id: 5zcpyx

Publikacja herstoryczna ,,Żeńszczyzna – dziedzictwo kobiet. Spadkobiercy_czynie społeczno–kulturowego genu’’

Publikacja herstoryczna ,,Żeńszczyzna – dziedzictwo kobiet. Spadkobiercy_czynie społeczno–kulturowego genu’’

Nasi użytkownicy założyli 1 036 175 zrzutek i zebrali 1 104 649 086 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Czy znacie słowo Żeńszczyzna? To jedno z najwcześniejszych określeń kobiety wspólne językom słowiańskim (na przełomie XV-XVII w. używano tego określenia obok mężczyzny → mężczyzna lub mężczyna - zbiorowość mężów; żeńszczyzna lub żeńszczyna - zbiorowość żon). Przeczytaj więcej... 


Dołącz do nas dzieląc się z nami żeńszczyźnianymi opowieściami i pamiątkami Twoich przodkiń lub wesprzyj nasze działania dowolną kwotą i obserwuj jak rozwija się Żeńszczyzna...


Współtwórz z nami nasze wspólne archiwum oraz ... pomóż nam stworzyć katalog nienazwanych kobiecych profesji i funkcji społeczno-kulturowych. Wydajmy razem e-book, żeńszczyźnianą elektroniczną publikację heritologiczną, by upamiętnić mało znane lub całkiem zapomniane działaczki regionalne, lokalne (wy)twórczynie, sprawcze społecznie krewne, a może też artystki.


Chcemy nazwać profesje, które wykonywały, nazwać to czym się zajmowały (oficjalnie i nieoficjalnie). W dokumentach archiwalnych (np. cechowych) zazwyczaj nie ma o nich słowa. A przecież poza tym, że były żonami, matkami, ciotkami, babkami to były jednocześnie gospodyniami, rękodzielniczkami, rzemieślniczkami (nawet jeśli bez oficjalnie nadanej majsterii), handlarkami, artystkami, nauczycielkami, urzędniczkami, działaczkami, guwernantkami, zarządczyniami... etc. Przybliżając opowieści o nich poprzez fotografie, artefakty, archiwalia, regionalia, memorabilia może uda nam się dać świadectwo ich życiu i pracy, działalności i twórczości.  j6491860ce86f5f4.jpg

Możesz to zrobić. 

Jak?

➡ wybierz swoją nagrodę lub wpłać dowolną kwotę i współtwórz z nami ten projekt,

➡ przywołaj z pamięci obraz swojej przodkini (może to być babcia, prababcia, mama, ciotka), wspólnie spędzone chwile lub rodzinne opowieści, które jej dotyczyły, co robiła, czym się zajmowała; może macie jakieś wspólne cechy, może łączy Was więcej niż się spodziewałaś/eś...? Czy uważasz, że coś po niej odziedziczyłaś?

➡ odszukaj jej zdjęcie, starą fotografię z rodzinnego albumu lub memorabilium - pamiątkę, którą masz po niej (chustkę, biżuterię, pudełko, guzik...), coś co Ci ją przypomina,

➡ kliknij w link i wypełnij formularz online - jeśli jesteś w posiadaniu fotografii - tutaj lub jeśli chcesz opisać memorabilium - tutaj i prześlij nam opowieść o swojej przodkini,

➡ współtwórz z nami nasze archiwum - archiwum dziedzictwa kobiet - spraw aby znalazł się w nim zalążek Twojego prywatnego archiwum,

➡ stań się współautorką/em herstorycznej publikacji "Żeńszczyzna - dziedzictwo kobiet. Spadkobiercy_czynie społeczno-kulturowego genu" - niech nie zabraknie w niej opowieści o Twoich przodkiniach, tutaj jest jej zalążek


k9c6d47c43f4e86e.png


Co jeszcze możesz zrobić?

➡ pomóż nam prowadzić bezpłatne warsztaty wydobywcze, tak aby wszyscy mieli możliwość opowiedzenia i utrwalenia herstorii swoich przodkiń,

➡ do tej pory zrealizowałyśmy kilkanaście takich warsztatów, kilkadziesiąt spadkobierczyń i spadkobierców powierzyło nam swoje herstorie a my nie możemy doczekać się następnych...zobacz jeden z nich

➡ jeśli podoba Ci się nasz projekt, ale nie chcesz opowiadać herstorii swojej i swojej rodziny - wesprzyj nasze działania dowolną kwotą i obserwuj jak rozwija się Żeńszczyzna...


Na co przeznaczymy fundusze?

