id: 6x9h55

Zbiórka na wkład własny na budowę amfiteatru w Żarkach Letnisku

Zbiórka na wkład własny na budowę amfiteatru w Żarkach Letnisku

Opis zrzutki

n1bc649a869841d5.png


Szanowni Państwo


Działając w imieniu i na rzecz Mieszkańców naszej miejscowości zwracamy się z prośbą o pomoc w sfinansowaniu przedsięwzięcia " Budowa Amfiteatru w Żarkach Letnisku".

W celu realizacji inwestycji pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego środki w wysokości 150 tys zł. Jest to za mało bowiem całkowity koszt budowy zgodnie z posiadaną dokumentacją wynosi ponad 280 tys zł.

Nasze działania wspierają : Sołtys, Rada Sołecka, Pani Wójt i kompetentni pracownicy Urzędu Gminy Poraj. Jesienią rozpoczęliśmy przygotowania terenu pod budowę nowego Amfiteatru.

Bardzo liczymy jednak na wsparcie i pomoc Państwa, bowiem bez tej pomocy nie uda się nam dokończyć inwestycji.

 Powstanie tego obiektu w znacznym stopniu poprawi wizerunek naszej miejscowości i ją upiększy i będzie służyć mieszkańcom nie tylko dzisiaj, ale i w kolejnych latach.

Jesteśmy przekonani, że każdy z nas może pomóc - z góry dziękujemy.


Towarzystwo Przyjaciół Żarek Letniska im. hrabiny Stefanii Raczyńskiej


 • Adres: 42-311 Żarki Letnisko, ul. Akacjowa 4
 • Telefon: 606762535
 • e-mail: [email protected]
 • KRS: 0000298334Oto najważniejsze działania TPŻL w latach 2010 – 2020


