id: 5yrckb

Zbiórka na transport darów do Ukrainy oraz transport obywateli Ukrainy do miejsc zamieszkania w głębi Polski / Transportation of gifts to Ukraine and transportation of Ukrainian citizens to the accommodations in Poland

Zbiórka na transport darów do Ukrainy oraz transport obywateli Ukrainy do miejsc zamieszkania w głębi Polski / Transportation of gifts to Ukraine and transportation of Ukrainian citizens to the accommodations in Poland

Nasi użytkownicy założyli 1 169 405 zrzutek i zebrali 1 218 313 259 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności6

 • English version below.


  Tym razem, w dniach 08-11.04 dołączyłem (koszty mojego paliwa pokryte z tej zbiórki, dodatkowo na potrzeby wyjazdu udostępniłem swojego, prywatnego busa innym kierowcom działającym w ramach tego samego wypadu) do wyjazdu organizowanego przez Škoda Octavia Team - przewieźliśmy ok. 4 tony karmy dla zwierząt z magazynu Fundacji Centaurus we Wrocławiu do Medyki, a dalej wspólnie przewieźliśmy dary zebrane przez wspomnianą grupę Škoda Octavia do szpitala psychiatrycznego we Lwowie. W czasie, gdy reszta zespołu dostarczała kolejne artykuły pierwszej potrzeby do najbardziej potrzebujących w okolicy, ja zająłem się transportem uchodźców przyjeżdżających pociągami z regionów objętych bezpośrednimi, intensywnymi działaniami wojennymi. Bilans tego wyjazdu to kilka ton produktów dla ludzi i zwierząt oraz ponad 110 osób przewiezionych do Medyki/Krakowa/Katowic/Wrocławia. Zachęcam do zapoznania się również z działalnością wspomnianej grupy Škoda Octavia Team!


  ENG:

  This time, on 08-11.04, I joined (my fuel paid from founds gathered with this whip-round + I shared my 9-seated bus other drivers on the same trip) trip organized by Škoda Octavia Team - we carried about 4 tons of pets' food from Cantaurus Foundation's warehouse in Wrocław to Medyka and further, togeather we carried gifts gathered by mentioned Škoda Octavia Team to psychiatric hospital in Lviv. While rest of the team was delivering other necessities to most needy nearby, I took care about transportation of refugees arriving by trains from regions directly affected by war. Summary of this trip is: few tons of necessities for people and pets and over 110 people driven to Medyka/Kraków/Katowice/Wrocław. Please take a look to other actions of Škoda Octavia Team too!z9d81844495e67e1.jpeg

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

Stanęliśmy w obliczu wielkiej tragedii – niewyobrażalne okrucieństwo wojny dotknęło naszych sąsiadów na Ukrainie. Do pomocy ruszyli wszyscy: cywile, fundacje, korporacje, prywatni przedsiębiorcy i podmioty administracji publicznej. Najwięksi z nich nie mają problemu z logistyką związaną z przedsięwzięciami na tak wielką skalę, ale dary zebrane przez pomniejsze fundacje i osoby fizyczne transportowane są samochodami osobowymi, generując olbrzymie koszty oraz angażując wiele osób, które mogłyby w tym czasie kontynuować wspomaganie samych zbiórek, lub (co gorsza) zalegają na magazynach. Również w punktach recepcyjnych, jak w Hrubieszowie, Chełmie czy Zamościu, mnóstwo ludzi oczekiwało na transport (niestety zdarzały się pojedyncze przypadki żerowania na ich nieszczęściu i oferowania transportu po znacznie zawyżonych cenach).


Moim celem jest bezpłatna pomoc wszystkim podmiotom niemogącym sobie pozwolić na drogi transport (początkowo pod granicę, obecnie również wgłąb Ukrainy) i optymalizacja tego procesu dla tych, którzy robią to nadmiernym kosztem, a w drodze powrotnej bezpłatna pomoc dla obywateli Ukrainy z przedostaniem się do Polski. Posiadam zakupiony specjalnie na te cele autokar, który w jedną stronę może jechać z ładowniami wypełnionymi darami, a w drugą przewozić uchodźców.


Do tej pory, na razie z własnych funduszy, wykonałem przewóz kilku ton darów od Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowskiej Fundacji im. Św. Jadwigi busem z ciężką przyczepą (okazało się to wysoce nieopłacalne – ponad 2’000 zł za przejazd w obie strony) oraz zakupiłem autokar (tylko jedna firma była skłonna wypożyczyć autokar za 2’000 zł dziennie, więc taniej wyszedł zakup), którym dwukrotnie, oprócz transportu darów, odebrałem ludzi z punktu recepcyjnego w Zamościu i pomogłem im się dostać do Rzeszowa, Krakowa, Katowic oraz Wrocławia. Jeżdżę również wgłąb Ukrainy swoim 9-osobowym busem i użyczam go na podobne wyprawy, gdy sam go nie używam. Kolejne wyjazdy szczegółowiej będę opisywał w aktualnościach zrzutki.


