id: 7zk73b

Kimurka Felv+ zbiera na operacje dentystyczną

Kimurka Felv+ zbiera na operacje dentystyczną

Nasi użytkownicy założyli 1 035 989 zrzutek i zebrali 1 104 155 947 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

⬇️ english below ⬇️


Bardzo się wzbraniałam przed tym żeby założyć tą zbiórkę, wychodzę z założenia, że powinnam sobie radzić sama, ale mam czasowe problemy i nie widzę innego wyjścia. 

Kimurka zamieszkała u mnie 5.01.2021, zawsze myślałam, że dostała ode mnie wszystko: najwyższej jakości karmę Gussto, żwirek Sanicat, używamy preparatów do czyszczenia ząbków, ma siatkę i zabezpieczenia w oknach, dostaje żółtko raz w tygodniu, gęsi smalec oraz sieje owies na odkłaczenie, kastrację, opiekę weterynaryjną  w tym badania kontrolne co roku, teraz co pół, suplementy podnoszące odporność (konieczne przy Felv+), mnóstwo zabawek, drapaki, miskę elektroniczną oraz fontannę - zawsze myślałam, że zabierając  ją z zimnego warsztatu, gdzie miała tylko daszek nad głową, bułkę z mlekiem w misce i ciasto ze świąt zapewnię jej wszystko. Niestety tak nie jest, chwilowo nie radzę sobie finansowo, moja Kicia ma problemy z dziąsłami, nadżerkę często towarzyszącą kotkom z białaczką. Miałyśmy umówioną operacje usunięcia ząbków u dentystki w Radości (Warszawa) 13.07, tylko tych które mogą doprowadzić do infekcji i zagrozić jej życiu, ale nie wyrobiliśmy się finansowo i przełożyliśmy zabieg na 22.08. 

Kimurka nie może czekać, bo każda infekcja może doprowadzić do spadku odporności i wirus może zmienić miano i doprowadzić do najgorszego. 

Kitka jest w bardzo dobrym stanie i mimo wysokiego miana wirusa jest nieaktywny i zachowuje się jak normalny zdrowy kotek, gdyby nie test płytkowy a następnie PCR nigdy byśmy nie podejrzewali, że jest chora, dlatego ma szanse na długie życie ze mną u boku - jest szczęśliwym Kotkiem niewychodzącym.

Moje problemy są tymczasowe, nie oczekuje darowizny, mogę zwrócić każdą wpłatę w terminie do końca roku, jeśli podeślesz mi PDF z banku, ja po prostu potrzebuje pomocy na już!

Poza operacją, której koszt szacowany jest w przedziale 1200-1500, musimy zrobić badania krwi i echo serduszka.

Liczę na waszą pomoc, obiecuje wszystkie podarowane wpłaty jak stanę niebawem na nogi wpłacić na inne potrzebujące kotki i ich zbiórki, bo robiąc tą zbiórkę nie chciałabym odbierać tym bardziej potrzebującym, ale nie mam obecnie innego wyjścia.


Tak Bardzo ją Kocham i nie chce jej znów zawieść!


❤️🐈‍⬛❤️🐈‍⬛❤️🐈‍⬛❤️🐈‍⬛❤️🐈‍⬛❤️🐈‍⬛❤️


I fought I  with my thoughts to set up this fundraiser but my LOVE to Her is Bigger then my pride! I assume that I should be able to deal with it myself, but I have time problems and I don't see any other way out.

Kimurka came to live with me on 5 January 2021, I always thought that she got everything from me: the highest quality Gussto food, we use preparations to clean the teeth, she has a mesh and protection in the windows, she gets yolk once a week, goose lard and sows oats for decompression, castration, veterinary care, including checkups every year, now every half, supplements increasing immunity (necessary for Felv +), lots of toys, scratchers, an electronic bowl and a fountain - I always thought that taking her from a cold workshop, where she only had a roof over her head , a roll with milk in a bowl and a cake from Christmas - I thought I would give her everything - I failed.

Unfortunately, this is not the case, temporarily I am not doing well financially, my Kitty has gum problems, an erosion often accompanying cats with leukemia. We had an appointment to remove teeth at the dentist in Radość (Warsaw) on July 13, only those that could lead to infection and threaten her life, but we did not make it financially and we change to August 22.

Kimurka cannot wait because any infection can lead to a decline in immunity and the virus can change its titer and lead to the worst.

The kitten is in a very good condition and despite the high viral load it is inactive and behaves like a normal healthy kitten, if not for the plate test and then PCR we would never suspect that she is sick, so she has a chance to live with me for a long time - she is cery happy Kitten and live save in a flat.

My problems are temporary, I just need some help right now!

In addition to the operation, the cost of which is estimated in the range of 1200-1500, we need to do 100 blood tests and 200 heart echo.

I am counting on your help because I LOVE HER so much and I do not want to let HER down again 🙏🐈‍⬛❤️


Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 34

MA
Marcin
1 000 zł
IN
invicto
100 zł
IO
Iza
100 zł
 
Dane ukryte
78 zł
MO
Monika
60 zł
MZ
Maciek Zieliński
50 zł
IW
Iwonka
50 zł
 
Dane ukryte
50 zł
 
Dane ukryte
40 zł
DB
Dorota
30 zł
Zobacz więcej

Komentarze 2

 
2500 znaków