id: 63cbf3

„Môłi princ” czyli „Mały książę” po kaszubsku / „The Little Prince” in Kashubian

„Môłi princ” czyli „Mały książę” po kaszubsku / „The Little Prince” in Kashubian

6 561 zł 
z 3 000 zł
218%
zakończona 15.05.2018r
88 
wspierających
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Aktualności4

 • Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że książka trafiła do drukarni i powinna być gotowa pod koniec miesiąca!
  Czytaj więcej
 • Vjeldzji sukces! „Môłi princ” idzie do druku, a to wszystko dzięki Wam. ???????? Zebraliśmy prawie dwukrotnie więcej środków, niż zakładaliśmy. Jesteśmy wdzięczni za każdą wpłatę, ale też szczęśliwi, że znalazło się mnóstwo osób, które postanowiły wpłacić ekstra, żeby dodatkowe egzemplarze trafiły do bibliotek publicznych i szkolnych na Kaszubach, Pomorzu i w Europie. Jesteście wielcy! Postaramy się dać Wam w zamian książkę wysokiej jakości, zarówno jeśli chodzi o treść, jak i sam wygląd i trwałość książki. Choć zbiórka pozostaje aktywna i wciąż można zamawiać egzemplarze, my, nie zwlekając dłużej, przygotowujemy się do druku. Premiera czerwiec/lipiec 2018! Dziękujemy również mediom za zainteresowanie i patronat, wiele nam pomogliście: Radio Kaszëbë, Pomerania, Kaszëbskô Jednota, Gazeta Wyborcza, Radio Gdańsk. Ważna sprawa organizacyjna: Wszystkich, którzy wpłacili 30 złotych i więcej, prosimy o wysłanie adresu, na który mamy wysłać książki. Tych, którzy wpłacili 100 zł i więcej prosimy również o podanie bibliotek, którym chcieliby przekazać dodatkowe egzemplarze. Informować nas można w prywatnej wiadomości na FB [https://www.facebook.com/skra.redakcejo/] bądź mailowo: [email protected] (ważne, żeby imię i nazwisko wpłacającego zgadzało się z tym podanym na stronie zbiórki)
  Czytaj więcej
 • Książkę objęło patronatem medialnym również Radio Gdańsk. Ponadto ukazał się wywiad z autorem tłumaczenia na stronie Gazety Wyborczej: http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,23296379,maly-ksiaze-po-kaszubsku-trwa-zbiorka-pieniedzy-na-ten-cel.html
  Czytaj więcej
 • Miło mi poinformować, że Radio Kaszëbë oraz miesięcznik Pomerania objęły książkę patronatem medialnym.
  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

„Le Petit Prince” Antoina de Saint-Exupéry’ego porwał serca czytelników, małych i dużych, na całym świecie. To także jedna z najchętniej tłumaczonych książek na języki obce. Mimo że wydana w 1943 roku, do dziś nie doczekała się przekładu na język kaszubski. Dajmy zatem „Môłémù princë” wreszcie nas oczarować w języku ojczystym. Przekład został dokonany bezpośrednio z języka oryginału. Przygotowując się do niego, przeczytałem „Môłéwò princa” po francusku i po czesku – dla porównania przekładu na inny język słowiański. Przy pracy korzystałem też z tłumaczeń na angielski i holenderski, aby podejrzeć jakie strategie i rozwiązania w niektórych fragmentach stosowali inni tłumacze. Polskiego tłumaczenia nie używałem wcale, możliwość robienia bezwiednych kalk językowych mogłaby jedynie zaszkodzić tłumaczeniu. Tłumaczenie będzie wydane wraz ze słowniczkiem wyrazów trudniejszych i rzadszych. Dodatkowe środki z progów 100+, 200+ i 300+ oraz mniejszych progów po przekroczeniu kwoty 3000 zł będą przeznaczone na polepszenie jakości publikacji (wysokiej jakości papier, okładka itd.)

