id: 7g9tdp

Na pomoc UKRAINIE !!! Help Ukraine! Donate to the Ukraine relief fund !!! / Help Ukraine! Donate to the Ukraine relief fund !!!

Na pomoc UKRAINIE !!! Help Ukraine! Donate to the Ukraine relief fund !!! / Help Ukraine! Donate to the Ukraine relief fund !!!

Nasi użytkownicy założyli 979 715 zrzutek i zebrali 1 000 550 498 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

lad19c7b8c908c48.jpegSzanowni Państwo!


Związek Szlachty Rzeczypospolitej realizując swe cele statutowe zbliżenia narodów budujących niegdyś wielką Pierwszą Rzeczypospolitą ogłasza zbiórkę pieniędzy na pomoc Ukraińcom i Polakom uchodzącym z Ukrainy do Polski przed rakietami i czołgami Putina. Chcemy pomóc tak bardzo, jak to tylko możliwe. To na ile będziemy mogli pomóc zależy od Państwa dobrego serca i możliwości. Zebrane fundusze przeznaczymy na pomoc doraźną (posiłki, żywność, leki, odzież) lub na długofalową (opłacenie miejsca zamieszkania, pomoc w zakwaterowaniu, znalezieniu miejsca pracy i rozpoczęciu życia w Polsce tymczasowo lub na stałe).


Wszystko w Państwa rękach. Każda złotówka ma znaczenie i może wesprzeć ludzi potrzebujących pomocy w tej tragicznej dla nich chwili. Niech otworzą się Wasze serca, niech zwycięży naturalny odruch niesienia pomocy, tak mocno zapisany w naszej historii dewizą "Za naszą i Waszą wolność". Polska jest najbliższym kulturowo i cywilizacyjnie sąsiadem Ukrainy, dzielącej z nami wiele stuleci wspólnej historii, dlatego to u nas widzi Ona szansę na przetrwanie w obliczu przemocy agresora.


Związek Szlachty Rzeczypospolitej nie wyda z zebranej kwoty ani jednej złotówki na organizację techniczną czy administracyjną samej pomocy, której koszty pokryje ze środków własnych.

Związek Szlachty Rzeczypospolitej mający znakomite kontakty na Ukrainie po zakończeniu naszej akcji humanitarnej upowszechni szeroko jej rezultaty nad Dnieprem we współpracy z Cerkwią Prawosławną Ukrainy (Patriarchatu Konstantynopola) i Związkiem Dziennikarzy Ukrainy.


3 kwietnia 2022 roku na stronie Związku zamieścimy pełne rozliczenie z otrzymanych i wydanych środków finansowych. 

Można również dokonać wpłaty na rzecz pomocy Ukrainie bezpośrednio na konto naszej organizacji.


Związek Szlachty Rzeczypospolitej

Bank Pekao S.A

80124047221111001077851180

Tytułem: DAROWIZNA-UKRAINA


Daniel Jan Potocki, Prezes Związku Szlachty Rzeczypospolitej

Dariusz Byczkowski, Wiceprezes Związku Szlachty Rzeczypospolitej

Jan Stalony-Dobrzański, Skarbnik Związku Szlachty Rzeczypospolitej


Strona internetowa Związku: www.szlachtarzeczypospolitej.org.pl

Kontakt:

Mail: [email protected] 

Skarbnik: 602 891 892ENGLISH VERSION

Związek Szlachty Rzeczypospolitej (Confederation of the Nobility of the Polish Commonwealth) realizing its statutory goals of bringing together the nations that built the once great Republic, announces a fundraiser to help Ukrainians and Poles escaping from Ukraine to Poland from Putin's missiles and tanks. We want to help as much as possible. How much we can help depends on your good heart and possibilities. We will allocate the collected funds for emergency aid (meals, food, medicines, clothing) or for long-term assistance (paying for a place of residence, assistance in accommodation, finding a job and starting life in Poland, temporarily or permanently).

Everything in your hands. Every zloty matters and can support people who need help in this tragic moment for them. Let your hearts be opened, let the natural reflex to help prevail, so strongly inscribed in our history with the motto "For our and your freedom". Poland is the closest culturally and civilized neighbor of Ukraine, which shares many centuries of common history with us, which is why she sees us as a chance to survive in the face of the aggressor's violence.


Confederation of the Nobility of the Polish Commonwealth will not spend a single coin of the collected amount on the technical or administrative organization of the aid itself, the costs of which will be covered from its own resources.

The association, having excellent contacts in Ukraine after the end of our humanitarian action, will disseminate its results on the Dnieper in cooperation with the Orthodox Church of Ukraine (the Patriarchate of Constantinople) and the Union of Journalists of Ukraine.

We will post a full settlement of received and spent funds on the Association's website.


You can also make a donation directly to the account of our organization. Transfer title: Donation-Ukraine

Związek Szlachty Rzeczypospolitej

Bank Pekao S.A

IBAN: PL80124047221111001077851180

SWIFT code:  PKOPPLPW


Best regards,

Daniel Jan Potocki, President of the Confederation of the Nobility of the Polish Commonwealth

Dariusz Byczkowski, Vice President of the Confederation of the Nobility of the Polish Commonwealth

Jan Stalony-Dobrzański, Treasurer of the Confederation of the Nobility of the Polish Commonwealth


Our website address: www.szlachtarzeczypospolitej.org.pl

Contact us: [email protected]

English below:

Confederation of the Nobility of the Polish Commonwealth (Związek Szlachty Rzeczypospolitej) realizing its statutory goals of bringing together the nations that built the once great Republic, announces a fundraiser to help Ukrainians and Poles escaping from Ukraine to Poland from Putin's missiles and tanks. We want to help as much as possible. How much we can help depends on your good heart and possibilities. We will allocate the collected funds for emergency aid (meals, food, medicines, clothing) or for long-term assistance (paying for a place of residence, assistance in accommodation, finding a job and starting life in Poland, temporarily or permanently).


Everything in your hands. Every zloty matters and can support people who need help in this tragic moment for them. Let your hearts be opened, let the natural reflex to help prevail, so strongly inscribed in our history with the motto "For our and your freedom". Poland is the closest culturally and civilized neighbor of Ukraine, which shares many centuries of common history with us, which is why she sees us as a chance to survive in the face of the aggressor's violence.


Confederation of the Nobility of the Polish Commonwealth will not spend a single coin of the collected amount on the technical or administrative organization of the aid itself, the costs of which will be covered from its own resources.


The association, having excellent contacts in Ukraine after the end of our humanitarian action, will disseminate its results on the Dnieper in cooperation with the Orthodox Church of Ukraine (the Patriarchate of Constantinople) and the Union of Journalists of Ukraine. We will post a full settlement of received and spent funds on the Association's website.


You can also make a donation directly to the account of our organization. Transfer title: Donation-Ukraine


Związek Szlachty Rzeczypospolitej

Bank Pekao S.A


IBAN: PL80124047221111001077851180


SWIFT code: PKOPPLPW
Best regards,


Daniel Jan Potocki, President of the Confederation of the Nobility of the Polish Commonwealth


Dariusz Byczkowski, Vice President of the Confederation of the Nobility of the Polish Commonwealth


Jan Stalony-Dobrzański, Treasurer of the Confederation of the Nobility of the Polish Commonwealth
Our website address: www.szlachtarzeczypospolitej.org.pl


Contact us: [email protected]

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 7

 
Dane ukryte
100 zł
AK
Andrzej Kucharski
100 zł
JO
joanna
40 zł
BK
Beata K
20 zł
 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
100 zł
 
Dane ukryte
50 zł

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!