Kurs języka polskiego dla dzieciaków ze społeczności Romów i Romni z Rumunii Zakończona 30.04.2017r ID: 777pdb

Kurs języka polskiego dla dzieciaków ze społeczności Romów i Romni z Rumunii

Zebrano 7 720 zł
z kwoty 15 000 zł

51 %

WPŁAĆ

Pomóż udostępniając zrzutkę!

800
udostępnień

Krótki opis zrzutki (tylko tekst)


Opis zrzutki (tutaj oprócz tekstu dodasz też zdjęcia - użyj edytora po lewej stronie)

Drogie, drodzy!

Od sześciu lat pracujemy ze społecznością Romów rumuńskich mieszkających we Wrocławiu. Początkowo próbowaliśmy pomóc Romom przetrwać zimę, zdobyć podstawowe rzeczy, pokazać, że nie wszyscy mieszkańcy są im przeciwni. Szybko okazało się, że to my możemy się od nich uczyć przetrwania. Dlatego postanowiliśmy zastąpić pomoc humanitarną ASYSTENTURĄ. Jednymi z pierwszych odbiorców naszych działań były dzieciaki. To dla nich uruchomiliśmy nieformalną szkołę, prowadzoną przez nomadki - świetnie wykształcone edukatorki uzbrojone w tony wrażliwości i cierpliwości. Dwa razy w tygodniu wolontariuszki i wolontariusze przychodzili na osiedle po to, żeby odwieźć dzieci do zaprzyjaźnionej szkoły, prowadzić zajęcia, zapewnić im pomoc w czasie nauki, towarzyszyć we wspólnym przygotowywaniu posiłków, a potem wrócić bezpiecznie do domów, gdzie czekały na nie całe rodziny, ciekawe tego, jak było w SZKOLE.

Wychodziliśmy też w miasto, po to żeby jego mali mieszkańcy poznawali miejsca dotąd dla nich niedostępne. Byliśmy w kinie, bibliotece, teatrze, muzeach i galeriach sztuki, uczyliśmy się kierunków świata na strzelistych katedralnych wieżach. Słuchaliśmy cygańskich opowieści na zielonym Wagenburgu i na Taborze Pamięci Romów w Tarnowie, żonglowaliśmy na cyrkowych festiwalach, kąpaliśmy się w jeziorach i zajadaliśmy się ukochaną pizzą zalaną litrami keczupu.

Dzieciaki, w przeciwieństwie do ich nieromskich rówieśników, nie chodziły wtedy publicznej szkoły. Przez kilka lat staraliśmy się o to, żeby dzieci romskich migrantów mogły korzystać z prawa do edukacji. Po latach trudów, sporów, niezliczonej liczby konsultacji, zaangażowania wielu osób i organizacji, 35 dzieci ze społeczności Romów pochodzących z Rumunii uczęszcza do wrocławskich szkół.

Z kolejnym rokiem naszej pracy wyrosło następne pokolenie młodych ludzi, którzy mają szansę od samego początku korzystać z edukacji i integracji z polskimi dzieciakami. To dla nich opracowaliśmy plan zajęć wyrównawczych, który przygotuje ich do edukacji formalnej i ułatwi poradzenie sobie w szkole. Najmłodsze dzieciaki, pod opieką edukatorek wyspecjalizowanych w edukacji międzykulturowej, rozpoczną KURS JĘZYKA POLSKIEGO dostosowany do ich potrzeb i możliwości. Zostanie on wzmocniony programem z podstaw wiedzy ogólnej. Dwa razy w tygodniu dzieciaki będą poznawać nowe słowa, struktury gramatyczne, doskonalić liczenie, nazywać rośliny, zwierzęta i przedmioty. Będą rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności i kompetencje społeczne. Kiedy zrobi się ciepło, po raz kolejny wyruszymy w miasto, po to żeby zerówkowicze i zerówkowiczki doświadczyły nowych przygód i sposobów twórczego uczenia.

Ludzie, z którymi pracujemy mówią w jednym z 300 dialektów języka romani. Języka, który przekazywany jest ustnie, a nie za pomocą pisma. Przez lata bliskiej relacji i pracy z Romami i Romni z Rumunii stworzyliśmy metody, które w przyjazny i dostępny sposób przyczyniają się do zdobywania i utrwalania wiedzy w języku polskim.

