Działalność ruchu politycznego Odrodzona Rzeczpospolita ID: 7avbkc

Działalność ruchu politycznego Odrodzona Rzeczpospolita ID: 7avbkc

Zrzutka została wyłączona przez organizatora

12 zł z 1 000 000 zł

0%

12 zł

12 zł

z 1 000 000 zł
0%

Opis zrzutki

Odrodzona Rzeczpospolita to projekt o charakterze politycznym, założony przez młodych ludzi zaniepokojonych stanem państwa po prawie dwóch kadencjach rządów ludzi podszywających się pod partię prawicową i republikańską, a w swoich poglądach i w rzeczywistości wykazujących wartości bolszewickie(tzw. wierzący komuniści), socjalistyczne, niedemokratyczne wrogie polskiej racji stanu. W dobie opozycji bez pomysłu na rządzenie, jesteśmy alternatywą jakiej nie ma i dotąd nie było. Łączymy wartości liberalne, demokratyczne i republikańskie. Daleko nam do socjalizmów, konserwatyzmu, skrajności, zabraniania czegokolwiek, obywatele polscy są różni więc każdy z nich powinien żyć w zgodzie z własnym sumieniem i własnym systemem wartości. Młodzi wykształceni obywatele w trosce o Polskę rządzoną przez ostatnie lata przez ludzi nieodpowiedzialnych, słabych, populistów, cyników, związanych z komunistycznym układem władzy wykorzystujących dobro wspólne jakim jest Rzeczpospolita Polska jako swój prywatny folwark, wyłącznie w prywatnych wojnach, interesach, wykorzystywanych do niszczenia swoich przeciwników do dzielenia Polaków i niszczenia samej Rzeczypospolitej Polskiej. Młode pokolenie mówi stop chamstwu i skrajnej nieodpowiedzialności za przyszłość ojczyzny. Niestety dzisiejsi rządzący nie zdają sobie sprawy, że ich decyzje dzisiaj, mają tragiczne skutki jutro. W dobie kryzysu posuwają się do najgorszych rozwiązań, znanych z okresów PRL, rozwiązań, które będą miały tragiczne skutki w przyszłości. Rządzący zawsze ponoszą pełną odpowiedzialność za decyzje nie tylko w trakcie trwania swojej kadencji sprawowania władzy ale ponoszą odpowiedzialność za całą przyszłość do której się czynnie przyczyniają. Cierpliwość młodych obywateli się skończyła. Osoby odpowiedzialne za postępujący upadek Rzeczypospolitej Polskiej muszą zostać surowo ukarane. Wraz z nową generacja skończą się czasy miernoty, socjalistów, komunistów w maskach prawicy i pokomunistycznych układów a nadchodzą czasy kolosów i drogi ciężkiej pracy do złotych wieków Rzeczypospolitej.

Epidemia COVID-19 jest swego rodzaju egzaminem dla państwa rządzącego przez Prawo i Sprawiedliwość. Niemal każdego dnia widać gołym okiem, że rząd nie zdał tego egzaminu. Rząd Mateusza Morawieckiego nie dość, że przyszedł nieprzygotowany na ten egzamin to do tego niema choćby jednego pomysłu jak pokonać kryzys. Działania rządu to tylko pozory, skutecznie maskowane przez reżimowe media propagandowe. Na szczęście co raz więcej obywateli jest świadomych tych kłamstw i manipulacji. 

Nazwaliśmy nasz projekt polityczny „Odrodzona Rzeczpospolita” w skrócie Odrodzona. Ta nazwa nawiązuje do odrodzenia, renesansu. Odrzucamy rządy socjalistów i bolszewików. Chcemy wyjścia z tej epoki zdominowanej przez ciemnotę. Chcemy odrodzenia się państwa Polskiego, jego reformę i powrót do świetności.  Naszym symbolem jest białoczerwony feniks w koronie nawiązujący do orła z czasów ostatnich Jagiellonów z wpisanymi inicjałami RP. Odrodzona jest ruchem młodych i zdolnych ludzi. Zależy nam, żeby o przyszłości młodych pokoleń decydowały młode pokolenia Polaków.

Odrodzona Rzeczpospolita to silny i nowoczesny kraj bez podziałów, bez pogardy, bez nienawiści.