Szczegółowe rozliczenia wyjazdów i całej akcji (uwzględniające darowizny spoza zrzutki) oraz zdjęcia i dowody wydatków można przejrzeć na dysku sieciowym (system e-Toll nalicza część opłat z opóźnieniem, więc mogą zdarzyć się niewielkie rozbieżności, które będę na bieżąco poprawiał): https://drive.google.com/drive/folders/1QlMda8qTvFelniPkQZlPF_bLmy7PNnNc?usp=sharing


Na co zostaną wydane darowizny?

Na paliwo, dodatek AdBlue, opłaty drogowe, koszty eksploatacji pojazdów wykorzystywanych do wyjazdów, jeżeli będzie to bardziej potrzebne – koszty wynajmu innego pojazdu (np. ciężarówki), inne wydatki ściśle związane z celem zbiórki. Im więcej wpłat, tym więcej kursów będę w stanie wykonać. Jeżeli nie będę w stanie spożytkować całości wpłaconych środków, zostaną one przekazane innym fundacjom na cele pomocy Ukrainie (np. Polskiej Akcji Humanitarnej, Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi lub Fundacji Ukraina).


Ile kosztuje jeden kurs Wrocław <=> granica?

Początkowo było to 2’500 zł, ale przez szybujące ceny paliw cena ta szybko przebiła 3’000 zł, a kwota ta będzie w najbliższym czasie tylko rosła.


Jakiej pomocy, poza finansową, potrzebuję?

·        Proszę o kontakt ludzi i podmiotów potrzebujących transportu darów lub ludzi w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (wystarczy kliknąć organizatora zbiórki, zaraz pod nazwą zbiórki, aby odwiedzić profil organizatora, a następnie wybrać opcję „Zadaj pytanie organizatorowi”).

·        Proszę o udostępnianie zbiórki.

·        Zachęcam również do zgłaszania się do wolontariatów w Waszych miastach, choćby przy pakowaniu darów. Jeżeli nie możesz nic znaleźć w swojej okolicy – daj znać, spróbuję Cię z kimś skontaktować.

English below:

We faced the great tragedy – unimaginable cruelty of war affected our Ukrainian neighbors. Everybody wants to help: civilians, foundations, corporations, private entrepreneurs and public administration entities. The biggest of them are used to logistic of such huge operations, but gifts gathered by minor foundations and individuals are being carried by private cars (generating huge fuel costs and engaging a lot of people that could continue gathering the necessary stuff) or, what’s even worse, just lie in the warehouses. Also in reception points, like in Hrubieszów, Chełm or Zamość, there used to be a lot of refugees waiting for the transportation (unfortunately there were isolated cases of preying on their misfortune and offering significantly overpriced transportation).


My goal is to help all entities that cannot afford expensive transportation, optimize this process for these who do it at an excessive expense and help Ukrainian citizens to reach cities in Poland for free. I have a coach that I bought exclusively for this purpose so it can have full trunks of gifts (it can easily carry few tons) heading east and transport refugees heading west to avoid driving empty.


So far, from own funds, I carried few tons of gifts from Dortmund-Wrocław-Lviv St. Jadwiga Foundation with the bus and heavy trailer (it turned out to be highly uneconomical – over 400€ to drive both ways) and I bought a coach (only one company was willing to lend a coach for 400€ per day so it was cheaper to buy one) which I used twice not only to carry the gifts but also I could pick up refugees and I helped them reach Rzeszów, Kraków, Katowice and Wrocław. I’m using and sharing my private 9-seater car to help evacuate civilians from territory of Ukraine and carry humanitarian aid too. Details of next trips you can read in whip-round's updates section.


Detailed expenses and incomes (including the donations outside zrzutka.pl portal) of whole operation (e-Toll system accounting road tolls has some delays so there might occur some minor discrepancies that I’ll correct on regular basis), photos and other proofs of achieving the goals you can find in the web drive: https://drive.google.com/drive/folders/1QlMda8qTvFelniPkQZlPF_bLmy7PNnNc?usp=sharing


What the donations will be spent for?

Fuel, AdBlue, road tolls, exploatation costs of used vehicles, if it will be needed – cost of renting another vehicle (for example a truck) and other expenses strictly related to the mentioned goals. If I won’t be able to use all donated money, it will be donated to other foundations helping Ukraine (for example Polish Humanitarian Action, Polish Red Cross or Fundacja Ukraina).


How much costs one trip to the border and back?

At the beginning, it was 500€. Because of rapid increase in fuel prices it exceeded 600€ and it will only be more expensive in near future.


What help do I need besides money?

·        If you need to transport the gifts or you represent the entity that needs it, please let me know (just click organizer of the whip-round, just under it’s title, to visit my profile and use “Ask the organizer a question” option).

·        Please share this whip-round.

I’d like to encourage you to volunteer to help foundations in your area – every help is needed, starting from sorting and packing gifts. If you cannot find anything in your city and its surroundings, let me know – I’ll try to get someone in touch with you.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 198

preloader

Komentarze 43

 
2500 znaków