id: 6yb3hb

Rhino - Potężny plugin gitarowy / Rhino - Massive Guitar Plugin AAX VST AU

Rhino - Potężny plugin gitarowy / Rhino - Massive Guitar Plugin AAX VST AU

Nasi użytkownicy założyli 937 820 zrzutek i zebrali 929 639 038 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności3

 • 1.0 już dostępne. Bezpłatny trial 14 dni.

  https://auroradsp.com/content/43-rhino-download
  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

Zgarnij RHINO z 60% rabatem.


Premiera 1 kwietnia


AURORA DSP - RHINO


Przekrocz granice gitarowego brzmienia


Nadchodzi czas na kolejne, masywne brzmienie.

Po wydaniu pluginu Mammoth, wielu recenzjach, opiniach, sugestiach i update’ach - nadchodzi czas na kolejną wtyczkę, tym razem dedykowaną gitarzystom:

t310f9d8a081fd07.png


RHINO


Kompaktowy i potężnyUdoskonalamy sprawdzoną formułę.

Po raz kolejny stawiamy na design, który umożliwi uzyskanie szerokiego wachlarza brzmień w pojedynczej wtyczce.

Główny interfejs daje kontrolę nad wszystkimi aspektami sygnału.

Rozwinięcie wybranej sekcji pozwala modyfikować każdy jego parametr.


Stwórz własne brzmienie - nie symulację.

i3f0d48f96f88134.jpeg7 Sekcji, całe spektrum barw

Każda z nich została zaprojektowana z myślą o całości - oddając do dyspozycji wiele parametrów modyfikacji brzmienia zawsze współgra z pozostałymi sekcjami.

Możesz modyfikować każdy parametr mając pewność, że ostateczny efekt będzie wciąż zaskakiwał - pozytywnie.Klarowne solo czy zwarty palm mute?

Od delikatnego, czystego cleana do najcięższej ściany dźwięku wypełniającej cały miks - z Rhino uzyskasz taki charakter, jaki chcesz.


j6ac9addff01e14a.jpeg

Overview sekcji


Input

Sekcja wyposażona w bramkę, gain i filtr górnoprzepustowy przygotowuje sygnał wejściowy do dalszej obróbki. Zapewnia jak najlepsze warunki do dalszych modyfikacji sygnału na odpowiednim poziomie, niezakłóconego zbędnymi składowymi i przydźwiękami.


Rozszerzenie:

- dopasuj czasy ataku i opadania bramki

- wybierz stromość filtra górnoprzepustowego

- wybierz jedną z 3 różnych charakterystyk sygnału wejściowegoi925ffc058e7ba50.png


Preamp

Sekcja przedwzmacniacza oferuje 4 różne modele preampów, 4 dodatkowe przełączniki modyfikujące charakter przedwzmacniacza (zależne od wybranego preampu) i duży zakres drive’u.


Zaczynając od lekkiego crunchu, przez zdecydowane ale opanowane przestery, aż po najbardziej ekstremalny overdrive. Rhino ma zapas mocy gotowy na każde wymagania.


Rozszerzenie:

- dodaj nieograniczony wejściowy gain używając SCREAM

- użyj BRUTE, by brzmienie było bardziej zwarte, nie zmieniając przy tym struktury gainu

- dopasuj barwę dzięki 3-pasmowemu korektorowi FORM

- zapanuj nad dynamiką z PUSH


- ustaw poszczególne poziomy, żeby dopasować wpływ efektów na sygnał zanim trafi do przedwzmacniacza

- wybierz częstotliwość DIVIDE jeśli chcesz zostawić dolny zakres w spokoju

- ustaw wartość mix całej sekcji preamp


afd02e6ff70efe02.png

Tone stack

Sekcja z 4-pasmowym korektorem dynamicznie zmieniającym się w zależności od wybranego przedwzmacniacza oferująca

-   podgląd widma sygnału,

-   wybór typu każdego filtra (cut, notch, bell, shelf), 

-   dopasowanie częstotliwości, Q i gainu.