Najważniejsze cele władzy to zagwarantowanie obywatelom jak najlepszych warunków do życia. zapewnienie im bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Na to składa się wiele elementów, które podniosą standardy życia obywateli.

Oczywiście bezpieczeństwo jest jednym z warunków życia, i nie tylko bezpieczeństwo fizyczne ale także bezpieczeństwo finansowe oraz stabilność państwa.  Jesteśmy zdecydowanym przeciwnikami socjalistów, to obywatele powinni bezpośrednio sami decydować na co chcą oddawać swoje ciężko zarobione pieniądze. Dlatego obniżenie podatków jest jednym z głównych celów. Podatek dochodowy(PIT) powinien być niski aby wspierać przedsiębiorczość Polaków a nie osłabiać. Kwota wolna od podatku zostanie podniesiona do 30 tys. zł. Dwa progi podatkowe: podatek dochodowy - 6% do 60 tys. zł rocznie powyżej 60 tys. rocznie - 10%. W przyszłości planujemy zupełne zniesienie podatku dochodowego(PIT).

CIT w wysokości 5%.

Vat zerowy wprowadzimy dla ekologicznych urządzeń i pojazdów. Zmniejszymy akcyzę na paliwo i zniesiemy opłatę paliwową.

Zniesiemy szereg innych podatków i opłat pełniących rolę podatków nałożonych przez ostatnie rządy socjalistów.

Wolna gospodarka rynkowa z niewielkim protekcjonalizmem. Musimy chronić polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez wielkimi i silnymi graczami, szczególnie zagranicznymi firmami. 

Nowe przedsiębiorstwa Polaków będą wspierane ulgami podatkowymi do 3 lat działalności. Nowo założona firma będzie zwolniona z podatku dochodowego do 3 lat działalności, jeżeli dochód w danym miesiącu nie przekroczy czterokrotności pensji minimalnej brutto. Każdy obywatel będzie mógł raz w życiu założyć firmę objętą tą ulgą podatkową.

ZUS przestanie być obowiązkowy. Obywatel dostanie możliwość pełnego wyboru swojego ubezpieczenia zdrowotnego, rentowego, szpitalnego a także odkładania na swoją emeryturę. Środki zebrane przez płatnika pozostaną jego własnością i będą dziedziczne. Tylko osoby niezdolne do pracy zostaną objęte minimalnym ubezpieczeniem w Narodowym Funduszu Ubezpieczeniowym, warunkiem będzie bycie zatrudnionym lub niezdolność do pracy stwierdzona przez komisję Narodowego Funduszu Ubezpieczeniowego.

W miejsce ZUS powstanie Narodowy Fundusz Emerytalny, z którego będą wypłacane emerytury obywateli. ZUS zostanie zreformowany i częściowo przemieniony na NFE. Na emeryturę w NFE będą mogli liczyć obywatele obecnie przebywający na emeryturze oraz obywatele odkładający składki do ZUS minimum od 10 lat. Obywatele nie spełniający tych wymagań otrzymają zwrot sumy składek powiększony o odpowiedni procent na wskazane konto lub na konto firmy Ubezpieczeniowej wskazanej przez obywatela. Na żądanie obywatela, NFE będzie mógł wypłacić całość wpłaconych składek emerytalnych powiększony o odpowiedni procent, oczywiście będzie to jednoznaczne z rezygnacją z emerytury w NFE. Dla Płatników urodzonych przed 1980 rokiem, wysokość emerytury będzie wynosić nie mniej niż 2 000 zł netto, ale tylko wtedy kiedy przepracowali min. 40 lat(W innych przypadkach wysokość emerytury będzie obliczana z wysokości zgromadzonego kapitału). Kwota ta będzie minimalną emeryturą. Emerytury będą nieopodatkowane.

Zlikwidujemy fundusz pracy oraz fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Dzięki temu oraz dzięki zniesieniu obowiązku ubezpieczenia, koszty zatrudnienia spadną niemal do zera.

Obywatele sami wybiorą w jakim wieku przejdą na emeryturę. W każdym momencie będą mogli złożyć wniosek o przeliczenie uzbieranych składek i określenie wysokości emerytury. Ubezpieczyciel co roku będzie zobowiązany do poinformowania płatnika o zgromadzonym kapitale i wysokości emerytury w danym momencie. Wszyscy obywatele na umowie zlecenie, którzy przepracowali w tej samej firmie co najmniej rok będą mieli prawo do płatnego urlopu: do 10 lat stażu pracy - 20 dni urlopu w roku. Powyżej, 21 dni urlopu.