Môłi princ - rozdzéle I-II

I

Cjéj jô béł szesc lat stôri, jednim razã jô vjidzôł jeden bëlni wobrôzk, ten béł v ti knidze wo bòrovjiznje, co sã nazéva «Prôvdzëvé Pòvjesce». Nó njim bëła znjija bóa, jakô żarła svòjã wopjôrã. Hewo tú je kòpjô wod newu céchùnkù.V ni knidze stojało: «Znjije bóa pòłikajõ své wopjôrë v całosci, bez dzegvjenjô. Pòtemù nji mògõ sã rëchac a spjõ szesc ksãżëci ë travjõ.»Barzo jem mëslił wo przëgòdach v dżungli a na wostatk jô céchòvôł svój pjerszi céchùnk. Ten béł tacji:Jô pòkôzôł tim wustnim na mój méstersztëk a pitôł sã jim, ażlë wonji strach dostalë. Ti wodrzeklë: «czemùż më bë mjelë tewo kłobùka strach mjec?»Na mòjim céchùnkú nje béł żóden kłobùk. Tam bëła jedna znjija bóa, co dzegvjiła élefanjta. Tak jô céchòvôł vnãtrznosce né znjije, że ti wustni bë to zrozmjôc mòglë. Jim vjedno mùszi vszëtkò vëtłomaczëc. Mój drëdzji céchùnk vëzdrzôł tak:

Ti wustni mje doradzëlë woprzestac céchòvanjô wotemkłëch ë zamkłëch znjij bóa a vjicé sã zajinteresovac geografjijõ, historëjõ, rechòvanjim a gramatikõ. Téj pravje, cjéj jô béł szesc lat stôri, jô njechôł svój sprasni szos malarscji. To njepòvòdzenjé céchùnkù numer 1 a céchùnkù numer 2 mjã znjechãcëło. Ti wustni njigdë sami njick nje rozmjejõ, a dzecë to mãczi jim dërchejncú vszëternôstkò tłomaczëc.Tak jem so mùsził jinszi vark vëbrac ë jô sã nawucził z fligrã jezdzëc. Jô woblejcôł vnetka ten całi svjat, a geografjijô – to je prôvda – zacht mje pòmògła. V wokamërgnjenjim jô vjedzôł rozvjidzec Chjinë wod Arizonë. To wokrop przëgódné, cjéj chto v noci zabłõdzi.

Jô pòznôł v svòjim żëcim téż fùl vôżnëch lëdzi. Vjele jem żił mjedzë wustnëmi a z blëza nó njich vzérôł. Ale mòjã wudbã wo njich jô nje mjenjił. Cjéj jô trafjił jednewo, chtëren mje sã vjidzôł dosc pòchvatni, vjedno jô zrobjił ten eksperimanjt z céchùnkã numer 1, jacji jô vjedno wotrzimôł przë se. Chcôł jem sã doznac, czë pò prôvdze tak rozëmni béł. Ale kòżden mje rzek: «To je ten kłobùk». Tak jô nje pòvjadôł z njimi wo znjijach bóa anjé wo bòrovjiznach, anjé wo gvjôzdach. Jô gôdôł wo brëdżú, gòlfje, pòlitice a szlipsach. A ti wustni bëlë rôd, że pòznalë tak rozsõdnéwo człovjeka.

IITak jô żił sóm, bez njikòwu, co bë móg ze mnõ tak echt pògadac, jaż do té avarëjé na Saharze przed szesc latami. Njico sã skazëło v mòjim mòtorze, a że jô nji mjôł sobõ anjé mechanjika, anjé pasażeri, jô mùsził spróbòvac dëcht sóm zrobjic tã żimkõ reparacëjõ. To bëła do mje sprava smjerce abò żëvòta. Jô mjôł wodã do pjicô ledvje na wosmë dnji.Téj ten pjerszi vjeczór jô wusnõł na pjôskú, tësõc mjil precz wod zém wod człovjeka zamjeszkónëch. Jô béł samòtnjészi jak rozbjitk na tratvje vestrzódkú wocéanë. Téj przedstavjitaż so mój zôdziv, cjéj pòrénë wocúcił mjã ten smjészni głosk. Won rzek:

– Nóce le... nacéchúj mje baranka!– Hë?!– Nacéchúj mje baranka.Jem skòk na prosté nodzji cjéjbë jô béł wod pjorëna trafjoni. Jô mòcno przecar woczë, dobrze sã rozezdrzôł vkół ë wobôcził môłéwo bóvkã, dosc wosoblëvéwo, pòvôżno sã mje przëzérajõcë. Tútak je ten nôlepszi jewo vëmalanc, chtëren (pòzdnjé) mje sã nacéchòvac dało.Le mój céchùnk, to je klôr, je vjele mjé szëkòvni jak sóm módel. Njic zó to nji mògã. Jô béł znjechãconi przez wustnëch do malarscjéwo varkù cjéj jô béł szesc lat ë jô nji mjôł sã nawuczoné njic jinéwo céchòvac jak zamkłé znjije bóa a wotemkłé znjije bóa.Jô zdrzôł nó ten wukôzk woczama vjeldzjima wod zadzëvòvanjô. Nje zabaczëta, co jô béł tësõc mjil wod zamjeszkónëch rejonóv. A jednak mój môłi bóvka sã nje zdôvôł bëc zabłõdzoni ënjé mrzõci wod zmãczenjô, ënjé głodã padłi, ënjé pragłi, ënjé na smjerc wurzasłi. Czësto nje vëzdrzôł za dzeckã zgùbjonim vestrzódkã pùscëznë, tësõc mjil precz wod cëvjilizacëjé. Cjéj v nédze mje sã wudało co vësłovaczëc, jô do nje rzek:– Le... ceż të tú chcesz?A won pòvtórził grzecznje, le barzo pòvôżno:– Nóce le... nacéchúj mje baranka...Cjéj tajemnosc chvjile nas wosamãtô, anjé sã nje dzirzimë nje pòsłëchac. Chòc zda sã mje to tak absurdné tësõc mjil wod zamjeszkónëch placóv ë v njebezpjekú smjerce, jem vëcig z tasze sztëk papjórë a pjóro. Le téj jô sã womëslił, że jem mjôł sztúdérovóné przevażnje geografjijõ, historëjõ, rechùncji a gramatikã ë jô rzek mòjemù bóvce (përznã gòrzkò), że jô doch nje wumjejã céchòvac. Won mje wodrzek:

– To nje je njic. Nacéchúj mje baranka.Że jô njigdë nji mjôł baranka céchòvóné, jem zrobjił mù jeden wod nëch jedúrnëch dvúch céchùnkóv, chtërnë jô pòtrafjił. Ë jô béł czësto wod se, cjéj jem wuczúł wo gôdajõce– Njé! Njé! Jô njechc élefanjta ve znjiji bóa. Bóa je wokrop njebezpjecznô, a élefanjtë sõ barzo njewoklëczné. Kòle mje vszëtkò je môłé. Mje je trzébno baranka. Nacéchúj mje baranka.Tak téj jô nacéchòvôł.Won baczlëvje vzérôł, a téj:– Njé! Túten je jú barzo krãczni. Zrobji jinszéwo.Tak jô zrobjił:Mój drëch sã zasmjôł cëchò ë dobrotlëvje:– Kò zdrzë, to nje je barank, to je ten baran. Won mô rodzji...Tak jô zrobjił mój céchùnk na novò:Le tewo won nje chcôł tak jak tëch zeszłëch:– Túten je za stôri. Jô chcã baranka, co bdze dłúgò żił.Téj mòja cerzplëvòsc bëła do kònca, jô mùsził sã pòspjôc a zaczic rokrãcac mój mòtór, tak jô naszmagrovôł hewo ten céchùnk:Ë wodrzek jem:– To je ta skrzinka. Ten barank, co të wo chcesz, je bënë. Jak jô béł zadzëvòvóni, ga jô wuzdrzôł jak woczë méwo môłéwo sãdzéwo jaż tak zablãkrovałë:– Je dëcht tacji jak jô chcôł! Mëslisz të, co tacji barank brëkùje vjele trôvë?– A co?– Bò kòle mje vszëtkò je malincjé...– To gvës signje. Jô móm nacéchòvóné czësto môłéwo baranka.Won przëkłónjił svòjã głovã do céchùnkù:

– Tacji môłi to won nje je... véjle! Won wusnõł...Pravje tak jô pòznôł môłéwo princa.