-

Tone matching

Krok w stronę twoich ulubionych brzmień

3 presety dopasowujące widmo twojego sygnału do najpopularniejszych charakterystyk

Wybierz jedną z nich i dopasuj stopień korekcji.


FX

Podwójna sekcja podzielona na: 

Mod - oferuje efekty takie jak chorus, phaser, flanger.

Time - wyposażona w pogłosy, echa i delaye.

Obie sekcje pozwalają na użycie kilku efektów na raz i niezależną modyfikację każdego z nich.Power Amp

Sekcja wzmacniacza mocy wyposażona w pokrętła Resonance i Presence dodające charakteru w krańcach pasma oraz pokrętło Hot pozwalające na dodatkową saturację sygnału.IR

Sekcja odpowiedzi impulsowych oparta na naszej darmowej wtyczce Fenrir - wczytaj nawet 4 IRy na raz i miksuj je w czasie rzeczywistym aż znajdziesz idealny balans dla swojej barwy. 

Wczytuj własne ulubione odpowiedzi impulsowe albo wykorzystaj stockowy zestaw customowych IRów Aurora przygotowanych specjalnie dla Rhino.Output

Ścieżkę sygnału zamykają maximizer, mix i fader. Opanuj dynamikę dzięki kompresorowi oraz limiterowi.

Dodaj trochę czystego sygnału i dopasuj poziom wyjściowy.i58cdf7b866b7e24.jpeg

Dodatkowe funkcje


Pokrętło Rhino

Brzmienie gotowe do miksu. Jednym ruchem

Zestaw współdziałających ze sobą funkcji zamkniętych w jednym parametrze - Rhino. Dodaje charakteru, wzmacnia siłę przebicia - wkleja twoje brzmienie w resztę miksu nie niszcząc dynamiki i nie zapychając pasma.


Kompaktowy interfejs

Kontrola i analiza na pierwszym planie.

Interfejs projektujemy pod kątem łatwości obsługi i przejrzystości. Zawarcie tylu funkcji i możliwości w jednej, kompaktowej wtyczce pozwala błyskawicznie uzyskać mocne brzmienie podczas gry ze znajomymi i dokładnie wykręcić kontrolowane, zwarte i agresywne brzmienie gitar w gęstym miksie.


Zaawansowana kontrola

Prostota nie ograniczająca kreatywności. 

Każda z sekcji może być ekspandowana, ujawniając dodatkowe opcje. Po wstępnych ustawieniach w głównym oknie dopasuj każdy parametr tak jak chcesz w rozwiniętym widoku.


Cross-platformowe presety

Twoje brzmienia zawsze pod ręką.

Przerzucaj presety pomiędzy Windowsem, macOSem, iPadem i iPhonem - nie trać czasu na odtwarzanie brzmień - twórz nowe.


Dark Mode

Jasny i ciemny tryb oraz motyw kolorów dynamicznie zmieniający się w zależności od wybranego modelu przedwzmacniacza.


4k UI

W pełni skalowalne UI, tak samo czytelne na telewizorze 4k jak na ekranie smartfona. Zaprojektowane z myślą o prostej, intuicyjnej obsłudze.Dlaczego Rhino?


Setki nagranych albumów, setki gitarzystów, setki gitar - tysiące pomysłów na brzmienie. 


Ponad 10-letnie doświadczenie w branży realizacji dźwięku uczy, że nie chodzi po prostu o “dobre” brzmienie gitary. Odtwarzanie istniejącego sprzętu zamyka więcej drzwi niż otwiera.


Rhino skupia się na charakterze gry gitarzysty i eksperymentach. Na poszukiwaniu brzmienia jako części procesu twórczego.

Rhino tworzymy z zamiarem zaoferowania pluginu, który nie ograniczy nikogo. 


To plugin, którego obsługi nie trzeba się uczyć - włączasz, czujesz się jak u siebie i grasz tak jak chcesz.Dlaczego kolejna zrzutka?


