatności.

Uwaga - zmianie uległa nasza polityka prywatności.