id: 6juy99

Bezpieczna Przystań – Remont Pomieszczeń Przeznaczonych Dla Dzieci I Młodzieży.

Bezpieczna Przystań – Remont Pomieszczeń Przeznaczonych Dla Dzieci I Młodzieży.

Opis zrzutki

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc w realizacji szczytnego celu, jakim jest remont pomieszczeń w placówce opiekuńczo-wychowawczej Oratorium Świętokrzyskiego w Kielcach przy ul. 1-go Maja 57.

p8f1bd41cd62d8e5.jpegStowarzyszenie Oratorium Świętokrzyskie Świętego Jana Bosko z siedzibą w Kielcach przy ul. 1 Maja 57 prowadzi działalność wychowawczą i profilaktyczną wśród dzieci i młodzieży. Pomocą opiekuńczą, edukacyjną, psychologiczną, terapeutyczną obejmuje około 70-ro podopiecznych dziennie. Zajęcia odbywają się przez cały rok w dwóch świetlicach środowiskowych: przy ul. 1 Maja 57 oraz przy ul. Górniczej 64.

Stowarzyszenie ściśle współpracuje z rodzicami i opiekunami podopiecznych oraz szkolnymi pedagogami i psychologami. Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą oparta jest o system pedagogiczny zwany Systemem Prewencyjnym Świętego Jana Bosko. Działalność ma na celu poprawę standardów wychowawczych oraz wsparcie edukacji. Prowadzona jest nieodpłatnie.

Oratorium jest organizacją pożytku publicznego. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Dochodami, z których finasowana jest całoroczna praca opiekunczo-wychowawcza są darowizny i środki z 1%.

Stowarzyszenie ukierunkowuje swoje działania na dzieci i młodzież w wieku od 8 do 18 lat, prowadząc placówki wsparcia dziennego we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Podopieczni korzystają z kawiarenek, kącika gier planszowych, sali teatralnej, sali muzycznej, pracowni komputerowej, sal rekreacyjno-sportowych i salek korepetycyjnych.

Pod opieką wychowawców wychowankowie przygotowują okolicznościowe spotkania, przedstawienia, imprezy, uczestniczą w wycieczkach, koloniach, półkoloniach. Biorą czynny udział w lokalnych wydarzeniach zorganizowanych przez urząd miasta, np. festynach rodzinnych, kolędowaniu. Na co dzień dzieci i młodzież pozostają pod opieką wychowawców i profilaktyków. Pod ich kierunkiem realizują zaplanowane zajęcia mające na celu integralny rozwój: psychiczny, fizyczny, intelektualny i duchowy.

Oratorium Świętokrzyskie od lat stara się dostosować swoją ofertę do aktualnych potrzeb społecznych, jednak bez kosztownej modernizacji budynku dalsza działalność i rozwój okazują się znacznie utrudnione.

Potrzebna jest każda pomoc, która podniesie standard pracy i przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa wychowanków oraz wychowawców.

Budynek Oratorium został wybudowany ponad 70 lat temu w starej technice i jest nieocieplony. Zastosowane w przeszłości rozwiązania architektoniczne i wyposażenia wnętrz z czasem uległy naturalnemu zużyciu i przestały spełniać obecne standardy.

j0902d871d812a7f.jpegStowarzyszenie nie posiada środków finansowych na generalny remont, a bieżące, niezbędne konserwacje budynku wykonywane są przez wolontariuszy. Uzyskane wsparcie finansowe pozwoli na przeprowadzenie remontu.


Wierzymy że udzielone przez Państwa wsparcie finansowe umożliwi zrealizowanie zamierzonych celów i będzie wkładem w rozwój i lepszy start naszych podopiecznych. 


Wpłacający 23

 
Dane ukryte
2 000 zł
 
Dane ukryte
1 000 zł
GZ
Grażyna Zapała
100 zł
 
Dane ukryte
100 zł
AT
Anna Tofil
100 zł
EW
Elżbieta Wiktor
100 zł
K
Kmieciak
80 zł
 
Dane ukryte
50 zł
M
Marek Krężołek
50 zł
 
Dane ukryte
50 zł
Zobacz więcej

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

Nasi użytkownicy założyli

624 038 zrzutek

i zebrali

375 030 718 zł

A ty na co dziś zbierasz?