Naszym wspólnym wydatkiem wszystkich obywateli pozostanie utrzymanie infrastruktury drogowej i kolejowej, finansowanie służb pilnujących naszego bezpieczeństwa włączając w to służbę zdrowia i szkolnictwo, urzędników państwowych, a także szeroko pojęty rozwój w którego inwestowanie przynosi korzyści ojczyźnie i obywatelom.

Obywateli niezdolnych do pracy nie pozostawimy samych sobie. Będziemy ich wspierać a także damy obywatelom narzędzia do prowadzenia działalności charytatywnej wiążącej się z przywilejami podatkowym. Związki religijne przeciwne aborcji i eutanazji, będą miały obowiązek dożywotnio wspierać finansowo ludzi którzy urodzili się chorzy i niepełnosprawni. Państwo będzie przede wszystkim pomagać ludziom którzy przez swoją chorobę nie są w stanie pracować. Renta nie będzie niższa niż minimalne wynagrodzenie netto. 

Służba zdrowia zostanie sprywatyzowana minimum w 50%.  Odciąży to budżet państwa i obywatele będą mogli liczyć na wysoki poziom świadczenia usług. Finansowanie państwowej służby zdrowia wyniesie ok. 6,5% PKB. Pensja pielęgniarek i ratowników medycznych za 160h/ miesięcznie 5000 zł netto. Pensje lekarzy będą się zaczynać od 5000 zł netto za pełen etat.

Stawiamy na naukę. Reforma szkolnictwa jest dla nas bardzo ważna. Nie będzie to reforma wydmuszka, jaka miała miejsce w trakcie rządów Prawa i Sprawiedliwości, która na wiele miesięcy sparaliżowała cały system i niczego nowego nie wniosła. Nauka to przyszłość. Przyszłość dzieci i młodzieży to przyszłość Rzeczypospolitej.

O przyjęciu do szkoły średniej zadecydują egzaminy wstępne. W renomowanych szkołach średnich 80% miejsc będzie płatne, 20% miejsc będzie przeznaczone dla uczniów, którym udało się zdobyć stypendium. O przydziale stypendium zadecyduje wynik na egzaminach wstępnych, wyróżnienie w konkursach co najmniej na etapie wojewódzkim oraz  rozmowa z komisją egzaminacyjną.

Skończymy ze starym modelem nauczania pt. „zakuć, zdać, zapomnieć”. Wprowadzimy nowy model nauczania, wypracowany przez komisję specjalistów. Szkoły będą wyposażone w szafki w których uczniowie będą mogły zostawiać książki. W szkole podstawowej i średniej uczniowie zostaną wyposażeni w laptopy do nauki i komunikacji.

Przedmioty szkolne zostaną podzielone na obowiązkowe i nieobowiązkowe(dodatkowe), których będzie znacznie większy wybór. W wakacje oraz w ferie zimowe, dzieci będą mogły korzystać wyłącznie z nieobowiązkowych zajęć. Przedmioty obowiązkowe: j. Polski, historia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, podstawy ekonomii, podstawy prawa i konstytucja, WF, j. Angielski, dodatkowe: muzyka, technika, elektronika, plastyka, drugi język obcy i wszystkie dodatkowe przedmioty obowiązkowe: np. dodatkowa matematyka, dodatkowa informatyka, dodatkowy WF. Uczniowie i ich rodzice będą co roku oceniać pracę nauczycieli co będzie miało wpływ na wysokość premii lub kary dla nauczyciela. Od -25% do +30% pensji.  

Egzamin maturalny będzie trudniejszy. Obowiązkowo będzie zawierał elementy prawa, ekonomii i znajomości konstytucji.

Nauczyciele staną się zawodem elitarnym, dzięki temu nasze dzieci będą uczyli najlepsi, bardzo dobrze opłacani profesjonaliści. Zarobki nauczycieli dla etatu 160h zegarowych/ miesięcznie: Nauczyciel stażysta 4 500 zł netto, nauczyciel kontraktowy 6 000 zł netto, nauczyciel mianowany 8 000 zł netto, nauczyciel dyplomowany 10 000 zł netto. Likwidacja karty nauczyciela. Każdy nauczyciele będzie miał takie same prawa pracownicze jak każdy inny pracownik. Progi na studia nauczycielskie zostaną podniesione. Kandydatów na nauczycieli obejmą też badania psychologiczne i rozmowa kwalifikacyjna.

