id: 7p3fr4

Zrzutka na konferencję prasową i nagłośnienie Stanowisk w sprawie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału

Zrzutka na konferencję prasową i nagłośnienie Stanowisk w sprawie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału

Nasi użytkownicy założyli 1 190 006 zrzutek i zebrali 1 254 237 829 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Czy Klientom przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału?


Oficjalna zrzutka Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, przeznaczona na organizację Konferencji  Prasowej w dniu 12.10.2022 roku, która odbędzie się tuż po rozprawie w TSUE, dotyczącej pytań prejudycjalnych w sprawie o sygnaturze C-520/21. 

W trakcie Konferencji nastąpi bezpośrednie połączenie z Luksemburgiem, aby Pełnomocnicy Kredytobiorców w relacji na żywo, mogli przekazać przedstawione przez siebie stanowisko w TSUE, jak również opowiedzieli (poinformowali) o stanowiskach przedstawionych przez inne uprawnione w tej sprawie urzędy. 


Bardzo ważne jest, żeby stanowiska zostały przedstawione rzetelnie TSUE. Nie możemy pozwolić, aby przekłamania lobbystów bankowych, wypaczały przekaz idący z ogłoszonych stanowisk. Sąd odsyłający: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Strona skarżąca: Arkadiusz Szcześniak

Strona pozwana: Bank M. SA


Link do sprawy:

https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B520%3B21%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2021%2F0520%2FP&oqp=&for=&mat=or&lgrec=pl&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=520%252F21&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=pl&avg=&cid=7139453


Pytanie prejudycjalne

Czy art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, a także zasady skuteczności, pewności prawa i proporcjonalności należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie wykładni sądowej przepisów krajowych, zgodnie z którą w przypadku uznania, że umowa kredytu zawarta przez bank i konsumenta jest od początku nieważna z powodu zawarcia w niej nieuczciwych warunków umownych, strony oprócz zwrotu pieniędzy zapłaconych w wykonaniu tej umowy (bank - kapitału kredytu, konsument - rat, opłat, prowizji i składek ubezpieczeniowych) oraz odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty, mogą domagać się także jakichkolwiek innych świadczeń, w tym należności (w szczególności wynagrodzenia, odszkodowania, zwrotu kosztów lub waloryzacji świadczenia) z tytułu tego, że:

  1. spełniający świadczenie pieniężne został czasowo pozbawiony możliwości korzystania ze swoich pieniędzy, przez co utracił możliwość zainwestowania ich i osiągnięcia dzięki temu korzyści,
  2. spełniający świadczenie pieniężne poniósł koszty obsługi umowy kredytu i przekazania pieniędzy drugiej stronie,
  3. otrzymujący świadczenie pieniężne odniósł korzyść polegającą na tym, że mógł czasowo korzystać z cudzych pieniędzy, w tym mógł je zainwestować i dzięki temu uzyskać korzyści,
  4. otrzymujący świadczenie pieniężne czasowo miał możliwość korzystania z cudzych pieniędzy nieodpłatnie, co byłoby niemożliwe w warunkach rynkowych,
  5. wartość nabywcza pieniędzy spadła na skutek upływu czasu, co oznacza realną stratę dla spełniającego świadczenie pieniężne,
  6. czasowe udostępnienie pieniędzy do korzystania może zostać potraktowane jako spełnienie usługi, za którą spełniający świadczenie pieniężne nie otrzymał wynagrodzenia?


Za każdą wpłatę z góry dziękujemy.Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Jeszcze nikt nie założył skarbonki na tej zrzutce. Twoja może być pierwsza!

Wpłaty 126

preloader

Komentarze 1

 
2500 znaków