koniec za 176 dni ID: 797cb7

Film dla dzieci "Kwiat paproci"

Zebrano 9 579 zł
z kwoty 150 000 zł

6 %

WPŁAĆ

Pomóż udostępniając zrzutkę!

417
udostępnień

Krótki opis zrzutki (tylko tekst)


Film dla dzieci "Kwiat paproci".
Chcesz, by Twoje dziecko znało polską tradycję? Pomóż nam sfilmować polską baśń.


Do you want your child to know Polish traditions?
Help us make a film of Polish folk tales.


Opis zrzutki (tutaj oprócz tekstu dodasz też zdjęcia - użyj edytora po lewej stronie)

!!!

UWAGA! Przedłużamy naszą zrzutkę do 15.04.2020!

!!!


Jesteśmy Fundacją Czarny Karzeł - grupą artystyczną z Bydgoszczy, zrzeszającą twórców z różnych dziedzin kultury. Połączyła nas miłość do sztuki i ludzi. Wiemy, że razem możemy dokonać rzeczy niemożliwych i ważnych. Mamy na koncie już wiele prac społeczno-artystycznych, w których biorą udział zarówno profesjonalni artyści, jak i amatorzy.


Tworzymy pierwszy odcinek niezwykłej filmowej serii baśni polskich - „Kwiat Paproci”. Dzięki pasji i przy zaangażowaniu różnych osób, zbudowaliśmy w starej hali poprzemysłowej, imponujące dekoracje - tajemnicze lasy, niebezpieczne wąwozy, jaskinię. Niestety, na ukończenie pracy zabrakło nam pieniędzy. Teraz więc cały ten wysiłek może pójść na marne - a ważna dla poznania polskiej tradycji filmowa historia nie powstanie. Zostało nam niewiele czasu, ponieważ budynek, w którym się znajdujemy nie jest zabezpieczony na zimę.


Czym jest nasza opowieść filmowa?

To rzecz o chłopcu, który w noc świętojańską wyrusza w pełną niebezpieczeństw podróż w poszukiwaniu magicznego kwiatu paproci. Jak głosi legenda, jego znalazca posiądzie wielkie bogactwo, a może i szczęście. W drodze przez tajemniczy las młody bohater spotyka fantastyczne stworzenia i istoty spoza naszego świata, by w końcu zmierzyć się ze swoją ciemną stroną i naiwnymi złudzeniami o łatwej drodze do szczęścia. Film jest przeznaczony przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, jednak widzowie dorośli również odnajdą w nim coś dla siebie, powracając myślami do swoich dziecięcych wspomnień.


Projekt wsparł Polski Instytut Sztuki Filmowej, przyznając nam dotację na rozwój koncepcji (development). Jednak wciąż brakuje nam środków na ukończenie filmu. Miłością do tego projektu zaraziliśmy też znanych aktorów. W filmie zgodziły się wystąpić Agata Buzek, Anita Sokołowska, Sandra Korzeniak…


Pieniądze zebrane w czasie zbiórki posłużą nam przede wszystkim na:

- pokrycie kosztów budowy mechatronicznych lalek,

- wynajem sprzętu oświetleniowego, kamer- pokrycie kosztów postprodukcji,

- montaż obrazu i dźwięku, kolorowania filmu.


Dzięki uprzejmości Moderator Inwestycje Sp. z o. o., w postindustrialnej bydgoskiej hali powstało „małe Hollywood”. W pomieszczeniach dawnego urzędu celnego ekipa trzydziestu osób tworzy wyjątkową scenografię (w trosce o ekologię w swojej pracy wykorzystujemy również makulaturę).


W technice papieru maché powstaje ogromny baśniowy las - naturalnej wielkości drzewa oraz wielkoformatowy obraz o powierzchni aż 180 m2. Ręcznie wykonujemy wyjątkowe papierowe rośliny – runo leśne, paprocie, krzewy. Tworzymy wiejskie chałupy, drogi, mroczną grotę, malowane tła. Budujemy widowiskowe makiety pejzaży, potrzebne do efektów specjalnych. Ręcznie rzeźbimy, szyjemy i odlewamy lalki, które wezmą udział w filmie, m.in. koty, kruki, nietoperze, ważki. Stosujemy zarówno tradycyjne metody pracy, jak i innowacyjne rozwiązania technologiczne. Eksperymentujemy z mechatroniką i silikonem. Zaprojektowaliśmy kilkadziesiąt unikatowych kostiumów, a wszystkie tkaniny barwimy ręcznie dla uzyskania szlachetnej, niepowtarzalnej barwy.


Wspomóż naszą wyjątkową produkcję, promującą polską tradycję!