Szkolnictwo Wyższe także zostanie lepiej dofinansowane. Na wysokie granty będzie mógł liczyć każdy student, po pozytywnym zaopiniowaniu przez uczelnianą komisję. O przyjęciu na studia będą decydowały egzaminy wstępne. Oblegane renomowane kierunki studiów będą płatne. Na obleganych renomowanych kierunkach 80% miejsc na roku będzie płatne, 20% miejsc będzie dla stypendystów, wybranych przez uczelnie wyższą, na podstawie wyników z egzaminów wstępnych i rozmowy kwalifikacyjnej lub laureatów konkursów na szczeblu ogólnokrajowym. Zwiększymy liczbę przyjęć na studia medyczne.

Minimalna pensja za etat pracownika naukowego z tytułem doktora 160h miesięcznie wyniesie 5000 zł netto. Chcemy aby polskie uczelnie wyższe należały do czołówki najlepszych uczelni na świecie. W interesie narodowym jest zatrzymanie absolwentów w Polsce i wspieranie ich dalszego rozwoju co w dłuższej perspektywie pozytywnie wpłynie na rozwój nauki w Polsce.

Sądownictwo zostanie zreformowane. Wprowadzimy prawo precedensu. W sądach obok sędziów zasiądą ławnicy wybierani na kadencję 4 lat spośród wzorowych obywateli(nie karanych, zweryfikowanych przez policjantów dzielnicowych), praca sędziów będzie oceniana przez ławników. Ławnicy też sprawdzą czy sędziowie nie złamali prawa przy wydaniu wyroku. Sądy będą mogły orzekać milionowe odszkodowania. Wszelkie przestępstwa sędziów będą surowo karane od 10 do 25 lat pozbawienia wolności, od 100 tys. zł odszkodowania i zakaz wykonywania zawodu od 5 do dożywotniego zakazu. Ławnicy będą wybierani w wyborach samorządowych.

Powstanie ustawa o planach zagospodarowania na kolejne dziesiątki. Tereny przekazane na parki będą chronione przed zabudową przez państwo. Z góry zostanie określona liczba dużych inwestycji, sklepów wielkopowierzchniowych, galerii handlowych i dyskontów, oraz miejsca pod strefy zamieszkania i biurowce, a także przebieg i szerokość dróg publicznych. 

Dyplomacja polegająca na współpracy ze wschodem i zachodem dla bezpieczeństwa Polski i dla dobra gospodarki. Dobre relacje z Rosją, Chinami, USA i UE. 

Niezależnego prokuratora generalnego wybiorą obywatele, w trakcie wyborów prezydenckich, spośród kandydatów zaakceptowanych przez 2/3 głosów sejmu na 5 letnią kadencję. Kandydatem na Prokuratora generalnego będzie mógł zostać prokurator z co najmniej 15 letnim stażem pracy, po pozytywnej weryfikacji służb. 

Kandydaci na prezydenta oraz prezydenci w ciągu ostatnich 15 lat nie będą mogli być związani z żadną partią ani ruchem politycznym. Partie polityczne nie będą mogły mieszać się w kampanię wyborczą i wybory prezydenckie, ani udzielać poparcia kandydatom.

Partie otrzymają taki sam procent mandatów w wyborach do sejmu i senatu taki jak otrzymany procent głosów ważnych. Np. Partia xyz zdobyła 40 % głosów ważnych, w sejmie otrzymuje 40% mandatów i w senacie też tyle samo. Przestanie obowiązywać próg wyborczy.

Urzędnicy państwowi, sędziowie, komornicy, pracownicy urzędu skarbowego zostaną objęci odpowiedzialnością karną od 10 do 25 lat więzienia, finansową od 100 tys. zł  oraz możliwością zakazu wykonywania zawodu od 5 lat do dożywotniego zakazu za przestępstwa przeciw mieniu obywateli.