Przewidujemy przygotowanie i wydanie elektronicznej publikacji. Zawrzemy w niej herstorie oraz ich egzemplifikacje, których zebranie oraz opracowanie zaplanowaliśmy na okres ok. roku. To właśnie na tym etapie potrzebne jest wsparcie finansowe. Koszty prac archiwalnych, w tym zeskanowania, opisania, zdigitalizowania i opublikowania zbiorów oraz merytoryczne, redakcyjne, korektorskie i graficzne przygotowanie elektronicznej publikacji oraz jej wydanie przekraczają finansowe możliwości naszej Fundacji.

 

Równolegle z publikacją przeprowadzimy jeszcze więcej bezpłatnych warsztatów wydobywczych, będziemy mogły dzięki temu pojechać do bardziej odległych miejsc niż w województwie małopolskim gdzie do tej pory zrealizowałyśmy najwięcej takich spotkań. Sprawdź gdzie już byliśmy na naszym profilu fb.


Będziemy zaszczycone, jeśli zechcą Państwo wesprzeć niniejsze przedsięwzięcie. Choćby skromne dofinansowanie ma ogromne znaczenie dla postępu prac.


Co to są warsztaty wydobywcze i jak wyglądają?

Warsztaty Wydobywcze "Żeńszczyzna" przeznaczone są dla tych, dla których to, kim były nasze przodkinie, ma znaczenie. Zajęcia dedykowane są społeczniczkom i społecznikom, liderkom i liderom, pasjonatkom i pasjonatom i tym działającym w lokalnych instytucjach, organizacjach obywatelskich, grupach nieformalnych a także w biznesie. To spotkanie przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych dziedzictwem kobiecej-żeńskiej części społeczeństwa, którzy chcą je utrwalać.

 

Podczas warsztatu wspólnie przywołujemy żeńską historię – HERstorii: jak najdalej w głąb przeszłości, dopóki nie zatrzymają nas braki w pamięci. W jego trakcie prezentujemy ponadto jakie narzędzia cyfrowe pomagają w procesie archiwizacji, a także jak wykorzystywać ich szerokie możliwości bez dodatkowych kosztów.


Nasz projekt to interdyscyplinarny projekt animacyjny

Projekt bazuje m.in. na takich dyscyplinach i nurtach badawczych jak: historia kobiet, historia gender, herstoria, studia nad kobietami. Niemniej jednak realizowany jest przede wszystkim w oparciu o współczesne teorie studiów nad dziedzictwem i pamięcią społeczno-kulturową, założenia i standardy archiwistyki społecznej i digitalizacji oddolnej oraz metodologię etnograficznych partycypacyjnych badań w działaniu, historii mówionych, historii lokalnych, storytellingu, antropologii rzeczy oraz elementów autoetnografii.

n8f5c4d126e6ddac.jpg

Zespół redakcyjny

Zespołem redakcyjnym jesteśmy my - Fundacja ARTS. Naszą misją jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych opartego na świadomości kulturowej, poczuciu tożsamości oraz rozpoznaniu i utrwaleniu własnego dziedzictwa.


ZAPEWNIAMY wyjątkowe doświadczenia związane z byciem badaczami i archiwistami własnego dziedzictwa

TWORZYMY własne narzędzia do archiwizacji “dziedzictwa” EtnoStoria

KOOPERUJEMY – WSPIERAMY społeczność lokalną oraz wzmacniamy struktury NGO w regionie poprzez programy wspierające i grantowe: K-ORSODziałaj Lokalnie, a także poprzez poradnictwo w zakresie aplikowania o granty.

EDUKUJEMY I DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ – prowadzimy szkolenia, warsztaty, spotkania konsultacyjne. Edukujemy różne grupy, m.in. z zakresu funkcjonowania NGO oraz działalności na rzecz dziedzictwa kulturowego. Podnosimy kompetencje przedstawicieli III-ciego sektora w regionie zarówno wśród kadry Fundacji, jak i osób współpracujących z nią w ramach wolontariatu. Nasi eksperci posiadają duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków, tworzeniu wniosków aplikacyjnych oraz realizowaniu projektów społecznych, kulturalnych i badawczych o wysokich budżetach.

INICJUJEMY – mamy świadomość jak ważna jest oddolna inicjatywa – za cel stawiamy sobie pobudzanie do działania społeczności lokalnych.

PROMUJEMY dorobek twórców, artystów, rękodzielników i rzemieślników. Dążymy do zachowania go dla przyszłych pokoleń.

