id: 6x9h55

Zbiórka na wkład własny na budowę amfiteatru w Żarkach Letnisku

Zbiórka na wkład własny na budowę amfiteatru w Żarkach Letnisku

Nasi użytkownicy założyli 912 196 zrzutek i zebrali 874 097 257 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

n1bc649a869841d5.png


Szanowni Państwo


Działając w imieniu i na rzecz Mieszkańców naszej miejscowości zwracamy się z prośbą o pomoc w sfinansowaniu przedsięwzięcia " Budowa Amfiteatru w Żarkach Letnisku".

W celu realizacji inwestycji pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego środki w wysokości 150 tys zł. Jest to za mało bowiem całkowity koszt budowy zgodnie z posiadaną dokumentacją wynosi ponad 280 tys zł.

Nasze działania wspierają : Sołtys, Rada Sołecka, Pani Wójt i kompetentni pracownicy Urzędu Gminy Poraj. Jesienią rozpoczęliśmy przygotowania terenu pod budowę nowego Amfiteatru.

Bardzo liczymy jednak na wsparcie i pomoc Państwa, bowiem bez tej pomocy nie uda się nam dokończyć inwestycji.

 Powstanie tego obiektu w znacznym stopniu poprawi wizerunek naszej miejscowości i ją upiększy i będzie służyć mieszkańcom nie tylko dzisiaj, ale i w kolejnych latach.

Jesteśmy przekonani, że każdy z nas może pomóc - z góry dziękujemy.


Towarzystwo Przyjaciół Żarek Letniska im. hrabiny Stefanii Raczyńskiej


 • Adres: 42-311 Żarki Letnisko, ul. Akacjowa 4
 • Telefon: 606762535
 • e-mail: [email protected]
 • KRS: 0000298334Oto najważniejsze działania TPŻL w latach 2010 – 2020