Więźniowie będą mieli obowiązek pracy na rzecz państwa(roboty porządkowe, kopanie rowów melioracyjnych, budowa dróg) pod strażą uzbrojonych funkcjonariuszy.

Dostęp do broni zostanie zwiększony na wzór amerykański. Obywatel będzie miał możliwość przenoszenia broni przy sobie. Tylko obywatele karani przeciw życiu i mieniu i/lub z negatywnym orzeczeniem lekarza psychiatry nie będą mogli otrzymać pozwolenia na broń, przynależność do PZSS lub stowarzyszeń kolekcjonerskich nie będzie wymagana. Gmina zostanie organem wydającym pozwolenie na broń. Obrona konieczna zostanie poszerzona, użycie broni w ochronie życia i mienia obywatela nie będzie karane. Dobycie niebezpiecznego przedmiotu przez agresora będzie w pełni usprawiedliwiać oddanie strzału w kierunku agresora przez obywatela. Przestanie obowiązywać prawo o przekroczeniu obrony koniecznej. Policja zbada sprawę jedynie wtedy kiedy strzały będą oddane w kierunku głowy napastnika.

Mienie obywateli, prawo własności i ochrona własności zostanie objęte szczególną ustawą o ochronie mienia obywatela. Państwo nie będzie mogło z góry narzucić obywatelowi ceny za wykup działki. Maksymalna cena za, którą państwo będzie mogło wykupić działki od obywatela wyniesie dwukrotność maksymalnej ceny rynkowej.

Będziemy prowadzili politykę rentownych spółek państwowych. Przedsiębiorstwa nierentowne będą czasowo usypiane lub prywatyzowane. Majątek państwowy stworzymy na podstawie państwowych spółek związanych z nowymi technologiami.

System komunistyczny w Polsce zostanie jednoznacznie potępiony. Anulujemy zbrodnicze wyroki komunistycznych sędziów, szczególnie przeciw mieniu i dziedziczeniu. Zlikwidujemy postkomunistyczne przywileje wszystkich grup społecznych. Prawa wszystkich grup społecznych zostaną zrównane.

Wypowiemy wojnę nepotyzmowi i kolesiostwu we wszystkich urzędach, sądach, służbach, instytucjach i spółkach państwa. Będzie zakaz zajmowania dwóch stanowisk w jednej rodzinie w tej samej instytucji do trzech pokoleń. Za to przestępstwo będzie obowiązywać kara więzienia od 5 do 20 lat i dożywotni zakaz wykonywania zawodu.

Zalegalizujemy marihuanę i opodatkujemy wysoką akcyzą. Będzie dostępna od 18 roku życia. Wpływy z podatków znacznie zasilą skarb państwa. Akcyza wyniesie min. 500 zł na 1000 sztuk.

Powstanie narodowy program rozwoju i innowacji. Projekty będą finansowane już w szkołach podstawowych. Narodowy program rozwoju i innowacji będzie organizowały konkursy projektów dla wszystkich uczniów i studentów a także przedsiębiorców i freelancerów. 

Służby(Policja, Wojsko, ABW, CBA, Straż Pożarna, SWW, SW, ŻW, SKW itp.) pozostaną pod kontrolą rządu ale dostaną autonomię w sprawach awansów i przetargów. Jedynie nepotyzm i kolesiostwo w służbach będą karane bezwzględnie, karą więzienia od 10 do 25 lat i degradacją do stopnia szeregowego. Zostaną zniesione limity wiekowe. Dla wszystkich służb limit wieku będzie wynosił 55 lat, powyżej tego wieku funkcjonariusz będzie przechodził w stan spoczynku. Dla funkcjonariuszy służb przed 55 rokiem życia warunkiem, aby pozostać w służbie czynnej będą decydowały coroczne testy fizyczne i badania lekarskie. Nie przejście testów lub badań będzie skutkowało wydaleniem ze służby. 

Reforma Policji na wzór amerykański. Radiowozy policyjne zostaną lepiej wyposażone. Także osobiste wyposażenie policjanta zostanie zmodyfikowane. Szkolenie policjantów zostanie zreformowane. Dodatkowo policja zostanie wyposażona w kamerki. Prokurator przestanie badać czy użycie broni służbowej było usprawiedliwione, ten obowiązek przejmie wydział wewnętrzny KWP. Samo dobycie niebezpiecznego przedmiotu przez agresora będzie usprawiedliwiało oddanie strzału przez funkcjonariusza do agresora. Zycie i zdrowie funkcjonariusza będzie pod ochroną państwa.