Na kolejnym etapie naszej pracy jesteśmy gotowe wesprzeć dzieci w procesie wkraczania do szkoły. Chcemy by miały takie same szanse osiągać sukcesy, jak ich polscy rówieśnicy.

Potrzebujemy do tego trochę pieniędzy. Jesteśmy gotowe zacząć od zaraz. A Wy?

We have been working with the community of Romanian Roma living in Wroclaw for the last six years. Our initiall actions were of a humanitarian nature - we were trying to help the Roma survive a harsh winter and prove that not everybody is against them. It quickly became clear that it was us who could learn surviving skills from Roma. We have realized that real problems were elsewhere. Therefore we decided to replace humanitarian aid with assistantship. One of the first recipients of our activities were kids. It is for them that we have launched an informal school ran by NOMADA team - profesional educators armed with tons of sensitivity and patience. Twice a week educators - volunteers came to the camp and drove the kids to a nearby school which provided us with a classroom. There they ran educational activities accompanied by a common preparation of a meal. Then the kids were safetly delivered to their homes where whole families waited on them curious how the school day was.

We ventured into the city, so that the little Roma could get to know the places unavailable to them so far. We went to the cinema, to a library, to a theater, to several museums and art galleries. We learned points of compasson a soaring cathedral towers. We listened to Gypsy stories at Green Island Wagenburg in Wrocław and we participated in an event commemorating the Roma Holocaust. We juggled at circus festivals, bathed in lakes and ate beloved pizza flooded with liters of ketchup.

Romanian Roma children, unlike their non-Roma peers, did not attend public school at the time. For several years we made efforts to enable them to exercise their right to education. After a lot of hardships, disputes, countless consultations and thanks to the commitment of many individuals and organizations 35 children attended 2 schools in Wroclaw.

Within next years our work a generation of young people who have a chance for education and integration has grown up. For these children NOMADA has developed remedial classes that will support educational process and will facilitate coping in the school. The youngest children, assisted by educators specializing in intercultural education, will begin Polish language course adapted to their needs and abilities. The course will be strengthened with the foundations of general knowledge. Twice a week, children will be learning new words, grammatical structures, counting, naming plants, animals and objects. They will develop their interests, skills, and social competence. When it gets warm, once again we will set off in the city to search for new adventures and creative ways of learning.

Roma with whom we work speak in one of the 300 dialects of Romani language, language that is transmitted orally rather than by letter. Over the years of a close relationship and cooperation with the Roma we have created a method of teaching them polish language which is friendly and accessible and can contribute to the acquisition and consolidation of knowledge in Polish.

Next stage of our work is to support children who start education in the process of entering the school. We want them to have the same opportunities to achieve success as their Polish peers.


For this we need some money. We are ready to start immediately. And you?


sobota, 1 kwietnia 2017 o 14:56

Drodzy i Drogie, kolejny raz przekonaliśmy się, że możemy liczyć na Wasze wsparcie. Dzięki Waszej hojności zebraliśmy 6065 zł., które przeznaczymy na kurs języka polskiego dla dzieciaków ze społeczności romskich migrantów. Dziękujemy za każdą złotówkę, ciepłe słowa i kibicowanie naszym działaniom. Wasze wsparcie pomoże dzieciom w nauce i integracji, a dla stowarzyszenia Nomada jest bezcennym zastrzykiem energii do dalszej pracy. Dziękujemy!

Aby dodać komentarz lub

M

Martyna

powodzenia w działaniach! :)

FP

Frejtag Piątek

Powodzenia!

Robert Chmielewski

pozdrowienia i życzenia

Olimpia Świst

Robert <3

MM

Marek Matyjanka

Stowarzyszenie NOMADA

Dziękujemy !!