Zapraszamy do zapoznania się ze wspaniałym planem filmowym i przyjrzenia się „na żywo” naszej pracy.

Możecie odwiedzić nas w hali przy ul. Rycerskiej w Bydgoszczy. Twórcy „Kwiatu paproci” i członkowie ekipy go realizującej z przyjemnością oprowadzą Państwa po planie i odsłonią tajniki pracy filmowej.


Zbigniew Mikołejko

Autor scenariusza, współreżyser

Marta Filipiak

Producent kreatywny, współreżyser, scenograf

Łukasz Owczarzak

Autor zdjęć, kolorysta

Marcin Roszczyniała

Supervisor sfx i scenografii, animator

Beata Opic

Kierownik produkcji, asystent producenta

Piotr Noszczyk

Kierownik produkcji


Las z papieru. A może prawdziwy?

Las ciąg dalszy

Jaskinia

Nietoperze z silikonu

Miniatura. Wąwóz

Miniatura. Bagna

Kot

Karczma

Część naszej ekipyZrzutka stworzona przez Fundację Czarny Karzeł


!!!

ATTENTION! Our crowdfounding is extended to 15.04.2020!

!!!


We are called the Czarny Karzeł (Black Dwarf) Foundation. We are an artistic group from Bydgoszcz, uniting creators of various branches of culture. The love for art and people has joined us together. We know that together we can do the impossible and important. So far, we have done several social-artistic works, engaging both professional artists and amateurs.


At present, we have been working on the first episode of the extraordinary series of Polish folk tales – ‘Kwiat Paproci’ – ‘Fern Flower’. Thanks to the passion and commitment of many people, in an old post-industrial hall we have built some impressive film set decorations – mysterious forests, dangerous gorges, a cave. Unfortunately, we ran out of money to finish the film. So now all those efforts may go to waste – and the film story, that could help people get to know Polish tradition, will never come into being. We are running out of time, as the building we are in is not suitable for remaining in it in winter.


What is our story about?

It is a tale of a boy who goes on a dangerous journey on St. John’s day’s eve, in search of the magical fern flower. According to legends, the one who finds it will come into possession of immense wealth and even achieve lasting happiness. Whilst travelling through the mysterious forest, the young hero meets fantastic creatures and beings out of this world, and ultimately challenges his own dark side and naïve delusions of an easy path to happiness. The movie is mostly addressed to children and teens; adult viewers will also enjoy it though, by evoking their childhood memories.

The project has been backed up by the Polish Film Institute, who has granted us a subsidy for development. However, we still lack funds to complete the project. Our love for this story has passed on some famous actors. Some of them, who agreed to star in the movie, are Agata Buzek, Anita Sokołowska, Sandra Korzeniak…


The money collected in this crowdfunding campaign will be used to:

  • Build mechatronic dolls,

  • Rent the lighting gear and cameras,

  • Pay for the post-production costs – picture and sound editing, colouring the movie.


By courtesy of Moderator Inwestycje Sp. z o.o., in the post-industrial factory hall, a “small Hollywood” was created. In the rooms of the former customs house, the team of thirty people have been creating unique move set decorations (In order to be more eco-friendly, we utilise a lot of waste paper). Using the paper maché technique, we have been creating a humongous, mythical forest – full-size trees and large-sized painting, the surface of which being 180 square meters. We make unique paper plants by hand – forest undergrowth, ferns and bushes. We create cottages and roads, a dark cave and painted backgrounds. We build spectacular models of landscapes necessary for special effects. We sculpt, sew and mould dolls that will appear in the movie, such as cats, ravens, bats and dragonflies. We apply both traditional methods of work and innovative technological solutions. We experiment with mechatronics and silicone. So far, we have designed several dozens of unique costumes; all the fabrics were hand-dyed in order to give them outstanding, precious colours.


Support our unique project and promote Polish tradition!

We encourage you to see our amazing film set and watch us work ‘live’. You can visit us in the hall in Rycerska Street in Bydgoszcz. The creators of the ‘Fern Flower’ and the members of the team will gladly show you around the set and share some filmmaking secrets.


Zbigniew Mikołejko

Scriptwriter, Co-Director

Marta Filipiak

Production Designer, Co-Director, Scenographer

Łukasz Owczarzak

Director of Photography, Colorist

Marcin Roszczyniała

Scenography and SFX supervisor, Animator

Beata Opic

Line Producer, Assistant Production Manager

Piotr Noszczyk

Line Producer


Our forest. Is it real maybe?