KOOPERUJEMY – WSPÓŁDZIAŁAMY – do prowadzenia wszelkich działań zawsze szukamy sojuszników/partnerów: grup nieformalnych, lokalnych i ponadlokalnych instytucji, organizacji (polskich i zagranicznych), przedsiębiorców.

INFORMUJEMY poprzez różne media m.in. stronę internetową, media społecznościowe oraz mailing o najważniejszych wydarzeniach i naszych działaniach.

KOOPERUJEMY – WSPÓŁPRACUJEMY Z INSTYTUCJAMI – przygotowujemy i realizujemy projekty z chętnymi do współpracy podmiotami różnego szczebla: gminnymi, powiatowymi, regionalnymi, ogólnopolskimi i międzynarodowymi otwartymi na szeroko pojęte innowacje społeczne.

STAWIAMY SOBIE WYZWANIA – szukamy nowych pomysłów, podejmujemy nowe przedsięwzięcia. Podejmujemy się działań, które mają konkretne przełożenie na rzeczywistość.

KOOPERUJMY – WSPÓŁPRACUJMY I WYMIENIAJMY DOŚWIADCZENIA 


Zespół redakcyjny zastrzega sobie możliwość wyboru nadesłanych materiałów do planowanej publikacji.


Zespół autorski

Zespołem autorskim jesteście Wy. Bez Was i Waszych herstorycznych opowieści ta publikacja nie powstanie.


Czekamy! Współtwórz z nami nasze archiwum - archiwum dziedzictwa kobiet!

y4a1432d45252a80.jpg

A jeśli masz pytania lub wątpliwości zarówno dotyczące całego projektu, jak i formularzy – zadzwoń lub napisz do naszej koordynatorki Patrycji Rogulskiej (tel. +48 737 44 33 95, email: [email protected])

Lokalizacja

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Nagrody/oferty 6

Kupuj, Wspieraj, Sprzedawaj, Dodawaj.

Kupuj, Wspieraj, Sprzedawaj, Dodawaj. Czytaj więcej

Aktywne organizatora:
Inne
E-book publikacji z osobistym podziękowaniem
Po zakończonym projekcie otrzymasz e-book publikacji z osobistym podziękowaniem
50 zł

Kupione 11

Koniec za 26 dni!
Inne
E-book publikacji z osobistym podziękowaniem + drukowana pocztówka
Ebook publikacji z osobistym podziękowaniem na Twojego maila oraz unikalna pocztówka z wizerunkami przodkiń do Twojej skrzynki.
90 zł

Kupione 4

Koniec za 26 dni!
Bilety, usługi, vouchery • Edukacja
Indywidualne konsultacje online dotyczące Twoich archiwów rodzinnych
Indywidualne konsultacje online z etnoekspertką dotyczące sposobu archiwizowania Twoich zbiorów, narzędzi za pomocą których będziesz mogła/mógł zebrać...
150 zł
Koniec za 26 dni!
Inne
Gwarancja Twojej HERstorii w portalu Zbiory Społeczne + e-book
Gwarantujemy, że herstoria Twojej przodkini znajdzie się w naszym dedykowanym temu projektowi archiwum w Zbiorach Społecznych. Otrzymasz również ebook...
250 zł
Koniec za 26 dni!
Książki • Biografie
Gwarancja Twojej HERstorii w elektronicznej publikacji (e-book)
Opisz swoją HERstorię, sięgnij pamięcią i na podstawie rodzinnej fotografii, memorabilium - pamiątki opisz swoją przodkinię. Znajdź Wasze cechy wspóln...
350 zł

Kupione 1

Koniec za 26 dni!
Wyjątkowe spotkania
Warsztaty wydobywcze dla Ciebie, rodziny, przyjaciół, organizacji...
Warsztaty wydobywcze ,,Żeńszczyzna – dziedzictwo kobiet. Spadkobiercy_czynie społeczno–kulturowego genu’’ to warsztat przeznaczony dla tych, dla który...
1000 zł
Koniec za 26 dni!

Jeszcze nikt nie założył skarbonki na tej zrzutce. twoja może być pierwsza!

Wpłaty 35

 
Dane ukryte
50 zł
AN
Anna Niezgodzka
50 zł
 
Dane ukryte
50 zł
ES
Elżbieta Sokołowska
50 zł
 
Dane ukryte
200 zł
 
Dane ukryte
2 500 zł
 
Dane ukryte
2 500 zł
 
Dane ukryte
210 zł
 
Dane ukryte
100 zł
EM
Elaine Mazur
50 zł
Zobacz więcej

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!