id: 6nt9ss

dla żołnierzy UA_for UA soldiers

dla żołnierzy UA_for UA soldiers

Nasi użytkownicy założyli 1 166 208 zrzutek i zebrali 1 212 564 224 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności19

 • Drodzy,

  dziękujemy Wam za kolejne wpłaty. Noktowizor został zakupiony, orócz tego nasze wpłaty pomogły w zakupie dronów.

  Bardzo dziekujemy. I nie przestajemy działać!

  Karolina, Michał i Halyna


  Dears,

  thank you for your further contributions. The night-vision device has been purchased, in addition to which our contributions helped to buy drones.nabOxuBRvhzbtGYZ.jpg

  Thank you very much. And we are not stopping!

  Karolina, Michal and HalynaWJ81sfmxPoOUmj5C.jpg

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

Dr Jurij Kvach jest naukowcem z Odessy, pracownikiem Instytutu Biologii Morskiej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Jako specjalista z zakresu zoologii i hydrobiologii angażował się w badania nad rybami, prowadzone wspólnie z Koleżankami i Kolegami z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

Od początku agresji Rosji względem Ukrainy, Jurij zaangażował się w wolontariat: dostarczał wodę do punktów kontrolnych, prał ubrania, tkał siatki maskujące, dostarczał żywność i sprzęt dla odeskich Brygad Obrony Terytorialnej. Obecnie otrzymuje bezpośrednio od dowódców tychże Brygad oraz innych formacji działających na froncie listy potrzebnych rzeczy: od zwykłych długopisów żelowych czy linijek w standardzie NATO, przez pokrowce na hełmy, po lornetki i noktowizory etc. Sam zbiera pieniądze na zakup tych niekiedy drogich przedmiotów, rozpowszechniając apele o pomoc wśród swoich kolegów i przyjaciół.

Pomagamy, wraz z Państwem, od czerwca Jurijowi i wysłaliśmy większość rzeczy z listy (lornetki, pokrowce na hełmy, linijki NATO, termowizor, kapelusze wojskowe, żywność wysokoenergetyczne, stazy taktyczne, saperki, kompsy, krzywomierze) bezpośrednim autobusem z Łodzi do Odessy. Pierwszą paczkę wysłaliśmy w czerwcu 2022, teraz potrzebny jest kolejny termowizor, więc jeśli ktoś z Was jest w stanie i chce pomóc - będziemy bardzo wdzięczni. Pomóc można finansowo wpłacając dowolną kwotę tutaj, abyśmy mogli zakupić cały potrzebny sprzęt. Gdyby ktoś z Państwa chciał jednak wesprzeć naszą akcję rzeczowo, prosimy o kontakt.

Będziemy, jak dotychczas, przesyłać zdjęcia jako raporty z wpływów i wydatków, a także z zakupów, których dokonamy za zebrane pieniądze. Jurij prześle również zdjęcia, gdy odbierze paczkę w Odessie i przekaże rzeczy Brygadom. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z dr hab. Karoliną Bącela-Spychalską ([email protected]), prof. dr. hab. Michałem Grabowskim ([email protected]) lub dr Halyną Morhun ([email protected]).

–––––

Yuriy Kvach is a scientist from Odesa, at the Institute of Marine Biology of the National Academy of Sciences of Ukraine. As a specialist in zoology and hydrobiology, he was involved in fish research with colleagues from the Faculty of Biology and Environmental Protection of the University of Lodz.

Since the beginning of Russia's agression against Ukraine, Yuriy has been involved in volunteer work: delivering water to checkpoints, laundering clothes, knitting camouflage nets, providing food and equipment to the Odesa Territorial Defence Brigades. He receives lists of necessary items directly from the commanders of these Brigades and other formations from the defence line: from simple gel pens or NATO standard rulers, to helmet covers, up to binoculars and night vision devices. He himself raises money to buy these sometimes expensive items by distributing calls for help among his colleagues and friends.

We want to help Jurij and send some of the items from the current list (binoculars, helmet covers, NATO rulers, thermal imager, military hats, high-energy food, tactica bandages) by direct bus from Łódź to Odesa. We plan to send the first package in the nearest days (22.06.2022), so if anyone of you is able and willing to help - we will be very grateful. You can help in kind financially here, so that we can buy needed equipment. If anybody prefers to support us with items, please contact us directly.

We will send photos as reports of receipts and expenditures, as well as purchases we make ourselves. Yuriy will also send photos when he picks up the package in Odesa and hands the items over to the Brigades. If you have any questions, please contact dr. hab. Karolina Bącela-Spychalska ([email protected]), prof. dr. hab. Michał Grabowski ([email protected]), or dr. Halyna Morhun ([email protected]).
Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 114

preloader

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!