More of the forest

The cave

Silicone bats

Miniature. Marshland

Miniature. Gorge

The Cat

The Inn

A part of our crewZrzutka made by Black Dwarf Foundation

Organizator nie dodał jeszcze żadnych aktualności

Aby dodać komentarz lub

Marta Filipiak

Hura hura! 8 tysięcy! Dziękujemy wszystkim!!!

Marta Filipiak

6 000! Jesteście wielcy! <3

Marta Filipiak

Mamy już 5 000 zł! To niesamowite, wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy!

EC
200 zł

Ewa Cieślak-Wróbel i Jerzy Wróbel

Wpłacający: Ewa Cieślak-Wróbel i Jerzy Wróbel

Marta Filipiak

Wielkie dzięki dla Państwa!

RI
100 zł

Renia i Trudzia

trzymam kciuki, żeby się udało

Marta Filipiak

Dziękujemy!!! Pozdrawiamy Panie serdecznie

Użytkownik anonimowy
50 zł

Użytkownik anonimowy

Cudny projekt! Niech żyją ludzie z pasją????

Marta Filipiak

Tak jest! Serdecznie dziękujemy!

Marta Filipiak

Wspaniale, dziękujemy wszystkim i każdemu z osobna! Mamy już 2 tysiące!

WB

Witold Beres

Zadanie koszmarnie trudne, ale 3mam kciuki!

Marta Filipiak

Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych! Dziękujemy :)

DG
100 zł

Dagmara Gregorowicz

Załoga DAGADANA trzyma kciuki za wspaniały film!

Marta Filipiak

Wielkie dzięki!!!

AB
888 zł
Alojzy Bartkowski
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
AP
111 zł
Anna Penczerzyńska
MM
50 zł
Marek Makowicz
W
165 zł
w.anja
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
A
50 zł
Adam
AS
25 zł
Agnieszka Sokołowska
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
KD
25 zł
Karolina Drabik
I
400 zł
Iza
Dane ukryte
500 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
1 000 zł
Dane ukryte
HC
500 zł
Halina Chybińska
PP
ukryta
Przemysław Pankowski
Użytkownik niezarejestrowany
30 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
A
25 zł
Anastazja
B
50 zł
Beszczyńska
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
Użytkownik niezarejestrowany
KN
25 zł
Krzysztof Nowicki
TR
500 zł
Tomasz Romanik
EC
200 zł
Ewa Cieślak-Wróbel i Jerzy Wróbel
I
100 zł
Iza
S
100 zł
Sylwia Szczepańska
HW
50 zł
Hanna Woronkowicz
JN
100 zł
Justyna Nerowska
ES
25 zł
Ewa Stańczak
IB
100 zł
Iwona Barska
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
MW
ukryta
Maciej Wawrzyniak
EL
50 zł
Edyta Lachowska
DZ
20 zł
Dorota Ziewiec
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
JR
50 zł
Jolanta Różycka
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
SS
25 zł
Sylwia Szczodrowska
KS
ukryta
KRZYSZTOF SZWEDA
AD
30 zł
Alicja D
AZ
50 zł
Anatoliy Zymnin
WI
1 000 zł
Wydawnictwo Iskry
A
500 zł
Anda Rottenberg
W
ukryta
Witold Bereś
KK
50 zł
Katarzyna Kremplewska
A
50 zł
Andrzej Franaszek
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
D
100 zł
Daga Gregorowicz
AB
100 zł
Anna Bucko
AM
50 zł
Anton Marczyński
MZ
50 zł
Michał Zyl
AM
500 zł
Anna Mikołejko
JS
200 zł
Jolanta Sztachelska
KC
100 zł
Krzysztof Czyżewski
AG
25 zł
Aleksandra Goleniowska
DT
100 zł
Damazy Tyszkiewicz
HS
25 zł
Hanna Strużyna
TB
50 zł
Tadeusz Bartos
IB
100 zł
Iwona Biernat
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
B
10 zł
Beata
Dane ukryte
5 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
IP
5 zł
Irmina Pisarek

Pierwsza wpłata

IP
5 zł
Irmina Pisarek

Najwyższa wpłata

Nasi użytkownicy założyli

374 208 zrzutek

Pomóż zebrać 150 000 zł dokonując wpłaty przez płatności on-line lub przelewem tradycyjnym.

Pomóż udostępniając zrzutkę!

417
udostępnień

Zorganizuj własną zrzutkę na dowolny cel:

Google Play
App Store

Zrzutka.pl używa plików cookies niezbędnych do działania strony, a także takich służących do analizy ruchu oraz pozwalających nam na optymalizację działania serwisu. Używamy także cookies niezbędnych do skutecznego marketingu usług własnych. Czytaj więcej: polityka prywatności.

Uwaga - zmianie uległa nasza polityka prywatności.