Rozdziały III-VIII znajdziecie na pismiono.com

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłacający 88

 
Dane ukryte
300 zł
 
Dane ukryte
300 zł
 
Dane ukryte
300 zł
 
Dane ukryte
300 zł
 
Dane ukryte
250 zł
 
Dane ukryte
227 zł
 
Dane ukryte
200 zł
 
Dane ukryte
200 zł
 
Dane ukryte
200 zł
 
Dane ukryte
200 zł
Zobacz więcej

Komentarze 13

 
2500 znaków

Nagrody

Wpłać 10 zł i więcej

Dyszkę się dorzucę, co, ja się nie dorzucę?

Wielkie dzięki za każdą pomoc! Podziękujemy Ci oficjalnie za Twój wkład w ten projekt na fanpage'u „Skra - pismiono ò kùlturze”.

rozwiń

wybrano 1 raz

Wybieram
Wpłać 40 zł i więcej
40 zł i więcej

Ja też chcę swojego „Môłéwo princa”!

Ta opcja działa jak przedsprzedaż. Za wsparcie projektu wyślemy Ci Twoją własną kopię naszego tłumaczenia na wskazany adres (przesyłka na terenie kraju gratis).

rozwiń

wybrano 31 razy

Wybieram
Wpłać 80 zł i więcej
80 zł i więcej

To doch szmakô za vjicé!

W tej ofercie dostaniesz:

 • 2 egzemplarze książki (wysyłka na terenie kraju gratis)

rozwiń

wybrano 26 razy

Wybieram
Wpłać 140 zł i więcej
140 zł i więcej

Mecenas/ka kaszëbscjé kùlturë!

Véjtale, vjelgô dzãka! Za tak duże wsparcie otrzymasz nie tylko wszystko to, co przy poprzednim progu, ale też trzecią kopię książki, którą przekażemy wskazanej bibliotece na Kaszubach (uniwersyteckiej, gminnej, szkolnej itp.).

rozwiń

wybrano 13 razy

Wybieram
Wpłać 200 zł i więcej
200 zł i więcej

To je doch wobarchnjałé!

Brak nam słów, więc przejdziemy do konkretów! Za to ogromne wsparcie odwdzięczymy się w taki sposób:

 • 5 egzemplarzy książki z dedykacją lub bez + 2 dodatkowe egzemplarze dla wskazanych bibliotek na Kaszubach / w Polsce / w Europie

 • udział w głosowaniu nad kolejnym tłumaczeniem na język kaszubski, którym się zajmiemy (z możliwością zgłoszenia własnej propozycji)

 • imienne podziękowania na specjalnej stronie wewnątrz książki

rozwiń

wybrano 7 razy (pozostało 0 z 7)

Wpłać 300 zł i więcej
300 zł i więcej

Vszëtcjich svjatóv kónc!

Jes Të gvës, że chcesz nama jaż tëlé dac?! Jeśli tak, oto specjalna oferta dla Ciebie:

 • 5 egzemplarzy książki z dedykacją lub bez + 3 dodatkowe egzemplarze dla wskazanych bibliotek na Kaszubach / w Polsce / w Europie

 • specjalne tłumaczenie tylko dla Ciebie! Masz ulubiony wiersz lub ulubione krótkie opowiadanie, którego jeszcze nie ma po kaszubsku? Przetłumaczymy je specjalnie dla Ciebie! Może być z angielskiego, francuskiego, niemieckiego, duńskiego, czeskiego, dolnołużyckiego bądź polskiego, max. 1500 słów

 • udział w głosowaniu nad kolejnym tłumaczeniem na język kaszubski, którym się zajmiemy (z możliwością zgłoszenia własnej propozycji)

 • imienne podziękowania na specjalnej stronie wewnątrz książki

rozwiń

wybrano 4 razy (pozostało 0 z 4)

Nasi użytkownicy założyli

853 013 zrzutek

i zebrali

739 048 047 zł

A ty na co dziś zbierasz?