id: 777pdb

Kurs języka polskiego dla dzieciaków ze społeczności Romów i Romni z Rumunii / Polish language classes for Romanian Roma kids

Kurs języka polskiego dla dzieciaków ze społeczności Romów i Romni z Rumunii / Polish language classes for Romanian Roma kids

Nasi użytkownicy założyli 979 064 zrzutki i zebrali 999 281 672 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności1

 • Drodzy i Drogie, kolejny raz przekonaliśmy się, że możemy liczyć na Wasze wsparcie. Dzięki Waszej hojności zebraliśmy 6065 zł., które przeznaczymy na kurs języka polskiego dla dzieciaków ze społeczności romskich migrantów. Dziękujemy za każdą złotówkę, ciepłe słowa i kibicowanie naszym działaniom. Wasze wsparcie pomoże dzieciom w nauce i integracji, a dla stowarzyszenia Nomada jest bezcennym zastrzykiem energii do dalszej pracy. Dziękujemy!
  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

Drogie, drodzy!

Od sześciu lat pracujemy ze społecznością Romów rumuńskich mieszkających we Wrocławiu. Początkowo próbowaliśmy pomóc Romom przetrwać zimę, zdobyć podstawowe rzeczy, pokazać, że nie wszyscy mieszkańcy są im przeciwni. Szybko okazało się, że to my możemy się od nich uczyć przetrwania. Dlatego postanowiliśmy zastąpić pomoc humanitarną ASYSTENTURĄ. Jednymi z pierwszych odbiorców naszych działań były dzieciaki. To dla nich uruchomiliśmy nieformalną szkołę, prowadzoną przez nomadki - świetnie wykształcone edukatorki uzbrojone w tony wrażliwości i cierpliwości. Dwa razy w tygodniu wolontariuszki i wolontariusze przychodzili na osiedle po to, żeby odwieźć dzieci do zaprzyjaźnionej szkoły, prowadzić zajęcia, zapewnić im pomoc w czasie nauki, towarzyszyć we wspólnym przygotowywaniu posiłków, a potem wrócić bezpiecznie do domów, gdzie czekały na nie całe rodziny, ciekawe tego, jak było w SZKOLE.

Wychodziliśmy też w miasto, po to żeby jego mali mieszkańcy poznawali miejsca dotąd dla nich niedostępne. Byliśmy w kinie, bibliotece, teatrze, muzeach i galeriach sztuki, uczyliśmy się kierunków świata na strzelistych katedralnych wieżach. Słuchaliśmy cygańskich opowieści na zielonym Wagenburgu i na Taborze Pamięci Romów w Tarnowie, żonglowaliśmy na cyrkowych festiwalach, kąpaliśmy się w jeziorach i zajadaliśmy się ukochaną pizzą zalaną litrami keczupu.

Dzieciaki, w przeciwieństwie do ich nieromskich rówieśników, nie chodziły wtedy publicznej szkoły. Przez kilka lat staraliśmy się o to, żeby dzieci romskich migrantów mogły korzystać z prawa do edukacji. Po latach trudów, sporów, niezliczonej liczby konsultacji, zaangażowania wielu osób i organizacji, 35 dzieci ze społeczności Romów pochodzących z Rumunii uczęszcza do wrocławskich szkół.

Z kolejnym rokiem naszej pracy wyrosło następne pokolenie młodych ludzi, którzy mają szansę od samego początku korzystać z edukacji i integracji z polskimi dzieciakami. To dla nich opracowaliśmy plan zajęć wyrównawczych, który przygotuje ich do edukacji formalnej i ułatwi poradzenie sobie w szkole. Najmłodsze dzieciaki, pod opieką edukatorek wyspecjalizowanych w edukacji międzykulturowej, rozpoczną KURS JĘZYKA POLSKIEGO dostosowany do ich potrzeb i możliwości. Zostanie on wzmocniony programem z podstaw wiedzy ogólnej. Dwa razy w tygodniu dzieciaki będą poznawać nowe słowa, struktury gramatyczne, doskonalić liczenie, nazywać rośliny, zwierzęta i przedmioty. Będą rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności i kompetencje społeczne. Kiedy zrobi się ciepło, po raz kolejny wyruszymy w miasto, po to żeby zerówkowicze i zerówkowiczki doświadczyły nowych przygód i sposobów twórczego uczenia.

