id: 7tyvux

Pomoc prawna dla mniejszościowych akcjonariuszy CanPoland

Pomoc prawna dla mniejszościowych akcjonariuszy CanPoland

Nasi użytkownicy założyli 1 016 585 zrzutek i zebrali 1 065 191 660 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Jesteśmy grupą akcjonariuszy mniejszościowych pokrzywdzonych działaniami zarządu spółki CanPoland. Zbiórka założona jest celem zebrania wpłat od pokrzywdzonych akcjonariuszy spółki CanPoland ale wpłacić może każda osoba, której zależy na jakości rynku kapitałowego w Polsce.


Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na:

- wniesienie pozwu o uchylenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym za naszymi plecami została przegłosowana uchwała godząca w nasze prawa, (5.000 zł)

- opłatę zastępstwa procesowego dla profesjonalnej kancelarii prawnej zajmującej się tego typu sprawami w I instancji (9.840 zł brutto),

- poniesienie pozostałych drobnych kosztów jak druk materiałów, koszty dojazdu itp (160 zł).


Niezależnie od tego będziemy podejmować także inne kroki celem ochrony naszych praw jak zawiadamianie odpowiednich instytucji, organów nadzoru i ścigania.


Spółka CanPoland działa w prężnie rozwijającej się i perspektywicznej branży konopnej na polskim rynku. Podczas swojej pierwszej publicznej emisji akcji w ramach crowdfundingu spółka zebrała 4.400.000 zł od swoich inwestorów w niespełna 11 minut. Był to kolejny rekord zbiórek organizowanych w tej formie. Pokazuje to jak dużym zaufaniem cieszyła się spółka wśród drobnych inwestorów.


Kluczowym czynnikiem jaki popchnął nas do tej inwestycji był fakt, że spółka obiecała nam szybki debiut na rynku regulowanym NewConnect.


W swym prospekcie emisyjnym spółka zapewniała, że kolejnym krokiem po zbiórce crowdfunding jest wprowadzenie oferowanych akcji (seria F) na rynek NewConnect. Środki pozyskane ze zbiórki społecznościowej miały zostać przeznaczone na przygotowanie debiut akcji spółki na NC. Debiut spółki miał odbyć się w I kwartale 2022 r. W międzyczasie spółka dokonała kolejnej emisji akcji (seria G) oferując je osobom, które nabyli akcje w ramach crowdfundingu.


Link do informacji o emitencie oraz warunkach oferty: https://canpoland.com/wp-content/uploads/2021/07/Dokument-Informacyjny-CanPoland-SA-CanPoland.com_.pdf


Strona 8, punkt 3.6:

„3.6. Wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu zorganizowanego

Zgodnie z § 4 Uchwały Emisyjnej Akcje Oferowane będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. na rynku pod nazwą NewConnect („NewConnect”, „ASO”). Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z wprowadzeniem Akcji Oferowanych do obrotu na NewConnect niezwłocznie po ich emisji.


Czynności związane z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu na rynku NewConnect będą podejmowane po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Oferowanych, tj. w pierwszej kolejności zostaną one zapisane w rejestrze akcjonariuszy, a następnie przeprowadzona zostanie ich dematerializacja w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w związku z wprowadzeniem do obrotu na rynku NewConnect i dopiero wtedy Akcje Oferowane zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy. Niewskazanie właściwego rachunku papierów wartościowych uniemożliwi zapisanie Akcji Oferowanych na rachunku inwestora.


Zamiarem Spółki jest ubieganie się o wprowadzenie Akcji Oferowanych o obrotu łącznie z Akcjami Istniejącymi serii B, C2, D2 i E2.”


Następnie punkt strona 10, punkt 4:

„4. CELE EMISJI, NA KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEZNACZONE ŚRODKI UZYSKANE Z EMISJI

Środki pozyskane w ramach Oferty Spółka planuje przeznaczyć na:

1) Zakup surowca do wytwarzania medycznej marihuany – 2.000.000 zł;

2) Dokończenie instalacji linii produkcyjnej do medycznej marihuany – 1.500.000 zł;

3) Organizacja i promocja klinik wyspecjalizowanych w terapiach kannabinoidami – 500.000 zł;

4) koszty przygotowania Spółki i procesu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect – 400.000 zł.

Cele emisji realizowane będą bezpośrednio przez Spółkę.”


Tymczasem dosłownie kilka dni temu otrzymaliśmy drogą e-mail niepodpisane oświadczenie zarządu spółki, w którym jest mowa o tym, że w kwietniu odbyło się NWZA (dokładnie to w dniu 12 kwietnia 2022 r., o czym dowiedzieliśmy się później z grupy na FB). Wtedy miały zostać podjęte uchwały godzące w interes mniejszościowych akcjonariuszy.


Na wspomnianym NWZA została podjęta uchwała o tym, że:

1. oferowane akcje inwestorom indywidualnym podczas zbiórki społecznościowej (seria F i G) nie zostaną wprowadzone do obrotu na rynku NC,

2. pozostała część akcji, która jest w portfelu zarządu, inwestora prywatnego (sieć aptek) oraz kilku osób związanych zarządem i Radą Nadzorczą spółki ma zostać wprowadzona do obrotu z zastrzeżeniem, że te akcje będą objęte rocznymi umowami typu lock-up. Umowy, za której zerwanie nie grozi żadna sankcja.


