id: 6hzsng

Solidarni ze Strażą Graniczną i Wojskiem Polskim! | Support for Polish Border Soldiers and Army

Solidarni ze Strażą Graniczną i Wojskiem Polskim! | Support for Polish Border Soldiers and Army

14 540 zł 
z 14 000 zł
103%
zakończona 28.11.2021r
227 
wspierających
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Aktualności5

 • Dziś przekazujemy dary dla Straży Granicznej oraz Wojska Polskiego, które zakupiliśmy z pieniędzy zebranych dzięki hojności darczyńców! Dziękujemy za Państwa pomoc! ❤

  y27c85834293e87f.png

  Czytaj więcej
 • Dziękujemy za Państwa wpłaty! Po około 24h od założenia zrzutki mamy już 8 tys. zł, a zakładaliśmy jedynie 3 tys.! Zwiększamy cel i idziemy po więcej! Dla naszej Straży Granicznej!

  Czytaj więcej
 • Otrzymujemy informacje, że wsparcia potrzebują również rodziny strażników i żołnierzy. Zapewniamy Państwa, że zadbamy o to, by zebrane pieniądze trafiły do najbardziej potrzebujących!

  aa800d2e17e18aa8.png

  Czytaj więcej
 • W piątek robimy pierwsze zakupy, a już w sobotę nasi działacze z Podlasia przekażą je naszym Bohaterom!

  qf00f802c6189a34.png

  Czytaj więcej
 • Szanowni Państwo! W kilkanaście godzin od założenia zrzutki udało nam się zebrać zakładaną kwotę czyli 3000 zł. Tego się nie spodziewaliśmy! Dziękujemy za Państwa hojność. Postanowiliśmy zwiększyć cel zrzutki, co umożliwi nam jeszcze większe wsparcie obrońców polskich granic. Rozmawiamy z OSP Kuźnica, by przekazać dary już w najbliższy weekend!


  xa89fae71371e529.jpeg

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

[ENGLISH VERSION BELOW]

Szanowni Państwo! Drodzy patrioci, którym na sercu leżą losy naszej Ojczyzny!


Zapraszamy do udziału w zrzutce na rzecz wsparcia obrońców polskich granic: strażników i żołnierzy, którzy codziennie zapewniają swoim rodakom bezpieczeństwo, tym samym ryzykując swoje własne życie! Od kilku dni napływają do nas liczne wiadomości od naszych sympatyków, którzy chcieliby okazać strażnikom i żołnierzom swoją wdzięczność. Dlatego, jako Młodzież Wszechpolska, postanowiliśmy założyć tę zrzutkę, by umożliwić Państwu przekazanie wsparcia.


To tylko dzięki obrońcom granic sytuacja jest wciąż pod kontrolą. To tylko dzięki nim Polacy są nadal bezpieczni. Dlatego wiemy, jak ważne jest nasze wsparcie: zarówno duchowe, jak i materialne.


Na co wydamy zebrane pieniądze?

Nawiązaliśmy kontakt z Ochotniczą Strażą Pożarną w Kuźnicy, która przekazała nam, że w tym momencie najbardziej potrzebne są:

- napoje energetyczne

- słodycze: batoniki, czekolady, cukierki

- batony energetyczne

- soki, cola (najlepiej w małych opakowaniach i puszkach)

-kubki termiczne na ciepłe napoje

- owoce, orzechy

-wędlina, kiełbasa, kabanosy

-kubki termiczne


Zbiórka jest krótka, ponieważ chcemy jak najszybciej przekazać zakupione produkty. Po zebraniu kwoty nasi lokalni działacze z Podlasia zrobią zakupy, a następnie przekażą je OSP, by ta dostarczyła je na granicę. 

c7334a2ed295c3eb.jpeg

Za słowami, muszą iść czyny

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest niestabilna. Codziennie dowiadujemy się o kolejnych atakach na polskich strażników. Nagrania z polsko-białoruskiej granicy przypominają sytuację, z którą mieliśmy do czynienia w przypadku państw Europy Południowej kilka lat temu. Sprzeciwiam się wszelkim szkodliwym wypowiedziom celebrytów i lewicowych polityków, którzy atakują obrońców granic.