Chcemy dostarczyć Rhino w jak najlepszej wersji, jak najszybciej potrafimy. Dzięki zrzutce będziemy w stanie poświęcić więcej czasu na pracę nad Rhino.

Dysponując większymi środkami będziemy też w stanie stworzyć lepsze pakiety IRów i oczywiście zaoferować nagrody dla wspierających.Ryzyka i wyzwania


Wiele systemów operacyjnych, wiele DAWów, wiele wersji. Z uwagi na ilość konfiguracji systemowych, które musimy brać pod uwagę i testów, które musimy przeprowadzać trudno jest stuprocentowo określić czas pracy nad projektem.


W razie opóźnień będziemy informować was na bieżąco.


Liczymy na pytania i sugestie!Screenshoty przedstawiają aktualny stan interfejsu, który na pewno ulegnie zmianie.

English below:

AURORA DSP - RHINO


Cross the borders of guitar sound


Time has come for the next massive sound.

After releasing the Mammoth plugin, after many reviews, opinions, suggestions and updates - the time has come for the next plugin, this time dedicated to guitar players:

eb317bf13d80a86e.png

RHINO


Compact and powerfulAdvancing a proven formula

Once again we focus on a design that enables you to achieve a wide spectrum of sound in a single plugin.

The main interface gives control over every aspect of the signal.

Expanding a section lets you control its every parameter.


Create your own sound - not a simulation.

adb844a11951acc2.jpeg


7 Sections, a whole spectrum of tones

Each one of them made with the rest in mind - giving you many sound parameters to modify, they all work with each other.

You’re free to modify each parameter, confident that the result will keep surprising you - in a good way.Clear solo or a tight palm mute?

From a delicate, clean tone to the heaviest wall of sound filling the whole mix - with Rhino you will achieve the kind of character you want.

b8318af3509af3f1.jpeg

Sections overview


Input

Equipped with a gate, a gain knob, and a high-pass filter, the first section prepares the incoming signal for subsequent processing. It ensures the best conditions for signal modifications at the right level, without unnecessary components and artifacts.


Expanded:

- dial in the gate’s attack and release times

- select the low-pass filter’s slope

- choose between 3 different input signal characteristics

t11f6f375015e199.pngPreamp

Preamplifier section offers 4 different models of drive, a big range of drive and 4 additional switches changing the character of the preamp (their character dependent of the chosen drive type).


Starting with a light crunch, through decisive but controlled distortion all the way to the most extreme overdrive. Rhino has a power reserve that’s ready for every demand.


Expanded:

- add a limitless amount of screaming input gain with SCREAM

- tighten up the sound without changing the gain structure using BRUTE

- adjust the tone with 3-band FORM equalizer

- control the dynamics with PUSH


- set the individual levels to mix the effects before the signal gets to the preamp

- choose the DIVIDE frequency if you want to leave the low-end undisturbed

- set the mix percentage of the whole preamp section


za6ec710528663c3.pngTone stack

A tone section with a 4-band equalizer dynamically changing according to the chosen preamplifier, offering:

-   a signal spectrum view,

-   a filter type choice for every band (cut, notch, bell, shelf), 

-   adjustable frequency, Q and gain.

-

Tone matching

A step towards your favorite sound

3 presets for matching your tone to the most popular contours.

Pick one of them and adjust the amount of correction.


FX

A double section divided into:

Mod - offering effects like chorus, phaser, flanger.

Time - supplied with reverbs, echoes and delays.

Both sections let you use more than one effect at once and modify each of them independently.Power Amp

Harnessing the power of Resonance and Presence knob, adding character at the edges of spectrum as well as a Hot knob for saturating the signal even more.IR

Impulse response section based on our free plugin - Fenrir. Load up to 4 IR files at once and mix them in real time until you find the perfect balance for your tone.

Load you own favorite impulse responses or use the stock pack of custom Aurora IRs prepared especially for Rhino.Output

The signal chain ends with a maximizer, a mix knob and a fader.