Dane ukryte
518 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
500 zł
Dane ukryte
JR
254 zł
J Radecki
AB
209 zł
Adam Bagnowski
MZ
200 zł
marta zygier
Użytkownik niezarejestrowany
150 zł
Użytkownik niezarejestrowany
KS
123 zł
Konstancja Szymura
Użytkownik niezarejestrowany
120 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Dane ukryte
116 zł
Dane ukryte
UL
110 zł
Ula Lukierska
Dane ukryte
106 zł
Dane ukryte
Martyna Sztaba
105 zł
Martyna Sztaba
EK
104 zł
Ewa Khan
JS
104 zł
Joanna Stańczyk
Dane ukryte
104 zł
Dane ukryte
K
100 zł
Krzysztof
R
100 zł
rumuniizyla.magdalena.92
AP
100 zł
Anna Pluta
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
KP
100 zł
Karolina Ptak
MN
100 zł
Malgorzata Nowicka
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
BK
100 zł
basia kisiel
KF
100 zł
Kamila Fiałkowska
Dane ukryte
85 zł
Dane ukryte
PW
78 zł
Przemysław Witkowski
W
75 zł
Wilis
MK
60 zł
Marcin Kubas
KO
55 zł
krzysztof otrebski
AC
54 zł
aleksandra calka
IM
53 zł
Ian Maloy
KK
53 zł
Ksenia Kaczmarek-Marcinek
Dane ukryte
52 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
52 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
52 zł
Dane ukryte
DP
52 zł
Daniel Platek
P
50 zł
paweł
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
EK
50 zł
Emilia Kurjanowicz
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
IS
50 zł
igor strapko
AK
50 zł
Agnieszka Kulikowska
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
ZB
50 zł
Zofia Brom
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
JC
50 zł
Jacek Czachura
NG
50 zł
Natalia Gebert
ŁP
50 zł
Łukasz Plata
WJ
50 zł
wojciech jodko
ML
50 zł
Marzena Lizurej
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
AZ
50 zł
alicja zalewska
JL
45 zł
Joanna Lubos-Kozieł
A
40 zł
ania0102+zrzutka
AC
37 zł
Anna Chmielewska
Dane ukryte
35 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
34 zł
Dane ukryte
JA
32 zł
Jarmiła Aleksandra Rybicka
Dane ukryte
30 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
30 zł
Dane ukryte
FP
30 zł
Frejtag Piątek
Dane ukryte
30 zł
Dane ukryte
D
30 zł
Daria
MG
30 zł
Michal Gabrych
Dane ukryte
30 zł
Dane ukryte
KM
30 zł
Karolina Misiewicz
Dane ukryte
26 zł
Dane ukryte
M
25 zł
Martyna
AR
25 zł
Adrian Rudak
BJ
25 zł
bartek jaśkiewicz
KN
25 zł
Katarzyna Nowakowska
AS
23 zł
Anna Stezaly
JS
21 zł
Jakub Szafrański
21 zł
Agnieszka Ćwieląg
Dane ukryte
21 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
21 zł
Dane ukryte
JC
21 zł
Joanna czarnecka
OI
20 zł
Olga Ilukowicz
BP
20 zł
Basia Poniatowska
AD
20 zł
Agata Diduszko
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
20 zł
Użytkownik niezarejestrowany
MD
20 zł
marij duhra
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
16 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
16 zł
Dane ukryte
IJ
15 zł
Iwona Jarosz
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
MG
13 zł
Makary Gołosz
PT
11 zł
Paula Tymko
11 zł
Joanna Łopion
JM
10 zł
Justyna Majek
KZ
10 zł
Kuba Zasada
PB
10 zł
Paulina Brzezińska
MP
10 zł
Marta Piwko
MM
10 zł
Maciek Mandelt
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
JM
10 zł
Jakub Majchrzak
MK
10 zł
Magdalena Koperska
RD
ukryta
Roger de Freitas
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
AM
ukryta
Agnieszka Muras
IS
ukryta
iga strapko
KM
ukryta
Karolina Marcinkowska
MM
ukryta
Marek Matyjanka
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
PW
ukryta
Patryk Walaszkowski
JK
ukryta
Jan Kapela
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
AP
ukryta
Anna Pluta
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
AT
ukryta
Agnieszka Twardosz

Pierwsza wpłata

Najwyższa wpłata

Nasi użytkownicy założyli

351 356 zrzutek

Pomóż zebrać 15 000 zł dokonując wpłaty przez płatności on-line lub przelewem tradycyjnym.

Pomóż udostępniając zrzutkę!

800
udostępnień

Zorganizuj własną zrzutkę na dowolny cel:

Google Play
App Store

Zrzutka.pl używa plików cookies niezbędnych do działania strony, a także takich służących do analizy ruchu oraz pozwalających nam na optymalizację działania serwisu. Używamy także cookies niezbędnych do skutecznego marketingu usług własnych. Czytaj więcej: polityka prywatności.

Uwaga - zmianie uległa nasza polityka prywatności.