Likwidacja KRUS i włączenie rolników do grupy przedsiębiorców. Nowi rolnicy będą mieli takie same prawa i obowiązki oraz przywileje co przedsiębiorcy. Ograniczenie dofinansowań rolnictwa. Dofinansowanie tylko rentownych i ubezpieczonych gospodarstw. Dofinansowanie będzie mogło pokryć tylko inwestycje. 

Światopoglądowo opowiadamy się za świeckim państwem. Uważamy, że katolicy powinni trzymać się swoich reguł życia, prawosławni swoich, ateiści swoich itd. Powstanie deklaracja wyznawcy. Dzięki tej deklaracji sami zdecydujemy za siebie  i za swoich niepełnoletnich bliskich czy powinniśmy mieć dostęp do aborcji, eutanazji lub który związek wyznaniowy będziemy wspierać finansowo. Związki partnerskie osób tej samej płci zostaną prawnie zrównane ze związkiem małżeńskim. Zniesiemy niehandlowe niedziele. Obywatel będzie miał prawo do minimum dwóch weekendów wolnych w każdym miesiącu. Zerwiemy obecny konkordat i wynegocjujemy znacznie inne warunki konkordatu. Religia w szkole będzie nieobowiązkowa, a za ich organizacje i finansowanie będą odpowiadały związki religijne. Każda osoba duchowna będzie musiała być zatrudniona przez swój związek religijny na umowę zlecenie lub umowę o pracę. W ośrodkach kultu pojawią się kasy fiskalne. Związki religijne będą zobowiązane prowadzić pełną księgowość i będą podlegały kontroli tak jak każdy płatnik. 

Powołamy państwową komisję ds. pedofilii w Kościele.

Obcowanie płciowe i inne czynności seksualne z dzieckiem będą podlegały karze bezwzględnego więzienia od 10 do 25 lat.

Postawimy na elektronie jądrowe oraz energię z odnawialnych i ekologicznych źródeł. 

Powrót do barw narodowych z czasów Pierwszej Rzeczypospolitej jako symbol powrotu do świetności państwa polskiego. Zmiana konstytucji. Idea świeckiego państwa, równości obywateli bez względu na płeć, wyznanie, pochodzenie, narodowość. Odsunięcie związków religijnych od wpływu na władzę.

Nie jesteśmy ekipą, która chce rządzić w Polsce latami i okradać obywateli z ich pieniędzy. Jedna kadencja wystarczy aby zaprowadzić w Polsce normalność, tak aby wszyscy mieszkańcy w Polski byli równo traktowani, mieli takie same prawa, a żeby Polska nie była jedynie prywatnym chlewem tego samego układu politycznego. 

Działalność polityczna w Polsce kosztuje nie małe pieniądze, dlatego szukamy sponsorów. Jesteśmy opcją jakiej nie ma na polskiej scenie politycznej, na tą alternatywę czeka wielu Polaków. Nie jesteśmy populistami. Nie zamierzamy rywalizować z obecnymi siłami politycznymi w wyścigu chamstwa, buty, arogancji, cynizmu, przekrętów i afer. 

Szukamy środków w celu założenia, prowadzenia działalności politycznej i w przyszłości wygrania wyborów parlamentarnych. Wiąże się to z zatrudnieniem całego sztabu osób pracujących na wielki, ogólnonarodowy sukces. Bez tego finansowania nie jesteśmy w stanie zaistnieć ani wejść do sejmu. Jak duże koszty za swoje funkcjonowanie ponoszą partie polityczne można znaleźć w internecie.


W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu na maila: [email protected] lub na facebooka: https://www.facebook.com/OdrodzonaRP/

Wpłacający3

 
Dane ukryte
ukryta
 
Maciej Bąk
ukryta
JG
Jakub G
ukryta

Komentarze1

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

Nagrody

Wpłać 100 zł i więcej

Listowne podziękowanie za wsparcie

Wyślemy list w którym podziękujemy za wsparcie oraz gdy powstanie strona internetowa zamieścimy listę patronów z imieniem i nazwiskiem

Nasi użytkownicy założyli

557 732 zrzutki


A ty na co dziś zbierasz?