 1. Działania na rzecz wszechstronnego rozwoju społecznego i kulturalnego miejscowości:
 • coroczne widowisko plenerowe z historią w tle „Imieniny Hrabiny” ukazujące w sposób obrazowy klimaty okresu międzywojennego: jak mieszkańcy naszej miejscowości oraz okoliczne mieszczaństwo i ziemiaństwo spędzali wolny czas, jak się bawiono oraz jakie kreacje noszono w tym
 • Niedzielne koncerty w parkowej altanie z udziałem miejscowych artystów oraz zaproszonych zespołów nawiązujące do przedwojennych Koncerty odbywają się w okresie letnim od maja do sierpnia.
 • Uroczyste obchody Święta Niepodległości z udziałem dzieci i młodzieży miejscowych placówek oświatowych oraz profesjonalnych zespołów i artystów;
 • zorganizowanie pod kierunkiem Henryki Chołdyk Teatru Letniskowego „U Hrabiny”, który zabawiał mieszkańców zabawnymi spektaklami w klimacie okresu międzywojennego.
 • cykliczne spotkania z poezją i sztuką związane z porami roku z udziałem poetów klubu ”Fraszka” z Częstochowy oraz miejscowych twórców. Spotkania połączone były zazwyczaj z wystawą malarstwa pod kierunkiem Krystyny Bodnar-Miler.
 • Spotkania z muzyką autorstwa Henryki Chołdyk;
 • Przegląd miejscowych talentów „Od przedszkola do seniora”
 1. Ochrona środowiska z uwzględnieniem praw ekologii w rozwoju miejscowości.
 • Realizacja programu „Czysty Las, Czyste Letnisko” . Działania w zakresie ekologii zostały docenione przez Ministra Środowiska, który w 13 edycji konkursu uhonorował nasze stowarzyszenie zaszczytnym tytułem LIDERA POLSKIEJ EKOLOGII.
 • Ścisła współpraca z władzami gminy i nadleśnictwem Złoty Potok w zakresie ekologii w celu zachowania leśnego charakteru naszej miejscowości ;
 • Działalność „Komisji do spraw wycinki drzew” polegającej na konsultacjach ze Starostwem Powiatowym w Myszkowie i Urzędem Gminy w Poraju.
 • Sadzenie drzew i krzewów w centrum miejscowości z udziałem młodzieży miejscowego gimnazjum.
 • Czynne wspieranie programu ekologicznego prowadzonego przez Gminę Poraj „Zalew w Poraju czysto jak w raju”
 1. Promowanie idei aktywnego wypoczynku w ekologicznie czystym środowisku
 • Organizowanie marszów nordic walking prowadzonych atrakcyjnymi trasami w naszej miejscowości pod kierunkiem trenerów sportu nordic
 • Współpraca z klubem sportowym Leśne Ludki z Żarek Letniska przy organizowaniu imprezy sportowej - biegu Żarecka Szóstka.
 1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów związanych z historią i współczesnością Żarek Letniska, upowszechnianie wiedzy historycznej o miejscowości;
 • Gromadzenie dokumentów, fotografii, zapisków dotyczącej naszej miejscowości;
 • Organizowanie wystaw historycznych dotyczących naszej miejscowości: „Żarki Letnisko w dokumentach”, „Żarki Letnisko spełniona idea Raczyńskich”, obrazujące powstanie i początki Żarek Letniska. Zebrane dokumenty, zdjęcia oraz materiały historyczne eksponowane były na wystawach, w bibliotece publicznej w Żarkach Letnisku. Wystawy cieszyły się dużym powodzeniem.
 • Wydana została broszura „Historia Żarek Letniska” autorstwa Barbary Trząskowskiej – Szcześniak.
 • Zorganizowano wystawę„ Boże Narodzenie na kartkach świątecznych”. Wystawa kartek z życzeniami świątecznymi z okresu międzywojennego i czasów współczesnych obrazująca zmiany obyczajowości w obchodzeniu świąt.
 • Prowadzenie działalności wydawniczej kwartalnika społeczno-kulturalnego „LETNISKOwiec”. Nawiązuje on do wcześniej wydawanego przez Towarzystwo Przyjaciół Żarek Bloku czasopisma „CZARKA”. Redagowany jest przez zespół działający na zasadzie wolontariatu.
 • Prowadzono współpracę z Muzeum Regionalnym w Złotym Potoku, która zaowocowała wspólnymi działaniami, wymianą materiałów historycznych i współudziałem w imprezach okolicznościowych.
 1. Działania na rzecz edukacji, oświaty i wychowania;
 • Organizowanie dnia dziecka dla dzieci ze świetlicy środowiskowej o nad zalewem w Poraju w klubie żeglarskim Enif i w stadninie koni Koniczynka w Kamienicy Polskiej
 • Zorganizowanie wycieczki edukacyjnej dla gimnazjalistów w okresie ferii zimowych do kopalni Sztygarka w Dąbrowie Górniczej połączonej z pobytem w aqaparku NEMO w Dąbrowie Górniczej
 1. Umacnianie więzi obywatelskich, społecznych i kulturalnych między mieszkańcami Żarek Letniska, rozbudzanie wśród nich zainteresowania życiem miejscowości;
 • Organizowanie imprez plenerowych mających na celu integrację społeczności lokalnej.
 • Powitanie nowego roku pod gołym niebem w żareckim amfiteatrze (wraz z RS.)
 • zabawy taneczne na powietrzu (wraz z RS.)
 • współudział w imprezach organizowanych przez GOK w Poraju - Folkloriada, Przegląd Kapel Biesiadnych,
 • Organizowanie konkursów związanych z życiem miejscowości – fotograficzne, literackie, na najładniejszy strój z epoki, wiedzy historycznej związanej z naszą miejscowością
 1. Monitorowanie działań władz samorządowych w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury komunalnej w Żarkach Letnisku
 • w tym modernizacja basenu kąpielowego, budowa kanalizacji, starania o utrzymanie placówki pocztowej, zagospodarowanie centrum naszej miejscowości w tym rekultywacja parku oraz remont amfiteatru,
 1. Działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • wspieranie finansowe dzieci z rodzin ubogich – ufundowanie wycieczki do Warszawy ubogim gimnazjalistom w 2011r,
 • pomoc finansowa i rzeczowa dla rodziny poszkodowanej w pożarze. Zorganizowanie pomocy sąsiedzkiej, zbiórka pieniędzy na remont spalonego domu, prace przy usuwaniu skutków pożaru, zakup z pieniędzy TPŻL kuchenki gazowej.
Ostatnie artykuły prasowe o TPŻL (proszę skopiować link do przeglądarki)


https://www.gazetamyszkowska.pl/wiadomosci/6796,trwa-zbiorka-srodkow-na-nowy-amfiteatr-w-zarkach-letnisku


https://dziennikzachodni.pl/imieniny-hrabiny-stefanii-raczynskiej-w-zarkach-letnisku-zdjecia/ar/c1-14356837


http://www.ugporaj.pl/art,1328,jubileuszowe-imieniny-hrabiny-juz-w-najblizsza-sobote-beda-wystepy-i-pokazy-lotnicze


A tu dotychczasowy Amfiteatr

https://slaskie.travel/entertainment/321560/amfiteatr-w-zarkach-letnisku

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłacający 27

MP
Marcin Pilarski
1 000 zł
MP
Mateusz Pala
340 zł
PD
PIOTR DWORACZYK
300 zł
Ł
Łukasz Figiel
300 zł
EM
Ewa Masłoń
300 zł
AS
ANDRZEJ SIWEK
200 zł
M
Marcin I Mariola Makuch
200 zł
D
Dorota i Tomasz Pawelec
200 zł
JC
Jolanta Chmura
200 zł
KS
Krystyna Sokoła
100 zł
Zobacz więcej

Nikt nie założył jeszcze skarbonki do tej zrzutki lub żadna z założonych skarbonek nie zebrała środków.

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

Nasi użytkownicy założyli

678 258 zrzutek

i zebrali

439 109 919 zł

A ty na co dziś zbierasz?