id: 7ttxcu

Młodzi Nepalscy biegacze na DFBG 2024 – Young Nepalese runners at DFBG 2024

Młodzi Nepalscy biegacze na DFBG 2024 – Young Nepalese runners at DFBG 2024

Nasi użytkownicy założyli 1 186 952 zrzutki i zebrali 1 247 843 119 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

English version below


Namaste!

Serdecznie zapraszam do wsparcia projektu udziału młodziutkich, nepalskich biegaczy w Dolnośląskim Festiwalu Biegów Górskich w Lądku Zdroju w 2024. Taki wyjazd byłby dla nich pierwszą, międzynarodową imprezą sportową, w której wzięliby udział. Nie chodzi tu jednak o podróże i przygody, ale o szansę na godne życie i zawodowe bezpieczeństwo w Nepalu.


Historia

Podczas kolejnej wizyty w Nepalu w maju tego roku, poznałam nastoletnich, nepalskich biegaczy oraz ich opiekunów z „Karnali Sports Club”, który jest małą, pozarządową organizacją, pomagającą młodym Nepalczykom z ubogich rejonów wokół Jumli wykorzystać sport (biegi górskie i przełajowe) dla stworzenia sobie możliwości zatrudnienia https://karnalisports.com/about-us/

Sam pomysł podobny jest do klubów w Iten, w których młodzi Kenijczycy trenują, aby wygrywając maratony zarobić na utrzymanie swoich rodzin i swoich społeczności https://www.scmp.com/sport/outdoor/trail-running/article/3128925/kenya-has-iten-nepal-has-karnali-produce-international.

Kluby biegowe w Kenii mają ugruntowaną pozycję, ale klub Karnali jest bardzo mały z powodu braku pieniędzy, dlatego niewielu o nim słyszało. Gdy zapytałam ich czego im brakuje, powiedzieli: wszystkiego. 

W przypadku Nepalczyków nie chodzi jednak o wygrywanie nagród finansowych. Głównym benefitem udziału w zagranicznych imprezach trailowych byłoby zebranie dodatkowych "punktów", aby starać się o pracę w nepalskiej armii lub policji. Obie instytucje oferują w Nepalu bezpieczną i długoletnią karierę, ale są dostępne tylko dla najlepszych. Zajmowanie wysokich pozycji w zawodach sportowych wydaje się być dla tych młodych ludzi jedyną szansą na zdobycie takiej pracy.

W Klubie Karnali trenuje obecnie 25 biegaczy w wieku 15-21 lat. Klub został założony przez olimpijczyka, mistrza Nepalu i rekordzistę świata Hari Rokaya’ę, który nadal go nadzoruje i utrzymuje ze swojej sportowej pensji https://nepalnews.com/s/sports/hari-bahadur-rokaya-world-record-holder-from-nepal (dodatkowe środki mają z prowadzonego przez nich młyna)

Z powodu braku środków biegacze biegają głównie w Nepalu, bo ani klub, ani tym bardziej oni sami nie mają pieniędzy na pokrycie kosztów wizy, opłat startowych, przelotów, hoteli etc.

To cudowne, utalentowane i pełne pasji dzieciaki, którym chciałabym pomóc i obiecałam sprawdzić jakie są szanse ich udziału w biegach górskich w Polsce.


Cel zbiórki

Do Polski zaprosiłam dwójkę utalentowanych i skromnych biegaczy, których poznałam podczas Everest Marathon’u: Manju i Dala. Dal zajął w nim drugie miejsce a Manju była najszybszą kobietą.

Mamy już wsparcie szefa DFBG, Piotra Hercoga, za co serdecznie mu dziękuję. Cały pobyt biegaczy w Polsce zapewnię i zorganizuję, ale potrzebujemy pieniędzy na dwa bilety lotnicze dla nich oraz na pokrycie kosztów wizy do Polski. Ewentualną nadwyżkę pieniędzy wpłacę na konto Karnali Club, aby pomóc kolejnym zawodnikom.

Serdecznie dziękuję za każdą wpłatę oraz za promowanie zbiórki w swoich social media.

Kasia GłowackaEnglish version


Namaste!

I cordially invite you to support the project of participation of young Nepali runners in the Lower Silesian Mountain Running Festival in Poland in 2024. Such a trip would be the first international sports event in which they would take part. However, it is not about travel and adventures, but about a chance for a decent life and professional career in Nepal.

 

History

During my last visit to Nepal in May for the Everest Marathon, I have met some young Nepalese runners. 

I learned, that they are connected with Karnali Sports Club in Nepal, which is a non-government, non-political, non-profit organization in Nepal, who helps young Nepalese with underprivileged background to use sport (mountain and trail running) to create career opportunities for themselves (https://karnalisports.com/about-us/)

The idea is similar to the clubs in Iten Kenia, where underprivileged Kenians are professionally trained to run marathons all over the world, to win money and provide for their families and community (https://www.scmp.com/sport/outdoor/trail-running/article/3128925/kenya-has-iten-nepal-has-karnali-produce-international)

Running clubs in Kenia are well established, but the Karnali Club in Nepal is very small due to lack of money.

For the Nepalese, participating in sport events abroad will not bring them money, as most mountain/trail events don’t offer cash prizes. For them, the main reward for winning international competitions would be to collect points, to get a job with Nepalese military or police. These two places seem to offer safe and long lasting careers, but are available only for the best ones. Winning sport competitions seem to be the only way for these young kids to have a chance to get a job like that.

Karnali Club currently trains 25 runners in the age of 15-21. The club was founded by a Nepalese Champion, Olimpic runner and World record holder Hari Rokaya who still supervises it (https://nepalnews.com/s/sports/hari-bahadur-rokaya-world-record-holder-from-nepal)

Due to lack of money, the runners are running mostly within Nepal, as neither the club nor the runners have the money to cover the costs of visa, race entrance fee, flights, hotels etc.

These are wonderful, talented and passionate kids whom I would like to help and I promised to check their chances of participating in mountain running events in Poland.

 

Fundraising Objective

I invited to Poland two talented and humble runners whom I met during the Everest Marathon: Manju and Dal. Dal took the second place and Manju was the fastest woman.

We have the support of Piotr Hercog, the DFBG President, for which I am very grateful. I will provide and organize their entire stay in Poland, but we need money for two plane tickets for them and to cover the costs of a visa to Poland. I will transfer any potential surplus money to the Karnali Club account to help other runners.

 

Thank you kindly for every donation and for promoting the collection in your social media.

Kasia Głowacka

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 14

 
Dane ukryte
350 zł
PI
Pit
50 zł
JC
Joanne Connolly
200 zł
MJ
Maryann Johnson
500 zł
PB
Patricia Butler
CK
Corinne
1 000 zł
JS
Jola Szeląg
100 zł
SD
Suresh Dasappan
780 zł
MS
Mike Smith
500 zł
TG
Terry Ginn
1 000 zł
Zobacz więcej

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!