Fragment niepodpisanego oświadczenia zarządu:

„W ocenie doradców i biura maklerskiego pracujących dla Spółki, dopuszczenie do obrotu wszystkich dotychczasowych serii akcji na okaziciela, będzie negatywnie odebrane i uniemożliwi skuteczne pozyskanie kapitału w obecnych okolicznościach.


Rekomendacja dotycząca wstrzymania się z wprowadzeniem wszystkich serii akcji do obrotu została przekazana Zarządowi Spółki, następnie przedstawiona podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które podjęło stosowne uchwały. Ich efektem jest wyrażenie zgody na wprowadzanie do obrotu przy jednoczesnym objęciu umowami lockup akcji na okaziciela serii B, C2, D2 i E2. Serie F i G nie są planowane do wprowadzane do obrotu na etapie debiutu, ponieważ technicznie spisanie umów lockup dla ok. 600 akcjonariuszy, którzy objęli powyższe akcje, byłoby niezwykle skomplikowanym oraz kosztownym procesem. Wskazujemy jednak, że faktyczny skutek dla wspomnianych serii jest taki sam – tymczasowy brak możliwości handlu tymi akcjami.


Przewidywana długość lockupu dla akcji planowanych do wprowadzenia do obrotu to 12 miesięcy od momentu debiutu. Jedynie akcje nowej emisji (seria H) nie będą objęte lockupem.”


Wyżej wspomniany debiut jest planowany na ten rok lub 2023. Spółka podczas debiutu na NC ma wprowadzić akcje z nowej emisji serii H w ilości 320.000 szt., co odpowiadać ma 9,87% kapitału spółki. Natomiast do debiutu na NC free float musi wynosić minimalnie 15% kapitału spółki.


Podczas crownfundingu sprzedano nam akcje odpowiadające 6,41% kapitału spółki, co mogłoby wypełnić powstałą różnicę jednak tak nie będzie, bo akcje, które objęliśmy mają niezostać dopuszczone do obrotu na NC. Mało tego, że nie zostaną wprowadzone przy debiucie, to nie wiadomo czy kiedykolwiek zostaną wprowadzone na rynek. Zaistniałą lukę uzupełni zarząd podczas nowej emisji.


Ważnym elementem jest zaznaczenie, że zarząd i osoby towarzyszące obejmowały swoje akcje po cenie 0,10 zł, natomiast drobnym akcjonariuszom oferowano akcje za 25,00 zł (seria F), a następnie 36,00 zł (seria G).


Zarząd tłumaczy się, że w gruncie rzeczy efekt jest taki sam dla akcji objętych lock-upem oraz naszych niewprowadzonych do obrotu, bo przez rok nie będzie można nimi handlować. Tylko skąd mamy wiedzieć co będzie za rok? Znów sytuacja na rynku może być nieciekawa, a nasze akcje niedopuszczone do obrotu.


Jak widać w powyższym oświadczeniu zarząd odmówił objęcia naszych akcji umowami lock-up argumentując to tym, że „technicznie spisanie umów lockup dla ok. 600 akcjonariuszy, którzy objęli powyższe akcje, byłoby niezwykle skomplikowanym oraz kosztownym procesem.”. Nie przyjmujemy za zasadne takiego tłumaczenia. W końcu na wprowadzenie akcji na NC miały pójść pieniądze pozyskane z crowdfundingu. Poza tym w biurze maklerskim nikt nie będzie spisywać tych umów na maszynie do pisania tylko wyciągnie dane z systemu komputerowego (rejestr akcjonariuszy) i w prosty sposób za pomocą „korespondencji seryjnej” może poprawnie wstawić dane do takich samych umów.


Nikt nas nie poinformował o zwołaniu NWZA pomimo tego, że wcześniej spółka przesyłała nam różne materiały jak choćby projekty logo firmy do przedyskutowania czy zaproszenie na wcześniejsze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Na stronie spółki także nie ma informacji o tym, że odbyło się czy jest planowane NWZA. Spółka nie ma jeszcze statusu spółki publicznej więc nie posiada obowiązku umieszczania tego typu informacji na swojej stronie niemniej w dziale „relacje inwestorskie” wcześniej zamieszczała ogłoszenia o WZA oraz inne dokumenty dotyczące spółki.


Czujemy pokrzywdzeni się takimi praktykami zarządu spółki dlatego też będziemy podejmować wszelkie działania celem ochrony własnych praw.


Jeżeli jesteś akcjonariuszem spółki CanPoland albo po prostu nie jest Ci obojętna kondycja i jakość rynku kapitałowego w Polsce, to proszę o dokonanie wpłaty na naszą zbiórkę.


W przypadku niezebrania potrzebującej kwoty wszystkie pieniądze zostaną wam zwrócone. W przypadku zebrania większej kwoty pieniądze zostaną przeznaczone na podejmowanie kolejnych kroków – zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa czy ewentualne koszty drugiej instancji.


Artykuł może zostać zaktualizowany.


Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 30

MJ
Mateusz Jabłoński
700 zł
ŁO
Łukasz Olczyk
 
Dane ukryte
100 zł
PM
Patrycjusz Marciniak
200 zł
PL
Piotr Lewkowicz
100 zł
AL
Aleksy
100 zł
PP
Paweł
100 zł
TW
Tomasz
100 zł
Zobacz więcej

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!