W ostatnich dniach nasi działacze organizowali protesty antyimigracyjne m.in. w Warszawie, Gdańsku i Rzeszowie. Za słowami, musi iść realna pomoc, dlatego zdecydowaliśmy się zainicjować tę zrzutkę. Ty także możesz mieć swój udział w obronie polskich granic! Wesprzyj zrzutkę dowolną kwotą!


Jeśli wolisz dokonać przelewu bezpośredniego to istnieje również możliwość wpłaty na nasze konto bankowe z dopiskiem: "Na SG"

64 1020 1097 0000 7302 0100 9141

IBAN: PL

BIC (SWIFT): BPKOPLPW


Zapraszamy także do podpisania petycji, by wyrazić naszą solidarność z działaniami Straży Granicznej, Wojska Polskiego i WOT.

e73bd736b8bb2fd2.jpeg

r517fd2b31de3066.jpeg


ENGLISH VERSION:Dear friends of Poland!

We invite you to participate in a collection of money to support the defenders of Polish borders: guards and soldiers who ensure their countrymen's safety every day, thus risking their own lives! For several days we have been receiving numerous messages from our supporters who would like to show their gratitude to the guards and soldiers. Therefore, as the All-Polish Youth, we decided to create this fundraising initiative to enable you to provide support.


It is only thanks to the border defenders that the situation is still under control. It is only thanks to them that Poles are still safe! That is why we know how important our support is: both spiritual and material.


What will we spend the collected money on?

We made contact with the Volunteer Fire Department in Kuźnica, which told us that at this point the most needed are:

- energy drinks

- sweets: bars, chocolates, candies

- energy bars

- juices, cola (preferably in small packages and cans)

-thermal mugs for hot drinks

- fruit, nuts

- sausages

- thermal mugs

The collection is short because we want to hand over the purchased products as soon as possible. After collecting the amount, our local activists from Podlasie will make purchases and then hand them over to the Volunteer Fire Department for delivery to the border.


Words must be followed by actions

The situation on the Polish-Belarusian border is unstable. Every day we learn about further attacks on Polish guards. The recordings from the Polish-Belarusian border resemble the situation with which we dealt with the countries of Southern Europe a few years ago. We oppose any harmful statements by celebrities and left-wing politicians who attack border defenders.


In recent days, our activists have organized anti-immigration protests, incl. in Warsaw, Gdańsk and Rzeszów. There must be real help behind the words, so we decided to initiate this screenshot. You, too, can play a part in defending Polish borders! Support the donation with any amount!


Other options of support directly to our bank account:

GBP 17 1020 4900 0000 8902 3049 5284

EUR 19 1020 4900 0000 8302 3349 9632

USD 18 1020 4900 0000 8402 3349 9698


We also invite you to sign the petition to express our solidarity with the actions of the Border Guard, Polish Army and Territorial Defense Forces.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 227

CC
Andrzej Swierbutowski
1 000 zł
 
Dane ukryte
500 zł
MJ
500 zł
EC
Elżbieta
300 zł
ŁB
Łukasz Radom
300 zł
BB
Bogdan Barlewicz
300 zł
SM
Scott Mizerkiewicz
272 zł
RB
Raph
200 zł
JT
Joël TRIANTA (French Donator)
200 zł
KR
Krystian
200 zł
Zobacz więcej

Komentarze 20

 
2500 znaków
 • PP
  Paweł Potok

  Więcej takich akcji !!!
  Wspierajmy służby solidarnie namawiamy rodziny znajomych.

  100 zł
 •  
  Użytkownik anonimowy

  From France.
  Good luck to you and thank you !

  200 zł
 •  
  Użytkownik anonimowy

  From France, for the defense of Europe and native Europeans. I wish my country had the same courage and uprigthness as yours.

  ukryta
 •  
  Użytkownik anonimowy

  François Durand 732

  100 zł
 • CF
  Cyril from France

  Ogromne podziękowania za pracę na rzecz ochrony polskiej, a tym samym europejskiej granicy. My, Francuzi, wiemy, jak niebezpieczni są ci ludzie. Jeśli masz wrażenie, że nikt Cię nie wspiera, wiedz, że to źle, prawdziwi Francuzi i prawdziwi Europejczycy, którzy kochają tę ziemię, wspierają Cię w 100%. Moc cię ma!

  50 zł
 • Zobacz więcej

Nasi użytkownicy założyli

864 129 zrzutek

i zebrali

761 156 373 zł

A ty na co dziś zbierasz?