 1. Działania na rzecz wszechstronnego rozwoju społecznego i kulturalnego miejscowości:
 • coroczne widowisko plenerowe z historią w tle „Imieniny Hrabiny” ukazujące w sposób obrazowy klimaty okresu międzywojennego: jak mieszkańcy naszej miejscowości oraz okoliczne mieszczaństwo i ziemiaństwo spędzali wolny czas, jak się bawiono oraz jakie kreacje noszono w tym
 • Niedzielne koncerty w parkowej altanie z udziałem miejscowych artystów oraz zaproszonych zespołów nawiązujące do przedwojennych Koncerty odbywają się w okresie letnim od maja do sierpnia.
 • Uroczyste obchody Święta Niepodległości z udziałem dzieci i młodzieży miejscowych placówek oświatowych oraz profesjonalnych zespołów i artystów;
 • zorganizowanie pod kierunkiem Henryki Chołdyk Teatru Letniskowego „U Hrabiny”, który zabawiał mieszkańców zabawnymi spektaklami w klimacie okresu międzywojennego.
 • cykliczne spotkania z poezją i sztuką związane z porami roku z udziałem poetów klubu ”Fraszka” z Częstochowy oraz miejscowych twórców. Spotkania połączone były zazwyczaj z wystawą malarstwa pod kierunkiem Krystyny Bodnar-Miler.
 • Spotkania z muzyką autorstwa Henryki Chołdyk;
 • Przegląd miejscowych talentów „Od przedszkola do seniora”
 1. Ochrona środowiska z uwzględnieniem praw ekologii w rozwoju miejscowości.
 • Realizacja programu „Czysty Las, Czyste Letnisko” . Działania w zakresie ekologii zostały docenione przez Ministra Środowiska, który w 13 edycji konkursu uhonorował nasze stowarzyszenie zaszczytnym tytułem LIDERA POLSKIEJ EKOLOGII.
 • Ścisła współpraca z władzami gminy i nadleśnictwem Złoty Potok w zakresie ekologii w celu zachowania leśnego charakteru naszej miejscowości ;
 • Działalność „Komisji do spraw wycinki drzew” polegającej na konsultacjach ze Starostwem Powiatowym w Myszkowie i Urzędem Gminy w Poraju.
 • Sadzenie drzew i krzewów w centrum miejscowości z udziałem młodzieży miejscowego gimnazjum.
 • Czynne wspieranie programu ekologicznego prowadzonego przez Gminę Poraj „Zalew w Poraju czysto jak w raju”
 1. Promowanie idei aktywnego wypoczynku w ekologicznie czystym środowisku
 • Organizowanie marszów nordic walking prowadzonych atrakcyjnymi trasami w naszej miejscowości pod kierunkiem trenerów sportu nordic
 • Współpraca z klubem sportowym Leśne Ludki z Żarek Letniska przy organizowaniu imprezy sportowej - biegu Żarecka Szóstka.
 1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów związanych z historią i współczesnością Żarek Letniska, upowszechnianie wiedzy historycznej o miejscowości;
 • Gromadzenie dokumentów, fotografii, zapisków dotyczącej naszej miejscowości;
 • Organizowanie wystaw historycznych dotyczących naszej miejscowości: „Żarki Letnisko w dokumentach”, „Żarki Letnisko spełniona idea Raczyńskich”, obrazujące powstanie i początki Żarek Letniska. Zebrane dokumenty, zdjęcia oraz materiały historyczne eksponowane były na wystawach, w bibliotece publicznej w Żarkach Letnisku. Wystawy cieszyły się dużym powodzeniem.
 • Wydana została broszura „Historia Żarek Letniska” autorstwa Barbary Trząskowskiej – Szcześniak.
 • Zorganizowano wystawę„ Boże Narodzenie na kartkach świątecznych”. Wystawa kartek z życzeniami świątecznymi z okresu międzywojennego i czasów współczesnych obrazująca zmiany obyczajowości w obchodzeniu świąt.
 • Prowadzenie działalności wydawniczej kwartalnika społeczno-kulturalnego „LETNISKOwiec”. Nawiązuje on do wcześniej wydawanego przez Towarzystwo Przyjaciół Żarek Bloku czasopisma „CZARKA”. Redagowany jest przez zespół działający na zasadzie wolontariatu.
 • Prowadzono współpracę z Muzeum Regionalnym w Złotym Potoku, która zaowocowała wspólnymi działaniami, wymianą materiałów historycznych i współudziałem w imprezach okolicznościowych.
 1. Działania na rzecz edukacji, oświaty i wychowania;
 • Organizowanie dnia dziecka dla dzieci ze świetlicy środowiskowej o nad zalewem w Poraju w klubie żeglarskim Enif i w stadninie koni Koniczynka w Kamienicy Polskiej
 • Zorganizowanie wycieczki edukacyjnej dla gimnazjalistów w okresie ferii zimowych do kopalni Sztygarka w Dąbrowie Górniczej połączonej z pobytem w aqaparku NEMO w Dąbrowie Górniczej
 1. Umacnianie więzi obywatelskich, społecznych i kulturalnych między mieszkańcami Żarek Letniska, rozbudzanie wśród nich zainteresowania życiem miejscowości;
 • Organizowanie imprez plenerowych mających na celu integrację społeczności lokalnej.
 • Powitanie nowego roku pod gołym niebem w żareckim amfiteatrze (wraz z RS.)
 • zabawy taneczne na powietrzu (wraz z RS.)
 • współudział w imprezach organizowanych przez GOK w Poraju - Folkloriada, Przegląd Kapel Biesiadnych,
 • Organizowanie konkursów związanych z życiem miejscowości – fotograficzne, literackie, na najładniejszy strój z epoki, wiedzy historycznej związanej z naszą miejscowością
 1. Monitorowanie działań władz samorządowych w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury komunalnej w Żarkach Letnisku
 • w tym modernizacja basenu kąpielowego, budowa kanalizacji, starania o utrzymanie placówki pocztowej, zagospodarowanie centrum naszej miejscowości w tym rekultywacja parku oraz remont amfiteatru,
 1. Działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • wspieranie finansowe dzieci z rodzin ubogich – ufundowanie wycieczki do Warszawy ubogim gimnazjalistom w 2011r,
 • pomoc finansowa i rzeczowa dla rodziny poszkodowanej w pożarze. Zorganizowanie pomocy sąsiedzkiej, zbiórka pieniędzy na remont spalonego domu, prace przy usuwaniu skutków pożaru, zakup z pieniędzy TPŻL kuchenki gazowej.
Ostatnie artykuły prasowe o TPŻL (proszę skopiować link do przeglądarki)


https://www.gazetamyszkowska.pl/wiadomosci/6796,trwa-zbiorka-srodkow-na-nowy-amfiteatr-w-zarkach-letnisku


https://dziennikzachodni.pl/imieniny-hrabiny-stefanii-raczynskiej-w-zarkach-letnisku-zdjecia/ar/c1-14356837


http://www.ugporaj.pl/art,1328,jubileuszowe-imieniny-hrabiny-juz-w-najblizsza-sobote-beda-wystepy-i-pokazy-lotnicze


A tu dotychczasowy Amfiteatr

https://slaskie.travel/entertainment/321560/amfiteatr-w-zarkach-letnisku

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Jeszcze nikt nie założył skarbonki na tej zrzutce. twoja może być pierwsza!

Wpłaty 31

preloader

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!