Control the dynamics with a compressor and a limiter

Add some clean signal and adjust the out level.


yb4974f44142cf71.jpeg


Additional features


The Rhino Knob

Mix-ready sound. One move away

A set of co-operating functions enclosed within a single parameter - Rhino. It adds character, pushes the tone through - it fits your sound right into the mix without crushing the dynamics or clogging the spectrum.


Compact UI

Control and analysis at a glance.

We design the interface with the goal of convenience and clarity. Getting so many functions and capabilities in a single, compact plugin allows you to achieve a powerful sound while jamming with friends, as well as precisely dial-in a controlled, tight, and aggressive guitar tone in a busy mix.


Advanced control

Simplicity without restricting creativity. 

Each section can be expanded, unveiling extra options. After general adjustments in the main window, fine-tune every parameter just like you want to inside the expanded view.


Cross-platform presets

Your sound always on hand.

Exchange presets between Window, macOS, iPad and iPhone - don’t waste time on recreating sounds - create new ones.


Dark Mode

Light and dark mode and a color theme dynamically changing with the chosen preamp.


4k UI

Fully scalable UI, just as readable on a 4k TV as on a smartphone. Designed with simple, intuitive control in mind.Why Rhino?


Hundreds of recorded albums, hundreds of guitar players, hundreds of guitars - thousands of ideas for sound.


Over 10-year experience in the sound engineering industry teaches, that it’s not about the “right” guitar tone. Recreating an existing gear closes more doors than it opens.


Rhino focuses on the play style of the artists and experimentation. On the search for tone as a part of the creative process.

We create Rhino aiming to offer a plugin that won’t put boundries on any musician.


It’s a plugin that you don’t need to learn how to use - turn it on and play however you like.Why another campaign?

We want to deliver Rhino in the best possible version, as soon as we can. Thanks to the funding we will be able to dedicate more time to working on Rhino. A bigger budget will also allow us to create better IR packs and, of course, offer rewards to the backers.Risks and challenges

Many operating systems, many DAWs, many versions. Considering the amount of system configurations that we have to consider and tests that we have to keep running its difficult to confidently estimate the timeline of this project.


We will keep you updated in the event of any delays.


We count on your questions and suggestions!Screenshots represent the current state of UI, which is definitely subject to change.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Nagrody / oferty 6 Nowość

Kupuj i wspieraj zrzutki.

Nowość! Teraz możesz wspierać zrzutkę samemu dodając nagrodę/ofertę. Ty sprzedajesz, a środki trafiają bezpośrednio na zrzutkę, pomaganie jest takie proste - czytaj więcej.

Kupuj i wspieraj zrzutkę

Nieaktywne
Inne
Kubek Aurora DSP (cegiełka). Aurora DSP mug

Dwu kolorowy kubek z wysokiej jakości grawerem.English below:Two-tone mug with high quality engraving

29 zł

Kupione 1 z 50

Zakończona
Inne
Koszulka - Monstrous Plug-ins. T-shirt - Monstrous Plug-ins

Wysokiej jakości koszulki z nowoczesnym nadrukiem DTG. W opisie podaj rozmiar i płeć.English below:High quality t-shirts with a modern print.Write down your siz...

59 zł
Zakończona
Inne
Rhino + Mammoth - Windows / macOS | VST3 AAX AU STANDALONE. Rhino + Mammoth - Windows / macOS | VST3 AAX AU STANDALONE

Licencja na Mammoth'a jest wysyłana od razu.English below:Mammoth license is delivered right away

199 zł

Kupione 36 z 100

Zakończona

Wpłaty 101

PW
Piotr "Padre"
666 zł
LP
Luka Peršolja
599 zł
KA
Kamil
599 zł
AS
Andrzej Siwulski
JM
Yanko MoreDuck
200 zł
 
Dane ukryte
200 zł
TP
200 zł
JS
Jakub Serafin
200 zł
DW
dominik
199 zł
MR
Marek Rachubiński
199 zł
Zobacz więcej

Komentarze 1

 
2500 znaków