Ludzie, z którymi pracujemy mówią w jednym z 300 dialektów języka romani. Języka, który przekazywany jest ustnie, a nie za pomocą pisma. Przez lata bliskiej relacji i pracy z Romami i Romni z Rumunii stworzyliśmy metody, które w przyjazny i dostępny sposób przyczyniają się do zdobywania i utrwalania wiedzy w języku polskim.

Na kolejnym etapie naszej pracy jesteśmy gotowe wesprzeć dzieci w procesie wkraczania do szkoły. Chcemy by miały takie same szanse osiągać sukcesy, jak ich polscy rówieśnicy.

Potrzebujemy do tego trochę pieniędzy. Jesteśmy gotowe zacząć od zaraz. A Wy?

English below:

We have been working with the community of Romanian Roma living in Wroclaw for the last six years. Our initiall actions were of a humanitarian nature - we were trying to help the Roma survive a harsh winter and prove that not everybody is against them. It quickly became clear that it was us who could learn surviving skills from Roma. We have realized that real problems were elsewhere. Therefore we decided to replace humanitarian aid with assistantship. One of the first recipients of our activities were kids. It is for them that we have launched an informal school ran by NOMADA team - profesional educators armed with tons of sensitivity and patience. Twice a week educators - volunteers came to the camp and drove the kids to a nearby school which provided us with a classroom. There they ran educational activities accompanied by a common preparation of a meal. Then the kids were safetly delivered to their homes where whole families waited on them curious how the school day was.

We ventured into the city, so that the little Roma could get to know the places unavailable to them so far. We went to the cinema, to a library, to a theater, to several museums and art galleries. We learned points of compasson a soaring cathedral towers. We listened to Gypsy stories at Green Island Wagenburg in Wrocław and we participated in an event commemorating the Roma Holocaust. We juggled at circus festivals, bathed in lakes and ate beloved pizza flooded with liters of ketchup.

Romanian Roma children, unlike their non-Roma peers, did not attend public school at the time. For several years we made efforts to enable them to exercise their right to education. After a lot of hardships, disputes, countless consultations and thanks to the commitment of many individuals and organizations 35 children attended 2 schools in Wroclaw.

Within next years our work a generation of young people who have a chance for education and integration has grown up. For these children NOMADA has developed remedial classes that will support educational process and will facilitate coping in the school. The youngest children, assisted by educators specializing in intercultural education, will begin Polish language course adapted to their needs and abilities. The course will be strengthened with the foundations of general knowledge. Twice a week, children will be learning new words, grammatical structures, counting, naming plants, animals and objects. They will develop their interests, skills, and social competence. When it gets warm, once again we will set off in the city to search for new adventures and creative ways of learning.

Roma with whom we work speak in one of the 300 dialects of Romani language, language that is transmitted orally rather than by letter. Over the years of a close relationship and cooperation with the Roma we have created a method of teaching them polish language which is friendly and accessible and can contribute to the acquisition and consolidation of knowledge in Polish.

Next stage of our work is to support children who start education in the process of entering the school. We want them to have the same opportunities to achieve success as their Polish peers.

For this we need some money. We are ready to start immediately. And you?

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 133

 
Dane ukryte
518 zł
 
Dane ukryte
500 zł
JR
J Radecki
254 zł
AB
Adam Bagnowski
209 zł
MZ
marta zygier
200 zł
 
Użytkownik niezarejestrowany
150 zł
KS
Konstancja Szymura
123 zł
 
Użytkownik niezarejestrowany
120 zł
 
Dane ukryte
116 zł
UL
Ula Lukierska
110 zł
Zobacz więcej

Komentarze 6

 
2500 znaków